דולר - שקל || התייחסות של רון אייכל מקולמקס שוקי הון

השקל וגם הסל ייוספו כנגד השקל בשיעור שהטריד את בנק ישראל

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
רון אייכלרון אייכל

רון אייכל
17/01/2021

רון אייכל קולמקס שוקי הון: "בנק ישראל משתמש בכלים רבים בכדי לתמוך בפעילות הכלכלית. אחת הזירות המרכזיות שהתעצמה בשליש האחרון של 2020, היא המט"ח.

השקל וגם הסל ייוספו כנגד השקל בשיעור שהטריד את בנק ישראל ולראיה בחודש דצמבר לבדו רכש הבנק סך של 4.4 מיליארד דולר, הסכום החודשי הגבוה ביותר מאז ראשית ההתערבות, מארס 2008.

למעשה, בכל 2020 רכש הבנק כ-21 מיליארד דולר, שהוא היקף הרכישות השנתי הגבוה ביותר, מאז החל להתערב.

המהלך האחרון, לפיו הבנק ירכוש ב-2021, 30 מיליארד דולר, הוא עוד ניסיון להביא לפיחות של השקל כנגד הדולר כאשר הבנק מכריז כי יגדיל את הפעילות בכ-50% לעומת 2020.

אין ספק, כי ההכרזה השפיעה באופן משמעותית על שער החליפין. עם זאת, היא תהיה זמנית ולדעתנו, בשנת 2021 יוותרו הן הכוחות המקומיים והן הגלובליים שיפעלו לייסוף השקל כנגד הדולר האמריקאי".