סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1A)  מודלים (!) פוטנציאל 10/90  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5114517 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: מודלים
מודלים :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג (לרבות באמצעות תעודות פקדון) ו/או לפקדונות ו/או למזומנים, ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג (לרבות באמצעות תעודות פקדון). שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות, בערכו המוחלט, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה של נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^ לא יעלה על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. 6.יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
תאריך הקמת הקרן
31/12/2009
תאריך שינוי מדיניות מהותי
20/11/2012
 
      
נכון ל:22/10/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
123.14 123.14
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
3.20% 0.84% 0.17%
שנתית ב 2016
7.65%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
2.95% 3.02%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
18.14%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.93% 0.51% 0.52% 0.57%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
8.05% 13.77% 4.57% 1.74%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.070% 0.000% 0.900%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.37%0.5268.90
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1A 10% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
28/09/2017 165.50
השוואה עם 92 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
1/92 תשואה יומית
0.17%
1/52 תשואה חודשית
0.84%
48/89 תשואה שנתית
3.20%
41/92 שארפ
68.90
1.4/5 דמי ניהול
0.900%
41/90 גודל קרן
165.50

*ניתוח טכני אוטומטי לקרן הנאמנות
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיהמגמה נוכחית
13/08/1778%0.71% רובוט טווח ארוך מגמה שלילית
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
9.54% 8.60%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
63.20%   A
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 1.58 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  3,613.37  מהקרן,בשווי  1.98% שהם מניות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
בזן0.76%1,385.04836377
טבע0.73%1,330.1011546
בי קומיוניקיישנס0.49%898.2317307
אלף ש"ח  73,765.95  מהקרן,בשווי  40.34% שהם אג'חים קונצרני 21
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אידיבי פת אגח ט5.80%10,608.569071021BBB-
דיסק השקעות אגח ו5.49%10,039.637652159BBB
תמר פטרו אגח א3.74%6,839.366700000A1
בזן אגח ט3.66%6,691.346859394A-
דלק קידוחים אגח א2.78%5,089.725280891A1
חברה לישראל אגח 112.22%4,053.624166109A
דיסק התח נד יב2.17%3,959.0074A+
אינטרנט זהב אגח ד2.09%3,827.533795273A3
אידיביפת אגח יג1.92%3,503.253330723
אפריקה אגח כו1.63%2,973.863856149
אפריקה אגח כח1.53%2,791.444895545
אידיביפת אגח יד1.52%2,777.172743963
קרדן רכב אגח ח1.26%2,309.742249910A
אפריקה נכסים אגח ז1.11%2,037.221919552A3
נורסטאר אגח יא1.04%1,909.561881336A+
לוזון קבוצה אגח ו0.90%1,648.281428446Baa2
HPE 4.9 10/15/25 HP ENTERPRISE CO0.43%783.21205000Baa2
בזן אגח ו0.33%609.10605465A-
בזן אגח ה0.27%493.62425685A-
ירושלים הנ נד 11 (COCO)0.26%477.009BBB+
אדגר אגח ט0.19%343.72307634A3
אלף ש"ח  1,901.68  מהקרן,בשווי  1.04% שהם מניות חו'ל 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Bank of America Corporation0.56%1,025.9912000
Citigroup Inc.0.48%875.693650
אלף ש"ח  41,788.46  מהקרן,בשווי  22.86% שהם אג'חים ממשלתי 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי צמוד 041822.86%41,788.463.49548E+07
אלף ש"ח  20.37  מהקרן,בשווי  0.01% שהם CALL 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ת001460M709-35רכישה0.03%51.8840
דלר-0362.5M708רכישה-0.02%-31.51-534
אלף ש"ח  281.37  מהקרן,בשווי  0.16% שהם PUT 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0362.5M708מכירה0.21%378.25532
ת001460M709-35מכירה-0.05%-96.88-40
אלף ש"ח  3,789.34  מהקרן,בשווי  2.07% שהם תעודות-סל חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
PROSHARES SHORT 20+ TREASURY2.07%3,789.3447000
אלף ש"ח  6.82  מהקרן,בשווי  0.00% שהם ניע שאינו רשום למסחר 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אפריקה אפ על אפי a0.00%4.52122142.5
אפריקה אפ על אפי b0.00%2.30124263.4
אלף ש"ח  36,223.84  מהקרן,בשווי  19.81% שהם 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פסגות סל פיקדון (00A)8.90%16,273.96311327Aaa
תכ.פק.שקל5.04%9,219.16171428Aaa
הראל סל פיקדון שח (00A)"4.37%7,986.62156290Aaa
פסגות סל פיקדון דולר רבעוני (0DA)1.50%2,744.097693AAA
אלף ש"ח  735.92  מהקרן,בשווי  0.40% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם חסר שחר 5+ (1147) (00A)0.40%735.9214030
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
P500 EMINI FUT Sep17andS0.00%0.0010
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Sep17(CBT)US LONG BOND0.00%0.00-4
אלף ש"ח  22,783.63  מהקרן,בשווי  12.46% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים10.35%18,924.550
פקדון בבנק מסוים2.11%3,859.080
אלף ש"ח 184,910.80 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/7/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור