קרנות עוקבות

טווח הגרף

 

 

בחר שם קרן הנאמנות חשיפת מטח חשיפת מניות מנהל השקעות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה דמי ניהול גודל קרן תאריך שער

 

מהן קרנות עוקבות?

קרנות עוקבות אלו קרנות שמתחייבות לשיעורי חשיפה מומלצים, לאפיקי השקעה שונים, המתפרסמים מעת לעת על ידי הבנקים השונים, לצורכי ניהול מדיניות ההשקעות של הקרן. מנהל הקרן מתחייב להתאים את תמהיל השקעות של הקרן בהתאם לשינויים שיחולו מעת לעת בתמהיל, הכולל שיעורי השקעה מומלצים באפיקי השקעות שונים.

 

 

 
 
 

 

אתר קרנות נאמנות , קרנות השתלמות , קופות גמל , פנסיה‏ וניהול השקעות.‏ נתונים כתבות ומידע ייחודי ובלעדי על ניהול השקעות, קרנות נאמנות גמל ופנסיה.

*דיסקליימר: בתאריך 1.7.2021 ועד לתאריך 15.9.2021 נכנסת לתוקפה רפורמת קרנות הנאמנות החדשה של רשות ניירות הערך. בתקופה זו יחולו שינויים גדולים בקטגוריות, בשמות ובמדיניות של קרנות הנאמנות. על אחריות הגולשים לוודא את הנתונים הנכונים של הקרן. חברת פאנדר בע"מ לא תהה אחראית לשום שגיאה או אי עדכון מיידי בנתוני הקרנות שבאתר פאנדר.