Loading
Image by Dmitriy from Pixabay

עד כמה רחוק יכולה ללכת ירידת התשואות בישראל? תחזית מיטב לאג"ח

אלכס זבז׳ינסקי, בית ההשקעות מיטב 10/12/2023
מיטב - המרווחים באג"ח הקונצרניות בישראל ירדו מתחת לרמה לפני המלחמה. נתוני התעסוקה והראלי בשווקים מאפשרים ל-FED להתמיד במסר Higher For Longer בישיבתו השבוע

Photo Transversospinales Dreamstime.com

הראל קיבלה היתר שליטה מבנק ישראל בחברת ישראכרט

קרן מרדכי 10/12/2023
העסקה עדיין טעונה אישורי רשות התחרות ורשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון | טרם התקבלו האישורים | ניתוח FUNDER - הנפילה וההתאוששות

קרנות מנוהלות   קרנות מחקות Loading

תאריך עידכון

קרן נאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן נאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן נאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
 
 
 
 
קרנות סל Loading

תאריך עידכון

קרן סל תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן סל תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן סל תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
 
קרנות השתלמות   קופות גמל   Loading

תאריך עידכון

קרן השתלמות תשואה חודשית שנה תחילת שנה
קרן השתלמות תשואה חודשית שנה תחילת שנה
קרן השתלמות תשואה חודשית שנה תחילת שנה
 
 
פוליסות חיסכון   Loading

תאריך עידכון

פוליסת חסכון תשואה חודשית שנה תחילת שנה
קרן השתלמות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן השתלמות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה