Loading
סקירה שבועית של המסחר / צילום: Dreamstime

התבטאויות טראמפ לא עוצרות את הגיוסים לקרנות עוקבות S&P 500 - סיכום שבועי

נורית דרור, יחידת המחקר הבורסה לני"ע 18/07/2024
בקרנות העוקבות אחר מדדי מניות בינלאומיים נמשכו רכישות נטו, בעיקר של קרנות העוקבות אחר מדד S&P 500 - התמתנו הזרמות הכספים לקרנות הכספיות והסתכמו השבוע - השבוע גויסו בשוק המניות כ-800 מיליון שקל. סקירה שבועית של המסחר: 14 - 18 ביולי, 2024

קרנות כספיות חדשות / צילום: Dreamstime

רשות ניירות ערך קוראת למנהלי הקרנות: השיקו קרנות כספיות חדשות

רשות ניירות ערך 18/07/2024
הרשות מציינת כי הציבור אינו ממצה את תנאי השוק על ידי בחירת מוצרי ההשקעה והחיסכון האופטימליים בעבורו מתוך "שוק הכסף" - מוצרים נזילים קצרי טווח, ומפרסמת טיוטת הוראה למנהלי קרנות ונאמנים בדבר תנאים שיחולו לגבי קרנות כספיות חדשות

קרנות מנוהלות   קרנות מחקות Loading

תאריך עידכון

קרן נאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן נאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן נאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
 
 
 
 
קרנות סל Loading

תאריך עידכון

קרן סל תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן סל תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן סל תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
 
קרנות השתלמות   קופות גמל   Loading

תאריך עידכון

קרן השתלמות תשואה חודשית שנה תחילת שנה
קרן השתלמות תשואה חודשית שנה תחילת שנה
קרן השתלמות תשואה חודשית שנה תחילת שנה
 
 
פוליסות חיסכון   Loading

תאריך עידכון

פוליסת חסכון תשואה חודשית שנה תחילת שנה
קרן השתלמות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן השתלמות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה