Loading
איור: FUNDER

משה מימון על דוח התעסוקה בארה"ב: נתונים מעורבים מבלבלים את המשקיעים

משה מימון 08/12/2023
הנרטיב הכללי הוא שחדשות טובות הן חדשות רעות, ולהיפך | נתוני התעסוקה הפתיעו כלפי מעלה, אבל הנתונים מעט מעורבים, וכך גם תגובת המשקיעים

איור פאנדר

שתי קרנות S&P500 - הפרשים דרמטיים בביצועים למרות עקיבה אחרי אותו מדד

משה שלום 08/12/2023
התנהגות המשקיעים מפתיעה בכמה אספקטים משתי הקרנות האלו

קרנות מנוהלות   קרנות מחקות Loading

תאריך עידכון

קרן נאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן נאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן נאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
 
 
 
 
קרנות סל Loading

תאריך עידכון

קרן סל תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן סל תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן סל תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
 
קרנות השתלמות   קופות גמל   Loading

תאריך עידכון

קרן השתלמות תשואה חודשית שנה תחילת שנה
קרן השתלמות תשואה חודשית שנה תחילת שנה
קרן השתלמות תשואה חודשית שנה תחילת שנה
 
 
פוליסות חיסכון   Loading

תאריך עידכון

פוליסת חסכון תשואה חודשית שנה תחילת שנה
קרן השתלמות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן השתלמות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה