Loading
Image-by-freepik

האם עכשיו זמן טוב להשקיע בחברות מחזוריות?

עמי גינזבורג 23/05/2024
בחודשים האחרונים מתגבר הרושם שכלכלות העולם הצליחו לבצע "נחיתה רכה" בעקבות העלאות הריבית הנחושות והסיכוי לחידוש תהליכים של צמיחה בת קיימא הולך וגובר. אם כך אכן יקרה, חברות שנהנות מסורתית מגאות כלכלית עשויות ליהנות מכך במיוחד

Photo-Andreistanescu,-Dreamstime.com

מגדל שוקי הון: "תוצאות אנבידיה העניקו חותמת נוספת לצמיחה המואצת בעולם הבינה המלאכותית"

מורן שקד 23/05/2024
לדברי גיא רוזן, מנהל השקעות בכיר במגדל שוקי הון, בשלב הנוכחי קצבי הצמיחה החדים פה כדי להישאר

קרנות מנוהלות   קרנות מחקות Loading

תאריך עידכון

קרן נאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן נאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן נאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
 
 
 
 
קרנות סל Loading

תאריך עידכון

קרן סל תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן סל תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן סל תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
 
קרנות השתלמות   קופות גמל   Loading

תאריך עידכון

קרן השתלמות תשואה חודשית שנה תחילת שנה
קרן השתלמות תשואה חודשית שנה תחילת שנה
קרן השתלמות תשואה חודשית שנה תחילת שנה
 
 
פוליסות חיסכון   Loading

תאריך עידכון

פוליסת חסכון תשואה חודשית שנה תחילת שנה
קרן השתלמות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן השתלמות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה