Loading
אורי גרינפלד, קרדיט: רמי זרנגר

בבנק ישראל עדיין חוששים משער החליפין. למה ?

אורי גרינפלד, פסגות בית השקעות 10/12/2023
דו"ח התעסוקה של נובמבר הצליח לחזק שוב את תזת הנחיתה הרכה בארה"ב

Photo Transversospinales Dreamstime.com

הראל קיבלה היתר שליטה מבנק ישראל בחברת ישראכרט - בנק ישראל קבע תנאים להיתר

קרן מרדכי 10/12/2023
העסקה עדיין טעונה אישורי רשות התחרות ורשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

קרנות מנוהלות   קרנות מחקות Loading

תאריך עידכון

קרן נאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן נאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן נאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
 
 
 
 
קרנות סל Loading

תאריך עידכון

קרן סל תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן סל תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן סל תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
 
קרנות השתלמות   קופות גמל   Loading

תאריך עידכון

קרן השתלמות תשואה חודשית שנה תחילת שנה
קרן השתלמות תשואה חודשית שנה תחילת שנה
קרן השתלמות תשואה חודשית שנה תחילת שנה
 
 
פוליסות חיסכון   Loading

תאריך עידכון

פוליסת חסכון תשואה חודשית שנה תחילת שנה
קרן השתלמות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן השתלמות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה