אי.בי.אי. מחקה Solactive ת"א 125 Low Volatility High Dividends