קרנות כשרות

טווח הגרף

 

 

בחר שם קרן הנאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה חשיפת מטח חשיפת מניות מנהל השקעות דמי ניהול גודל קרן תאריך שער

 

מהן קרנות כשרות?

בשנים האחרונות צצו קרנות נאמנות המנוהלות על פי ההלכה כלומר קרנות נאמנות אשר מפוקחות על ידי רבנים אשר מאשרים כי ההשקעות בקרנות אלו אינן עוברות על איסורים הילכתיים.

הקרנות אינן בעלות הכשר אחיד ומי שמתעניין בסוג ההכשר ובשם הרב, או המועצה, אשר נתן את ההכשר רצוי שיקרא על כך בתשקיף הקרן.