נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

איזה קרן נאמנות גייסה הכי הרבה באפריל ? מגייסים ופודים בכספיות

 

 החודש מסתמנת עצירה במגמת הפדיונות בכספיות. בסך הכל אפריל הסתיים עם גיוס חיובי בכספיות, אולם, להבדיל מ-2011, מגמת הגיוסים במסורתיות לא נעצרה. בגדול הקרנות הפודות הגדולות ביותר הן עדין קרנות כספיות, 6 מהפודות הגדולות ביותר הן כספיות. בקרב המגייסות, התמונה אינה חדשה ורשימת החוד מורכבת גם מקרן פסגות מטרה תחליף לפקדון בריבית בנק ישראל ומכספית פלטינום של הראל, אולם ברשימה גם קרנות אג"ח צמוד, אג"ח בנקים.

המגייסות באפריל – כספיות ואג"ח

הקרן שגייסה את הסכום הגבוה ביותר באפריל היא פסגות מטרה תחליף לפקדון בנק ישראל. הקרן היא קרן כספית, נכסי הקרן ינוהלו באופן שמטרתו להביא לכך כי השקעה בקרן תהווה תחליף להשקעה בפקדון נושא ריבית בנק ישראל, וזאת באופן שתשואת הקרן לשנה תהיה דומה ככל האפשר לממוצע ריבית בנק ישראל לשנה האמורה. הקרן גייסה באפריל 252 מליון שקל שמצטרפים לגיוס של 528 מליון שקל במרץ. נכון לסוף חודש אפריל מנהלת הקרן כ-822 מליון שקל רובם ככולם תולדה של גיוסים מהחודשיים האחרונים. דמי הניהול בקרן עומדים על 0.1%, ולקרן שיעור הוספה של 0.02% (לא אופייני לקרנות כספיות). 42.11% מנכסי הקרן מושקעים במק"מ 512.

במוקם השני ברשימת המגייסות נמצאת קרן כספית פלטינום של הראל פיא. הקרן גייסה באפריל 240 מליון שקל. נכון לסוף חודש אפריל מנהלת הקרן כ-4.6 מליארד שקל. באוגוסט 2011 ניהלה הקרן סכום של 7.05 מליארד שקל. דמי הניהול בקרן הם 0.15%, ללא שיעור הוספה.

במקום השלישי ברשימת המגייסות נמצאת מנורה מבטחים אג"ח בנקים. הקרן גייסה באפריל 194 מליון שקל. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בישראל שהונפקו בידי תאגידים בנקאיים, ו/או לגוף הקשור לתאגידים הבנקאיים. המח"מ הכולל של כל נכסי הקרן, לא יעלה על 4 שנים. בתיק האג"ח הקונצרני בקרן ייכללו רק אגרות חוב הנסחרות בישראל בדירוג A מינוס ומעלה או דירוג גבוה ממנו, או אג"ח קונצרני הנסחר בחו"ל בדירוג BBB. נכון לסוף חודש אפריל מנהלת הקרן 664.3 מליון שקל. הקרן מגייסת כבר שבעה חודשים ברציפות, כאשר ב-4 החודשים האחרונים קצב הגיוסים גובר והקרן מגייסת מעל מאה מליון שקל בחודש. דמי הניהול בקרן הם 0.62%, ללא שיעור הוספה.

במקום הרביעי מבין המגייסות נמצאת אלטשולר שחם צמוד בינוני. הקרן גייסה באפריל 148 מליון שקל. מידת החשיפה של הקרן לאג"ח מדינה צמודות מדד, שיתרת התקופה עד למועד פדיונן תהיה בין 2 ל-4 שנים, לא תפחת, בכל עת, מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תהיה חשופה למניות. הקרן לא תהיה חשופה למט"ח. מנהל הקרן עשוי לבצע עבור הקרן פעילות בנגזרים אך ורק בדרך של השאלת ניירות ערך, או מכירות בחסר של אג"ח. נכון לסוף חודש אפריל מנהלת הקרן 708.9 מליון שקל, כאשר ב-4 החודשים האחרונים מגייסת הקרן סכומים משמעותיים מדי חודש. 48.24% מנכסי הקרן מושקעים בגליל 5472. דמי הניהול בקרן הם 0.92%, ללא שיעור הוספה.

במקום החמישי מבין המגייסות נמצאת דש צמוד בינוני עם גיוס של 119 מליון שקל. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מדינה צמודות מדד ו/או לאגרות חוב קונצרניות צמודות למדד המדורגות בדירוג AA ומעלה ובלבד שמשך החיים הממוצע של תיק אגרות החוב הצמוד בקרן לא יפחת משנתיים ולא יעלה על ארבע שנים וששיעור החשיפה לאגרות חוב מדינה צמודות מדד לא יפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות וחשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 30%. הקרן מגייסת בקצב סביר, ומנהלת נכון לסוף אפריל 489 מליון שקל. 20.17% מנכסי הקרן מושקעים בממשלתית צמודה 0613. דמי הניהול בקרן הם 0.63%, ללא שיעור הוספה.

הקרן המגייסת ביותר באפריל

גוף קרנות נאמנות

שם קרן

כמה גייסה באפריל

פסגות

פסגות מטרה תחליף לפקדון ריבית בנק ישראל

252

הראל פיא

כספית פלטינום

240

מנורה מבטחים

מנורה מבטחים אג"ח בנקים

194

אלטשולר שחם

אלטשולר שחם צמוד בינוני

148

דש

דש צמוד בינוני

119

מגדל שוקי הון

20 בונד תל FTM

113

אקסלנס

אקסלנס שכבות אג"ח

83

הדס ארזים

הדס ארזים אג"ח בנקים ופיננסים ללא מניות

81

ילין לפידות

ילין לפידות מד"פ (מודל דירוג פנימי)

74

מיטב

מיטב מטרה תחליף לפיקדון ריבית

70

כלל פיננסים

כלל קונצרני AA

68

מור (בהוסטינג באקסלנס)

מור נבחרת אג''ח

51

איילון (כולל הוסטינג)

איילון פלטינום

34

יובנק

יובנק אגח בנקים-ביטוח מדורגות

27

אפסילון

אפסילון 10/90 דיבידנד

25

מיטב (בהוסטינג)

פורסט אג"ח

8

רוטשילד

א.ד רוטשילד שקל פלוס ללא מניות

8

תמיר פישמן

תיק מנוהל עד 15

6

מאור לוסקי

מאור לוסקי מדורגת 

2

רשימת הפודות באפריל

 הקרן שפדתה הכי הרבה באפריל היא מגדל כספית עם הנפקות מק"מ, שממשיכה את המומנטום השלילי מהחודשים האחרונים. באפריל פדתה הקרן סך של 120 מליון שקל. הקרן מנהלת כיום 3.7 מליון שקל, כשבנובמבר 2011 ניהלה הקרן 5.84 מליארד שקל. דמי הניהול בקרן הינם 0.15%, ללא שיעור הוספה.

במקום השני ברשימת הפודות נמצאת דש כספית פרימיום, שפדתה החודש סך של 113 מליון שקל. גם בקרן זו הסטימנט הוא שלילי, והקרן מנהלת נכון לסוף חודש אפריל סך של 2.12 מליארד שקל, כשבשיאה (אוגוסט 2011) ניהלה הקרן 4.08 מליארד שקל. הקרן גובה 0.17% דמי ניהול, ללא שיעור הוספה.

במקום השלישי ברשימת הפודות נמצאת גם כן קרן כספית, הפעם הקרן הכספית של אקסלנס, עם פדיון של 77 מליון שקל. נכון לסוף אפריל מנהלת הקרן 835.8 מליון שקל, כשבשיאה ניהלה הקרן 1.66 מליארד שקל באוגוסט 2011. דמי הניהול בקרן הינם 0.19%, ללא שיעור הוספה.

במקום הרביעי מבין הפודות נמצאת פסגות בטא כספית עם פדיון של 70 מליון שקל. הקרן הינה קרן שקלית קצרצרה המשקיעה בנכסים שקליים עם מח"מ של לפחות 45 ועד 90 יום. נכון לסוף אפריל מנהלת הקרן 805.6 מליון שקל, בשיאה (אוקטובר 2010) ניהלה הקרן 6.22 מליארד שקל. דמי הניהול בקרן הינם 0.17%, ללא שיעור הוספה.

הקרן הפודה ביותר באפריל

גוף קרנות נאמנות

שם קרן

כמה פדתה באפריל

מגדל שוקי הון

מ"מק הנפקות עם כספית  מגדל

-120

דש

דש כספית פרימיום

-113

אקסלנס

אקסלנס כספית 

-77

פסגות

פסגות בטא כספית

-70

מיטב

מיטב כספית פרימיום

-35

כלל פיננסים

כלל מק"מ פלטינום

-28

מנורה מבטחים

מנורה מבטחים חיסכון צמוד 0418

-10

יובנק

יובנק מניות מחוץ ל-25

-9

אפסילון

אפסילון (!) אג"ח פרימיום

-8

מאור לוסקי

מאור לוסקי תיק 15

-4

תמיר פישמן

אג"ח בינ"ל

-3

מיטב (בהוסטינג)

תמהיל אג"ח חברות

-2

אלטשולר שחם

אלטושלר שחם ממונפת

-1

ילין לפידות

20/80

-1

רוטשילד

קרן א.ד. רוטשילד (4A) סין

-1

איילון

איילון כספית

-1

הערה: הכתבה מתייחסת לנתונים שנשלחו על-ידי בתי ההשקעות המוזכרים בטבלה.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.