כל קרנות הנאמנות

90-10

 בחרשם קרן הנאמנותענףחשיפת מטחחשיפת מניותמנהל הקרןמנהל השקעותתשואה יומיתמתחילת החודשמתחילת השנהשנה
1הראל קונצרני דולריאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
120%10%הראלהראל-4.9712.92
2אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
30%10%אלטשולר שחםאלטשולר שחם3.938.89
3טרגט 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%איילוןטרגט2.028.49
4איילון 10/90 תיק אג"ח חול - נקובה $אג"ח בחו"ל
אג"ח נקובת מט"ח
120%10%איילוןאיילון-5.88.1
5קבין 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%איילוןקבין3.348.02
6פורצ`ן 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%איילוןפורצ`ן2.77.44
7מגדל (!) אג"ח חברות Buy Sideאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
10%10%מגדלמגדל4.497.14
8אקורד 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%איילוןאקורד4.436.89
9איילון (!) אג"ח + 10%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
30%10%איילוןאיילון2.656.83
10קסם אקטיב אג"ח חברות + 10%אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
30%10%קסםקסם5.956.72
11מגדל (!) הזדמנויות באג"ח חברות סיכון מוגבראג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה בסיכון גבוה
10%10%מגדלמגדל4.126.61
12אושן יצירה 10/90 אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%סיגמאאושן יצירה 3.286.55
13דולפין 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%פסגותדולפין2.96.49
14מגדל (‏!) תשואה כוללת – 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
30%10%מגדלמגדל4.466.15
15מגדל (!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוההאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה בסיכון גבוה
30%10%מגדלמגדל3.426.12
16קסם אקטיב אג"ח + 10%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%קסםקסם3.825.94
17דיאמונד 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%איילוןדיאמונד4.025.88
18אילים 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%איליםאילים2.955.87
19איילון בונד A-AAאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
10%10%איילוןאיילון3.535.65
20תמיר פישמן 10/90 אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%תמיר פישמןתמיר פישמן2.845.55
21ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות עד 30% מט"חאג"ח בחו"ל
אג"ח מוגנת מט"ח
30%10%ילין לפידות ילין לפידות2.95.48
22מיטב קונצרני שקלי פלוסאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי עם מניות
10%10%מיטבמיטב3.525.33
23קסם אקטיב (!)י אג"ח +10%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
30%10%קסםקסם4.415.31
24הראל קונצרני והנפקות פלוסאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
10%10%הראלהראל2.995.3
25ילין לפידות A ומעלה + 10% אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
10%10%ילין לפידות ילין לפידות 2.895.29
26מור אג"ח פלוסאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%מורמור2.925.2
27קסם אקטיב (!) מבחר קונצרני +10%אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
10%10%קסםקסם4.155.18
28קסם אקטיב קונצרני שקלי + 10אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי עם מניות
30%10%קסםקסם3.845.17
29אי.בי.אי.10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%אי.בי.איאי.בי.אי2.955.09
30מיטב (!) קונצרני פלוסאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
10%10%מיטבמיטב2.455.09
31אי.בי.אי. עד 3 שנים 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%אי.בי.איאי.בי.אי2.615.03
32אי.בי.אי. גבע אג"ח חברותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
10%10%אי.בי.אי אי.בי.אי 3.234.99
33איילון בינה 10/90 אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%איילוןאיילון5.034.94
34פינסה 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%סיגמאפינסה4.584.9
35הראל אג"ח תאגידיםאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
30%10%הראלהראל34.84
36ילין לפידות 10/90 ערךאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%ילין לפידות ילין לפידות 2.924.83
37מגדל תיק השקעות 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%מגדלמגדל2.934.82
38מור 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%מורמור2.734.77
39איביאי מק"מ פלוסאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות
10%10%אי.בי.אי אי.בי.אי 0.824.73
40הראל מדינה צמוד + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות
10%10%הראלהראל0.884.69
41(!) מגדל פלוס 10/90 אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
30%10%מגדלמגדל4.094.62
42פסטרנק שהם (!) 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
30%10%איילוןפסטרנק שהם3.684.6
43פורטה תיק אג"ח עד 10%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%קסםפורטה3.094.59
44פסגות אג"ח משולבת + 10% אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%פסגותפסגות5.274.55
45אנליסט 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%אנליסטאנליסט3.464.48
46ילין לפידות (!) אג"ח פוטנציאל חברות בסיכון גבוה +10%אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה בסיכון גבוה
30%10%ילין לפידותילין לפידות2.634.44
47מגדל תיק 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%מגדלמגדל2.84.36
48הראל קונצרני שקלי + 10%אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי עם מניות
10%10%הראלהראל2.934.33
49הראל (!)י 10/90 פלטינוםאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
30%10%הראלהראל3.344.31
50פורטה אג"ח מדינה + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
10%10%קסםפורטה2.284.3
51ילין לפידות 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%ילין לפידותילין לפידות2.574.28
52אנליסט ממשלתית תיק סולידי עד שנתייםאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
10%10%אנליסט אנליסט 1.024.2
53אי.בי.אי. אג"ח פלוס !אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
10%10%אי.בי.אי אי.בי.אי 3.264.18
54אלפי בנדק 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%הראלאלפי בנדק3.724.15
55פורטה (!) אג"ח חברותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
30%10%קסםפורטה2.994.14
56מור מק"מ פלוס אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות
10%10%מורמור0.684.09
57קסם אקטיב 10-90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%קסםקסם2.84.04
58מור 5/95 אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות
30%10%מורמור1.714.01
59מיטב סולידית פלוסאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות
10%10%מיטבמיטב2.994
60הראל 10/90 - כשרהאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%הראלהראל1.74
61מיטב (!) 10/90 אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
30%10%מיטבמיטב3.183.95
62פוקוס 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%איילוןפוקוס3.143.9
63הראל 10/90 פלוס אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%הראלהראל2.253.87
64מיטב אג"ח עד 5% מניותאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות
30%10%מיטבמיטב2.183.84
65פסגות 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%פסגותפסגות2.673.82
66ילין לפידות (!) אג"ח חברות + 10%אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
10%10%ילין לפידותילין לפידות2.793.8
67תמיר פישמן חיסכון ממשלתי עד שנתייםאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
10%10%תמיר פישמן תמיר פישמן 1.363.79
68מיטב אג"ח קונצרני + 10%אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
30%10%מיטבמיטב3.063.76
69הראל (!) קונצרני פלוסאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
30%10%הראלהראל3.833.75
70אג"ח (!) FORESTאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
30%10%פורסטפורסט3.253.73
71אילים אג"ח מדינה + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
30%10%איליםאילים2.223.72
72מיטב ממשלתי+ 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
10%10%מיטבמיטב1.973.69
73פורטה 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%קסםפורטה2.913.68
74מיטב (!) 10/90 תיק אג"ח חו"ל עד 30% מט"ח אג"ח בחו"ל
אג"ח מוגנת מט"ח
30%10%מיטבמיטב3.673.68
75אלטשולר שחם 10-90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%אלטשולר שחםאלטשולר שחם2.963.66
76קסם אקטיב ממשלתי משתנהאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות
10%10%קסםקסם1.323.63
77הראל תיק אג"ח סולידי + 10%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות
30%10%הראלהראל0.93.61
78מגדל בונד שקלי A ומעלה +10%אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי עם מניות
10%10%מגדלמגדל2.653.59
79ילין לפידות מדינה צמוד קצראג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות
10%10%ילין לפידותילין לפידות1.293.57
80אנליסט 10/90 תיק סולידיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות
10%10%אנליסטאנליסט2.533.54
81מגדל אג"ח ישראל סולידיתאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות
30%10%מגדלמגדל3.073.52
82מגדל מדינה שקלי 1-2 שנים פלוסאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות
10%10%מגדלמגדל0.73.52
83כוון 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%איילוןכוון3.083.5
84פרופאונד 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%איילוןפרופאונד2.953.5
85הראל מדינה שקלי שמרני פלוסאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות
10%10%הראלהראל0.623.5
86פסגות (!) אג"ח + 10% אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
30%10%פסגותפסגות3.873.46
87פסגות מדינה שקלי פלוסאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות
10%10%פסגותפסגות2.753.45
88פסגות (!) קונצרני + 10%אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
30%10%פסגותפסגות4.943.37
89מור מדינה + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
10%10%מורמור1.523.21
90מגדל (!) תיק השקעות קונצרני ישראלאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
10%10%מגדלמגדל2.923.18
91אי.בי.אי. מחקה משולבת קונצרני (90%) מניות (10%) חודשיאג"ח בארץ משולבת- כללי
אג"ח כללי בארץ משולבת- עד 10% מניות
10%10%אי.בי.אי אי.בי.אי 3.913.13
92הראל מדינה שמרני + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
10%10%הראלהראל1.73.12
93אי.בי.אי. סל ריבית משתנה מאוזן + 10% מגודר מט"חאג"ח בארץ משולבת- כללי
אג"ח כללי בארץ משולבת- עד 10% מניות
10%10%אי.בי.איאי.בי.אי1.353.1
94פסגות סולידית + 10%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות
30%10%פסגותפסגות2.753.03
95פסגות תיק 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%פסגותפסגות4.043.01
96ב. אלטרנטיב 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%איילוןבסט אלטרנטיב3.13.01
97אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10% אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
10%10%אלטשולר שחםאלטשולר שחם1.982.95
98מגדל אג"ח ומניות עד 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
10%10%מגדלמגדל2.992.92
99אנליסט אג"ח מדינה + 10% אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
50%10%אנליסט אנליסט 2.62.91
100אזימוט 10/90 דיבידנדאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%קסםאזימוט5.142.83
101קסם אקטיב ממשלתי צמוד + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות
10%10%קסםקסם2.282.79
102ילין לפידות תיק אג"ח סולידי + 10%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות
10%10%ילין לפידותילין לפידות2.132.74
103פיטנגו 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%איילוןפיטנגו3.862.71
104פסגות מדינה צמוד + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות
30%10%פסגותפסגות1.832.68
105הראל מדינה שקלי 0-3 שנים + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות
10%10%הראלהראל0.792.67
106מיטב בונד A ומעלהאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
30%10%מיטבמיטב3.052.62
107מגדל אינפלציה מדינהאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות
30%10%מגדלמגדל3.162.62
108ילין לפידות מדינה + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
30%10%ילין לפידותילין לפידות1.842.59
109ילין לפידות תיק ממשלתי + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
30%10%ילין לפידותילין לפידות1.992.57
110מיטב מדדית ממשלתית כשרהאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות
10%10%מיטבמיטב2.12.5
111קסם אקטיב 10/90 תיק סולידי אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות
10%10%קסםקסם2.922.46
112הראל מדד בינוני ממשלתיאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות
30%10%הראלהראל1.742.43
113מגדל מדד מדינה אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות
10%10%מגדלמגדל2.332.39
114הראל נכסים סולידיים אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות
10%10%הראלהראל1.952.34
115פסגות מדינה שקלי + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות
10%10%פסגותפסגות3.012.34
116מיטב מדינה צמודה + 10% אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות
10%10%מיטבמיטב1.892.24
117איילון תיק לרשויות מקומיותאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות
010%איילוןאיילון2.312.21
118סלע 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%פסגותסלע2.432.19
119מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
10%10%מגדלמגדל3.042.14
120סיגמא אג"ח מדינה + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
10%10%סיגמאסיגמא1.712.05
121איילון סולידית + 10%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות
30%10%איילוןאיילון2.481.98
122הראל מחקה משולבת מדינה (90%) מניות ישראל-חול (10%) חודשיאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה משולבת- עד 10% מניות
10%10%הראל הראל 2.71.89
123איילון מלכות מהדרין תיק 10/90 אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%איילוןאיילון1.741.88
124הפניקס קסם תיק מדינה צמוד מדדאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות
010%קסםקסם1.71.85
125פסגות מדינה ומדורג AAי + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
10%10%פסגותפסגות3.081.71
126אילים מדינה שקלית פלוסאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות
10%10%איליםאילים4.081.11
127פסגות אג"ח מדינה + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
30%10%פסגותפסגות4.010.9
128ISP Asset Managementי 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%איילוןISP3.640.51
129כרמים מדינה שקלית + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות
10%10%איילוןכרמים1.09-0.42
130ברק 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%ברקברק2.89-0.61
131הראל 10/90 מחלקת אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%הראלהראל2.29-1.88
132אלטשולר שחם 10/90 מניות ת"אאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%אלטשולר שחםאלטשולר שחם1.97
133פסגות (!) אג"ח חברותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
10%10%פסגותפסגות4.89
134MTF מחקה מדד משולב אינדקס LV ישראל 10/90 חודשיאג"ח בארץ משולבת- כללי
אג"ח כללי בארץ משולבת- עד 10% מניות
10%30%מגדלמגדל2.5
135הראל מחקה משולבת אג"ח ישראל (95%) מניות ישראל (5%) חודשיאג"ח בארץ משולבת- כללי
אג"ח כללי בארץ משולבת- עד 10% מניות
10%10%הראלהראל0

80-20

 בחרשם קרן הנאמנותענףחשיפת מטחחשיפת מניותמנהל הקרןמנהל השקעותתשואה יומיתמתחילת החודשמתחילת השנהשנה
1קבין 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%איילוןקבין4.2613.01
2פסגות 20/80 - נקובה $אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
120%30%פסגותפסגות-3.0311.55
3אקורד 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%איילוןאקורד5.2311.38
4קסם אקטיב תיק + 20% - אגד חוץאגד קרנות
אגד חוץ
120%30%קסםקסם-4.810.29
5איילון 15/85אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
30%30%איילוןאיילון4.528.96
6סיגמא 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%סיגמאסיגמא3.788.96
7דולפין 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%פסגותדולפין3.268.94
8פורצ`ן 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%איילוןפורצ`ן3.048.44
9טרגט 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%איילוןטרגט2.688.43
10מור 20/80 מניות חו"לאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%מורמור3.28.2
11אושן יצירה 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%סיגמאאושן יצירה 2.747.77
12אילים 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
10%30%איליםאילים3.227.26
13אנליסט 20/80 אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%אנליסט אנליסט 2.997.06
14ילין לפידות 20/80 צמיחהאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%ילין לפידותילין לפידות3.146.94
15תמיר פישמן 15/85אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
30%30%תמיר פישמןתמיר פישמן3.186.77
16מור עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
30%30%מורמור1.956.76
17אילים עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
30%30%איליםאילים2.816.75
18הורייזן 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%איילוןהורייזן3.086.49
19ב. אלטרנטיב 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%איילוןבסט אלטרנטיב3.996.18
20מור 20/80 אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%מורמור3.245.83
21אילים תיק אג"ח + 20%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%איליםאילים 3.445.77
22קסם אקטיב 15/85אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
30%30%קסםקסם3.755.66
23פסגות 20/80 Index Plus אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%פסגותפסגות5.575.52
24מגדל 20/80 Buy Sideאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%מגדלמגדל3.885.4
25סיגמא אג"ח משולבת + 20%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
10%30%סיגמאסיגמא2.675.4
26כוון 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%איילון כוון 3.35.35
27קסם אקטיב 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%קסםקסם4.275.26
28שופן 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%סיגמאשופן4.055.24
29אנליסט פיזור רחב 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%אנליסטאנליסט3.825.21
30מגדל אג"ח ומניות עד 20%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%מגדלמגדל4.245.03
31פסטרנק שהם 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%איילוןפסטרנק שהם4.034.93
32פלקון 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%סיגמאפלקון3.974.89
33קסם אקטיב 20-80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%קסםקסם4.114.84
34הראל נבחרת 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%הראלהראל1.94.83
35ילין לפידות 15/85אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
30%30%ילין לפידות ילין לפידות 2.794.79
36איילון 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%איילוןאיילון3.344.73
37דיאמונד 20/80 כשרהאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%איילוןדיאמונד3.334.73
38מגדל תיק 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%מגדלמגדל3.244.73
39גביש 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%הראלגביש3.814.72
40פסגות אג"ח משולבת + 25%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
30%30%פסגותפסגות5.94.72
41פורטה 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%קסםפורטה3.794.67
42הראל 15/85אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
30%30%הראלהראל2.764.6
43אלטשולר שחם 20-80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
10%30%אלטשולר שחם אלטשולר שחם3.534.59
44פסגות 20/80 פלוסאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%פסגותפסגות5.084.57
45מיטב תיק השקעות 15/85אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
50%30%מיטבמיטב3.134.49
46MTF מחקה מדד משולב אינדקס בנקים ישראל 20/80 חודשיאג"ח בארץ משולבת- כללי
אג"ח כללי בארץ משולבת- עד 20% מניות
030%מגדלמגדל3.014.48
47מיטב 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%מיטבמיטב3.234.39
48ילין לפידות 20/80 אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%ילין לפידות ילין לפידות 34.37
49פינסה 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%סיגמאפינסה4.724.37
50אי.בי.אי. 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%אי.בי.איאי.בי.אי3.64.31
51אנליסט 15/85אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
10%30%אנליסטאנליסט3.44.26
52אימפקט 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%איילוןאימפקט3.154.22
53FOREST סלקט 15/85אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
10%30%פורסטפורסט2.474.21
54הראל מדינה פלוסאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות
30%30%הראלהראל1.914.19
55הראל 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%הראלהראל2.614.18
56אלטשולר שחם 15-85אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
30%30%אלטשולר שחם אלטשולר שחם3.414.06
57אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 20%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות
30%30%אלטשולר שחםאלטשולר שחם2.424
58מגדל תיק השקעות 20/80 אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%מגדלמגדל2.693.98
59אלפי בנדק 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
50%30%הראלאלפי בנדק3.313.77
60אי.בי.אי. גיא 25/75אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
30%30%אי.בי.אי אי.בי.אי 3.383.77
61פרופאונד 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%איילוןפרופאונד3.153.7
62מיטב מדינה + 20%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות
10%30%מיטבמיטב2.113.47
63הראל שקלית קונצרני פלוסאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי עם מניות
30%30%הראלהראל2.453.31
64פסגות ישראל 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
10%30%פסגותפסגות3.993.04
65 20\80 FOREST אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%פורסטפורסט3.573.01
66סיגמא מדינה + 20%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות
30%30%סיגמאסיגמא1.932.91
67איילון תיק 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%איילוןאיילון3.662.85
68אי.בי.אי. סל 20/80 אג"ח בארץ משולבת- כללי
אג"ח כללי בארץ משולבת- עד 20% מניות
10%30%אי.בי.אי אי.בי.אי 4.222.69
69תכלית TTF משולבת אגח ממשלתי קונצרני (80%) מניות (20%) מנוטרלת מט"ח חודשיאג"ח בארץ משולבת- כללי
אג"ח כללי בארץ משולבת- עד 20% מניות
10%30%מיטבמיטב42.57
70סלע 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%פסגותסלע4.362.49
71אביב 20/80 תיק ESG כשרהאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%איילוןאביב4.92.09
72אזימוט 18/82 חי דיבידנדאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
10%30%קסםאזימוט5.431.91
73הראל תיק אג"ח + 20%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%הראלהראל1.341.19
74פי.איי. 20/80 כשרהאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%איילון פי.איי7.711.18
75פסגות מדינה ומדורג + 15%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות
30%30%פסגותפסגות2.821.09
76ISP Asset Managementי 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%איילוןISP4.230.56
77ברק 20/80 אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%ברקברק3.24-0.26
78כרמים 15/85אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
10%30%איילוןכרמים 3.42-0.52
79אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"אאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
10%30%אלטשולר שחםאלטשולר שחם2.71

70-30

 בחרשם קרן הנאמנותענףחשיפת מטחחשיפת מניותמנהל הקרןמנהל השקעותתשואה יומיתמתחילת החודשמתחילת השנהשנה
1אקורד 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%איילוןאקורד5.9413.27
2הראל 30/70 - נקובה $אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
120%30%הראלהראל-4.4811.9
3אילים 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
50%30%איליםאילים4.110.09
4אילים עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
50%30%איליםאילים3.619.44
5ילין לפידות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%ילין לפידות ילין לפידות 2.89.38
6מגדל עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%מגדלמגדל3.339.32
7אנליסט עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%אנליסטאנליסט3.399.04
8אילים תיק אג"ח + 30%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%איליםאילים 4.318.97
9אושן יצירה 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%סיגמאאושן יצירה 2.738.63
10הראל עוקבת תיק מס` 3 - הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%הראלהראל1.757.96
11מוניטר 30/70- נקובה $אג"ח בחו"ל
אג"ח נקובת מט"ח
120%30%קסםמוניטר-4.967.62
12ילין לפידות 25/75 צמיחהאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
30%30%ילין לפידות ילין לפידות 3.577.53
13אלטשולר שחם עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%אלטשולר שחםאלטשולר שחם2.947.27
14פורטה 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%קסםפורטה4.117.27
15דיאמונד (2B)י 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%איילוןדיאמונד5.657.27
16הורייזן 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%איילוןהורייזן3.67.12
17הראל אייל אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%הראלהראל2.936.96
18מגדל תיק השקעות 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%מגדלמגדל5.116.82
19קסם אקטיב 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
50%30%קסםקסם4.816.71
20אנליסט ATF מחקה משולבת אינדקס מנגנון אג"ח (75%) מניות (25%) חודשיאג"ח בארץ משולבת- כללי
אג"ח כללי בארץ משולבת- עד 30% מניות
30%30%אנליסטאנליסט3.116.68
21אלפי בנדק עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%הראלאלפי בנדק3.656.61
22מור תיק אג"ח + 30%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
10%30%מורמור3.396.44
23מור 25/75אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
30%30%מורמור3.376.34
24פלקון תיק השקעות + 30%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%סיגמאפלקון4.476.26
25הראל אגד ישראלי עד 30% מניותאגד קרנות
אגד ישראלי
50%30%הראלהראל2.86.26
26אי.בי.אי. עד 3 שנים 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
50%30%אי.בי.איאי.בי.אי3.326.25
27פסגות אגד ישראלי עד 30% מניותאגד קרנות
אגד ישראלי
50%30%פסגותפסגות4.46.18
28מור 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%מורמור3.676.06
29ילין לפידות 30/70 אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
120%30%ילין לפידות ילין לפידות3.795.86
30איילון (2C)י 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
50%30%איילוןאיילון5.215.82
31קסם אקטיב תיק השקעות + 30%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
50%30%קסםקסם5.535.73
32איילון תיק עד 30% מניות – אגד ישראליאגד קרנות
אגד ישראלי
30%30%איילוןאיילון3.225.71
33מיטב 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%מיטבמיטב3.755.68
34סיגמא 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%סיגמאסיגמא3.185.66
35הראל 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%הראלהראל3.165.64
36אי.בי.אי. 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
50%30%אי.בי.איאי.בי.אי3.775.37
37מגדל 30/70 Buy Sideאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%מגדלמגדל4.815.34
38סיגמא 25/75אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
50%30%סיגמאסיגמא3.225.24
39אלטשולר שחם 30-70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%אלטשולר שחםאלטשולר שחם3.335.19
40מור ברקת 30/70 אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%מורמור3.325.07
41אקסיומה 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%סיגמאאקסיומה4.855.05
42פסגות ברקת 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%פסגותפסגות5.35.04
43הראל ישראל 25/75אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
30%30%הראלהראל2.665.02
44מגדל 25/75 פלוסאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
30%30%מגדלמגדל3.354.96
45פסגות תיק השקעות 30%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
50%30%פסגותפסגות4.264.93
46מגדל תיק 25/75אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
30%30%מגדלמגדל3.514.88
47פסטרנק שהם 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%איילון פסטרנק שהם4.324.69
48קסם אקטיב אג"ח + 25%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
30%30%קסם קסם 4.254.62
49הראל 25/75אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
30%30%הראלהראל2.814.54
50פוקוס 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%איילוןפוקוס4.064.43
51אלטשולר שחם אגד ישראלי עד 30% מניותאגד קרנות
אגד ישראלי
30%30%אלטשולר שחםאלטשולר שחם3.354.43
52כוון 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%איילון כוון 4.234.37
53פסגות ישראל 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
10%30%פסגותפסגות5.34.3
54מיטב תיק השקעות 25/75אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
30%30%מיטבמיטב3.084.16
55הראל עוקבת תיק מס` 2 - הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
30%30%הראלהראל1.414.14
56הראל פרימיום קונצרניאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
50%30%הראלהראל-0.154.12
57פרופאונד 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%איילוןפרופאונד3.744.05
58FOREST סלקט 25/75אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
30%30%פורסטפורסט3.13.94
59ילין לפידות אגד ישראלי עד 30% מניותאגד קרנות
אגד ישראלי
30%30%ילין לפידותילין לפידות3.993.83
60אנליסט אג"ח חברות + 30%אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
50%30%אנליסט אנליסט 3.183.49
61פיטנגו 25/75אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
30%30%איילוןפיטנגו3.573.42
62ילין לפידות תיק + 30%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%ילין לפידותילין לפידות3.43.03
63FOREST י30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%פורסטפורסט3.942.79
64איילון תיק 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%איילוןאיילון3.762.48
65הראל 30/70 פלוסאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%הראלהראל3.242.22
66פסגות (!) אג"ח חברות פלוס אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה בסיכון גבוה
30%30%פסגותפסגות5.161.87
67אלפי בנדק 30/70 אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%הראלאלפי בנדק3.981.83
68ילין לפידות מדינה + 20%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות
30%30%ילין לפידות ילין לפידות 2.370.7
69הראל (!) תיק השקעותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה בסיכון גבוה
30%30%הראלהראל1.260.4
70א.ש מחקה SmartBeta משולבת אג"ח (70%) ומניות (30%) חודשי מנוטרלת מט"חאג"ח בארץ משולבת- כללי
אג"ח כללי בארץ משולבת- עד 30% מניות
10%50%אלטשולר שחםאלטשולר שחם3.04-1.5
71מגדל תיק אג"ח - הכנסה חודשיתאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
10%30%מגדלמגדל2.55-6.95
72אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"אאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
10%30%אלטשולר שחםאלטשולר שחם3.34
73גביש 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%הראלגביש4.39

גמישות

 בחרשם קרן הנאמנותענףחשיפת מטחחשיפת מניותמנהל הקרןמנהל השקעותתשואה יומיתמתחילת החודשמתחילת השנהשנה
1קבין גמישהגמישות

120%120%איילוןקבין6.9634.43
2דיאמונד גמישהגמישות

120%120%איילוןדיאמונד7.6624.56
3אביב-שגב גמישהגמישות

120%120%איילוןאביב-שגב8.1121.67
4אלפי בנדק גמישהגמישות

120%120%הראלאלפי בנדק-3.9817.5
5קסם אקטיב תיק השקעות גמישגמישות

120%120%קסםקסם2.6117.29
6ורדן Flexibleגמישות

120%120%קסםורדן-4.5717.28
7פורצ`ן גמישהגמישות

120%120%איילוןפורצ`ן5.0816.48
8אי.בי.אי. גמישהגמישות

120%120%אי.בי.איאי.בי.אי2.5916.37
9אושן יצירה גמישהגמישות

120%120%סיגמאאושן יצירה 0.1215.18
10ב. אלטרנטיב גמישהגמישות

120%120%איילון בסט אלטרנטיב5.1414.75
11דולפין גמישהגמישות

120%120%פסגותדולפין7.5712.09
12מור השקעות גמישות

120%120%מורמור3.9411.58
13הראל איתןגמישות

120%120%הראלהראל6.3210.63
14כוון גמישהגמישות

120%120%איילון כוון 7.4410.53
15מיטב LONG RUNגמישות

120%120%מיטבמיטב6.1110.4
16מוניטר גמישהגמישות

120%120%קסםמוניטר-0.469.99
17פינסה גמישהגמישות

120%120%סיגמאפינסה9.519.95
18אינווסטור 360 גמישהגמישות

120%120%איילוןאינווסט4.239.73
19פסגות גמישהגמישות

120%120%פסגותפסגות10.199.18
20פסגות תיק השקעות גמישגמישות

120%120%פסגותפסגות8.089.06
21מיטב סקיי השקעותגמישות

120%120%מיטבמיטב6.928.66
22מגדל גמישהגמישות

120%120%מגדלמגדל11.18.59
23פסגות ספיר גמישהגמישות

120%120%פסגותפסגות7.927.51
24הראל אודםגמישות

120%120%הראלהראל3.87.22
25מור גמישה גמישות

120%120%מורמור5.916.85
26פוקוס גמישהגמישות

120%120%איילוןפוקוס6.286.46
27פסגות Flex גמישות

120%200%פסגותפסגות8.426.36
28הראל לשםגמישות

120%120%הראלהראל5.916.36
29אלפא טק גמישה גמישות

120%120%הראלאלפא טק 5.966.35
30איילון השקעותגמישות

120%120%איילוןאיילון1.46.28
31פורטה השקעותגמישות

120%120%קסםפורטה5.136.09
32ברק גמישהגמישות

120%120%ברקברק6.385.93
33אנליסט השקעותגמישות

120%120%אנליסט אנליסט 11.35.71
34קסם אקטיב גמישהגמישות

120%120%קסםקסם8.525.07
35אזימוט השקעותגמישות

120%120%קסםאזימוט8.232.96
36אנליסט גמישהגמישות

120%120%אנליסט אנליסט 8.682.77
37אלטשולר שחם גמישהגמישות

120%120%אלטשולר שחםאלטשולר שחם-1.881.87
38פסטרנק שהם גמישהגמישות

120%120%איילוןפסטרנק שהם40.63
39בול מרקט השקעותגמישות

120%120%איילון בול מרקט5.60
40הראל גמישה (היובל‏)גמישות

120%200%הראלהראל3.98-0.11
41פרופאונד גמישה גמישות

120%120%איילוןפרופאונד5.75-0.32
42סיגמא גמישהגמישות

120%120%סיגמאסיגמא1.94-0.51
43ילין לפידות גמישהגמישות

120%120%ילין לפידותילין לפידות7.46-0.98
44גביש גמישהגמישות

120%120%הראלגביש3.84-1.97
45עציוני גמישהגמישות

120%120%סיגמאעציוני8.27
46ברומטר גמישהגמישות

120%120%איילוןברומטר2.01

מניות בארץ

 בחרשם קרן הנאמנותענףחשיפת מטחחשיפת מניותמנהל הקרןמנהל השקעותתשואה יומיתמתחילת החודשמתחילת השנהשנה
1קסם אקטיב אנרגיהמניות בארץ
מניות לפי ענפים
50%120%קסםקסם7.6326.5
2מיטב גז ונפט מניות בארץ
מניות לפי ענפים
10%120%מיטבמיטב6.4823.02
3תמיר פישמן מניותמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
50%120%תמיר פישמן תמיר פישמן 10.8721.89
4דולפין יתרמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Small Cap
30%120%פסגותדולפין7.8920.32
5הראל מניות צמיחהמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
10%120%הראלהראל8.5918.3
6הראל תשתיות ישראלמניות בארץ
מניות לפי ענפים
10%120%הראלהראל8.0117.44
7הראל מניות Mid Cap ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
50%120%הראלהראל8.9316.66
8אנליסט תעשיותמניות בארץ
מניות לפי ענפים
30%120%אנליסט אנליסט 6.4214.98
9איילון טכנולוגיה ישראלמניות בארץ
מניות לפי ענפים
30%120%איילוןאיילון8.7914.33
10מגדל מניות צמיחהמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%מגדלמגדל12.114.21
11הראל מניות ערך Buy Side ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%הראלהראל6.5112.11
12אילים מניות בנקיםמניות בארץ
מניות לפי ענפים
30%120%איליםאילים1010.95
13דולפין מניות מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%פסגותדולפין6.4110.79
14קסם ת"א Large & Mid Capמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
30%120%קסםקסם10.4710.42
15הראל ת"א-SME150מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%הראלהראל7.6110.11
16מיטב מניות LONG RUN מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
10%120%מיטבמיטב4.149.65
17פסגות מניות פלוס מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%פסגותפסגות8.599.53
18אילים נבחרת מניות LARGE & MID CAP ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
30%120%איליםאילים7.648.58
19מיטב מניות ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
120%120%מיטבמיטב6.968.37
20אביב ESG מניות ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%איילוןאביב6.848.08
21איילון מניות בנקיםמניות בארץ
מניות לפי ענפים
10%120%איילוןאיילון7.367.91
22מור יתר מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Small Cap
30%120%מורמור4.27.36
23איילון תיק מניות כשרהמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
120%120%איילוןאיילון7.686.67
24מיטב מניות ESG ישראל מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%מיטבמיטב6.326.66
25אביב מניות ישראל ESG כשרהמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%איילוןאביב8.26.59
26פסטרנק שהם מניותמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%איילוןפסטרנק שהם8.075.4
27מור מניות ערך מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
120%120%מורמור7.255.25
28הראל נבחרת מניותמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%הראלהראל5.755.06
29מגדל מניות ערךמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%מגדלמגדל10.865.03
30פרופאונד מנייתיתמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%איילוןפרופאונד6.284.92
31הראל ספיר מניותמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%הראלהראל3.824.82
32הראל מניות פיננסים ונדל"ןמניות בארץ
מניות לפי ענפים
10%120%הראלהראל9.834.64
33הראל השקעות ת"א Large & Mid Capמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
30%120%הראלהראל4.274.57
34דיאמונד מניות ת"א 125מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
10%120%איילוןדיאמונד8.834.52
35מיטב ת״א 125 מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
10%120%מיטבמיטב6.464.46
36מיטב מניות ת"א MID CAP מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
10%120%מיטבמיטב8.54.42
37סיגמא מניות ישראל מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
50%120%סיגמאסיגמא5.444.33
38ילין לפידות מניות צמיחהמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
120%120%ילין לפידותילין לפידות7.954.31
39פורטה מניות ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%קסםפורטה7.384.17
40מגדל מניות ישראל ת"א 125מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
10%120%מגדלמגדל83.91
41מור מניות ת"א 125 מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
10%120%מורמור8.063.77
42פוקוס מניותמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%איילוןפוקוס9.23.61
43פורטה מניותמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
120%120%קסםפורטה8.333.53
44פסגות יתרמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Small Cap
10%120%פסגותפסגות7.533.32
45פסגות מניות ישראליותמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%פסגותפסגות7.553.27
46הפניקס קסם ת"א 125 מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
10%120%קסםקסם7.293.14
47ילין לפידות Large & mid cap ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
30%120%ילין לפידותילין לפידות10.433.1
48מגדל מניות ת"א 125 במומנטוםמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
10%120%מגדלמגדל8.822.89
49אושן יצירה תיק מניות מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
120%120%סיגמאאושן יצירה 3.812.65
50מיטב מניות צמיחהמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
10%120%מיטבמיטב6.542.52
51ב. אלטרנטיב מניות ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%איילוןבסט אלטרנטיב8.832.05
52מור מניות ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%מורמור5.831.94
53אנליסט מניות ישראל Large & mid capמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
30%120%אנליסט אנליסט 8.591.67
54פסגות מניות דיבידנד ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
10%120%פסגותפסגות8.071.52
55מיטב נדל"ן - תשתיותמניות בארץ
מניות לפי ענפים
30%120%מיטבמיטב11.981.48
56הראל מניות ישראל Large & Mid Capמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
10%120%הראלהראל8.251.35
57אנליסט מניות SMALL CAP ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Small Cap
30%120%אנליסט אנליסט 6.481.3
58איילון ת"א 125 נקובה $ מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
120%120%איילוןאיילון10.21.29
59מיטב סקיי מניות מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
10%120%מיטבמיטב7.341.18
60אנליסט מניותמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%אנליסט אנליסט 8.250.99
61אינווסטור 360 מניות ערך ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%איילון אינווסט8.450.92
62פסטרנק שהם מניות Mid Cap ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
30%120%איילוןפסטרנק שהם8.440.86
63אלטשולר שחם ת"א 125מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
10%120%אלטשולר שחםאלטשולר שחם6.980.73
64אילים אנטרופי מניות ESG ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%אילים אילים12.780.67
65פסגות ת"א 90 ויתרמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
10%120%פסגותפסגות8.010.58
66הראל מניות Large Cap ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
30%120%הראלהראל6.930.41
67איילון מניות מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%איילוןאיילון7.360.04
68קסם אקטיב מניות ישראל ESGמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%קסםקסם9.96-0.02
69אלטשולר שחם מניות ישראל SmartBetaמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
10%120%אלטשולר שחםאלטשולר שחם1.62-0.26
70כוון מניות ישראל מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%איילון כוון 8.02-0.46
71אי.בי.אי. מניות ישראל Large & mid capמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
10%120%אי.בי.אי אי.בי.אי 6.16-0.67
72הראל מניות דיבידנדמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%הראלהראל5.25-0.84
73אימפקט מניות מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%איילוןאימפקט7.52-0.84
74Gse Spotי מניותמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%איילוןג`י. אס. אי. ספוט8.87-0.89
75אנליסט נדל"ןמניות בארץ
מניות לפי ענפים
30%120%אנליסט אנליסט 14.92-1.17
76סלע מניותמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%פסגותסלע6.37-1.19
77ברומטר מניות מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%איילוןברומטר6.25-1.21
78סיגמא ת"א 125 מודל ESGמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
30%120%סיגמאסיגמא8.06-1.33
79מגדל ת"א Mid Capמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
10%120%מגדלמגדל8.87-1.54
80אילים מניות תשתיותמניות בארץ
מניות לפי ענפים
30%120%איליםאילים8.81-1.71
81מגדל נדל"ןמניות בארץ
מניות לפי ענפים
10%120%מגדלמגדל15-2.13
82מגדל מניות ישראל Buy Sideמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%מגדלמגדל8.84-2.2
83מיטב מניות ערךמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%מיטב מיטב 5.67-2.29
84ילין לפידות מניות נדל"ןמניות בארץ
מניות לפי ענפים
30%120%ילין לפידות ילין לפידות 16.08-2.32
85ילין לפידות מנייתיתמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%ילין לפידותילין לפידות9.2-2.4
86איילון משקל שווה ת"א 35מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
30%120%איילוןאיילון8.72-2.92
87אלטשולר שחם נדל"ןמניות בארץ
מניות לפי ענפים
30%120%אלטשולר שחםאלטשולר שחם10.12-2.98
88פסגות מניות BuySide ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
10%120%פסגותפסגות9.5-2.98
89FOREST מניותמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%פורסטפורסט6.05-3.11
90אנליסט מניות ת"א 125 במומנטוםמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
30%120%אנליסטאנליסט2.89-3.23
91אלטשולר שחם יתרמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Small Cap
0120%אלטשולר שחםאלטשולר שחם7.09-3.34
92פיטנגו מניותמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%איילוןפיטנגו6.47-3.45
93אי.בי.אי מניותמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
10%120%אי.בי.אי אי.בי.אי 7.19-3.68
94איילון אחזקות בעלי עניין ת"א 125מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
10%120%איילוןאיילון8.32-3.8
95פינסה מניותמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%סיגמאפינסה8.28-3.82
96ISP Asset Management מניות ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%איילוןISP6.69-3.99
97איילון מימון ואשראי חוץ בנקאימניות בארץ
מניות לפי ענפים
30%120%איילוןאיילון13.03-4.2
98פסגות ת"א 35 Index Plusמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
10%120%פסגותפסגות10.18-4.33
99ילין לפידות מניות ערך ת"א 125מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
30%120%ילין לפידות ילין לפידות 9.51-4.75
100אלפי בנדק מניות ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%הראלאלפי בנדק7.7-4.76
101פסגות נדל"ןמניות בארץ
מניות לפי ענפים
30%120%פסגותפסגות13.08-5.21
102מור נדל"ן מניות בארץ
מניות לפי ענפים
30%120%מורמור10.93-5.31
103אזימוט מניות מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%קסםאזימוט9.24-5.65
104ילין לפידות יתר מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Small Cap
30%120%ילין לפידותילין לפידות6.01-5.69
105הראל מניות במומנטום ת"א Large & Mid Capמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
10%120%הראלהראל4.79-6.01
106ילין לפידות מניות דיבידנד מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
10%120%ילין לפידותילין לפידות5.96-6.34
107מגדל מניות יתרמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Small Cap
30%120%מגדלמגדל7.05-6.36
108אלטשולר שחם ת"א MID CAP STOCK PICKINGמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
30%120%אלטשולר שחםאלטשולר שחם4.59-7.87
109אקסיומה נבחרת מניות ת"א 125מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
30%120%סיגמאאקסיומה5.68-7.95
110קסם אקטיב יתרמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Small Cap
30%120%קסםקסם9.21-8.18
111הראל מניות תנודתיות נמוכה ת"א Large & Mid Capמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
10%120%הראלהראל3.77-8.39
112אלטשולר שחם סופה מניותמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%אלטשולר שחםאלטשולר שחם7.58-9.64
113אלפא טק מניות ESG ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
10%120%הראלאלפא טק5.71-9.82
114קסם אקטיב מניות ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
10%120%קסםקסם6.6-14.64
115אי.בי.אי. יתרמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Small Cap
10%120%אי.בי.אי אי.בי.אי 3.9-15.07
116איילון אנרגיה ירוקה ישראל וארה"במניות בארץ
מניות לפי ענפים
30%120%איילוןאיילון10.29-15.13
117אביב מניות ישראל חלאלמניות בארץ
מניות לפי ענפים
מניות All Cap
30%120%איילוןאביב8.57

מניות בחו"ל

 בחרשם קרן הנאמנותענףחשיפת מטחחשיפת מניותמנהל הקרןמנהל השקעותתשואה יומיתמתחילת החודשמתחילת השנהשנה
1איילון מניות בלוקצ`יין וכרייהמניות בחו"ל
מניות לפי ענפים בחו"ל
120%120%איילוןאיילון13.0380.69
2פסגות ענקיות טכנולוגיה חו"למניות בחו"ל
מניות לפי ענפים בחו"ל
120%120%פסגותפסגות1.1759.1
3אקליפטוס DIGITAL ECONOMYמניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
120%120%תמיר פישמן תמיר פישמן 4.9154.76
4אנליסט טכנולוגיות חו"למניות בחו"ל
מניות לפי ענפים בחו"ל
120%120%אנליסט אנליסט 1.7347.39
5מור מניות טכנולוגיה גלובלימניות בחו"ל
מניות לפי ענפים בחו"ל
120%120%מורמור2.6946.67
6פסגות מניות רובוטיקה חו"למניות בחו"ל
מניות לפי ענפים בחו"ל
120%120%פסגותפסגות3.4846.41
7מיטב מניות טכנולוגיה חו"למניות בחו"ל
מניות לפי ענפים בחו"ל
120%120%מיטבמיטב2.1838.01
8קבין מניות חו"למניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
120%120%איילוןקבין5.6337.79
9מגדל מניות סייבר חו"למניות בחו"ל
מניות לפי ענפים בחו"ל
120%120%מגדלמגדל2.5336.86
10קסם אקטיב מניות טכנולוגיה גלובלימניות בחו"ל
מניות לפי ענפים בחו"ל
120%120%קסםקסם3.1336.13
11מור מניות צמיחה גלובלי מניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
120%120%מורמור1.8435.94
12הורייזן פיוצ`ר טק גלובלימניות בחו"ל
מניות לפי ענפים בחו"ל
120%120%איילוןהורייזן1.3234.05
13אלטשולר שחם S&P 500מניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
ארה"ב חשופת מט"ח
120%120%אלטשולר שחםאלטשולר שחם 1.2432.41
14פסגות מניות חו"למניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
120%120%פסגותפסגות0.531.88
15דיאמונד מניות גלובאלי מניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
120%120%איילון דיאמונד1.5331.53
16מגדל מניות חו"ל טכנולוגיות חדשניות - מנוטרלת מט"חמניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל מוגנת מט"ח
10%120%מגדלמגדל13.2831.08
17טופ אלפא מניות חו"למניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
120%120%איילוןטופ אלפא1.0828.7
18אי.בי.אי. D.A. MODEL מניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
ארה"ב חשופת מט"ח
120%120%אי.בי.איאי.בי.אי6.5228.49
19מור מניות גלובלימניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
120%120%מור מור -0.0228.43
20אילים מניות חו"למניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
120%120%איליםאילים4.1628.42
21ילין לפידות מניות חו"ל נקובה $מניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל נקובת מט"ח
120%120%ילין לפידות ילין לפידות 1.927.96
22פסגות חלל והגנה ארה"במניות בחו"ל
מניות לפי ענפים בחו"ל
120%120%פסגותפסגות-1.7227.67
23מיטב מניות ארה"במניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
ארה"ב חשופת מט"ח
120%120%מיטבמיטב0.2927.03
24ילין לפידות מניות חו"למניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
120%120%ילין לפידות ילין לפידות 2.5326.62
25אושן יצירה גלובל אקוויטי מניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
120%120%סיגמאאושן יצירה-0.9226.46
26אינווסטור 360 מניות חו"למניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
120%120%איילוןאינווסט1.1226.33
27פסגות מניות צמיחה גלובלימניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
120%120%פסגותפסגות1.4726.11
28אימפקט Global Sharesמניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
120%120%איילוןאימפקט2.0925.91
29פסטרנק שהם (4D) מניות חו"למניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
120%120%איילוןפסטרנק שהם1.7624.62
30הפניקס קסם מניות חו"למניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
120%120%קסםקסם0.7924.02
31אביב מניות גלובלי כשרהמניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
120%120%איילוןאביב0.5623.87
32פורצ`ן מניות חו"למניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
120%120%איילוןפורצ`ן0.5523.74
33US אנליסט מניות גלובלימניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
ארה"ב חשופת מט"ח
120%120%אנליסט אנליסט -0.5123.65
34קסם אקטיב תיק מניות עולמי - נקובה $מניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל נקובת מט"ח
120%120%קסםקסם-0.8423.47
35קסם אקטיב ארה"ב חייבתמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
ארה"ב חשופת מט"ח
120%120%קסםקסם-1.7423.3
36פסגות סייבר ארה"במניות בחו"ל
מניות לפי ענפים בחו"ל
120%120%פסגותפסגות-0.6823.03
37כוון מניות גלובלית U.Sמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
ארה"ב חשופת מט"ח
120%120%איילון כוון 3.9922.73
38איילון ארה"ב חייבתמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
ארה"ב חשופת מט"ח
120%120%איילוןאיילון0.1522.41
39אי.בי.אי. מניות ארה"במניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
ארה"ב חשופת מט"ח
120%120%אי.בי.אי אי.בי.אי -0.6722.39
40קסם אקטיב סקטורים עולמימניות בחו"ל
מניות לפי ענפים בחו"ל
120%120%קסםקסם-2.3721.88
41קסם אקטיב מניות חו"למניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
120%120%קסםקסם-1.7221.36
42מגדל מניות ארה"ב מניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
ארה"ב חשופת מט"ח
120%120%מגדלמגדל-0.0421.28
43אלטשולר שחם תיירות ופנאי גלובלימניות בחו"ל
מניות לפי ענפים בחו"ל
120%120%אלטשולר שחםאלטשולר שחם7.9321.16
44קסם אקטיב ארה"ב נקוב $מניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל נקובת מט"ח
120%120%קסםקסם-1.6420.81
45פסגות יפןמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח
120%120%פסגותפסגות-3.5920.7
46פסגות אירופהמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח
120%120%פסגותפסגות-0.0419.6
47פסגות ארה"ב Index Plus כשרהמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
ארה"ב חשופת מט"ח
120%120%פסגותפסגות1.319.46
48אנליסט מניות חו"למניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
120%120%אנליסט אנליסט -119.23
49קסם אקטיב מניות ארה"במניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
ארה"ב חשופת מט"ח
120%120%קסםקסם-1.2919.17
50קסם אקטיב מדדי מניות חו"ל כשרהמניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
120%120%קסםקסם-1.8618.9
51טרגט מניות אירופהמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח
120%120%איילוןטרגט5.3418.39
52מגדל אפיקים חו"למניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
120%120%מגדלמגדל-1.0118.33
53מיטב מניות חו"ל עד 30% מט"חמניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל מוגנת מט"ח
30%120%מיטבמיטב7.7918.28
54פסגות שבבים ארה"במניות בחו"ל
מניות לפי ענפים בחו"ל
120%120%פסגותפסגות4.8618.15
55ISP Asset Management מניות חו"למניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
120%120%איילוןisp-2.8317.99
56AB מניות USמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
ארה"ב חשופת מט"ח
120%120%קסםקסם-0.5117.73
57אי.בי.אי. גלובל אקוויטימניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
120%120%אי.בי.אי אי.בי.אי 0.2917.13
58ברומטר מניות גלובאלימניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
120%120%איילוןברומטר1.1217.12
59סלע מניות חו"למניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
120%120%פסגותסלע-2.9816.48
60אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"חמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
מניות גאוגרפי מוגנת מט"ח
30%120%אלטשולר שחםאלטשולר שחם7.7116.14
61איילון מניות גלובאלימניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
120%120%איילוןאיילון-0.9715.96
62סיגמא מניות דיבידנד אירופהמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח
120%120%סיגמאסיגמא1.0815.72
63פסגות ארה"ב Index Plus - מנוטרלת מט"חמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
מניות גאוגרפי מוגנת מט"ח
10%120%פסגותפסגות10.2915.48
64קסם אקטיב אירופהמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח
120%120%קסםקסם0.8515.36
65קסם אקטיב ארה"ב מנוטרלת מט"חמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
מניות גאוגרפי מוגנת מט"ח
10%120%קסם קסם 7.3315.23
66אזימוט מניות חו"למניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
120%120%קסםאזימוט0.7815.03
67הראל אופטימום גרמניה Mid Cap עד 30% מט"חמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח
30%120%הראלהראל414.93
68דרך מניות ערך כשר מניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
120%120%סיגמאדרך-1.614.87
69סיגמא מניות חו"למניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
120%120%סיגמאסיגמא-2.4114.29
70מגדל סקטורים ארה"ב - מנוטרלת מט"חמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
מניות גאוגרפי מוגנת מט"ח
10%120%מגדלמגדל8.1413.88
71פסגות מניות Fintech פלוסמניות בחו"ל
מניות לפי ענפים בחו"ל
120%120%פסגותפסגות7.1413.69
72טרגט אניגמה מניות חו"למניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
120%120%איילוןטרגט-0.6513.56
73קסם אקטיב זהבמניות בחו"ל
מניות לפי ענפים בחו"ל
120%120%קסםקסם-4.9912.9
74הראל חו"ל סקטורים בצמיחהמניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
50%120%הראלהראל5.0312.22
75פסגות שווקים מתעורריםמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח
120%120%פסגותפסגות-1.7612.16
76פסגות תיירות ופנאי ארה"במניות בחו"ל
מניות לפי ענפים בחו"ל
120%120%פסגותפסגות-0.8512.15
77פסגות מניות דיבידנד גלובלי מניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
120%120%פסגותפסגות-2.0712.08
78אלפי בנדק מניות חו"למניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
120%120%הראלאלפי בנדק2.3912.04
79מגדל הודומניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח
120%120%מגדלמגדל-3.6411.88
80מגדל מניות חו"ל נקובה $מניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל נקובת מט"ח
120%120%מגדלמגדל-1.6511.69
81מיטב זהבמניות בחו"ל
מניות לפי ענפים בחו"ל
120%200%מיטבמיטב-5.2611.54
82הראל מניות חו"ל - נקובה $ מניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל נקובת מט"ח
120%120%הראלהראל-0.5710.73
83AB מניות גלובלימניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
120%120%קסםקסם-0.989.53
84אלטשולר שחם מניות גלובלי עד 30% מט"חמניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל מוגנת מט"ח
30%120%אלטשולר שחםאלטשולר שחם6.459.15
85פסגות סקטורים חו"ל – מנוטרלת מט"חמניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל מוגנת מט"ח
10%120%פסגותפסגות7.299.11
86קסם אקטיב אירופה עד 30% מט"ח מניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
מניות גאוגרפי מוגנת מט"ח
30%120%קסםקסם5.58.89
87הראל מניות חו"למניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
120%120%הראלהראל-0.88.3
88פסגות MID CAP עולמימניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
120%120%פסגותפסגות-1.948.11
89פסגות‎ ‎‏אירופה ‏Index Plus‏ - מנוטרלת מט"חמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
מניות גאוגרפי מוגנת מט"ח
10%120%פסגותפסגות8.187.91
90אלפא טק מניות חו"ל ESGמניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
120%120%הראלאלפא טק -1.676.41
91סיגמא מניות ערך גלובלימניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
120%120%סיגמאסיגמא-2.426.4
92הראל אירופה עד 30% מט"חמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
מניות גאוגרפי מוגנת מט"ח
30%120%הראלהראל5.116.22
93קסם אקטיב SPAC & NextGen IPO מנוטרלת מט"חמניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל מוגנת מט"ח
10%120%קסםקסם1.036.04
94הראל סקטורים עולמי עד 30% מט"חמניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל מוגנת מט"ח
30%120%הראלהראל5.615.76
95הראל שווקים מפותחים עד 30% מט"חמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
מניות גאוגרפי מוגנת מט"ח
30%120%הראלהראל5.444.96
96מגדל יMID CAP גרמניה מנוטרלת מט"חמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
מניות גאוגרפי מוגנת מט"ח
10%120%מגדלמגדל8.664.9
97מגדל שווקים מתעורריםמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח
120%120%מגדלמגדל-3.724.69
98פסגות אנרגיה ארה"במניות בחו"ל
מניות לפי ענפים בחו"ל
120%120%פסגותפסגות-7.472.31
99פסגות REIT ארה"במניות בחו"ל
מניות לפי ענפים בחו"ל
120%120%פסגותפסגות-2.131.8
100הראל ואליו 2 מניות חו`ל ESG עד 30% מט`חמניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל מוגנת מט"ח
30%120%הראלהראל5.51.19
101פסגות שווקים מתעוררים ‏Index Plus‏ - מנוטרלת מט"חמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
מניות גאוגרפי מוגנת מט"ח
10%120%פסגותפסגות9.77-1.25
102הראל מניות שווקים מתעוררים מניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח
120%120%הראלהראל0.5-1.6
103הראל מניות חו"ל במומנטוםמניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
120%120%הראלהראל0.05-3.81
104פסגות צריכה ארה"במניות בחו"ל
מניות לפי ענפים בחו"ל
120%120%פסגותפסגות0.12-4.55
105איילון שווקים מתעורריםמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח
120%120%איילוןאיילון-3.19-4.93
106מגדל סיןמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח
120%120%מגדלמגדל-6.92-5
107אלטשולר שחם ירוקה גלובלימניות בחו"ל
מניות לפי ענפים בחו"ל
120%120%אלטשולר שחםאלטשולר שחם2.66-6.93
108פסגות בריאות ארה"במניות בחו"ל
מניות לפי ענפים בחו"ל
120%120%פסגותפסגות-2.67-9.12
109פסגות תשתיות ארה"במניות בחו"ל
מניות לפי ענפים בחו"ל
120%120%פסגותפסגות-6.76-9.26
110אי.בי.אי. ביוטכנולוגיה גלובלימניות בחו"ל
מניות לפי ענפים בחו"ל
120%120%אי.בי.אי אי.בי.אי -6.58-9.36
111פסגות בנקים ארה"במניות בחו"ל
מניות לפי ענפים בחו"ל
120%120%פסגותפסגות0.51-9.44
112הראל מניות ארה"ב עד 30% מט"חמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
מניות גאוגרפי מוגנת מט"ח
30%120%הראלהראל11.66-9.76
113אי.בי.אי. סיןמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח
120%120%אי.בי.אי אי.בי.אי -8.2-9.84
114מור אנרגיה נקיה גלובלימניות בחו"ל
מניות לפי ענפים בחו"ל
120%120%מורמור3.19-11.11
115הראל חו"ל USמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
ארה"ב חשופת מט"ח
120%120%הראלהראל-1.07-11.24
116תמיר פישמן Well Beingמניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
120%120%תמיר פישמןתמיר פישמן-2.91-11.29
117איילון קנאביס חו"למניות בחו"ל
מניות לפי ענפים בחו"ל
120%120%איילוןאיילון2.31-13.67
118קסם אקטיב מניות סין (A-Share)מניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח
120%120%קסםקסם-6.86-16.24
119הראל כלכלה ירוקה גלובלית עד 30% מט"חמניות בחו"ל
מניות לפי ענפים בחו"ל
30%120%הראלהראל7.68-30.58
120מגדל Buy Side חו"ל אנרגיה מתחדשתמניות בחו"ל
מניות לפי ענפים בחו"ל
120%120%מגדלמגדל-2.77-38.53
121אלטשולר שחם מדינות מפותחותמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח
120%120%אלטשולר שחםאלטשולר שחם-0.86
122קסם אקטיב מניות בלוקצ`ייןמניות בחו"ל
מניות לפי ענפים בחו"ל
120%120%קסםקסם17
123ב. אלטרנטיב מניות חו"למניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
120%120%איילוןבסט אלטרנטיב3.38
124פורטה מניות חו"למניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
120%120%קסםפורטה-0.74
125אביב מניות גלובלי חלאלמניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
120%120%איילוןאביב2.64
126איילון מניות צמיחה ישראליות בארה"במניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
ארה"ב חשופת מט"ח
120%120%איילוןאיילון6.2
127פינסה Global Equityמניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
120%120%סיגמאפינסה3.26
128אילים מניות AI בינה מלאכותית חו"למניות בחו"ל
מניות לפי ענפים בחו"ל
120%120%איליםאילים14.34
129איילון מניות USמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
ארה"ב חשופת מט"ח
120%120%איילוןאיילון0.15

ממונפות ואסטרטגיות

 בחרשם קרן הנאמנותענףחשיפת מטחחשיפת מניותמנהל הקרןמנהל השקעותתשואה יומיתמתחילת החודשמתחילת השנהשנה
1איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 ממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
120%200%>איילון איילון26.21161.07
2ברק אולטרה נאסד"ק 100 פי 3ממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
120%200%>ברקברק27.36149.96
3מגדל נאסד"ק כפליים - קרן ממונפתממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
200%>200%>מגדלמגדל11.76104.27
4קבין השקעות - ממונפתממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
200%>200%>איילוןקבין9.0352.22
5איילון אקסטרים 500 S&P פי 3ממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
120%200%>איילוןאיילון18.8449.25
6ברק אולטרה S&P 500 פי 3ממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
120%200%>ברקברק20.0734.82
7ברק אולטרה דאקס פי 3ממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
120%200%>ברקברק27.3833.9
8מגדל אסטרטגיותממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
200%>200%>מגדלמגדל13.9122.84
9איילון אקסטרים דולר פי 3ממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
200%>0איילוןאיילון-21.620.51
10פסגות דולר פי 3ממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
200%>0פסגותפסגות-21.319.48
11ברק אסטרטגיות – קרן ממונפתממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
200%>200%>ברקברק27.817.14
12סיגמא לונג דולר פי 3ממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
200%>0סיגמאסיגמא-21.3414.75
13אי.בי.אי. אסטרטגיות - ממונפתממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
200%>200%>אי.בי.איאי.בי.אי1.4411.21
14אלטשולר שחם - קרן ממונפתממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
200%>200%>אלטשולר שחםאלטשולר שחם-2.4410.47
15הראל איתן אסטרטגיותממונפות ואסטרטגיות
אסטרטגיות (לא ממונפות)
120%200%הראלהראל-2.288.16
16איביאי 20/90 - אסטרטגיותממונפות ואסטרטגיות
אסטרטגיות (לא ממונפות)
50%30%אי.בי.איאי.בי.אי1.14.78
17אי.בי.אי. צמודה 20/90 – אסטרטגיותממונפות ואסטרטגיות
אסטרטגיות (לא ממונפות)
50%30%אי.בי.איאי.בי.אי1.894.74
18קסם אקטיב אסטרטגיות בסחורותממונפות ואסטרטגיות
אסטרטגיות (לא ממונפות)
200%200%קסםקסם0.643.47
19פסגות (!) קונצרני לונג שורט – קרן ממונפתממונפות ואסטרטגיות
ממונפות אחר
10%0פסגותפסגות5.082.87
20דיאמונד אסטרטגיות השקעות כשרותממונפות ואסטרטגיות
אסטרטגיות (לא ממונפות)
200%200%איילוןדיאמונד3.670.79
21מגדל אסטרטגיות אג"ח מדינהממונפות ואסטרטגיות
אסטרטגיות (לא ממונפות)
10%0מגדלמגדל1.730.38
22אנליסט אסטרטגיותממונפות ואסטרטגיות
אסטרטגיות (לא ממונפות)
50%200%אנליסט אנליסט 2.59-1.63
23הראל מעו"ף בריבוע ממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
10%200%>הראלהראל14.33-8.24
24סיגמא אסטרטגיות ממונפתממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
200%>200%>סיגמאסיגמא0.17-8.67
25מגדל דיקלה מעוף כפלייםממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
10%200%>מגדלמגדל14.63-11.41
26ברק אולטרה בנקים פי 3ממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
10%200%>ברקברק17.61-21.79
27ברק אולטרה ת"א 35 פי 3ממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
0200%>ברקברק22.69-22.83
28איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3ממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
0200%>איילוןאיילון22.58-22.86
29איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3ממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
10%200%>איילוןאיילון23.77-23.02
30ברק אולטרה ת"א 125 פי 3ממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
10%200%>ברקברק23.86-23.61
31פסגות שורט דולר פי 2ממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
200%>0פסגותפסגות16.92

קרן כספית

 בחרשם קרן הנאמנותענףחשיפת מטחחשיפת מניותמנהל הקרןמנהל השקעותתשואה יומיתמתחילת החודשמתחילת השנהשנה
1הראל כספית דולרית מגמת ריביתקרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
חשופת דולר
120%0הראלהראל-8.299.76
2מיטב כספית דולריתקרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
חשופת דולר
120%0מיטבמיטב-8.279.74
3קסם אקטיב כספית דולרקרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
חשופת דולר
120%0קסםקסם-8.329.41
4פסגות כספית דולר לריבית עולהקרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
חשופת דולר
120%0פסגותפסגות-8.339.37
5פסגות כספית דולריתקרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
חשופת דולר
120%0פסגותפסגות-8.349.37
6מגדל כספית דולרקרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
חשופת דולר
120%0מגדלמגדל-8.249.33
7הראל כספית פטורה נקובה $קרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
נקובת מט"ח
120%0הראלהראל-8.099.15
8מיטב כספית נקובה ב - $קרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
נקובת מט"ח
120%0מיטבמיטב-8.099.15
9הראל כספית דולריתקרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
חשופת דולר
120%0הראלהראל-8.329.1
10הראל כספית נקובה ב-$ קרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
נקובת מט"ח
120%0הראלהראל-8.089.07
11אי.בי.אי.כספית נקובה דולר $קרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
נקובת מט"ח
120%0אי.בי.איאי.בי.אי-8.19
12הראל כספית דולר נזיל חייבתקרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
חשופת דולר
120%0הראלהראל-8.348.98
13פסגות כספית דולרית – נקובה $קרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
נקובת מט"ח
120%0פסגותפסגות-8.18.87
14פסגות כספית נקובה $‏קרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
נקובת מט"ח
120%0פסגותפסגות-8.18.83
15קסם אקטיב כספית נקובה דולרקרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
נקובת מט"ח
120%0קסםקסם-8.18.81
16מגדל כספית נקובה בדולר $קרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
נקובת מט"ח
120%0מגדלמגדל-8.18.77
17מגדל כספית שקליתקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
00מגדלמגדל0.394.06
18מגדל כספיתקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
00מגדלמגדל0.394.05
19איילון כספיתקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
00איילוןאיילון0.394.04
20קסם אקטיב כספיתקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
00קסםקסם0.433.99
21מיטב כספיתקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
00מיטבמיטב0.383.98
22פסגות כספית פטורהקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
00פסגותפסגות0.383.97
23פסגות כספית שקליתקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
00פסגותפסגות0.383.96
24אנליסט כספית שקליתקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
00אנליסט אנליסט 0.383.93
25מיטב כספית שקלית כשרהקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
00מיטבמיטב0.423.93
26הראל כספית שקליתקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
00הראלהראל0.393.92
27מור כספית קרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
00מורמור0.43.92
28אי.בי.אי.כספית שקליתקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
00אי.בי.אי אי.בי.אי 0.393.92
29מיטב כספית ניהול נזילותקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
00מיטב מיטב 0.383.9
30הראל כספית מגמת ריביתקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
00הראלהראל0.373.88
31הראל כספית ניהול נזילותקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
00הראלהראל0.393.88
32אנליסט כספיתקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
00אנליסט אנליסט 0.373.81
33אלטשולר שחם כספית ללא קונצרניקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית ללא קונצרני
00אלטשולר שחםאלטשולר שחם0.363.73
34אלטשולר שחם כספית נקובת דולרקרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
נקובת מט"ח
120%0אלטשולר שחםאלטשולר שחם-8.13
35איילון כספית ניהול הנזילותקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
00איילון איילון 0.38
36פסגות כספיתקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
00פסגותפסגות0.38
37מגדל כספית דולרית - נקובה $קרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
נקובת מט"ח
120%0מגדלמגדל-8.06
38איילון (0D) כספית דולריתקרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
חשופת דולר
120%0איילוןאיילון-16.13
39פסגות כספית אירוקרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
חשופת אירו
120%0פסגותפסגות-5.13
40הראל כספית יורוקרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
חשופת אירו
120%0הראלהראל-4.98
41מגדל כספית מחלקת חודשיקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
00מגדלמגדל0.07

אג"ח בארץ - מדינה

 בחרשם קרן הנאמנותענףחשיפת מטחחשיפת מניותמנהל הקרןמנהל השקעותתשואה יומיתמתחילת החודשמתחילת השנהשנה
1איביאי מק"מ פלוסאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות
10%10%אי.בי.אי אי.בי.אי 0.824.73
2הראל מדינה צמוד + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות
10%10%הראלהראל0.884.69
3פורטה אג"ח מדינה + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
10%10%קסםפורטה2.284.3
4אנליסט ממשלתית תיק סולידי עד שנתייםאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
10%10%אנליסט אנליסט 1.024.2
5הראל מדינה פלוסאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות
30%30%הראלהראל1.914.19
6מור מק"מ פלוס אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות
10%10%מורמור0.684.09
7אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 20%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות
30%30%אלטשולר שחםאלטשולר שחם2.424
8סיגמא צמודה פלוסאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות
10%10%סיגמאסיגמא1.713.8
9תמיר פישמן חיסכון ממשלתי עד שנתייםאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
10%10%תמיר פישמן תמיר פישמן 1.363.79
10אילים אג"ח מדינה + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
30%10%איליםאילים2.223.72
11מיטב ממשלתי+ 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
10%10%מיטבמיטב1.973.69
12אי.בי.אי. ממשלתי שקלי קצר פלוסאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות
00אי.בי.איאי.בי.אי0.563.65
13קסם אקטיב ממשלתי משתנהאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות
10%10%קסםקסם1.323.63
14ילין לפידות מדינה צמוד קצראג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות
10%10%ילין לפידותילין לפידות1.293.57
15אי.בי.אי. מדינה + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
10%10%אי.בי.איאי.בי.אי2.083.54
16מגדל מדינה שקלי 1-2 שנים פלוסאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות
10%10%מגדלמגדל0.73.52
17הראל מדינה שקלי שמרני פלוסאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות
10%10%הראלהראל0.623.5
18מיטב מדינה + 20%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות
10%30%מיטבמיטב2.113.47
19איילון שקלית מדינה ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות
10%0איילוןאיילון0.73.47
20פסגות מדינה שקלי פלוסאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות
10%10%פסגותפסגות2.753.45
21סלע מדינה שקלי ואג"ח בנקים - עד 2.5 שניםאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות
00פסגותסלע0.423.38
22FOREST אגם - אג"ח מדינה אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
10%0פורסטפורסט1.423.34
23אי.בי.אי מק"מאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות
00אי.בי.אי אי.בי.אי 0.333.24
24מור מדינה + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
10%10%מורמור1.523.21
25איילון מדינה + 20%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות
30%30%איילוןאיילון2.323.15
26מגדל מדינה פלוס A ומעלהאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
30%0מגדלמגדל2.433.14
27פסגות מדינה שקלי עד שנתייםאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות
00פסגות פסגות0.993.13
28הראל מדינה שמרני + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
10%10%הראלהראל1.73.12
29אי.בי.אי. (!) מדינה צמוד ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות
00אי.בי.איאי.בי.אי2.23.08
30מור מדדית מדינה +20%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות
10%30%מורמור2.213.08
31קסם אקטיב ממשלתי שקלי עד שנתייםאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות
00קסםקסם0.983.05
32הראל מדינה צמודהאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות
30%0הראלהראל13.05
33אלטשולר שחם מדינה צמוד בינוניאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות
00אלטשולר שחםאלטשולר שחם1.43.04
34מיטב מדינה + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
30%10%מיטבמיטב2.413.04
35הראל מדינה שקליתאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות
30%0הראלהראל1.092.99
36קסם אקטיב אג"ח מדינהאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
30%0קסםקסם0.722.96
37אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10% אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
10%10%אלטשולר שחםאלטשולר שחם1.982.95
38קסם אקטיב ממשלתי+15%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות
10%30%קסםקסם2.722.94
39מגדל אג"ח ומניות עד 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
10%10%מגדלמגדל2.992.92
40אנליסט אג"ח מדינה + 10% אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
50%10%אנליסט אנליסט 2.62.91
41איילון מדינה + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
30%10%איילון איילון1.972.91
42סיגמא מדינה + 20%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות
30%30%סיגמאסיגמא1.932.91
43סיגמא אג"ח מדינה אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
10%0סיגמאסיגמא1.472.88
44הראל צמודים ממשלתי ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות
10%0הראלהראל1.522.85
45קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות
00קסםקסם 2.072.81
46מור אג"ח מדינה + 15%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות
10%30%מורמור22.81
47קסם אקטיב ממשלתי צמוד + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות
10%10%קסםקסם2.282.79
48איילון מדדית מדינה ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות
10%0איילוןאיילון1.492.76
49אי.בי.אי. מדינה פלוס A ומעלהאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
10%0אי.בי.איאי.בי.אי2.032.74
50ילין לפידות צמוד מדינה אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות
10%0ילין לפידות ילין לפידות 1.532.71
51מור מדדית מדינה ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות
00מורמור1.852.68
52פסגות מדינה צמוד + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות
30%10%פסגותפסגות1.832.68
53כרמים צמוד ממשלתי בינוניאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות
00איילוןכרמים1.22.68
54הראל מדינה שקלי 0-3 שנים + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות
10%10%הראלהראל0.792.67
55קסם אקטיב ממשלתי צמוד בינוניאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות
00קסםקסם1.612.64
56מגדל אינפלציה מדינהאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות
30%10%מגדלמגדל3.162.62
57פסגות מדינה ומניותאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות
10%30%פסגותפסגות3.492.61
58ילין לפידות מדינה + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
30%10%ילין לפידותילין לפידות1.842.59
59קסם אקטיב אג"ח מדינה + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
10%10%קסםקסם2.322.58
60ילין לפידות תיק ממשלתי + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
30%10%ילין לפידותילין לפידות1.992.57
61איילון מדינה שקלית פלוס 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות
10%10%איילוןאיילון2.082.57
62אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות
00אלטשולר שחםאלטשולר שחם1.172.56
63אי.בי.אי. נטע מדינה ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
00אי.בי.אי אי.בי.אי 1.892.56
64פסגות מדינה צמוד בינוניאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות
00פסגותפסגות2.022.55
65הראל מדינהאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
10%0הראלהראל1.222.55
66סיגמא מדינה עד 5 שנים ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
10%0סיגמאסיגמא1.922.52
67מיטב מדדית ממשלתית כשרהאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות
10%10%מיטבמיטב2.12.5
68הראל מדד בינוני ממשלתיאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות
30%10%הראלהראל1.742.43
69קסם אקטיב אג"ח מדינה ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
10%0קסםקסם2.072.42
70מיטב אג"ח מדינה ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
10%0מיטבמיטב1.852.4
71מיטב מדינה צמודהאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות
30%0מיטבמיטב1.832.4
72מגדל מדד מדינה אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות
10%10%מגדלמגדל2.332.39
73אלטשולר שחם אג"ח מדינה שקליותאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות
10%0אלטשולר שחםאלטשולר שחם12.39
74הראל צמודים ממשלתייםאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות
00הראלהראל1.442.35
75פסגות מדינה שקלי + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות
10%10%פסגותפסגות3.012.34
76איילון מדינה פרימיוםאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
10%0איילוןאיילון1.672.28
77מיטב מדינה צמודה + 10% אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות
10%10%מיטבמיטב1.892.24
78מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
10%10%מגדלמגדל3.042.14
79מיטב (!) אג"ח ממשלתיאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
30%0מיטבמיטב1.622.13
80הראל אג"ח ממשלתיותאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
10%0הראלהראל1.382.09
81סיגמא אג"ח מדינה + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
10%10%סיגמאסיגמא1.712.05
82קסם אקטיב מדינה – AA ומעלהאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
00קסםקסם1.972.03
83ילין לפידות מדינה ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
00ילין לפידות ילין לפידות 1.772
84אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
10%0אלטשולר שחםאלטשולר שחם1.161.99
85תמיר פישמן אג"ח מדינה פלוסאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
10%0תמיר פישמןתמיר פישמן1.511.92
86מיטב מדינה שקלי עד 4 שניםאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות
00מיטבמיטב1.741.88
87הראל מדינה + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
30%10%הראלהראל2.171.88
88אנליסט אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
00אנליסטאנליסט1.811.87
89הפניקס קסם תיק מדינה צמוד מדדאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות
010%קסםקסם1.71.85
90מגדל אג"ח מדינהאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
10%0מגדלמגדל2.031.82
91מור אג"ח מדינה - כשרה אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
00מורמור2.171.8
92סיגמא ממשלתי שקלי אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות
00סיגמאסיגמא1.651.78
93קסם אקטיב מדינה ללא מניות כשרהאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
30%0קסםקסם1.91.75
94פסגות מדינה ומדורג AAי + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
10%10%פסגותפסגות3.081.71
95הראל תיק מדינהאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
10%0הראלהראל1.371.71
96ילין לפידות מדינה שקלי 1-4 שניםאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות
00ילין לפידותילין לפידות1.81.68
97פסגות ריבית משתנה ממשלתי כשרהאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות
10%0פסגותפסגות1.171.56
98מיטב מדינה אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
30%0מיטבמיטב1.911.47
99מגדל אג"ח מדינה + 15%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות
30%30%מגדלמגדל2.611.44
100קסם אקטיב ממשלתי שקליאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות
10%0קסםקסם2.331.4
101הראל שקלית ממשלתית אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות
00הראלהראל1.721.38
102מור שקלית מדינה ללא מניות - כשרה אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות
00מורמור2.371.32
103ילין לפידות מדינה שקלי ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות
00ילין לפידותילין לפידות1.871.22
104פסגות מדינה ומדורג ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
00פסגותפסגות2.351.19
105קסם אקטיב שקלית ממשלתית כשרהאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות
00קסםקסם2.211.17
106אנליסט מדינהאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
10%0אנליסטאנליסט1.121.15
107אילים מדינה שקלית פלוסאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות
10%10%איליםאילים4.081.11
108פסגות מדינה ומדורג + 15%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות
30%30%פסגותפסגות2.821.09
109פסגות מדינה שקלי פלוס ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות
10%0פסגותפסגות3.551.06
110פסגות אג"ח מדינה כשרהאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
10%0פסגותפסגות2.150.92
111פסגות אג"ח מדינה + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
30%10%פסגותפסגות4.010.9
112פסגות מדינה צמוד ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות
10%0פסגותפסגות2.910.73
113ילין לפידות מדינה + 20%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות
30%30%ילין לפידות ילין לפידות 2.370.7
114מגדל מדינה שקליאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות
10%0מגדלמגדל2.680.58
115פסגות מדינה מדדית ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות
10%0פסגותפסגות2.610.32
116איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגותאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות
30%0איילוןאיילון2.780.08
117מיטב מדינה שקלית כשרהאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות
00מיטבמיטב2.69-0.06
118פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
10%0פסגותפסגות3.04-0.1
119כרמים מדינה שקלית + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות
10%10%איילוןכרמים1.09-0.42
120אביב אג"ח מדינה ללא מניות כשרהאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
00איילוןאביב1.77-1.05
121מגדל מדינה שקלים ארוכים אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות
00מגדלמגדל4.12-2.26
122הראל מדינה שקלית ארוכהאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות
00הראלהראל4.43-4.72

אג"ח בחו"ל

 בחרשם קרן הנאמנותענףחשיפת מטחחשיפת מניותמנהל הקרןמנהל השקעותתשואה יומיתמתחילת החודשמתחילת השנהשנה
1קסם הפניקס (!) אג"ח גלובלי נקוב $ אג"ח בחו"ל
אג"ח נקובת מט"ח
120%10%קסםקסם-2.8315.38
2פסגות ספיר חו"ל 30/70 – נקובה $אג"ח בחו"ל
אג"ח נקובת מט"ח
120%30%פסגותפסגות-3.3514.92
3פסגות ספיר תיק חו"לאג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת מט"ח
120%50%פסגות פסגות-3.3514.06
4הראל (!) אג"ח עולמיאג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת מט"ח
120%0הראלהראל-5.1512.87
5הראל אג"ח חו"ל יורואג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת מט"ח
120%0הראלהראל-4.0412.65
6אי.בי.אי. אג"ח דולר ריבית משתנה פלוסאג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת דולר
120%30%אי.בי.איאי.בי.אי-7.2811.78
7אלטשולר שחם עוקבת תיק חו"ל 2 הבנק הבינלאומיאג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת מט"ח
120%30%אלטשולר שחםאלטשולר שחם-4.3211.26
8פסגות (!) אג"ח דולראג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת דולר
120%0פסגותפסגות-4.3910.95
9תמיר פישמן אג"ח חו"ל בריבית משתנהאג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת מט"ח
120%10%תמיר פישמןתמיר פישמן-6.2710.77
10קסם אקטיב (!) תיק אג"ח חו"ל HY – נקובה $ אג"ח בחו"ל
אג"ח נקובת מט"ח
120%0קסםקסם-4.6710.73
11פורצ`ן (!) אג"ח בינלאומי אג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת מט"ח
120%0איילוןפורצ`ן-4.1110.56
12מיטב עוקבת תיק 2 חו"ל הבנק הבינלאומיאג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת מט"ח
120%30%מיטבמיטב-4.1610.55
13מור 10/90 תיק חו"ל אג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת מט"ח
120%10%מור מור-4.0210.53
14ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניותאג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת מט"ח
120%10%ילין לפידות ילין לפידות-5.8710.11
15הראל אג"ח דולר בינלאומי אג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת דולר
120%0הראלהראל-5.669.89
16אילים אג"ח Floaters לנזילות דולריתאג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת דולר
120%0אילים אילים-8.319.84
17הראל בונד חו"ל - נקובה $ אג"ח בחו"ל
אג"ח נקובת מט"ח
120%0הראלהראל-6.559.81
18איילון עוקבת חו"ל תיק 2 הבנק הבינלאומיאג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת מט"ח
120%30%איילוןאיילון-5.649.73
19אלטשולר שחם דולרית אג"ח חו"לאג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת דולר
120%10%אלטשולר שחםאלטשולר שחם-4.059.62
20אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניותאג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת מט"ח
120%0אלטשולר שחםאלטשולר שחם-5.189.58
21מיטב אג"ח חו"ל פלוסאג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת מט"ח
120%10%מיטבמיטב-4.499.56
22אי.בי.אי אגח יורו בינלאומי !אג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת מט"ח
120%0אי.בי.אי אי.בי.אי -4.229.48
23הפניקס קסם (!) אג"ח גלובלי אג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת מט"ח
120%0קסםקסם-4.719.46
24הראל אג"ח חו"ל דולראג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת דולר
120%0הראלהראל-6.239.4
25הראל תיק אג"ח חו"ל - נקובה $אג"ח בחו"ל
אג"ח נקובת מט"ח
120%30%הראלהראל-5.899.38
26קסם אקטיב אג"ח גלובליאג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת מט"ח
120%10%קסםקסם-4.569.36
27אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $אג"ח בחו"ל
אג"ח נקובת מט"ח
120%0איליםאילים-8.149.17
28ילין לפידות (!) אג"ח חו"ל נקוב $אג"ח בחו"ל
אג"ח נקובת מט"ח
120%10%ילין לפידות ילין לפידות-6.449.03
29אושן יצירה (!) אג"ח דולר בינלאומי לפדיון עד 12/23אג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת דולר
120%0סיגמאאושן יצירה -5.729.01
30ילין לפידות (!) אג"ח חו"לאג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת מט"ח
120%0ילין לפידות ילין לפידות-6.748.95
31מיטב (!) אג"ח דולר אג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת דולר
120%0מיטבמיטב-5.118.95
32אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולריתאג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת דולר
120%0אלטשולר שחםאלטשולר שחם-7.988.9
33הראל אג"ח מדינות בחו"ל - נקובה $אג"ח בחו"ל
אג"ח נקובת מט"ח
120%0הראלהראל-8.068.78
34פסגות אג"ח עולמי מדורגאג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת מט"ח
120%0פסגותפסגות-3.888.7
35מגדל דולר אגרסיבית אג"ח חו"לאג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת דולר
200%0מגדלמגדל-12.588.53
36אי.בי.אי אגח $בינלאומי !אג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת דולר
120%0אי.בי.אי אי.בי.אי -5.688.44
37אלטשולר שחם אג"ח גלובלי נקובה בדולראג"ח בחו"ל
אג"ח נקובת מט"ח
120%0אלטשולר שחםאלטשולר שחם-4.918.38
38אי.בי.אי. אג"ח גלובליאג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת מט"ח
120%0אי.בי.אי אי.בי.אי -5.758.34
39קסם אקטיב אג"ח חו"ל 2026 נקובה בדולראג"ח בחו"ל
אג"ח נקובת מט"ח
120%0קסםקסם-6.88.18
40קסם אקטיב אג"ח חו"ל מדורג – נקובה $אג"ח בחו"ל
אג"ח נקובת מט"ח
120%0קסםקסם-4.698.12
41איילון 10/90 תיק אג"ח חול - נקובה $אג"ח בחו"ל
אג"ח נקובת מט"ח
120%10%איילוןאיילון-5.88.1
42פסגות Bond Dollar Plusאג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת דולר
120%0פסגותפסגות-4.628.02
43סיגמא (!) אג"ח דולר בינלאומיאג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת דולר
120%0סיגמאסיגמא-5.687.98
44קסם אקטיב אג"ח דולר בינלאומיאג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת דולר
120%0קסםקסם-6.217.94
45מגדל (!) אג"ח חו"ל לפדיון 2026אג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת דולר
120%0מגדלמגדל-6.927.84
46איילון תיק אג"ח חול - חסכון עד שנתיים נקוב $אג"ח בחו"ל
אג"ח נקובת מט"ח
120%0איילוןאיילון-7.817.72
47אי.בי.אי. אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שניםאג"ח בחו"ל
אג"ח נקובת מט"ח
120%0אי.בי.אי אי.בי.אי -6.487.71
48תמיר פישמן אג"ח בינלאומי (!)אג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת דולר
120%0תמיר פישמןתמיר פישמן-4.097.71
49הראל אג"ח חו"ל עד 20% מט"חאג"ח בחו"ל
אג"ח מוגנת מט"ח
30%30%הראלהראל2.187.64
50מוניטר 30/70- נקובה $אג"ח בחו"ל
אג"ח נקובת מט"ח
120%30%קסםמוניטר-4.967.62
51אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניותאג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת מט"ח
120%0אנליסט אנליסט -4.147.52
52הראל בונד חו"ל מדורג נקובה $אג"ח בחו"ל
אג"ח נקובת מט"ח
120%0הראלהראל-5.487.41
53מוניטר (!) אג"ח עולמי נקובה $אג"ח בחו"ל
אג"ח נקובת מט"ח
120%0קסםמוניטר-6.527.4
54מגדל אג"ח $ בינלאומי – נקובה דולר אג"ח בחו"ל
אג"ח נקובת מט"ח
120%0מגדלמגדל-4.367.32
55ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות עד 30% מט"חאג"ח בחו"ל
אג"ח מוגנת מט"ח
30%10%ילין לפידות ילין לפידות2.95.48
56ילין לפידות (!) אג"ח חברות חו"ל עד 30% מט"חאג"ח בחו"ל
אג"ח מוגנת מט"ח
30%10%ילין לפידות ילין לפידות3.065.21
57פסגות (!)י HY חו"ל עד 4 שנים – עד 30% מט"חאג"ח בחו"ל
אג"ח מוגנת מט"ח
30%0פסגותפסגות2.634.52
58הראל אג"ח בינלאומי עד 20% מט"חאג"ח בחו"ל
אג"ח מוגנת מט"ח
30%0הראלהראל1.914.11
59קסם אקטיב אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"חאג"ח בחו"ל
אג"ח מוגנת מט"ח
10%10%קסםקסם3.313.87
60מיטב (!) 10/90 תיק אג"ח חו"ל עד 30% מט"ח אג"ח בחו"ל
אג"ח מוגנת מט"ח
30%10%מיטבמיטב3.673.68
61אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל עד 10% מט"חאג"ח בחו"ל
אג"ח מוגנת מט"ח
10%0אלטשולר שחםאלטשולר שחם3.612.63
62אלטשולר שחם (!) אג"ח ארה"ב/חו"ל קונצרני עד 10% מט"חאג"ח בחו"ל
אג"ח מוגנת מט"ח
10%0אלטשולר שחםאלטשולר שחם3.442.6
63אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות מנוטרלת מט"חאג"ח בחו"ל
אג"ח מוגנת מט"ח
10%0אנליסט אנליסט 3.371.99
64פסגות אג"ח חו"ל - מנוטרלת מט"חאג"ח בחו"ל
אג"ח מוגנת מט"ח
10%0פסגותפסגות0.891.93
65קסם אקטיב (!) קונצרני חו"ל מנוטרלת מט"ח חייבתאג"ח בחו"ל
אג"ח מוגנת מט"ח
10%0קסםקסם2.940.96
66פסגות אג"ח ארה"ב 2-5 שנים – מנוטרלת מט"חאג"ח בחו"ל
אג"ח מוגנת מט"ח
10%0פסגותפסגות2.370.93
67אי. בי. אי. (!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"חאג"ח בחו"ל
אג"ח מוגנת מט"ח
10%0אי.בי.איאי.בי.אי3.10.72
68הורייזן אג"ח חו"ל מדורג - נקובת דולראג"ח בחו"ל
אג"ח נקובת מט"ח
120%0איילוןהורייזן-6.28
69הורייזן (!) אג"ח דולר בינלאומיאג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת דולר
120%0איילוןהורייזן-5.9

לתושבי חוץ בלבד

 בחרשם קרן הנאמנותענףחשיפת מטחחשיפת מניותמנהל הקרןמנהל השקעותתשואה יומיתמתחילת החודשמתחילת השנהשנה
1פסגות גלובלתושבי חוץ בלבד

