Loading
Photo: Svershinsky Dreamstime.com

שלוש חברות ביטוח גדולות וסוכנות ביטוח מעורבות ברשת סחר בנתוני מבוטחים

קרן מרדכי 16/08/2022
הרשות להגנת הפרטיות חשפה פרשת ריגול עסקי בה סחרה סוכנות ביטוח בנתונים באמצעות עובדי מכירות בחברות הביטוח

עומר דגני סמנכל ילין לפידות צילום עודד קרני

ילין לפידות ראשונה במדד השירות של רשות שוק ההון לשנת 2021

רשות שוק ההון 16/08/2022
המדד של רשות שוק ההון מפורסם אחת לשנה אודות השירות שנותנות חברות הביטוח והחיסכון הפנסיוני | היכן ממוקמות שאר החברות? | היכן ממוקמים השחקנים החדשים בשוק?

קרנות מנוהלות   קרנות מחקות Loading

תאריך עידכון

קרן נאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן נאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן נאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
 
 
 
קרנות סל Loading

תאריך עידכון

קרן סל תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן סל תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן סל תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
 
קרנות השתלמות   קופות גמל   Loading

תאריך עידכון

קרן השתלמות תשואה חודשית שנה תחילת שנה
קרן השתלמות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן השתלמות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
 
 
פוליסות חיסכון   Loading

תאריך עידכון

פוליסת חסכון תשואה חודשית שנה תחילת שנה
קרן השתלמות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן השתלמות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה