ילין לפידות (!) אג"ח פוטנציאל חברות בסיכון גבוה +10%