120%120%פסגותפסגות0.4720.87
2HAREL US EQUITYלתושבי חוץ בלבד

120%120%הראלהראל-2.3810.67

אג"ח בארץ - חברות והמרה

 בחרשם קרן הנאמנותענףחשיפת מטחחשיפת מניותמנהל הקרןמנהל השקעותתשואה יומיתמתחילת החודשמתחילת השנהשנה
1הראל קונצרני דולריאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
120%10%הראלהראל-4.9712.92
2הראל (!) קונצרני דולרי ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
120%0הראלהראל-5.4912.62
3טרגט אג"ח חברות (!) ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
10%0איילוןטרגט2.4810.02
4אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
30%10%אלטשולר שחםאלטשולר שחם3.938.89
5אקורד אג"ח מדורגותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
00איילוןאקורד4.127.39
6מגדל (!) אג"ח חברות Buy Sideאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
10%10%מגדלמגדל4.497.14
7ילין לפידות (!) קונצרני ישראלאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
10%0ילין לפידות ילין לפידות 2.727.11
8מור (!) אג"ח חברות זיקה לישראל- נקוב $אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
120%10%מורמור-1.047
9קסם אקטיב אג"ח חברות + 10%אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
30%10%קסםקסם5.956.72
10מגדל (!) הזדמנויות באג"ח חברות סיכון מוגבראג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה בסיכון גבוה
10%10%מגדלמגדל4.126.61
11מגדל (!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוההאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה בסיכון גבוה
30%10%מגדלמגדל3.426.12
12אקסיומה אג"ח מדורג ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
30%0סיגמאאקסיומה3.986.05
13מגדל (!) אג"ח חברותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
10%0מגדלמגדל3.475.86
14תמיר פישמן (!) אג"ח חברותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
30%0תמיר פישמןתמיר פישמן3.525.86
15איילון בונד A-AAאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
10%10%איילוןאיילון3.535.65
16מיטב (!) הזדמנויות אג"ח בסיכון גבוה אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה בסיכון גבוה
30%0מיטבמיטב2.015.6
17מיטב קונצרני שקלי פלוסאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי עם מניות
10%10%מיטבמיטב3.525.33
18הראל קונצרני והנפקות פלוסאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
10%10%הראלהראל2.995.3
19ילין לפידות A ומעלה + 10% אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
10%10%ילין לפידות ילין לפידות 2.895.29
20קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שניםאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
30%0קסםקסם3.595.26
21גביש (!) אג"ח חברות ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
30%0הראלגביש3.175.24
22מור (!) הזדמנויות אג"ח קונצרניאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
10%10%מורמור2.145.23
23קסם אקטיב (!) מבחר קונצרני +10%אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
10%10%קסםקסם4.155.18
24קסם אקטיב קונצרני שקלי + 10אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי עם מניות
30%10%קסםקסם3.845.17
25הראל אג"ח מדורג ומניותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
30%30%הראלהראל1.75.15
26מגדל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחהאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
10%0מגדלמגדל2.445.15
27מיטב (!) קונצרני פלוסאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
10%10%מיטבמיטב2.455.09
28ילין לפידות (!) קונצרני שקליאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי ללא מניות
00ילין לפידות ילין לפידות 2.735
29אי.בי.אי. (!) תיק קונצרניאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
30%0אי.בי.איאי.בי.אי2.084.99
30אי.בי.אי. גבע אג"ח חברותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
10%10%אי.בי.אי אי.בי.אי 3.234.99
31קסם אקטיב (!) קונצרני.אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
30%0קסםקסם3.684.97
32מור אג"ח חברות אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
10%10%מורמור2.754.93
33מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
10%0מיטבמיטב1.724.91
34פסגות (!) קונצרני ישראלאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
10%0פסגותפסגות3.624.9
35פסגות קונצרני צמוד דולר פלוסאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
120%0פסגותפסגות 0.544.88
36הראל אג"ח תאגידיםאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
30%10%הראלהראל34.84
37אי.בי.אי. (!) אג"ח חברותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
30%0אי.בי.איאי.בי.אי2.864.83
38מגדל אג"ח חברות פלוסאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
10%30%מגדלמגדל3.874.81
39אילים (!) אג"ח קונצרניאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
10%0איליםאילים2.434.78
40ילין לפידות (!) אג"ח פוטנציאל חברות בסיכון גבוהאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה בסיכון גבוה
30%0ילין לפידותילין לפידות 1.684.75
41 Gse Spot מחקר קונצרניאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
10%0איילוןיונט2.924.74
42מור בונד שקלי A ומעלה אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי ללא מניות
00מורמור2.924.7
43אג"ח מדורג (!) FOREST אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
10%0פורסטפורסט3.024.68
44מור (!) תיק אג"ח קונצרניאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
10%0מורמור2.244.65
45מיטב (!) נבחרת קונצרני אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
30%0מיטבמיטב3.014.61
46ילין לפידות (!) אג"ח קונצרניאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
30%0ילין לפידות ילין לפידות 2.564.6
47מיטב (!) אג"ח קונצרניאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
10%0מיטבמיטב2.354.59
48הראל אג"ח קונצרני מדורגאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
10%0הראלהראל2.494.59
49הראל (!) נבחרת קונצרניאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
10%0הראלהראל2.054.59
50מגדל (!) פלטינום אגח חברותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
10%0מגדלמגדל2.054.55
51פרופאונד אג"ח מדורגות (!)אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
10%0איילוןפרופאונד3.154.54
52מגדל צמודה בונד מדורגאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
10%0מגדלמגדל2.44.54
53אנליסט אג"ח מדורג A ומעלה מח"מ 1-4 שניםאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
10%0אנליסטאנליסט2.54.48
54פוקוס (!) אג"ח חברותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
10%0איילוןפוקוס2.574.45
55ילין לפידות (!) אג"ח פוטנציאל חברות בסיכון גבוה +10%אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה בסיכון גבוה
30%10%ילין לפידותילין לפידות2.634.44
56קסם אקטיב עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
10%0קסםקסם1.414.43
57אי.בי.אי. (!) קונצרני ריבית משתנהאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי ללא מניות
00אי.בי.איאי.בי.אי1.214.42
58מגדל בונד A ומעלהאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
00מגדלמגדל3.14.41
59סיגמא (!) אג"ח חברותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
00סיגמאסיגמא3.364.38
60ילין לפידות קונצרני + 10%אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
30%10%ילין לפידות ילין לפידות3.24.36
61הראל קונצרני שקלי + 10%אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי עם מניות
10%10%הראלהראל2.934.33
62איילון אג"ח מדורג A ומעלהאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
10%0איילוןאיילון3.244.32
63קסם אקסלנס מדינה שקלי – A ומעלהאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי ללא מניות
00קסםקסם3.244.22
64מגדל ‎עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
10%0מגדלמגדל1.064.18
65מגדל בונד צמוד A ומעלהאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
00מגדלמגדל3.774.14
66פורטה (!) אג"ח חברותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
30%10%קסםפורטה2.994.14
67הראל פרימיום קונצרניאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
50%30%הראלהראל-0.154.12
68הראל אג"ח קונצרני ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
30%0הראלהראל2.154.09
69פסטרנק שהם (!) אג"ח חברות ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
10%0איילון פסטרנק שהם2.834.09
70הראל קונצרני A ומעלה אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
50%0הראלהראל2.654.06
71אנליסט מודל דירוג פנימיאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
30%0אנליסטאנליסט2.784.03
72קסם אקטיב אג"ח מדורג ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
10%0קסםקסם2.754.02
73ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
10%0ילין לפידות ילין לפידות 2.594.02
74מיטב אג"ח מדורגות ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
10%0מיטבמיטב2.34.02
75קסם אקטיב קונצרני שקלי (!) TOTAL RETURNאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי ללא מניות
10%0קסםקסם3.674.02
76מור A ומעלה עד 4 שנים אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
10%0מורמור2.44
77הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחהאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
10%0הראלהראל2.273.98
78קסם אקטיב תיק קונצרני מדורגאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
30%0קסםקסם3.13.96
79סיגמא (!) מודל דירוג פנימיאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
00סיגמאסיגמא3.443.93
80איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
10%0איילוןאיילון1.673.92
81כרמים צמוד מדד מדורגאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
00איילוןכרמים2.813.91
82מיטב קונצרני שקלי + 10%אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי עם מניות
10%10%מיטבמיטב3.053.88
83פסגות בונד מדורגאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
50%0פסגותפסגות3.053.88
84ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
00ילין לפידותילין לפידות2.653.85
85פסגות אג"ח חברות + 25% אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
10%30%פסגותפסגות4.793.84
86מור (!) אג"ח חברות עם רכיב בטוחהאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
10%0מורמור23.84
87הראל תיק אג"ח קונצרני - כשרהאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
30%0הראלהראל2.323.81
88ילין לפידות (!) אג"ח חברות + 10%אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
10%10%ילין לפידותילין לפידות2.793.8
89קסם אקטיב קונצרני A ומעלהאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
10%0קסםקסם3.153.79
90אי.בי.אי. אג"ח חברות מדורגאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
30%0אי.בי.איאי.בי.אי2.553.77
91מיטב אג"ח קונצרני + 10%אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
30%10%מיטבמיטב3.063.76
92מגדל בונד שקלי A ומעלהאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי ללא מניות
00מגדלמגדל3.153.75
93הראל (!) קונצרני פלוסאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
30%10%הראלהראל3.833.75
94הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
10%0הראלהראל0.983.74
95ילין לפידות קונצרני שקלי + 20%אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי עם מניות
10%30%ילין לפידותילין לפידות2.243.69
96אי.בי.אי. אג"ח חברות שקליאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי ללא מניות
00אי.בי.אי אי.בי.אי 3.663.61
97מגדל בונד שקלי A ומעלה +10%אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי עם מניות
10%10%מגדלמגדל2.653.59
98ברומטר (!) אג"ח חברות ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
30%0איילוןברומטר3.453.58
99ומעלה A אלטשולר שחם אג"ח קונצרני 1-4 שניםאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
10%0אלטשולר שחםאלטשולר שחם2.363.53
100אנליסט אג"ח חברות + 30%אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
50%30%אנליסט אנליסט 3.183.49
101פסגות (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחהאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
10%0פסגותפסגות2.723.49
102איילון אג"ח חברות ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
30%0איילוןאיילון2.663.48
103סיגמא בונד שקלי A ומעלהאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי ללא מניות
00סיגמאסיגמא2.923.45
104אלטשולר שחם (!) אג"ח חברות ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
30%0אלטשולר שחםאלטשולר שחם3.373.44
105אנליסט שקלית קונצרנית ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי ללא מניות
00אנליסטאנליסט2.873.37
106פסגות (!) קונצרני + 10%אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
30%10%פסגותפסגות4.943.37
107פסגות אג"ח ממוצע AAאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
00פסגותפסגות2.963.31
108פסגות אג"ח חברות ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
30%0פסגותפסגות3.953.31
109הראל שקלית קונצרני פלוסאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי עם מניות
30%30%הראלהראל2.453.31
110הראל מדורג שקלי ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי ללא מניות
00הראלהראל2.593.25
111אזימוט (!) אג"ח חברותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
30%0קסםאזימוט4.853.23
112קסם אקטיב אג"ח בנקים או AAאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
10%0קסםקסם2.293.22
113מגדל (!) תיק השקעות קונצרני ישראלאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
10%10%מגדלמגדל2.923.18
114מיטב אג"ח קונצרני מדורג עד 5 שנים אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
30%0מיטבמיטב2.913.18
115הראל שקלים מדורגות ללא מניות אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי ללא מניות
10%0הראלהראל1.913.15
116ומעלה AA הראל קונצרניאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
10%0הראלהראל3.043.05
117אלטשולר שחם אג"ח תל בונדאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
00אלטשולר שחםאלטשולר שחם2.322.89
118מיטב (!) שקלי קונצרני עד 4 שניםאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי ללא מניות
10%0מיטבמיטב2.372.74
119מיטב בונד A ומעלהאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
30%10%מיטבמיטב3.052.62
120מיטב קונצרני שקליאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי ללא מניות
00מיטבמיטב2.52.44
121פסגות חברות פלוס אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
30%50%פסגותפסגות5.352.39
122פסגות (!) בטא קונצרני שקלי ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי ללא מניות
10%0פסגותפסגות3.812.38
123מיטב (!) אג"ח חברותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
30%0מיטבמיטב2.732.38
124מיטב מדורגות A ומעלהאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
30%0מיטבמיטב3.111.98
125פסגות (!) אג"ח חברות פלוס אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה בסיכון גבוה
30%30%פסגותפסגות5.161.87
126פסגות קונצרני שקלי מדורגאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי ללא מניות
00פסגותפסגות4.231.63
127הראל (!) הזדמנויות קונצרני בסיכון גבוהאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה בסיכון גבוה
10%0הראלהראל2.371.61
128פסגות (!) אג"ח בתשואה גבוהה הגנתיאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה בסיכון גבוה
10%0פסגותפסגות4.541.56
129כרמים (!) אג"ח חברות אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
10%10%איילוןכרמים2.880.69
130אביב אג"ח חברות ESG כשרהאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
10%0איילוןאביב3.770.55
131הראל (!) תיק השקעותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה בסיכון גבוה
30%30%הראלהראל1.260.4
132ב. אלטרנטיב (!) אג"ח קונצרניאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
50%0איילוןבסט אלטרנטיב1.55-0.21
133אלטשולר שחם אג"ח קונצרני מדורגאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
30%0אלטשולר שחםאלטשולר שחם2.78
134פסגות (!) אג"ח חברותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
10%10%פסגותפסגות4.89
135מגדל A-AAA שקלי לפדיון עד 2028אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי ללא מניות
10%0מגדל מגדל2.47
136תכלית TTF י אינדקס AA-AAA י0-3 - פקטור מינוף פיננסי נמוךאג"ח בארץ - חברות והמרה

00מיטב מיטב 1.76
137איילון אג"ח בנקים וביטוחאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
00איילוןאיילון2.62
138פינסה (!) אג"ח חברותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
30%0סיגמאפינסה4.69

אג"ח בארץ - כללי

 בחרשם קרן הנאמנותענףחשיפת מטחחשיפת מניותמנהל הקרןמנהל השקעותתשואה יומיתמתחילת החודשמתחילת השנהשנה
1פורטה תיק השקעות עד 50%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
50%50%קסםפורטה6.0714.56
2תמיר פישמן עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
50%30%תמיר פישמן תמיר פישמן 3.1313.6
3אקורד 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%איילוןאקורד5.9413.27
4קבין 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%איילוןקבין4.2613.01
5קסם אקטיב תיק אג"ח ומניותאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
120%50%קסםקסם5.9112.47
6הראל 30/70 - נקובה $אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
120%30%הראלהראל-4.4811.9
7פסגות 20/80 - נקובה $אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
120%30%פסגותפסגות-3.0311.55
8אקורד 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%איילוןאקורד5.2311.38
9מגדל תיק השקעות 50/50אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
120%50%מגדל מגדל6.0810.82
10איילון עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
120%50%איילוןאיילון3.1510.59
11קסם אקטיב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי.אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%קסםקסם3.510.37
12מור תיק השקעות 50%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
30%50%מורמור4.1510.27
13אילים 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
50%30%איליםאילים4.110.09
14הראל 15/85 - נקובה $אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
120%30%הראלהראל-5.19.86
15דולפין 25/75אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
30%30%פסגותדולפין3.149.46
16אילים עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
50%30%איליםאילים3.619.44
17ילין לפידות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%ילין לפידות ילין לפידות 2.89.38
18מגדל עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%מגדלמגדל3.339.32
19הראל אג"ח ישראל - נקובה $אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
120%0הראלהראל-6.139.28
20איילון עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
50%30%איילוןאיילון2.739.14
21אנליסט עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%אנליסטאנליסט3.399.04
22אילים תיק אג"ח + 30%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%איליםאילים 4.318.97
23סיגמא 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%סיגמאסיגמא3.788.96
24איילון 15/85אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
30%30%איילוןאיילון4.528.96
25דולפין 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%פסגותדולפין3.268.94
26מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
50%30%מיטבמיטב2.238.92
27אזימוט 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%קסם אזימוט 4.678.74
28אושן יצירה 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%סיגמאאושן יצירה 2.738.63
29טרגט 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%איילוןטרגט2.028.49
30פורצ`ן 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%איילוןפורצ`ן3.048.44
31טרגט 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%איילוןטרגט2.688.43
32אילים 50/50אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
10%50%איליםאילים5.278.3
33טרגט אג"ח ללא מניותאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
10%0איילוןטרגט1.58.23
34מור 20/80 מניות חו"לאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%מורמור3.28.2
35קבין 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%איילוןקבין3.348.02
36הראל עוקבת תיק מס` 3 - הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%הראלהראל1.757.96
37מגדל אפיקים פרימיום אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
120%50%מגדלמגדל7.467.94
38אנליסט (!) אג"חאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
30%0אנליסטאנליסט2.547.81
39פסגות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%פסגותפסגות2.117.81
40אושן יצירה 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%סיגמאאושן יצירה 2.747.77
41מור (!) אג"ח + 10%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
10%10%מורמור3.17.61
42ילין לפידות 25/75 צמיחהאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
30%30%ילין לפידות ילין לפידות 3.577.53
43פורצ`ן (!) אג"ח ללא מניותאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
30%0איילוןפורצ`ן 2.757.51
44פורצ`ן 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%איילוןפורצ`ן2.77.44
45איילון 50/50אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
120%50%איילוןאיילון4.557.41
46קבין אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
30%0איילוןקבין2.867.37
47דיאמונד (2B)י 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%איילוןדיאמונד5.657.27
48אלטשולר שחם עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%אלטשולר שחםאלטשולר שחם2.947.27
49פורטה 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%קסםפורטה4.117.27
50אילים 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
10%30%איליםאילים3.227.26
51הורייזן 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%איילוןהורייזן3.67.12
52אנליסט 20/80 אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%אנליסט אנליסט 2.997.06
53הראל אייל אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%הראלהראל2.936.96
54ילין לפידות 20/80 צמיחהאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%ילין לפידותילין לפידות3.146.94
55מיטב 25/75אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
30%30%מיטבמיטב3.996.92
56אקורד 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%איילוןאקורד4.436.89
57מגדל תיק 50/50אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
50%50%מגדל מגדל6.336.83
58איילון (!) אג"ח + 10%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
30%10%איילוןאיילון2.656.83
59מגדל תיק השקעות 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%מגדלמגדל5.116.82
60תמיר פישמן 15/85אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
30%30%תמיר פישמןתמיר פישמן3.186.77
61אלטשולר שחם 50-50אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
50%50%אלטשולר שחםאלטשולר שחם4.176.76
62מור עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
30%30%מורמור1.956.76
63אילים עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
30%30%איליםאילים2.816.75
64אזימוט 25/75אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
50%30%קסםאזימוט5.526.74
65קסם אקטיב 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
50%30%קסםקסם4.816.71
66סיגמא 50/50אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
120%50%סיגמאסיגמא1.66.69
67אלפי בנדק עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%הראלאלפי בנדק3.656.61
68אושן יצירה 10/90 אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%סיגמאאושן יצירה 3.286.55
69אושן יצירה (!) תיק אג"ח ללא מניותאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
30%0סיגמאאושן יצירה 2.736.5
70הורייזן 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%איילוןהורייזן3.086.49
71דולפין 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%פסגותדולפין2.96.49
72מור תיק אג"ח + 30%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
10%30%מורמור3.396.44
73הראל גביש תיק אג"ח ללא מניותאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
30%0הראלהראל3.846.41
74מור 25/75אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
30%30%מורמור3.376.34
75ילין לפידות (!) אג"ח ישראלאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
10%0ילין לפידות ילין לפידות 2.736.29
76פלקון תיק השקעות + 30%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%סיגמאפלקון4.476.26
77מיטב 40/60אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
30%50%מיטבמיטב4.376.26
78אי.בי.אי. עד 3 שנים 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
50%30%אי.בי.איאי.בי.אי3.326.25
79סיגמא (!) תיק אג״ח + 10%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
30%10%סיגמאסיגמא3.466.21
80ב. אלטרנטיב 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%איילוןבסט אלטרנטיב3.996.18
81מגדל (‏!) תשואה כוללת – 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
30%10%מגדלמגדל4.466.15
82מור 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%מורמור3.676.06
83כוון 15/85אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
30%30%איילון כוון 3.16.02
84אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
30%30%אנליסטאנליסט2.166.02
85קסם אקטיב אג"ח + 10%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%קסםקסם3.825.94
86מיטב תיק השקעות עד 50% אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
50%50%מיטבמיטב3.835.92
87פינסה אג"ח ללא מניותאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
30%0סיגמאפינסה3.535.91
88ילין לפידות עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
30%30%ילין לפידותילין לפידות1.925.9
89פסגות פרימיוםאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
50%50%פסגותפסגות4.515.88
90דיאמונד 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%איילוןדיאמונד4.025.88
91אילים 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%איליםאילים2.955.87
92ילין לפידות 30/70 אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
120%30%ילין לפידות ילין לפידות3.795.86
93איילון עוקבת תיק מס` 2 הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
30%30%איילוןאיילון2.265.85
94מיטב (!) תיק אג"ח + 10%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
10%10%מיטבמיטב2.115.84
95מור 20/80 אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%מורמור3.245.83
96אי.בי.אי. עד 3 שנים 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%אי.בי.אי אי.בי.אי 2.675.83
97איילון (2C)י 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
50%30%איילוןאיילון5.215.82
98פסגות תיק השקעות 50% אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
50%50%פסגותפסגות6.345.8
99אילים תיק אג"ח + 20%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%איליםאילים 3.445.77
100קסם אקטיב תיק מנוהלאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
120%50%קסםקסם3.885.77
101איילון בינה אג"ח ללא מניותאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
30%0איילוןאיילון4.465.74
102קסם אקטיב תיק השקעות + 30%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
50%30%קסםקסם5.535.73
103מיטב 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%מיטבמיטב3.755.68
104מור 15/85אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
10%30%מורמור2.635.67
105סיגמא 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%סיגמאסיגמא3.185.66
106קסם אקטיב 15/85אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
30%30%קסםקסם3.755.66
107סיגמא 10/90 אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%סיגמאסיגמא2.995.65
108הראל 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%הראלהראל3.165.64
109פסגות (!) ישראל 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
10%10%פסגותפסגות4.615.63
110פסגות 25/75 פלוסאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
30%30%פסגותפסגות3.95.6
111ילין לפידות 40/60אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
50%50%ילין לפידות ילין לפידות 4.265.59
112אושן יצירה אג"ח ללא מניותאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
30%0סיגמאאושן יצירה 2.645.59
113מיטב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
30%30%מיטבמיטב1.885.58
114הראל חושןאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
50%50%הראלהראל2.75.57
115תמיר פישמן 10/90 אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%תמיר פישמןתמיר פישמן2.845.55
116אלטשולר שחם 35-65אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
50%50%אלטשולר שחם אלטשולר שחם3.935.52
117פסגות 20/80 Index Plus אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%פסגותפסגות5.575.52
118פוקוס אג"ח (!)אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
30%0איילוןפוקוס2.635.44
119מגדל 20/80 Buy Sideאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%מגדלמגדל3.885.4
120סיגמא אג"ח משולבת + 20%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
10%30%סיגמאסיגמא2.675.4
121אי.בי.אי. תיק השקעות 50/50אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
50%50%אי.בי.איאי.בי.אי5.415.38
122אי.בי.אי. 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
50%30%אי.בי.איאי.בי.אי3.775.37
123אי.בי.אי. (!) נוגה 25/75אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
30%30%אי.בי.אי אי.בי.אי 3.165.37
124כוון 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%איילון כוון 3.35.35
125מגדל 30/70 Buy Sideאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%מגדלמגדל4.815.34
126קסם אקטיב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
30%30%קסםקסם2.385.32
127קסם אקטיב (!)י אג"ח +10%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
30%10%קסםקסם4.415.31
128קסם אקטיב 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%קסםקסם4.275.26
129סיגמא 25/75אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
50%30%סיגמאסיגמא3.225.24
130שופן 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%סיגמאשופן4.055.24
131אזימוט 5/95אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות
10%10%קסםאזימוט3.175.22
132פסגות עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
30%30%פסגותפסגות1.575.21
133אנליסט פיזור רחב 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%אנליסטאנליסט3.825.21
134מור אג"ח פלוסאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%מורמור2.925.2
135אלטשולר שחם 30-70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%אלטשולר שחםאלטשולר שחם3.335.19
136הראל אמלפיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%הראלהראל3.215.18
137אי.בי.אי. (!) תיק אג"ח + 10%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
30%10%אי.בי.איאי.בי.אי2.835.13
138אי.בי.אי.10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%אי.בי.איאי.בי.אי2.955.09
139אי.בי.אי. אג"ח + 15%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
30%30%אי.בי.איאי.בי.אי3.065.08
140מור ברקת 30/70 אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%מורמור3.325.07
141אקסיומה 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%סיגמאאקסיומה4.855.05
142פסגות ברקת 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%פסגותפסגות5.35.04
143מגדל אג"ח ומניות עד 20%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%מגדלמגדל4.245.03
144אי.בי.אי. עד 3 שנים 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%אי.בי.איאי.בי.אי2.615.03
145הראל ישראל 25/75אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
30%30%הראלהראל2.665.02
146מור אג"ח ישראל - כשרהאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
10%0מורמור2.725.01
147סיגמא תיק אג"ח + 15%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
30%30%סיגמאסיגמא3.045
148מגדל 25/75 פלוסאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
30%30%מגדלמגדל3.354.96
149סיגמא 15/85אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
30%30%סיגמאסיגמא3.114.95
150פוקוס 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%איילוןפוקוס3.44.94
151איילון בינה 10/90 אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%איילוןאיילון5.034.94
152פסטרנק שהם 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%איילוןפסטרנק שהם4.034.93
153פסגות תיק השקעות 30%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
50%30%פסגותפסגות4.264.93
154אלטשולר שחם 25-75אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
50%30%אלטשולר שחםאלטשולר שחם2.854.93
155איילון 25/75 כשרהאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
50%30%איילוןאיילון3.564.93
156ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניותאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
30%0ילין לפידותילין לפידות2.824.9
157פינסה 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%סיגמאפינסה4.584.9
158פלקון 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%סיגמאפלקון3.974.89
159פסגות ספיר 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%פסגותפסגות5.224.89
160מגדל תיק 25/75אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
30%30%מגדלמגדל3.514.88
161מיטב אג"ח פלוסאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%מיטבמיטב2.944.87
162קסם אקטיב 20-80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%קסםקסם4.114.84
163ילין לפידות 10/90 ערךאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%ילין לפידות ילין לפידות 2.924.83
164אלטשולר שחם עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
30%30%אלטשולר שחםאלטשולר שחם1.754.83
165הראל נבחרת 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%הראלהראל1.94.83
166איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניותאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
30%0איילוןאיילון3.734.82
167מיטב 5/95אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות
10%0מיטבמיטב2.944.82
168מגדל תיק השקעות 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%מגדלמגדל2.934.82
169ילין לפידות 15/85אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
30%30%ילין לפידות ילין לפידות 2.794.79
170הראל (!) איתן אג"חאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
50%0הראלהראל2.624.79
171מור 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%מורמור2.734.77
172מגדל תיק 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%מגדלמגדל3.244.73
173דיאמונד 20/80 כשרהאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%איילוןדיאמונד3.334.73
174איילון 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%איילוןאיילון3.344.73
175פסגות אג"ח משולבת + 25%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
30%30%פסגותפסגות5.94.72
176גביש 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%הראלגביש3.814.72
177פסטרנק שהם 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%איילון פסטרנק שהם4.324.69
178מגדל אפיקים (!) 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
50%10%מגדלמגדל3.094.69
179מגדל אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
00מגדלמגדל3.074.67
180פורטה 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%קסםפורטה3.794.67
181FOREST (!) אג"ח ללא מניותאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
30%0פורסטפורסט3.024.65
182מגדל עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
30%30%מגדלמגדל3.184.65
183הראל (!) תיק אג"ח פלוס 10%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
30%10%הראלהראל1.714.64
184ילין לפידות (!) 10/90 צמיחהאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
30%10%ילין לפידות ילין לפידות 2.784.63
185(!) מגדל פלוס 10/90 אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
30%10%מגדלמגדל4.094.62
186קסם אקטיב אג"ח + 25%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
30%30%קסם קסם 4.254.62
187פסטרנק שהם (!) 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
30%10%איילוןפסטרנק שהם3.684.6
188הראל 15/85אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
30%30%הראלהראל2.764.6
189פורטה תיק אג"ח עד 10%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%קסםפורטה3.094.59
190אלטשולר שחם 20-80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
10%30%אלטשולר שחם אלטשולר שחם3.534.59
191פסגות 20/80 פלוסאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%פסגותפסגות5.084.57
192פסגות אג"ח משולבת + 10% אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%פסגותפסגות5.274.55
193הראל 25/75אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
30%30%הראלהראל2.814.54
194קסם אקטיב 25/75אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
30%30%קסםקסם3.824.5
195מיטב תיק השקעות 15/85אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
50%30%מיטבמיטב3.134.49
196אנליסט 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%אנליסטאנליסט3.464.48
197פוקוס 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%איילוןפוקוס4.064.43
198מגדל (!) אג"ח Buy Sideאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
30%0מגדלמגדל3.344.41
199מיטב 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%מיטבמיטב3.234.39
200פסגות 15/85אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
10%30%פסגותפסגות3.334.39
201מיטב (0B אג"ח תשואה כוללתאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
30%0מיטבמיטב2.684.39
202הראל נבחרת 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%הראלהראל2.824.39
203דיאמונד אג"ח ללא מניות אור החיים אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
10%0איילוןדיאמונד4.174.38
204פינסה 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%סיגמאפינסה4.724.37
205כוון 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%איילון כוון 4.234.37
206ילין לפידות 20/80 אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%ילין לפידות ילין לפידות 34.37
207מגדל תיק 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%מגדלמגדל2.84.36
208מגדל אפיקים אג"ח !אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות
30%10%מגדלמגדל2.954.35
209קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניותאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
10%0קסםקסם3.634.34
210מור תיק אג"ח + 15%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
30%30%מורמור2.854.34
211הראל אג"ח Total Returnאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
30%0הראלהראל2.474.33
212הראל (!)י 10/90 פלטינוםאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
30%10%הראלהראל3.344.31
213אי.בי.אי. 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%אי.בי.איאי.בי.אי3.64.31
214פסגות ישראל 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
10%30%פסגותפסגות5.34.3
215ילין לפידות 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%ילין לפידותילין לפידות2.574.28
216פסגות אג"ח עד 3 שניםאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
30%0פסגותפסגות2.824.27
217אנליסט 15/85אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
10%30%אנליסטאנליסט3.44.26
218אילים אג"ח + מגובה בביטחונותאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
10%0איליםאילים2.874.26
219אנליסט (!) אג"ח פיזור רחב ללא מניותאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
10%0אנליסטאנליסט3.14.24
220ילין לפידות 25/75אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
50%30%ילין לפידות ילין לפידות 3.44.24
221מגדל עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות
30%0מגדלמגדל2.234.23
222אילים (!) תיק אג"ח ללא מניותאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
10%0איליםאילים3.034.22
223אימפקט 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%איילוןאימפקט3.154.22
224FOREST סלקט 15/85אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
10%30%פורסטפורסט2.474.21
225דולפין אג"ח סולידיתאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)
30%0פסגותדולפין1.814.2
226אי.בי.אי. אג"ח פלוס !אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
10%10%אי.בי.אי אי.בי.אי 3.264.18
227הראל 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%הראלהראל2.614.18
228מגדל אג"ח לפדיון עד 2023אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
10%0מגדלמגדל1.254.18
229מיטב תיק השקעות 25/75אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
30%30%מיטבמיטב3.084.16
230ילין לפידות תיק אג"ח + 15%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
50%30%ילין לפידותילין לפידות2.614.16
231מיטב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות
30%10%מיטבמיטב1.454.15
232אלפי בנדק 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%הראלאלפי בנדק3.724.15
233הראל עוקבת תיק מס` 2 - הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
30%30%הראלהראל1.414.14
234הראל שנהב אג"חאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
30%30%הראלהראל0.974.12
235הראל (!) נבחרת אג"חאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
30%0הראלהראל1.574.1
236אי.בי.אי. 15/85אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
30%30%אי.בי.איאי.בי.אי2.834.09
237מיטב תיק השקעות + 30%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%מיטבמיטב3.534.07
238קסם אקטיב 5-95אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות
10%10%קסםקסם2.984.07
239אלטשולר שחם 15-85אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
30%30%אלטשולר שחם אלטשולר שחם3.414.06
240פרופאונד 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%איילוןפרופאונד3.744.05
241פסגות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות
30%10%פסגותפסגות0.944.04
242ילין לפידות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות
30%10%ילין לפידותילין לפידות0.924.04
243קסם אקטיב 10-90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%קסםקסם2.84.04
244שופן אג"ח גלאט בפקוח ועד ההלכה של הגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
30%0סיגמאשופן3.154.02
245מור 5/95 אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות
30%10%מורמור1.714.01
246FOREST 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%פורסטפורסט3.224
247מיטב סולידית פלוס<