תכלית TTF אינדקס A-AA לפדיון 2025 (מתגלגל כל 3 שנים)