הראל מחקה משולבת אג"ח ישראל (90%) ומניות (10%) חודשי