סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(4D)  מגדל ברזיל ואמריקה הלטינית  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5100912 :מספר הקרן
ענף הקרן: מניות בחול - מניות גיאוגרפי - שווקים מתעוררים
 מנהל הקרן: מגדל
מגדל :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
החשיפה למניות לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות ‏של הקרן, לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים ‏בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.‏
תאריך הקמת הקרן
08/11/2001
תאריך שינוי מדיניות מהותי
08/11/2001
 
      
נכון ל:22/11/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
92.63 92.71
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
4.62% 1.17% 0.55%
שנתית ב 2016
50.71%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
-4.98% -38.58%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
-16.97% 4.92%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
0.47% -15.94%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
-51.18% 124.41%
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
-2.78% -0.30% 1.88% 4.13%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
-11.47% 37.45% 6.90% 10.10%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.060% 0.000% 1.950%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.56%5.0810.96
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
4D 120% 120%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/10/2017 8.50
השוואה עם 11 קרנות
מענף שווקים מתעוררים
מיקום
1/11 תשואה יומית
0.55%
11/10 תשואה חודשית
1.17%
11/11 תשואה שנתית
4.62%
11/11 שארפ
10.96
3.5/5 דמי ניהול
1.950%
10/10 גודל קרן
8.50

*ניתוח טכני אוטומטי לקרן הנאמנות
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיהמגמה נוכחית
29/10/1779%-3.15% רובוט טווח ארוך מגמה שלילית
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
96.35% 95.42%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
2.84%   AAA
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 0.00 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  9,413.69  מהקרן,בשווי  88.93% שהם מניות חו'ל 18
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Embraer-Empresa Brasileir de Aero.7.71%816.2910000
Banco Bradesco S.A.7.12%753.7519700
TIM PARTICIPACOES SA-ADR7.02%742.9211600
BRF-BRASIL FOODS SA-ADR6.99%739.4515300
ITAU UNIBANCO HLDGS-PREF ADR6.85%725.5515800
Companhia Brasileira de Distrib.6.64%702.838610
AMBEV SA6.49%686.5830500
JBS SA-SPONSORED ADR5.06%535.9827100
Petroleo Brasileiro S.A.4.88%516.6716000
COSAN LTD-CL A SHRS4.74%501.2817000
CERDICORP LTD4.32%457.34627
Fomento Econo Mexicano, SAB de C.V4.08%431.781200
Vivo Participacoes S.A.3.66%387.657000
VALE SA-SP ADR3.38%358.279000
Coca-Cola Femsa SAB de CV2.78%294.261000
Minas Buenaventura SA2.78%294.606100
Cemex S.A. B de C.V.2.49%263.147860
KROTON EDUCACIONAL-SPONS ADR1.94%205.3310000
אלף ש"ח  686.69  מהקרן,בשווי  6.49% שהם תעודות-סל חו'ל 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES BRAZIL5.57%589.744100
ISHARES MSCI ALL PERU CAPPED0.64%67.32500
MARKET VECTORS-BRAZIL SM-CAP0.28%29.63350
אלף ש"ח  512.69  מהקרן,בשווי  4.85% שהם פקדונות 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים 4.11%434.74434736.8
פקדון בבנק מסוים 0.71%74.6520758.26
פקדון בבנק מסוים 0.03%3.36725.33
פקדון בבנק מסוים 0.00%-0.05-12.64
אלף ש"ח 10,613.06 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/8/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור