Loading
נוה, לפידות, רביב, אלטשולר, קרן

מי המנצחת הסופית בקרנות השתלמות המנייתיות לשנת 2021 ?

שנהב גולדברג 18/01/2022
אחרי שנה שבה מדד הנאסד"ק עלה רק 21.4% ומדד ת"א 35 עלה כ 32% נראה שלמנהלי ההשקעות לא הייתה בעיה גדולה לספק תשואה של מעל 20%

דודי רזניק, גיל בפמן, קרדיט: אורן דאי

כלכלני בנק לאומי - המלצות לפעילות באפיק הקונצרני והממשלתי

ד"ר גיל בפמן ודודי רזניק 18/01/2022
המרווחים בשוק האג"ח הקונצרני ובעיקר באפיק צמוד המדד בהחלט סבירים להשקעה ביחס להשקעה בשוק האג"ח הממשלתי. מרבית הפרמטרים הריאליים בישראל ממשיכים להצביע על המשך הצמיחה של המשק תוך ירידת שיעור האבטלה והמשך יציבות השקל. על רקע זה אנו סבורים כי הביצועים של האפיק הקונצרני צפויים להמשיך ולהיות טובים מביצועי האפיק הממשלתי.

קרנות מנוהלות   קרנות מחקות Loading

תאריך עידכון

קרן נאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן נאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן נאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
 
 
 
קרנות השתלמות   קופות גמל   Loading

תאריך עידכון

קרן השתלמות תשואה חודשית שנה תחילת שנה
קרן השתלמות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן השתלמות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
 
 
פוליסות חיסכון   Loading

תאריך עידכון

פוליסת חסכון תשואה חודשית שנה תחילת שנה
קרן השתלמות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן השתלמות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה