Loading
Pixabay Images

Bitcoin - מגמה מדהימה ממשיכה או תיקון אלים בקרוב? חנוכה שמח

משה שלום 10/12/2023
מבט על המטבע הדיגיטאלי שמקבל בקרוב את הגושפנקא הרשמית החזקה ביותר, מידי גדולי וול-סטריט

Photo Economy Tatiana Golmer Dreamstime.com

דוח התעסוקה בארה"ב - חלק מהתחזקות שוק התעסוקה מוסבר בסיום השביתות בתעשיית הרכב והקולנוע

רונן מנחם, מזרחי טפחות 10/12/2023
דוח התעסוקה מצביע על היעדר כיוון ברור ועל קושי להסתמך על נתונים חודשיים הנתונים נוטים להיות תנודתיים | תגובה לדוח התעסוקה בארה"ב

קרנות מנוהלות   קרנות מחקות Loading

תאריך עידכון

קרן נאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן נאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן נאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
 
 
 
 
קרנות סל Loading

תאריך עידכון

קרן סל תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן סל תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן סל תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
 
קרנות השתלמות   קופות גמל   Loading

תאריך עידכון

קרן השתלמות תשואה חודשית שנה תחילת שנה
קרן השתלמות תשואה חודשית שנה תחילת שנה
קרן השתלמות תשואה חודשית שנה תחילת שנה
 
 
פוליסות חיסכון   Loading

תאריך עידכון

פוליסת חסכון תשואה חודשית שנה תחילת שנה
קרן השתלמות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן השתלמות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה