Loading
Image by jcomp on Freepik

פוליסות חסכון מסלול מניות – ליגת FUNDER – הכשרה מיטב מנצחים החודש

דן גרינברג ומשה מימון 22/02/2024
תנודתיות ושונות גבוהה בין הגופים השונים | כולל אינדיקציות לתשואות הצפויות בפברואר

צילום פאנדר

היום שהיה בבורסה - עליות שערים במניות וירידה תלולה בדולר-שקל: אפקט NVIDIA

מערכת פאנדר 23/02/2024
לא זכורה השפעה כה גדולה של מנייה בודדת על כל הבורסות בעולם, כמו שקרה עכשיו עם אנ-וידיה. וגם מבט על מניית נייס

קרנות מנוהלות   קרנות מחקות Loading

תאריך עידכון

קרן נאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן נאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן נאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
 
 
 
 
קרנות סל Loading

תאריך עידכון

קרן סל תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן סל תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן סל תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
 
קרנות השתלמות   קופות גמל   Loading

תאריך עידכון

קרן השתלמות תשואה חודשית שנה תחילת שנה
קרן השתלמות תשואה חודשית שנה תחילת שנה
קרן השתלמות תשואה חודשית שנה תחילת שנה
 
 
פוליסות חיסכון   Loading

תאריך עידכון

פוליסת חסכון תשואה חודשית שנה תחילת שנה
קרן השתלמות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן השתלמות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה