קרנות עוקבות

טווח הגרף

 

 

בחר שם קרן הנאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה חשיפת מטח חשיפת מניות מנהל השקעות דמי ניהול גודל קרן תאריך שער

 

מהן קרנות עוקבות?

קרנות עוקבות אלו קרנות שמתחייבות לשיעורי חשיפה מומלצים, לאפיקי השקעה שונים, המתפרסמים מעת לעת על ידי הבנקים השונים, לצורכי ניהול מדיניות ההשקעות של הקרן. מנהל הקרן מתחייב להתאים את תמהיל השקעות של הקרן בהתאם לשינויים שיחולו מעת לעת בתמהיל, הכולל שיעורי השקעה מומלצים באפיקי השקעות שונים.