Loading
dreamstime

דרוג FUNDER לקופות גמל וקרנות השתלמות - לפי העברות נטו וצבירה לשנת 2021 - הטבלאות המלאות

שנהב גולדברג 23/01/2022
קרנות ההשתלמות וקופות הגמל של אלטשולר שחם איבדו עוד 3 מיליארד שקלים למתחרות ובסך הכל כ 13.6 מיליארד בשבעה חודשים. הצבירה נטו בדצמבר לקרנות ההשתלמות והגמל עמדה על סכום ענק של כ 6.7 מיליארד שקלים.

דב קוטלר, צילום: גדי דגון

בנק פועלים: הקמת חטיבה חדשה שתכלול כ-1,000 עובדים - בראשות רו"ח זאב חיו

כלכלני פועלים 23/01/2022
בראש החטיבה יעמוד רו"ח זאב חיו, המכהן כיום כמבקר הפנים הראשי של הבנק. חיו ניהל בשבע וחצי השנים האחרונות את חטיבת הביקורת, ולפניה מילא שורה של תפקידים ניהוליים בכירים בבנק במהלך 32 שנות עבודתו. מזכיר הבנק, גלעד בלוך, יחליף את חיו בתפקידו כמבקר הפנים הראשי של הבנק ומנהל חטיבת הביקורת. רונית שוורץ, עובדת הבנק מזה 26 שנים, תחליף את בלוך ותמונה למזכירת הבנק. מינויו של בלוך כפוף לאישור בנק ישראל.

קרנות מנוהלות   קרנות מחקות Loading

תאריך עידכון

קרן נאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן נאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן נאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
 
 
 
קרנות השתלמות   קופות גמל   Loading

תאריך עידכון

קרן השתלמות תשואה חודשית שנה תחילת שנה
קרן השתלמות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן השתלמות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
 
 
פוליסות חיסכון   Loading

תאריך עידכון

פוליסת חסכון תשואה חודשית שנה תחילת שנה
קרן השתלמות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן השתלמות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה