כל קרנות הנאמנות

קרנות מנוהלות

90-10

 בחרשם קרן הנאמנותענףתשואה יומיתמתחילת החודשמתחילת השנהחשיפת מטחחשיפת מניותמנהל הקרןמנהל השקעות
1איילון 10/90 תיק אג"ח חול - נקובה $אג"ח בחו"ל
אג"ח נקובת מט"ח
-0.15%1.11%5.93%120%10%איילוןאיילון
2הראל קונצרני דולריאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
0.37%1.74%5.59%120%10%הראלהראל
3מגדל (!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוההאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה בסיכון גבוה
-0.16%-0.02%5.57%30%10%מגדלמגדל
4מור (!) אג"ח דירוג פנימי תשואה גבוההאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה בסיכון גבוה
0.01%0.06%5.51%30%10%מורמור
5מגדל (!) הזדמנויות באג"ח חברות סיכון מוגבראג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה בסיכון גבוה
-0.23%-0.22%5.41%10%10%מגדלמגדל
6אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
-0.01%-0.26%5.15%30%10%אלטשולר שחםאלטשולר שחם
7פסטרנק שהם (!) 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
-0.2%0.17%5.01%30%10%איילוןפסטרנק שהם
8קסם אקטיב אג"ח חברות + 10%אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
-0.2%-0.22%4.84%30%10%קסםקסם
9מיטב 10/90 תיק אג"ח חו"לאג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת מט"ח
0.17%1.5%4.76%120%10%מיטבמיטב
10פורטה (!) אג"ח חברותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
-0.19%0.32%4.43%30%10%סיגמאפורטה
11מיטב 10/90 מודל ESGאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
-0.14%0.49%4.21%30%10%מיטב מיטב
12פסטרנק שהם 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
-0.22%0.15%4.13%30%10%איילוןפסטרנק שהם
13ילין לפידות (!) אג"ח פוטנציאל חברות בסיכון גבוה +10%אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה בסיכון גבוה
-0.12%-0.01%4.01%30%10%ילין לפידותילין לפידות
14קסם אקטיב (!)י אג"ח +10%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
-0.18%0.29%3.7%30%10%קסםקסם
15אי.בי.אי. (!) אג"ח פלוס אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
-0.2%0.21%3.68%10%10%אי.בי.אי אי.בי.אי
16אי.בי.אי. גבע אג"ח חברותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
-0.09%0.8%3.62%10%10%אי.בי.אי אי.בי.אי
17פורטה 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
-0.27%0.29%3.56%30%10%סיגמאפורטה
18קסם אקטיב (!) מבחר קונצרני +10%אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
-0.19%0%3.56%10%10%קסםקסם
19ב. אלטרנטיב 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
-0.16%0.12%3.55%30%10%איילוןבסט אלטרנטיב
20מגדל (‏!) תשואה כוללת – 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
0.13%0.28%3.29%30%10%מגדלמגדל
21קסם אקטיב אג"ח + 10%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
-0.19%0.33%3.25%10%10%קסםקסם
22קבין 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
-0.16%0.35%3.21%30%10%איילוןקבין
23הראל (!) אג"ח תאגידיםאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
-0.14%0.22%3.2%30%10%הראלהראל
24מגדל (!) אג"ח חברות Buy Sideאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
-0.23%-0.02%3.19%10%10%מגדלמגדל
25הראל (!) קונצרני פלוסאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
-0.25%0.14%3.16%30%10%הראלהראל
26הראל (!)י 10/90 פלטינוםאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
-0.28%0.4%2.97%30%10%הראלהראל
27אי.בי.אי. 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
-0.17%0.32%2.94%10%10%אי.בי.איאי.בי.אי
28ברק תיק 90/10אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
-0.11%0.25%2.85%30%10%ברקברק
29אי.בי.אי. מחקה משולבת ריבית משתנה (90%) מניות (10%) חודשיאג"ח בארץ משולבת- כללי
אג"ח כללי בארץ משולבת- עד 10% מניות
-0.15%0.19%2.83%10%30%אי.בי.איאי.בי.אי
30פורטה תיק אג"ח עד 10%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
-0.17%0.47%2.82%30%10%סיגמאפורטה
31מיטב (!) 10/90 תיק אג"ח חו"ל עד 30% מט"ח אג"ח בחו"ל
אג"ח מוגנת מט"ח
0.22%1.11%2.76%30%10%מיטבמיטב
32FOREST (!) אג"חאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
-0.21%-0.07%2.74%30%10%פורסטפורסט
33קסם אקטיב 10-90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
-0.14%0.36%2.74%10%10%קסםקסם
34אי.בי.אי. עד 3 שנים 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
-0.18%-0.06%2.73%30%10%אי.בי.איאי.בי.אי
35פינסה 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
-0.28%0.25%2.68%30%10%סיגמאפינסה
36כרמים מדינה שקלית + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות
-0.38%0.8%2.6%10%10%איילוןכרמים
37מגדל (!) פלוס 10/90 אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
-0.25%0.05%2.6%30%10%מגדלמגדל
38איילון בונד A-AAאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
-0.23%0.33%2.59%10%10%איילוןאיילון
39אלפי בנדק 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
-0.26%0.09%2.58%10%10%הראלאלפי בנדק
40דולפין 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
-0.21%0.48%2.58%30%10%פסגותדולפין
41ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות עד 30% מט"חאג"ח בחו"ל
אג"ח מוגנת מט"ח
-0.02%0.99%2.54%30%10%ילין לפידות ילין לפידות
42הראל אג"ח קונצרני + 10%אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
-0.24%0.2%2.54%10%10%הראלהראל
43מור אג"ח פלוסאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
-0.17%0.23%2.52%10%10%מורמור
44פורצ`ן 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
-0.14%0.41%2.52%30%10%איילוןפורצ`ן
45אקורד 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
-0.19%-0.39%2.52%10%10%איילוןאקורד
46אושן יצירה 10/90 אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
-0.15%0.3%2.51%10%10%סיגמאאושן יצירה
47אי.בי.אי מק"מ פלוסאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות
-0.06%0.21%2.46%10%10%אי.בי.אי אי.בי.אי
48אילים 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
-0.22%0.35%2.46%30%10%איליםאילים
49ילין לפידות 10/90 ערךאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
0.12%0.66%2.44%30%10%ילין לפידות ילין לפידות
50טרגט 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
-0.24%0.32%2.41%30%10%איילוןטרגט
51מור 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
-0.14%0.29%2.4%10%10%מורמור
52תמיר פישמן 10/90 אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
-0.14%0.52%2.32%30%10%תמיר פישמןתמיר פישמן
53מור מק"מ פלוס אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות
-0.04%0.17%2.28%10%10%מורמור
54הראל קונצרני שקלי + 10%אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי עם מניות
-0.18%0.54%2.28%10%10%הראלהראל
55מגדל תיק 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
-0.19%0.4%2.27%30%10%מגדלמגדל
56מגדל תיק השקעות 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
-0.22%0.02%2.25%10%10%מגדלמגדל
57אלטשולר שחם 10-90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
-0.14%0.72%2.13%30%10%אלטשולר שחםאלטשולר שחם
58מיטב (!) 10/90 אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
-0.19%0.55%2.1%30%10%מיטבמיטב
59הראל מדינה צמוד + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות
-0.16%-0.19%2.08%10%10%הראלהראל
60ילין לפידות A ומעלה + 10% אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
-0.21%0.36%2.07%10%10%ילין לפידות ילין לפידות
61הראל מדינה שקלי שמרני פלוסאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות
-0.08%0.16%2.07%10%10%הראלהראל
62פרופאונד 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
-0.23%0.19%2.04%10%10%איילוןפרופאונד
63פוקוס 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
-0.14%0.47%2.01%10%10%איילוןפוקוס
64מיטב אג"ח קונצרני + 10%אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
-0.06%0.27%2.01%30%10%מיטבמיטב
65מיטב (!) קונצרני פלוסאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
-0.08%0.08%2.01%10%10%מיטבמיטב
66מגדל מדינה שקלי 1-2 שנים פלוסאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות
-0.07%0.34%2%10%10%מגדלמגדל
67הראל 10/90 - כשרהאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
-0.12%0.41%1.91%30%10%הראלהראל
68סיגמא אג"ח מדינה + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
-0.14%0.55%1.86%10%10%סיגמאסיגמא
69ילין לפידות מדינה צמוד קצראג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות
-0.12%-0.25%1.84%10%10%ילין לפידותילין לפידות
70ילין לפידות (!) אג"ח חברות + 10%אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
-0.14%0.27%1.81%10%10%ילין לפידותילין לפידות
71סלע 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
-0.24%-0.43%1.78%30%10%פסגותסלע
72אנליסט ממשלתית תיק סולידי עד שנתייםאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
-0.07%0.31%1.72%10%10%אנליסט אנליסט
73מור 5/95 אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות
-0.13%0.3%1.7%30%10%מורמור
74קסם אקטיב קונצרני שקלי + 10אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי עם מניות
-0.19%0.59%1.68%30%10%קסםקסם
75הראל תיק אג"ח סולידי + 10%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות
-0.1%0.21%1.63%30%10%הראלהראל
76הראל מדינה שקלי 0-3 שנים + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות
-0.16%0.12%1.62%10%10%הראלהראל
77אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10% אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
-0.19%0.71%1.6%10%10%אלטשולר שחםאלטשולר שחם
78איילון בינה 10/90 אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
-0.26%-0.11%1.56%30%10%איילוןאיילון
79מגדל בונד שקלי A ומעלה +10%אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי עם מניות
-0.18%0.85%1.52%10%10%מגדלמגדל
80איילון סולידית + 10%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות
-0.2%0.45%1.48%30%10%איילוןאיילון
81מיטב בונד A ומעלהאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
-0.1%0.48%1.44%30%10%מיטבמיטב
82אי.בי.אי. מחקה משולבת קונצרני (90%) מניות (10%) חודשיאג"ח בארץ משולבת- כללי
אג"ח כללי בארץ משולבת- עד 10% מניות
-0.3%-0.06%1.43%10%10%אי.בי.אי אי.בי.אי
83איילון (!) אג"ח + 10%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
-0.13%0.12%1.36%30%10%איילוןאיילון
84ילין לפידות 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
-0.18%0.46%1.32%10%10%ילין לפידותילין לפידות
85דיאמונד 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
-0.29%-0.24%1.32%30%10%איילוןדיאמונד
86אנליסט 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
-0.21%0.27%1.31%10%10%אנליסטאנליסט
87קסם אקטיב 10/90 תיק סולידי אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות
-0.17%0.39%1.29%10%10%קסםקסם
88מיטב סולידית פלוסאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות
-0.23%0.41%1.26%10%10%מיטבמיטב
89תמיר פישמן חיסכון ממשלתי עד שנתייםאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
-0.05%0.34%1.26%10%10%תמיר פישמן תמיר פישמן
90מגדל (!) תיק השקעות קונצרני ישראלאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
-0.08%0.15%1.18%10%10%מגדלמגדל
91הראל 10/90 פלוס אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
-0.32%0.17%1.16%30%10%הראלהראל
92אילים אג"ח מדינה + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
-0.25%0.51%1.14%30%10%איליםאילים
93ילין לפידות תיק אג"ח סולידי + 10%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות
-0.19%0.23%1.09%10%10%ילין לפידותילין לפידות
94מגדל אג"ח מדינה+10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
-0.18%0.69%1%10%10%מגדלמגדל
95מיטב מדינה צמודה + 10% אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות
-0.16%0.04%0.94%10%10%מיטבמיטב
96מיטב מדדית ממשלתית כשרהאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות
-0.18%-0.08%0.93%10%10%מיטבמיטב
97הראל מדד בינוני ממשלתיאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות
-0.12%-0.06%0.92%30%10%הראלהראל
98מור מדינה + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
-0.21%0.55%0.92%10%10%מורמור
99מגדל 10/90 תיק אג"ח סולידיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות
-0.15%0.25%0.9%30%10%מגדלמגדל
100מיטב קונצרני שקלי פלוסאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי עם מניות
-0.08%0.66%0.88%10%10%מיטבמיטב
101קסם אקטיב מדינה שקלי פלוסאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות
-0.18%0.58%0.86%10%10%קסםקסם
102קסם אקטיב מדינה צמוד + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות
-0.16%0%0.84%30%10%קסםקסם
103אנליסט 10/90 תיק סולידיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות
-0.23%0.11%0.82%10%10%אנליסטאנליסט
104פורטה אג"ח מדינה + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
-0.3%0.35%0.78%10%10%סיגמאפורטה
105אלטשולר שחם 10/90 מניות ת"אאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
-0.05%0.49%0.78%10%10%אלטשולר שחםאלטשולר שחם
106הראל מדינה שמרני + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
-0.21%0.14%0.75%10%10%הראלהראל
107הפניקס קסם תיק מדינה צמוד מדדאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות
-0.12%-0.05%0.72%010%קסםקסם
108פיטנגו 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
-0.27%1.07%0.72%30%10%איילוןפיטנגו
109מיטב אג"ח עד 5% מניותאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות
-0.18%0.75%0.69%30%10%מיטבמיטב
110הראל מחקה משולבת אג"ח ישראל (95%) מניות ישראל (5%) חודשיאג"ח בארץ משולבת- כללי
אג"ח כללי בארץ משולבת- עד 10% מניות
-0.21%0.21%0.67%10%10%הראלהראל
111הראל נכסים סולידיים אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות
-0.31%0.01%0.6%10%10%הראלהראל
112איילון תיק לרשויות מקומיותאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות
-0.2%0.28%0.57%010%איילוןאיילון
113מגדל מדד מדינה אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות
-0.15%0.01%0.56%10%10%מגדלמגדל
114ילין לפידות מדינה + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
-0.22%0.62%0.54%30%10%ילין לפידותילין לפידות
115ילין לפידות תיק ממשלתי + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
-0.28%0.5%0.45%30%10%ילין לפידותילין לפידות
116אנליסט אג"ח מדינה + 10% אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
-0.22%0.41%0.42%50%10%אנליסט אנליסט
117מגדל אינפלציה מדינהאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות
-0.2%0.02%0.28%30%10%מגדלמגדל
118הראל מחקה משולבת מדינה (90%) מניות ישראל-חול (10%) חודשיאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה משולבת- עד 10% מניות
-0.23%0.8%0.23%10%10%הראל הראל
119מיטב ממשלתי+ 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
-0.21%0.22%0.16%10%10%מיטבמיטב
120אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח ישראלי (95%) ת"א 125 (5%) חודשיאג"ח בארץ משולבת- כללי
אג"ח כללי בארץ משולבת- עד 10% מניות
-0.23%0.23%0.03%10%10%אי.בי.איאי.בי.אי
121ISP Asset Managementי 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
-0.2%1.03%0%30%10%איילוןISP
122אזימוט 10/90 דיבידנדאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
-0.3%0.06%-0.25%30%10%קסםאזימוט
123מגדל אג"ח ומניות עד 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
-0.24%0.39%-0.29%10%10%מגדלמגדל
124אילים מדינה שקלית פלוסאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות
-0.43%1.23%-0.42%10%10%איליםאילים
125הראל 10/90 מחלקת אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
-0.19%-0.81%-0.71%10%10%הראלהראל
126איילון מלכות מהדרין תיק 10/90 אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
0.01%0.74%-0.93%30%10%איילוןאיילון
127כוון 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
-0.28%0.36%-1.68%30%10%איילוןכוון
128אילים תיק אג"ח +10%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
-0.17%0.38%0%10%10%איליםאילים
129אילים תיק אג"ח חו"ל ומניותאג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת מט"ח
0.01%0.66%0%120%10%איליםאילים

80-20

 בחרשם קרן הנאמנותענףתשואה יומיתמתחילת החודשמתחילת השנהחשיפת מטחחשיפת מניותמנהל הקרןמנהל השקעות
1אלפי בנדק 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
0.05%-0.03%6.92%50%30%הראלאלפי בנדק
2הורייזן 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.14%0.83%5.99%30%30%איילוןהורייזן
3קסם אקטיב 20/80 חו"ל נקובה $אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
0.01%0.78%5.84%120%30%קסםקסם
4סיגמא 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.23%0.47%5.8%30%30%סיגמאסיגמא
5קסם אקטיב תיק + 20% - אגד חוץאגד קרנות
אגד חוץ
0.11%2.1%5.68%120%30%קסםקסם
6פסטרנק שהם 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.31%-0.14%5.55%30%30%איילוןפסטרנק שהם
7פינסה 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.35%-0.19%5.37%30%30%סיגמאפינסה
8מיטב 20/80 מודל ESGאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
0.17%0.61%5.11%30%30%מיטב מיטב
9כרמים 15/85אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
-0.31%0.11%4.89%10%30%איילוןכרמים
10קבין 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.21%0.34%4.73%30%30%איילוןקבין
11גביש 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.26%0.36%4.5%30%30%הראלגביש
12ב. אלטרנטיב 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.16%0.1%4.33%30%30%איילוןבסט אלטרנטיב
13פורטה 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.3%0.44%4.32%30%30%סיגמאפורטה
14אקורד 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.26%-0.55%4.08%30%30%איילוןאקורד
15שופן 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.09%0.17%3.95%30%30%סיגמאשופן
16קסם אקטיב 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.25%0.17%3.84%30%30%קסםקסם
17סיגמא אג"ח משולבת + 20%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.2%0.39%3.73%10%30%סיגמאסיגמא
18איילון תיק 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.23%0.04%3.65%30%30%איילוןאיילון
19מור 20/80 אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.22%0.37%3.58%30%30%מורמור
20קסם אקטיב 15/85אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
0.07%0.43%3.54%30%30%קסםקסם
21הראל 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
0.09%0.57%3.52%30%30%הראלהראל
22תמיר פישמן 15/85אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
-0.17%0.59%3.47%30%30%תמיר פישמןתמיר פישמן
23קסם אקטיב 20-80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.27%0.02%3.42%30%30%קסםקסם
24מור 20/80 מניות חו"לאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
0.1%0.64%3.42%30%30%מורמור
25אילים 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.34%0.23%3.36%10%30%איליםאילים
26אושן יצירה 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.19%0.11%3.33%30%30%סיגמאאושן יצירה
27ברק תיק 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.13%0.32%3.3%30%30%ברק ברק
28דולפין 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.31%0.24%3.24%30%30%פסגותדולפין
29דיאמונד 20/80 כשרהאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.31%0.32%3.21%30%30%איילוןדיאמונד
30פורצ`ן 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.18%0.29%3.17%30%30%איילוןפורצ`ן
31איילון 15/85אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
-0.19%0.76%3.15%30%30%איילוןאיילון
32ילין לפידות 20/80 צמיחהאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
0.09%0.65%3.13%30%30%ילין לפידותילין לפידות
33אימפקט 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.19%0.57%3.09%30%30%איילוןאימפקט
34אילים עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
-0.17%0.67%3.08%30%30%איליםאילים
35הראל נבחרת 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.17%0.28%2.95%30%30%הראלהראל
36אנליסט 20/80 אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
0.06%0.28%2.93%30%30%אנליסט אנליסט
37FOREST סלקט 15/85אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
-0.19%-0.12%2.81%10%30%פורסטפורסט
38אלטשולר שחם 15-85אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
-0.23%0.4%2.81%30%30%אלטשולר שחם אלטשולר שחם
39מגדל תיק 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.26%0.22%2.79%30%30%מגדלמגדל
40FORES 20\80 אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.3%-0.38%2.72%30%30%פורסטפורסט
41פרופאונד 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.29%0.03%2.72%30%30%איילוןפרופאונד
42טרגט 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.39%-0.13%2.62%30%30%איילוןטרגט
43הראל 15/85אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
-0.27%0.24%2.6%30%30%הראלהראל
44מור עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
-0.11%0.74%2.53%30%30%מורמור
45איילון 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.3%0.37%2.5%30%30%איילוןאיילון
46אלטשולר שחם 20-80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.17%0.85%2.45%10%30%אלטשולר שחם אלטשולר שחם
47מיטב תיק השקעות 15/85אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
-0.19%0.37%2.45%50%30%מיטבמיטב
48מגדל 20/80 Buy Sideאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.26%0.21%2.4%30%30%מגדלמגדל
49מיטב 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.25%0.24%2.37%30%30%מיטבמיטב
50סיגמא מדינה + 20%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות
-0.18%0.51%2.37%30%30%סיגמאסיגמא
51ילין לפידות 20/80 אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.26%0.37%2.36%30%30%ילין לפידות ילין לפידות
52אי.בי.אי. 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.29%-0.11%2.33%30%30%אי.בי.איאי.בי.אי
53אילים תיק אג"ח + 20%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.4%-0.28%2.18%30%30%איליםאילים
54ילין לפידות 15/85אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
-0.25%0.39%2.16%30%30%ילין לפידות ילין לפידות
55סלע 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.45%-1.3%2.14%30%30%פסגותסלע
56מגדל אג"ח ומניות עד 20%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.32%0.49%2.08%30%30%מגדלמגדל
57אנליסט 15/85אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
-0.27%0.15%1.97%10%30%אנליסטאנליסט
58אי.בי.אי. גיא 25/75אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
-0.32%-0.58%1.81%30%30%אי.בי.אי אי.בי.אי
59אנליסט פיזור רחב 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.33%0.18%1.79%30%30%אנליסטאנליסט
60אביב 20/80 תיק ESG כשרהאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.41%-0.64%1.71%30%30%איילוןאביב
61הראל תיק אג"ח + 20%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
0.11%0.63%1.67%30%30%הראלהראל
62אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 20%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות
-0.21%0.78%1.65%30%30%אלטשולר שחםאלטשולר שחם
63אי.בי.אי. מחקה משולבת קונצרני (80%) מניות (20%) חודשיאג"ח בארץ משולבת- כללי
אג"ח כללי בארץ משולבת- עד 20% מניות
-0.46%-0.39%1.61%10%30%אי.בי.אי אי.בי.אי
64פלקון 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.37%0.3%1.58%30%30%סיגמאפלקון
65תכלית TTF משולבת אגח ממשלתי קונצרני (80%) מניות (20%) מנוטרלת מט"ח חודשיאג"ח בארץ משולבת- כללי
אג"ח כללי בארץ משולבת- עד 20% מניות
-0.25%0.26%1.51%10%30%מיטבמיטב
66אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"אאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.58%-0.45%1.26%10%30%אלטשולר שחםאלטשולר שחם
67MTF מחקה מדד משולב אינדקס בנקים ישראל 20/80 חודשיאג"ח בארץ משולבת- כללי
אג"ח כללי בארץ משולבת- עד 20% מניות
-0.67%-0.32%1.24%030%מגדלמגדל
68מיטב מדינה + 20%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות
-0.27%0.22%1.09%10%30%מיטבמיטב
69מגדל תיק השקעות 20/80 אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.11%0.66%1.05%30%30%מגדלמגדל
70הראל שקלית קונצרני פלוסאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי עם מניות
-0.23%-0.22%0.92%30%30%הראלהראל
71ISP Asset Managementי 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.31%0.6%0.3%30%30%איילוןISP
72הראל מדינה פלוסאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות
-0.32%0.15%-0.13%30%30%הראלהראל
73כוון 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.23%-0.27%-0.34%30%30%איילון כוון
74אזימוט 18/82 חי דיבידנדאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.45%-0.53%-0.85%10%30%קסםאזימוט

70-30

 בחרשם קרן הנאמנותענףתשואה יומיתמתחילת החודשמתחילת השנהחשיפת מטחחשיפת מניותמנהל הקרןמנהל השקעות
1הראל (!) תיק השקעותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה בסיכון גבוה
0.87%1.24%7.47%30%30%הראלהראל
2הראל 30/70 - נקובה $אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.14%0.4%6.96%120%30%הראלהראל
3הורייזן 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.14%0.99%6.55%30%30%איילוןהורייזן
4הראל אייל אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
0.07%0.85%6.55%30%30%הראלהראל
5פסטרנק שהם 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.39%-0.11%6.22%30%30%איילון פסטרנק שהם
6אלפי בנדק עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.19%1.16%6%30%30%הראלאלפי בנדק
7גביש 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.36%0.33%5.88%30%30%הראלגביש
8סיגמא 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.32%0.48%5.6%30%30%סיגמאסיגמא
9פוקוס 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.29%0.65%5.57%30%30%איילוןפוקוס
10מור ברקת 30/70 אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.02%0.04%5.56%30%30%מורמור
11אקורד 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.38%-1.26%5.4%30%30%איילוןאקורד
12איילון (2C)י 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
0.12%0.72%5.36%50%30%איילוןאיילון
13אקסיומה 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.16%0.69%5.03%30%30%סיגמאאקסיומה
14מור עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
0.06%0.84%5.01%30%30%מורמור
15אושן יצירה 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
0.11%0.2%4.96%30%30%סיגמאאושן יצירה
16קסם אקטיב תיק השקעות + 30%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
0.06%0.4%4.89%50%30%קסםקסם
17מוניטר 30/70- נקובה $אג"ח בחו"ל
אג"ח נקובת מט"ח
-0.11%0.94%4.76%120%30%קסםמוניטר
18ילין לפידות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.14%1.19%4.58%30%30%ילין לפידות ילין לפידות
19אלטשולר שחם 30-70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
0.11%0.71%4.57%30%30%אלטשולר שחםאלטשולר שחם
20אילים עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.25%0.84%4.56%50%30%איליםאילים
21פורטה 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.37%0.45%4.54%30%30%סיגמאפורטה
22אלטשולר שחם אגד ישראלי עד 30% מניותאגד קרנות
אגד ישראלי
0.18%1.11%4.39%30%30%אלטשולר שחםאלטשולר שחם
23אלטשולר שחם עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
0.19%1.43%4.3%30%30%אלטשולר שחםאלטשולר שחם
24מיטב תיק השקעות 25/75אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
-0.22%0.03%4.28%30%30%מיטבמיטב
25קסם אקטיב ברקת 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
0.02%0.86%4.28%30%30%קסםקסם
26מגדל עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.12%1.06%4.26%30%30%מגדלמגדל
27אנליסט עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.17%1.24%4.24%30%30%אנליסטאנליסט
28מור 25/75אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
-0.23%0.47%4.23%30%30%מורמור
29קסם אקטיב (!) אג"ח הזדמנויות פלוסאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה בסיכון גבוה
-0.28%-0.61%4.23%30%30%קסםקסם
30הראל עוקבת תיק מס` 3 - הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.18%1.17%4.16%30%30%הראלהראל
31קסם אקטיב 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.35%-0.16%4.05%50%30%קסםקסם
32מיטב 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
0.08%0.49%4%30%30%מיטבמיטב
33אי.בי.אי. עד 3 שנים 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.02%-0.22%3.81%50%30%אי.בי.איאי.בי.אי
34אנליסט ATF מחקה משולבת אינדקס מנגנון אג"ח (75%) מניות (25%) חודשיאג"ח בארץ משולבת- כללי
אג"ח כללי בארץ משולבת- עד 30% מניות
0.15%1.07%3.74%30%30%אנליסטאנליסט
35אילים 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.51%-0.59%3.71%50%30%איליםאילים
36ילין לפידות 30/70 אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
0.1%0.69%3.67%120%30%ילין לפידות ילין לפידות
37איילון תיק 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.31%0.03%3.65%30%30%איילוןאיילון
38איילון תיק עד 30% מניות – אגד ישראליאגד קרנות
אגד ישראלי
0.1%0.73%3.36%30%30%איילוןאיילון
39קסם אקטיב אג"ח + 25%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
-0.34%0.16%3.23%30%30%קסם קסם
40פרופאונד 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.39%-0.15%3.21%30%30%איילוןפרופאונד
41FOREST סלקט 25/75אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
-0.28%-0.36%3.07%30%30%פורסטפורסט
42ילין לפידות 25/75 צמיחהאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
-0.29%0.31%3.04%30%30%ילין לפידות ילין לפידות
43מור 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.32%-0.16%3.03%30%30%מורמור
44אילים תיק אג"ח + 30%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
0.14%-0.14%3.02%30%30%איליםאילים
45סיגמא 25/75אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
-0.18%0.11%2.93%50%30%סיגמאסיגמא
46מיטב 30/70 מודל ESG

0.1%0.02%2.92%30%30%מיטב מיטב
47מגדל תיק השקעות 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.45%0.37%2.91%30%30%מגדלמגדל
48הראל 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.59%-0.32%2.81%30%30%הראלהראל
49מור תיק אג"ח + 30%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.39%0.17%2.68%10%30%מורמור
50ילין לפידות 30/70 ערךאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.52%-0.55%2.58%30%30%ילין לפידותילין לפידות
51הראל אגד ישראלי עד 30% מניותאגד קרנות
אגד ישראלי
0.1%0.43%2.56%50%30%הראלהראל
52הראל 30/70 פלוסאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
0.15%0.82%2.55%30%30%הראלהראל
53מגדל תיק 25/75אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
-0.37%-0.14%2.52%30%30%מגדלמגדל
54מגדל 30/70 Buy Sideאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.41%-0.09%2.52%30%30%מגדלמגדל
55FOREST י30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.43%-0.62%2.51%30%30%פורסטפורסט
56הראל ישראל 25/75אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
-0.38%0.05%2.23%30%30%הראלהראל
57ילין לפידות אגד ישראלי עד 30% מניותאגד קרנות
אגד ישראלי
-0.03%0.26%2.19%30%30%ילין לפידותילין לפידות
58מגדל 25/75 פלוסאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
-0.15%0.31%2.06%30%30%מגדלמגדל
59אי.בי.אי. 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
0.09%-0.62%2.06%50%30%אי.בי.איאי.בי.אי
60ילין לפידות תיק + 30%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.42%-0.03%2.02%30%30%ילין לפידותילין לפידות
61הראל עוקבת תיק מס` 2 - הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
-0.15%0.76%1.99%30%30%הראלהראל
62פיטנגו 25/75אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
-0.32%0.1%1.75%30%30%איילוןפיטנגו
63פלקון תיק השקעות + 30%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.52%0.09%1.72%30%30%סיגמאפלקון
64הראל פרימיום קונצרניאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
0.08%-0.45%1.62%50%30%הראלהראל
65אנליסט אג"ח חברות + 30%אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
-0.24%-0.07%1.61%50%30%אנליסט אנליסט
66דיאמונד 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.67%-1.02%1.59%30%30%איילוןדיאמונד
67הראל 25/75אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
0.13%0.21%1.35%30%30%הראלהראל
68אלפי בנדק 30/70 תיק ישראלאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.57%-0.18%1%30%30%הראלאלפי בנדק
69ילין לפידות מדינה + 20%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות
-0.38%0.31%0.21%30%30%ילין לפידות ילין לפידות
70אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"אאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.83%-1.85%-0.03%10%30%אלטשולר שחםאלטשולר שחם
71כוון 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.33%-0.53%-0.12%30%30%איילון כוון
72מגדל תיק אג"ח - הכנסה חודשיתאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
-0.09%0.24%-3.22%10%30%מגדלמגדל

גמישות

 בחרשם קרן הנאמנותענףתשואה יומיתמתחילת החודשמתחילת השנהחשיפת מטחחשיפת מניותמנהל הקרןמנהל השקעות
1איילון השקעותגמישות

0.95%3.86%22.23%120%120%איילוןאיילון
2עציוני גמישהגמישות

-0.18%-1.86%19.19%120%120%סיגמאעציוני
3אלפא טק גמישה גמישות

-0.4%1.43%18.6%120%120%הראלאלפא טק
4סיגמא גמישהגמישות

-0.58%0.24%16.86%120%120%סיגמאסיגמא
5אביב-שגב גמישהגמישות

-0.01%3.95%15.39%120%120%איילוןאביב-שגב
6אושן יצירה גמישהגמישות

0.11%-0.45%14.84%120%120%סיגמאאושן יצירה
7כוון גמישהגמישות

0.36%2.34%14.06%120%120%איילון כוון
8ב. אלטרנטיב גמישהגמישות

0.22%-0.29%13.49%120%120%איילון בסט אלטרנטיב
9קבין גמישהגמישות

0.43%2.99%13.32%120%120%איילוןקבין
10מור השקעות גמישות

-0.11%-1.55%11.68%120%120%מורמור
11הראל איתןגמישות

0.02%-1.75%10.29%120%120%הראלהראל
12פורצ`ן גמישהגמישות

-0.12%-0.22%10.07%120%120%איילוןפורצ`ן
13דולפין גמישהגמישות

-0.07%-0.91%9.95%120%120%פסגותדולפין
14פוקוס גמישהגמישות

-0.02%2.41%9.9%120%120%איילוןפוקוס
15מיטב סקיי השקעותגמישות

-0.18%1.51%9.7%120%120%מיטבמיטב
16ברק גמישהגמישות

-0.24%3.23%8.85%120%120%ברקברק
17פסטרנק שהם גמישהגמישות

-0.7%-3.79%8.33%120%120%איילוןפסטרנק שהם
18מיטב LONG RUNגמישות

-0.18%0.17%7.88%120%120%מיטבמיטב
19בול מרקט השקעותגמישות

-0.16%0.8%7.88%120%120%איילון בול מרקט
20קסם אקטיב תיק השקעות גמישגמישות

0.52%2.61%7.63%120%120%קסםקסם
21הראל אודםגמישות

-0.31%-1.91%7.06%120%120%הראלהראל
22מור גמישה גמישות

-0.83%-1.01%6.98%120%120%מורמור
23פרופאונד גמישה גמישות

-1.28%-4.06%6.76%120%120%איילוןפרופאונד
24הראל גמישה (היובל‏)גמישות

-0.23%-1.93%6.64%120%200%הראלהראל
25הראל לשםגמישות

-0.2%-0.53%6.42%120%120%הראלהראל
26קסם אקטיב גמישה FLEXגמישות

-0.41%-1.68%5.74%120%200%קסםקסם
27פורטה השקעותגמישות

-0.02%0.54%5.69%120%120%סיגמאפורטה
28ילין לפידות גמישהגמישות

-1.15%-1.94%5.67%120%120%ילין לפידותילין לפידות
29אלפי בנדק גמישהגמישות

0.24%2.87%5.46%120%120%הראלאלפי בנדק
30גביש גמישהגמישות

-0.46%0.6%5.44%120%120%הראלגביש
31דיאמונד גמישהגמישות

-0.56%-0.42%4.56%120%120%איילוןדיאמונד
32אינווסטור 360 גמישהגמישות

-0.57%-2.02%4.43%120%120%איילוןאינווסט
33מגדל גמישהגמישות

-0.36%-0.2%3.94%120%120%מגדלמגדל
34קסם אקטיב ספיר גמישהגמישות

-0.1%-0.49%3.49%120%120%קסםקסם
35פינסה גמישהגמישות

-0.41%-4.99%3.29%120%120%סיגמאפינסה
36מוניטר גמישהגמישות

-0.12%0.53%3.04%120%120%קסםמוניטר
37אלטשולר שחם גמישהגמישות

-0.27%-2.78%3.04%120%120%אלטשולר שחםאלטשולר שחם
38ברומטר גמישהגמישות

0.02%0.26%2.85%120%120%איילוןברומטר
39אנליסט השקעותגמישות

-0.73%-2.52%2.37%120%120%אנליסט אנליסט
40אזימוט השקעותגמישות

0.25%-0.95%1.96%120%120%קסםאזימוט
41אנליסט גמישהגמישות

-1.5%-3.29%0.49%120%120%אנליסט אנליסט
42אי.בי.אי. גמישהגמישות

-0.52%-5.58%-2.24%120%120%אי.בי.איאי.בי.אי
43ורדן Flexibleגמישות

0.01%-0.26%-3.51%120%120%קסםורדן

מניות בארץ

 בחרשם קרן הנאמנותענףתשואה יומיתמתחילת החודשמתחילת השנהחשיפת מטחחשיפת מניותמנהל הקרןמנהל השקעות
1עציוני מניות ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-1.83%-5.89%18.48%30%120%סיגמאעציוני
2דולפין יתרמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Small Cap
-0.31%-3.28%14.44%30%120%פסגותדולפין
3איילון טכנולוגיה ישראלמניות בארץ
מניות לפי ענפים
-0.99%-2.85%11.07%30%120%איילוןאיילון
4הראל מניות במומנטום ת"א Large & Mid Capמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
-1.09%-4.57%10.39%10%120%הראלהראל
5תמיר פישמן מניותמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
0.03%0.93%9.81%50%120%תמיר פישמן תמיר פישמן
6אביב ESG מניות ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-1.78%-5.13%9.36%30%120%איילוןאביב
7מיטב מניות LONG RUN מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-1.07%-2.42%9.26%10%120%מיטבמיטב
8מגדל מניות יתרמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Small Cap
-0.49%-4.31%8.74%30%120%מגדלמגדל
9אנליסט תעשיותמניות בארץ
מניות לפי ענפים
-1.26%-3%8.72%30%120%אנליסט אנליסט
10הראל מניות תנודתיות נמוכה ת"א Large & Mid Capמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
-1.11%-5.06%8.51%10%120%הראלהראל
11מור יתר מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Small Cap
-0.78%-5.08%8.37%30%120%מורמור
12מיטב מניות ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-0.18%-0.73%8.32%120%120%מיטבמיטב
13דולפין מניות מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-1.34%-2.71%8.1%30%120%פסגותדולפין
14הראל נבחרת מניותמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-1.5%-3.39%7.87%30%120%הראלהראל
15אי.בי.אי. יתרמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Small Cap
-1.11%-6.5%7.47%10%120%אי.בי.אי אי.בי.אי
16פורטה מניותמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-0.01%0.45%7.45%120%120%סיגמאפורטה
17פסטרנק שהם מניותמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-1.54%-2.31%7.04%30%120%איילוןפסטרנק שהם
18אביב מניות ישראל ESG כשרהמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-1.95%-5.58%7.04%30%120%איילוןאביב
19מיטב מניות ESG ישראל מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-0.15%-1.04%6.88%30%120%מיטבמיטב
20מור מניות ערך מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-0.11%-2%6.62%120%120%מורמור
21מיטב ת״א 125 מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
-1.72%-3.15%6.44%10%120%מיטבמיטב
22פוקוס מניותמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-0.12%-0.02%6.31%30%120%איילוןפוקוס
23הראל ת"א-Midcap150מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-1.26%-4.37%6.26%30%120%הראלהראל
24פינסה מניותמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-1.72%-4.71%6.16%30%120%סיגמאפינסה
25אנליסט מניות SMALL CAP ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Small Cap
-1.44%-5.56%6.16%30%120%אנליסט אנליסט
26אלפא טק מניות ESG ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-1.02%-2.64%6.12%10%120%הראלאלפא טק
27סיגמא מניות ישראל מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-1.67%-5.58%6.09%50%120%סיגמאסיגמא
28ילין לפידות מנייתיתמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-0.68%-1.32%6.03%30%120%ילין לפידותילין לפידות
29הראל מניות Mid Cap ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
-0.52%-3.07%5.74%50%120%הראלהראל
30אינווסטור 360 מניות ערך ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-1.3%-4.7%5.53%30%120%איילון אינווסט
31ילין לפידות מניות צמיחהמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-0.85%-1.53%5.51%120%120%ילין לפידותילין לפידות
32פורטה מניות ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-1.89%-2.84%5.37%30%120%סיגמאפורטה
33אלטשולר שחם מניות ישראל SmartBetaמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-0.95%-4.8%5.33%10%120%אלטשולר שחםאלטשולר שחם
34ילין לפידות יתר מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Small Cap
-0.77%-5.16%5.15%30%120%ילין לפידותילין לפידות
35סיגמא ת"א 125 מודל ESGמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
-1.55%-3.7%5.14%30%120%סיגמאסיגמא
36אימפקט מניות מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-1.65%-3.32%5.06%30%120%איילוןאימפקט
37אקסיומה נבחרת מניות ת"א 125מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
-1.59%-3.16%4.82%30%120%סיגמאאקסיומה
38מיטב מניות צמיחהמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-1.59%-3.65%4.7%10%120%מיטבמיטב
39קסם אקטיב אנרגיהמניות בארץ
מניות לפי ענפים
0.02%-0.98%4.58%50%120%קסםקסם
40מיטב גז ונפט מניות בארץ
מניות לפי ענפים
-0.92%-1.46%4.51%10%120%מיטבמיטב
41פרופאונד מנייתיתמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-1.74%-4.99%4.39%30%120%איילוןפרופאונד
42מגדל מניות צמיחהמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-0.29%0.29%4.35%30%120%מגדלמגדל
43ב. אלטרנטיב מניות ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-1.5%-4.36%4.21%30%120%איילוןבסט אלטרנטיב
44איילון מימון ואשראי חוץ בנקאימניות בארץ
מניות לפי ענפים
-0.99%-2.71%4.08%30%120%איילוןאיילון
45מור מניות ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-1.15%-2.92%3.76%30%120%מורמור
46FOREST מניותמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-1.25%-3.45%3.72%30%120%פורסטפורסט
47פיטנגו מניותמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
0.29%-1.36%3.68%30%120%איילוןפיטנגו
48אלטשולר שחם יתרמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Small Cap
-0.75%-5.06%3.41%0120%אלטשולר שחםאלטשולר שחם
49הראל השקעות ת"א Large & Mid Capמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
-1.5%-4.7%3.36%30%120%הראלהראל
50קסם אקטיב מניות ישראל Buy Sideמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-0.5%-3.9%3.36%30%120%קסםקסם
51איילון תיק מניות כשרהמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-0.4%-1.03%3.26%120%120%איילוןאיילון
52איילון ת"א 125 נקובה $ מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
-0.04%-1.92%3.22%120%120%איילוןאיילון
53הראל ספיר מניותמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-1.35%-3.13%3.09%30%120%הראלהראל
54הפניקס קסם ת"א 125 מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
-1.61%-2.12%2.85%10%120%קסםקסם
55הראל מניות Large Cap ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
-1.73%-2.18%2.85%30%120%הראלהראל
56אי.בי.אי מניותמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-1.72%-2.9%2.59%10%120%אי.בי.אי אי.בי.אי
57ילין לפידות Large & mid cap ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
-1.88%-4.13%2.45%30%120%ילין לפידותילין לפידות
58דיאמונד מניות ת"א 125מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
-1.53%-2.61%2.42%10%120%איילוןדיאמונד
59מיטב מניות ת"א MID CAP מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
-1.52%-5.09%2.25%10%120%מיטבמיטב
60קסם אקטיב מניותמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-0.51%-2.5%2.23%30%120%קסםקסם
61אושן יצירה תיק מניות מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-1.28%-3.67%2.22%120%120%סיגמאאושן יצירה
62מיטב סקיי מניות מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-1.21%-2.71%2.09%10%120%מיטבמיטב
63אלטשולר שחם ת"א 125מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
-1.75%-3.84%2.04%10%120%אלטשולר שחםאלטשולר שחם
64קסם אקטיב מניות יתרמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Small Cap
-1.01%-5.82%2%10%120%קסםקסם
65מור מניות ת"א 125 מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
-1.46%-2.84%1.93%10%120%מורמור
66ברומטר מניות מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-1.66%-3.06%1.8%30%120%איילוןברומטר
67אלפי בנדק מניות ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-1.48%-4.87%1.79%30%120%הראלאלפי בנדק
68הראל מניות צמיחהמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-1.76%-4.92%1.77%10%120%הראלהראל
69אילים נבחרת מניות LARGE & MID CAP ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
-1.85%-2.96%1.75%30%120%איליםאילים
70איילון מניות מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-1.95%-3.18%1.74%30%120%איילוןאיילון
71אנליסט מניות ת"א 125 במומנטוםמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
-1.4%-4.98%1.68%30%120%אנליסטאנליסט
72אלטשולר שחם ת"א MID CAP STOCK PICKINGמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
-1.04%-5.41%1.58%30%120%אלטשולר שחםאלטשולר שחם
73אילים מניות בנקיםמניות בארץ
מניות לפי ענפים
-3.11%-2.11%1.47%30%120%איליםאילים
74אביב מניות ישראל חלאלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-1.55%-6.37%1.37%30%120%איילוןאביב
75ISP Asset Management מניות ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-1.51%-2.9%1.33%30%120%איילוןISP
76אנליסט מניות ישראל Large & mid capמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
-1.66%-3.59%1.27%30%120%אנליסט אנליסט
77קסם אקטיב ת"א Large & Mid Capמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
-0.54%-4.15%1.02%30%120%קסםקסם
78ילין לפידות מניות דיבידנד מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-1.72%-3.17%0.39%10%120%ילין לפידותילין לפידות
79סלע מניותמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-1.53%-5.36%0.24%30%120%פסגותסלע
80איילון מניות בנקיםמניות בארץ
מניות לפי ענפים
-3.11%-2.2%-0.01%10%120%איילוןאיילון
81מיטב מניות ערךמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-1.83%-4.29%-0.07%30%120%מיטב מיטב
82Gse Spotי מניותמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-1.53%-2.01%-0.13%30%120%איילוןג`י. אס. אי. ספוט
83קסם אקטיב מניות ישראל ESGמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-0.02%-3.16%-0.13%30%120%קסםקסם
84הראל מניות ערך Buy Side ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-1.85%-4.4%-0.15%30%120%הראלהראל
85איילון משקל שווה ת"א 35מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
-1.64%-2.52%-0.25%30%120%איילוןאיילון
86איילון אנרגיה ירוקה ישראל וארה"במניות בארץ
מניות לפי ענפים
-1.62%-7.12%-0.31%30%120%איילוןאיילון
87פסטרנק שהם מניות Mid Cap ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
-1.6%-6.18%-0.38%30%120%איילוןפסטרנק שהם
88ילין לפידות מניות ערך ת"א 125מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
-1.99%-3.7%-0.43%30%120%ילין לפידות ילין לפידות
89קסם אקטיב ת"א 90 ויתרמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
-1.65%-5.9%-0.77%10%120%קסםקסם
90כוון מניות ישראל מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-1.49%-3.87%-0.9%30%120%איילון כוון
91מגדל מניות ערךמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-0.12%-1.72%-0.9%30%120%מגדלמגדל
92אי.בי.אי. מניות ישראל Large & mid capמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
-1.73%-3.94%-0.96%10%120%אי.בי.אי אי.בי.אי
93אנליסט מניותמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-1.67%-3.97%-1.29%30%120%אנליסט אנליסט
94מגדל ת"א Mid Capמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
-1.57%-6%-1.35%10%120%מגדלמגדל
95הראל מניות פיננסים ונדל"ןמניות בארץ
מניות לפי ענפים
-2.61%-2.94%-1.96%10%120%הראלהראל
96הראל תשתיות ישראלמניות בארץ
מניות לפי ענפים
-1.53%-3.52%-2%10%120%הראלהראל
97הראל מניות ישראל Large & Mid Capמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
-1.56%-3.52%-2.54%10%120%הראלהראל
98מגדל מניות ישראל Buy Sideמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-1.64%-3.72%-2.98%30%120%מגדלמגדל
99איילון אחזקות בעלי עניין ת"א 125מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
-2.13%-5.53%-3.17%10%120%איילוןאיילון
100מגדל מניות ת"א 125 במומנטוםמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
-2.12%-3.42%-3.31%10%120%מגדלמגדל
101אלטשולר שחם סופה מניותמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-1.75%-3.58%-3.51%30%120%אלטשולר שחםאלטשולר שחם
102מגדל מניות ישראל ת"א 125מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
-2.1%-5.5%-3.53%10%120%מגדלמגדל
103אזימוט מניות מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-1.74%-5.4%-3.59%30%120%קסםאזימוט
104הראל מניות דיבידנדמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-1.65%-3.14%-4.27%30%120%הראלהראל
105מיטב נדל"ן - תשתיותמניות בארץ
מניות לפי ענפים
-1.74%-2%-5.36%30%120%מיטבמיטב
106אילים מניות תשתיותמניות בארץ
מניות לפי ענפים
-0.04%-4.64%-6.19%30%120%איליםאילים
107מור נדל"ן מניות בארץ
מניות לפי ענפים
-1.56%-3.26%-7.39%30%120%מורמור
108אלטשולר שחם נדל"ןמניות בארץ
מניות לפי ענפים
-1.4%-2.77%-8.06%30%120%אלטשולר שחםאלטשולר שחם
109ילין לפידות מניות נדל"ןמניות בארץ
מניות לפי ענפים
-1.98%-4.14%-8.32%30%120%ילין לפידות ילין לפידות
110קסם אקטיב מניות נדל"ן מניות בארץ
מניות לפי ענפים
-1.6%-3.4%-8.84%30%120%קסםקסם
111אנליסט נדל"ןמניות בארץ
מניות לפי ענפים
-1.56%-3.94%-9.33%30%120%אנליסט אנליסט
112מגדל נדל"ןמניות בארץ
מניות לפי ענפים
-2.04%-4.17%-11.33%10%120%מגדלמגדל
113אילים מניות ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
-1.07%-3.5%0%30%120%איליםאילים

מניות בחו"ל

 בחרשם קרן הנאמנותענףתשואה יומיתמתחילת החודשמתחילת השנהחשיפת מטחחשיפת מניותמנהל הקרןמנהל השקעות
1איילון זבולון מניות חו"למניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
0.8%-3.76%32.75%120%120%איילוןאיילון
2איילון מניות בלוקצ`יין וכרייהמניות בחו"ל
מניות לפי ענפים בחו"ל
-0.89%18.39%30.99%120%120%איילוןאיילון
3קסם אקטיב מניות רובוטיקה חו"למניות בחו"ל
מניות לפי ענפים בחו"ל
0.71%7.2%30%120%120%קסםקסם
4קסם אקטיב מניות בלוקצ`ייןמניות בחו"ל
מניות לפי ענפים בחו"ל
-0.99%24.4%27.26%120%120%קסםקסם
5קסם אקטיב ענקיות טכנולוגיה חו"למניות בחו"ל
מניות לפי ענפים בחו"ל
0.25%9.27%26.97%120%120%קסםקסם
6אנליסט טכנולוגיות חו"למניות בחו"ל
מניות לפי ענפים בחו"ל
-0.06%7.51%25.5%120%120%אנליסט אנליסט
7אלטשולר שחם S&P 500מניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
ארה"ב חשופת מט"ח
0.53%6.46%23.45%120%120%אלטשולר שחםאלטשולר שחם
8אלטשולר שחם מדינות מפותחותמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח
0.52%4.73%20.06%120%120%אלטשולר שחםאלטשולר שחם
9איילון מניות USמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
ארה"ב חשופת מט"ח
0.22%5.36%19.18%120%120%איילוןאיילון
10מיטב מניות ארה"במניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
ארה"ב חשופת מט"ח
0.24%5.87%18.79%120%120%מיטבמיטב
11כוון מניות גלובלית U.Sמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
ארה"ב חשופת מט"ח
0.16%4.71%18.53%120%120%איילון כוון
12אימפקט Global Sharesמניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
0.51%3.65%18.4%120%120%איילוןאימפקט
13אושן יצירה גלובל אקוויטי מניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
0.15%3.17%18.11%120%120%סיגמאאושן יצירה
14אנליסט מניות ארה"במניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
ארה"ב חשופת מט"ח
0.07%4.83%17.45%120%120%אנליסט אנליסט
15ב. אלטרנטיב מניות חו"למניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
0.39%2.45%17.05%120%120%איילוןבסט אלטרנטיב
16מגדל מניות חו"ל נקובה $מניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל נקובת מט"ח
0.06%4.73%16.48%120%120%מגדלמגדל
17אילים מניות חו"למניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
0.71%5.27%16.34%120%120%איליםאילים
18פסטרנק שהם מניות חו"למניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
0.06%1.82%16.33%120%120%איילוןפסטרנק שהם
19דיאמונד מניות גלובאלי מניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
0.19%6.08%16.31%120%120%איילון דיאמונד
20מגדל מניות ארה"ב מניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
ארה"ב חשופת מט"ח
0.1%5%16.29%120%120%מגדלמגדל
21מור מניות טכנולוגיה גלובלימניות בחו"ל
מניות לפי ענפים בחו"ל
-0.14%5.82%16.18%120%120%מורמור
22קסם אקטיב ארה"ב נקוב $מניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל נקובת מט"ח
0.02%5.55%16.12%120%120%קסםקסם
23הורייזן פיוצ`ר טק גלובלימניות בחו"ל
מניות לפי ענפים בחו"ל
-0.07%6.37%16.08%120%120%איילוןהורייזן
24קסם אקטיב ארה"ב חייבתמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
ארה"ב חשופת מט"ח
0.14%5.98%15.65%120%120%קסםקסם
25אקליפטוס DIGITAL ECONOMYמניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
-0.05%8.18%15.57%120%120%תמיר פישמן תמיר פישמן
26אלפי בנדק מניות חו"למניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
0.41%3.89%15.49%120%120%הראלאלפי בנדק
27הפניקס קסם מניות חו"למניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
0.16%4.67%15.41%120%120%קסםקסם
28קסם אקטיב מניות ארה"במניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
ארה"ב חשופת מט"ח
0.44%3.16%15.34%120%120%קסםקסם
29הראל מניות חו"ל - נקובה $ מניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל נקובת מט"ח
-0.23%3.22%15.34%120%120%הראלהראל
30אי.בי.אי. גלובל אקוויטימניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
0.35%3.98%15.32%120%120%אי.בי.אי אי.בי.אי
31איילון ואליו 2 מניות חו'ל ESG עד 30% מט'חמניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל מוגנת מט"ח
0.79%3.2%15.11%30%120%הראלהראל
32הפניקס קסם תיק מניות עולמי - נקובה $מניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל נקובת מט"ח
-0.03%4.84%15.1%120%120%קסםקסם
33פורטה מניות חו"למניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
-0.08%3.82%15.03%120%120%סיגמאפורטה
34פורצ`ן מניות חו"למניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
0.1%2.3%14.95%120%120%איילוןפורצ`ן
35קבין מניות חו"למניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
0.23%3.62%14.89%120%120%איילוןקבין
36מיטב מניות טכנולוגיה חו"למניות בחו"ל
מניות לפי ענפים בחו"ל
-0.01%4.48%14.83%120%120%מיטבמיטב
37מגדל שווקים מתעורריםמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח
1.31%2.48%14.75%120%120%מגדלמגדל
38קסם אקטיב מניות דיבידנד גלובלימניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
0.44%4.41%14.71%120%120%קסםקסם
39מגדל הודומניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח
0.54%6.04%14.66%120%120%מגדלמגדל
40קסם אקטיב ארה"ב Index Plus כשרהמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
ארה"ב חשופת מט"ח
0.24%5.9%14.61%120%120%קסםקסם
41סיגמא מניות חו"למניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
0.46%4.44%14.58%120%120%סיגמאסיגמא
42מור מניות צמיחה גלובלי מניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
0.09%4.52%14.57%120%120%מורמור
43טופ אלפא מניות חו"למניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
0.13%0.29%14.31%120%120%איילוןטופ אלפא
44מור מניות גלובלימניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
0.09%3.91%14.3%120%120%מור מור
45אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"חמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
מניות גאוגרפי מוגנת מט"ח
0.3%4.2%14.19%30%120%אלטשולר שחםאלטשולר שחם
46אזימוט מניות חו"למניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
0.32%4.4%13.94%120%120%קסםאזימוט
47אלפא טק מניות חו"ל ESGמניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
0.67%4.32%13.66%120%120%הראלאלפא טק
48מגדל אפיקים חו"למניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
0.29%4.16%13.57%120%120%מגדלמגדל
49הראל מניות חו"למניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
-0.32%3.25%13.31%120%120%הראלהראל
50אנליסט מניות חו"למניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
0.17%3.21%13.27%120%120%אנליסט אנליסט
51קסם אקטיב שווקים מתעורריםמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח
1.4%3.43%13.24%120%120%קסםקסם
52ילין לפידות מניות חו"ל נקובה $מניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל נקובת מט"ח
-0.31%1.81%13.21%120%120%ילין לפידות ילין לפידות
53מיטב זהבמניות בחו"ל
מניות לפי ענפים בחו"ל
0.71%-0.64%13.18%120%200%מיטבמיטב
54ילין לפידות מניות חו"למניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
-0.1%2.58%12.97%120%120%ילין לפידות ילין לפידות
55מגדל סיןמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח
1.91%0.76%12.91%120%120%מגדלמגדל
56קסם אקטיב זהבמניות בחו"ל
מניות לפי ענפים בחו"ל
0.33%-1.06%12.88%120%120%קסםקסם
57הראל חו"ל USמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
ארה"ב חשופת מט"ח
-0.32%3.56%12.86%120%120%הראלהראל
58פינסה Global Equityמניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
-0.25%0.44%12.73%120%120%סיגמאפינסה
59ברומטר מניות גלובאלימניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
0.26%3.07%12.72%120%120%איילוןברומטר
60איילון ארה"ב חייבתמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
ארה"ב חשופת מט"ח
0.22%4.03%12.37%120%120%איילוןאיילון
61מגדל סקטורים ארה"ב - מנוטרלת מט"חמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
מניות גאוגרפי מוגנת מט"ח
0.29%4.92%12.13%10%120%מגדלמגדל
62קסם אקטיב מניות חו"למניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
0.17%4.34%12.13%120%120%קסםקסם
63קסם אקטיב ארה"ב מנוטרלת מט"חמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
מניות גאוגרפי מוגנת מט"ח
0.22%4.88%11.59%10%120%קסם קסם
64קסם אקטיב מניות חו"ל גלובלימניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
0.52%2.87%11.34%120%120%קסםקסם
65אלטשולר שחם מניות גלובלי עד 30% מט"חמניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל מוגנת מט"ח
0.67%3.05%11.29%30%120%אלטשולר שחםאלטשולר שחם
66הראל חו"ל סקטורים בצמיחהמניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
-0.48%4.04%11.18%50%120%הראלהראל
67אי.בי.אי. מניות ארה"במניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
ארה"ב חשופת מט"ח
0.34%2.81%10.77%120%120%אי.בי.אי אי.בי.אי
68הראל שווקים מפותחים עד 30% מט"חמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
מניות גאוגרפי מוגנת מט"ח
-0.14%2.07%10.75%30%120%הראלהראל
69אביב מניות גלובלי חלאלמניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
-0.67%2.57%10.73%120%120%איילוןאביב
70סיגמא מניות ערך גלובלימניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
0.02%2.9%10.62%120%120%סיגמאסיגמא
71קסם אקטיב סקטורים חו"ל - מנוטרלת מט"חמניות בחו"ל
מניות לפי ענפים בחו"ל
0.24%5.03%10.32%10%120%קסםקסם
72אלטשולר שחם תיירות ופנאי גלובלימניות בחו"ל
מניות לפי ענפים בחו"ל
0.06%1.47%10.22%120%120%אלטשולר שחםאלטשולר שחם
73מיטב מניות חו"ל עד 30% מט"חמניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל מוגנת מט"ח
0.08%2.79%10.17%30%120%מיטבמיטב
74קסם אקטיב חלל והגנה ארה"במניות בחו"ל
מניות לפי ענפים בחו"ל
0.37%0.39%9.97%120%120%קסםקסם
75אינווסטור 360 מניות חו"למניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
-0.09%3.38%9.86%120%120%איילוןאינווסט
76הראל סקטורים עולמי עד 30% מט"חמניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל מוגנת מט"ח
-0.23%2.15%9.83%30%120%הראלהראל
77דרך מניות ערך כשר מניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
0.88%1.11%9.82%120%120%סיגמאדרך
78אילים מניות AI בינה מלאכותית חו"למניות בחו"ל
מניות לפי ענפים בחו"ל
0.59%5.54%9.7%120%120%איליםאילים
79AB מניות גלובלימניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
0.29%3.11%8.98%120%120%קסםקסם
80ISP Asset Management מניות חו"למניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
0.09%2.82%8.79%120%120%איילוןisp
81AB מניות USמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
ארה"ב חשופת מט"ח
-0.03%3.81%8.41%120%120%קסםקסם
82סלע מניות חו"למניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
0.03%4.42%8.23%120%120%פסגותסלע
83סיגמא מניות דיבידנד אירופהמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח
-0.42%-1.16%8.05%120%120%סיגמאסיגמא
84קסם אירופהמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח
-0.43%-0.59%8.05%120%120%קסםקסם
85קסם אקטיב מניות אירופהמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח
-0.78%-2.33%7.97%120%120%קסםקסם
86מגדל מניות חו"ל טכנולוגיות חדשניות - מנוטרלת מט"חמניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל מוגנת מט"ח
-0.13%5%7.83%10%120%מגדלמגדל
87קסם אקטיב אירופה Index Plus - מנוטרלת מט"חמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
מניות גאוגרפי מוגנת מט"ח
-0.02%-0.18%7.77%10%120%קסםקסם
88אלפא טק אירופה E.S.Gמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח
-0.12%-0.82%7.68%120%120%הראלהראל
89איילון קנאביס חו"למניות בחו"ל
מניות לפי ענפים בחו"ל
-0.54%-5.63%7.67%120%120%איילוןאיילון
90הראל אירופה עד 30% מט"חמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
מניות גאוגרפי מוגנת מט"ח
-0.32%-1%6.7%30%120%הראלהראל
91קסם אקטיב יפןמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח
0.24%0.73%6.3%120%120%קסםקסם
92אי.בי.אי. סיןמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח
1.64%1.43%6.18%120%120%אי.בי.אי אי.בי.אי
93מגדל מניות סייבר חו"למניות בחו"ל
מניות לפי ענפים בחו"ל
-0.6%5.07%5.25%120%120%מגדלמגדל
94איילון מניות גלובאלימניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
-0.14%-2.2%4.61%120%120%איילוןאיילון
95אביב מניות גלובלי כשרהמניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
-0.22%1.45%4.49%120%120%איילוןאביב
96קסם אקטיב שווקים מתעוררים Index Plus - מנוטרלת מט"חמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
מניות גאוגרפי מוגנת מט"ח
1.03%2.57%4.47%10%120%קסםקסם
97אלטשולר שחם ירוקה גלובלימניות בחו"ל
מניות לפי ענפים בחו"ל
0.45%-3.57%2.54%120%120%אלטשולר שחםאלטשולר שחם
98אי.בי.אי. ביוטכנולוגיה גלובלימניות בחו"ל
מניות לפי ענפים בחו"ל
-1%0.65%1.32%120%120%אי.בי.אי אי.בי.אי
99טרגט מניות אירופהמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח
-0.82%-2.36%-0.57%120%120%איילוןטרגט
100מור אנרגיה נקיה גלובלימניות בחו"ל
מניות לפי ענפים בחו"ל
0.4%-3.07%-2.23%120%120%מורמור
101אי.בי.אי. D.A. MODEL מניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
ארה"ב חשופת מט"ח
-0.43%-0.78%-4.11%120%120%אי.בי.איאי.בי.אי
102איילון מניות צמיחה ישראליות בארה"במניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
ארה"ב חשופת מט"ח
-1.15%0.42%-4.28%120%120%איילוןאיילון
103מגדל יMID CAP גרמניה מנוטרלת מט"חמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
מניות גאוגרפי מוגנת מט"ח
-0.39%-4.82%-4.88%10%120%מגדלמגדל
104אלטשולר שחם S&P 500 – מנוטרלת מט"חמניות בחו"ל
מניות גאוגרפי
מניות גאוגרפי מוגנת מט"ח
0.71%6.33%0%10%120%אלטשולר שחםאלטשולר שחם
105מיטב מניות חו"למניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
0.07%4.27%0%120%120%מיטב מיטב
106דולפין מניות חו"למניות בחו"ל
מניות כללי בחו"ל
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
-0.16%0.05%0%120%120%איילוןדולפין

ממונפות ואסטרטגיות

 בחרשם קרן הנאמנותענףתשואה יומיתמתחילת החודשמתחילת השנהחשיפת מטחחשיפת מניותמנהל הקרןמנהל השקעות
1איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 ממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
0.04%23.03%50.54%120%200%>איילון איילון
2ברק אולטרה נאסד"ק 100 פי 3ממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
-0.08%23.07%48.06%120%200%>ברקברק
3איילון אקסטרים 500 S&P פי 3ממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
0.74%14.77%43.15%120%200%>איילוןאיילון
4ברק אולטרה S&P 500 פי 3ממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
0.66%14.77%42.18%120%200%>ברקברק
5מגדל נאסד"ק כפליים - קרן ממונפתממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
-0.07%14.97%39.6%200%>200%>מגדלמגדל
6קבין השקעות - ממונפתממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
0.37%5.47%18.58%200%>200%>איילוןקבין
7ברק אולטרה דאקס פי 3ממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
-1.12%-8.16%15.81%120%200%>ברקברק
8הראל איתן אסטרטגיותממונפות ואסטרטגיות
אסטרטגיות (לא ממונפות)
-0.27%1.73%11.52%120%200%הראלהראל
9איילון אקסטרים דולר פי 3ממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
1.37%2.39%10.36%200%>0איילוןאיילון
10קסם אקטיב דולר פי 3ממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
1.06%2.65%9.4%200%>0קסםקסם
11סיגמא לונג דולר פי 3ממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
1.05%2.39%9.23%200%>0סיגמאסיגמא
12איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3ממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
-4.92%-5.25%8.45%0200%>איילוןאיילון
13אלטשולר שחם - קרן ממונפתממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
-0.18%-2.34%8.13%200%>200%>אלטשולר שחםאלטשולר שחם
14ברק אולטרה ת"א 35 פי 3ממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
-5.04%-5.41%7.99%0200%>ברקברק
15אנליסט אסטרטגיותממונפות ואסטרטגיות
אסטרטגיות (לא ממונפות)
-1.48%-5.8%6.93%50%200%אנליסט אנליסט
16דיאמונד אסטרטגיות השקעות כשרותממונפות ואסטרטגיות
אסטרטגיות (לא ממונפות)
0.12%2.65%6.75%200%200%איילוןדיאמונד
17הראל מעו"ף בריבוע ממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
-3.52%-3.88%6.15%10%200%>הראלהראל
18אי.בי.אי. אסטרטגיות - ממונפתממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
0.31%-0.09%5.93%200%>200%>אי.בי.איאי.בי.אי
19מגדל מעו"ף כפליים קרן ממונפתממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
-3.35%-3.75%5.11%10%200%>מגדלמגדל
20קסם אקטיב (!) קונצרני לונג שורטממונפות ואסטרטגיות
ממונפות אחר
-0.1%0.44%3.62%10%0קסםקסם
21קסם אקטיב אסטרטגיות בסחורותממונפות ואסטרטגיות
אסטרטגיות (לא ממונפות)
0.47%1.63%3.25%200%200%קסםקסם
22אי.בי.אי. צמודה 20/90 – אסטרטגיותממונפות ואסטרטגיות
אסטרטגיות (לא ממונפות)
0.31%0.03%2.87%50%30%אי.בי.איאי.בי.אי
23איביאי 20/90 - אסטרטגיותממונפות ואסטרטגיות
אסטרטגיות (לא ממונפות)
0.29%0.49%2.54%50%30%אי.בי.איאי.בי.אי
24איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3ממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
-5.06%-8.72%0.64%10%200%>איילוןאיילון
25ברק אולטרה ת"א 125 פי 3ממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
-5.16%-9.72%-0.11%10%200%>ברקברק
26מגדל אסטרטגיות אג"ח מדינהממונפות ואסטרטגיות
אסטרטגיות (לא ממונפות)
-0.24%1%-1.89%10%0מגדלמגדל
27ברק אולטרה בנקים פי 3ממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
-9.42%-6.07%-7.16%10%200%>ברקברק
28קסם אקטיב שורט דולר פי 2ממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
-0.69%-1.79%-8.15%200%>0קסםקסם
29ברק אסטרטגיות – קרן ממונפתממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
0.03%13.18%-9.92%200%>200%>ברקברק

קרן כספית

 בחרשם קרן הנאמנותענףתשואה יומיתמתחילת החודשמתחילת השנהחשיפת מטחחשיפת מניותמנהל הקרןמנהל השקעות
1אלטשולר שחם כספית נקובת דולרקרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
נקובת מט"ח
-0.25%0.32%5.49%120%0אלטשולר שחםאלטשולר שחם
2הראל כספית דולרית - נקובה $קרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
נקובת מט"ח
-0.25%0.33%5.48%120%0הראלהראל
3הראל כספית נקובה ב-$ קרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
נקובת מט"ח
-0.24%0.33%5.46%120%0הראלהראל
4מגדל כספית נקובה בדולר $קרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
נקובת מט"ח
-0.25%0.31%5.44%120%0מגדלמגדל
5מיטב כספית נקובה ב - $קרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
נקובת מט"ח
-0.24%0.3%5.44%120%0מיטבמיטב
6אי.בי.אי.כספית נקובה דולר $קרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
נקובת מט"ח
-0.24%0.31%5.42%120%0אי.בי.איאי.בי.אי
7קסם אקטיב כספית דולרית - נקובה $קרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
נקובת מט"ח
-0.24%0.31%5.42%120%0קסםקסם
8מגדל כספית דולרית - נקובה $קרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
נקובת מט"ח
-0.25%0.31%5.42%120%0מגדלמגדל
9קסם אקטיב כספית נקובה דולרקרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
נקובת מט"ח
-0.23%0.31%5.41%120%0קסםקסם
10הראל כספית דולרית מגמת ריביתקרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
חשופת דולר
-0.12%0.71%5.2%120%0הראלהראל
11קסם אקטיב כספית דולריתקרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
חשופת דולר
-0.12%0.7%5.12%120%0קסםקסם
12מיטב כספית דולריתקרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
חשופת דולר
-0.12%0.69%5.12%120%0מיטבמיטב
13מגדל כספית דולרקרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
חשופת דולר
-0.13%0.7%5.09%120%0מגדלמגדל
14קסם אקטיב כספית דולר מגמת ריביתקרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
חשופת דולר
-0.12%0.69%5.06%120%0קסםקסם
15איילון (0D) כספית דולריתקרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
חשופת דולר
-0.11%0.71%4.98%120%0איילוןאיילון
16הראל כספית דולריתקרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
חשופת דולר
-0.12%0.69%4.93%120%0הראלהראל
17הראל כספית דולר נזיל חייבתקרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
חשופת דולר
-0.13%0.65%4.74%120%0הראלהראל
18מור כספית דולריתקרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
חשופת דולר
-0.12%0.67%4.39%120%0מורמור
19קסם אקטיב כספית שקליתקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
0%0.25%2.01%00קסםקסם
20איילון כספיתקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
0.01%0.26%2.01%00איילוןאיילון
21איילון כספית ניהול הנזילותקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
0.01%0.27%2.01%00איילון איילון
22ילין לפידות כספיתקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
0.01%0.25%2%00ילין לפידותילין לפידות
23אי.בי.אי. כספית ניהול נזילותקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
0.01%0.26%2%00אי.בי.איאי.בי.אי
24קסם אקטיב כספית קרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
-0.02%0.24%1.99%00קסםקסם
25הראל כספית ניהול נזילותקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
-0.05%0.19%1.99%00הראלהראל
26הראל כספית מגמת ריביתקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
-0.01%0.22%1.98%00הראלהראל
27מיטב כספית שקלית כשרהקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
0.01%0.26%1.97%00מיטבמיטב
28הראל כספית שקלית כשרהקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
0.01%0.24%1.97%00הראלהראל
29מיטב כספיתקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
0.01%0.26%1.96%00מיטבמיטב
30קסם אקטיב כספית פטורהקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
-0.02%0.23%1.95%00קסםקסם
31מור כספית קרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
-0.05%0.19%1.95%00מורמור
32אי.בי.אי כספית שקליתקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
-0.03%0.22%1.95%00אי.בי.אי אי.בי.אי
33מגדל כספית שקליתקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
-0.04%0.2%1.95%00מגדלמגדל
34הראל כספית שקליתקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
-0.04%0.19%1.94%00הראלהראל
35מגדל כספיתקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
-0.05%0.2%1.94%00מגדלמגדל
36אלטשולר שחם כספית ללא קונצרניקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית ללא קונצרני
0.02%0.24%1.92%00אלטשולר שחםאלטשולר שחם
37מיטב כספית ניהול נזילותקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
0.01%0.26%1.91%00מיטב מיטב
38אנליסט כספית שקליתקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
-0.04%0.2%1.89%00אנליסט אנליסט
39אנליסט כספיתקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
-0.04%0.2%1.88%00אנליסט אנליסט
40מיטב כספית שקלית ללא קונצרניקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית ללא קונצרני
0.01%0.25%1.87%00מיטב מיטב
41הראל כספית יורוקרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
חשופת אירו
-0.23%-0.39%0.81%120%0הראלהראל
42קסם אקטיב כספית אירוקרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
חשופת אירו
-0.25%-0.4%0.65%120%0קסםקסם
43מגדל כספית מחלקת חודשיקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
0%0.24%0.23%00מגדלמגדל
44אי.בי.אי. כספית דולרית – נקובה $קרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
נקובת מט"ח
-0.24%0.32%0%120%0אי.בי.איאי.בי.אי
45מגדל כספית שקלית כשרהקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
0.01%0.25%0%00מגדלמגדל
46מיטב כספית דולרית - נקובה $קרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
נקובת מט"ח
-0.25%0.3%0%120%0מיטב מיטב

אג"ח בארץ - מדינה

 בחרשם קרן הנאמנותענףתשואה יומיתמתחילת החודשמתחילת השנהחשיפת מטחחשיפת מניותמנהל הקרןמנהל השקעות
1כרמים מדינה שקלית + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות
-0.38%0.8%2.6%10%10%איילוןכרמים
2אי.בי.אי מק"מ פלוסאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות
-0.06%0.21%2.46%10%10%אי.בי.אי אי.בי.אי
3סיגמא מדינה + 20%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות
-0.18%0.51%2.37%30%30%סיגמאסיגמא
4מור מק"מ פלוס אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות
-0.04%0.17%2.28%10%10%מורמור
5סיגמא צמודה פלוסאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות
-0.15%0.11%2.21%10%10%סיגמאסיגמא
6הראל מדינה צמוד + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות
-0.16%-0.19%2.08%10%10%הראלהראל
7הראל מדינה שקלי שמרני פלוסאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות
-0.08%0.16%2.07%10%10%הראלהראל
8מגדל מדינה שקלי 1-2 שנים פלוסאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות
-0.07%0.34%2%10%10%מגדלמגדל
9סיגמא אג"ח מדינה + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
-0.14%0.55%1.86%10%10%סיגמאסיגמא
10ילין לפידות מדינה צמוד קצראג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות
-0.12%-0.25%1.84%10%10%ילין לפידותילין לפידות
11הראל מדינה צמודהאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות
-0.09%-0.19%1.78%30%0הראלהראל
12אי.בי.אי. ממשלתי שקלי קצר פלוסאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות
0.01%0.32%1.73%00אי.בי.איאי.בי.אי
13אנליסט ממשלתית תיק סולידי עד שנתייםאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
-0.07%0.31%1.72%10%10%אנליסט אנליסט
14אי.בי.אי מק"מאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות
0.01%0.23%1.66%00אי.בי.אי אי.בי.אי
15אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 20%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות
-0.21%0.78%1.65%30%30%אלטשולר שחםאלטשולר שחם
16איילון שקלית מדינה ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות
-0.01%0.25%1.64%10%0איילוןאיילון
17הראל מדינה שקלי 0-3 שנים + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות
-0.16%0.12%1.62%10%10%הראלהראל
18אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10% אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
-0.19%0.71%1.6%10%10%אלטשולר שחםאלטשולר שחם
19אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות
-0.1%0.14%1.58%00אלטשולר שחםאלטשולר שחם
20מור מדדית מדינה +20%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות
-0.21%0.04%1.56%10%30%מורמור
21סלע מדינה שקלי ואג"ח בנקים - עד 2.5 שניםאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות
0.01%0.37%1.43%00פסגותסלע
22קסם אקטיב אג"ח מדינהאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
-0.01%0.18%1.41%30%0קסםקסם
23מיטב מדינה + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
-0.24%0.55%1.37%30%10%מיטבמיטב
24תמיר פישמן חיסכון ממשלתי עד שנתייםאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
-0.05%0.34%1.26%10%10%תמיר פישמן תמיר פישמן
25FOREST אגם - אג"ח מדינה אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
-0.09%0.29%1.23%10%0פורסטפורסט
26אי.בי.אי. (!) מדינה צמוד ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות
-0.1%0.09%1.23%00אי.בי.איאי.בי.אי
27סיגמא אג"ח מדינה אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
-0.04%0.12%1.15%10%0סיגמאסיגמא
28אילים אג"ח מדינה + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
-0.25%0.51%1.14%30%10%איליםאילים
29מור אג"ח מדינה + 15%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות
-0.23%0.41%1.13%10%30%מורמור
30כרמים צמוד ממשלתי בינוניאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות
-0.09%0.12%1.12%00איילוןכרמים
31מיטב מדינה + 20%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות
-0.27%0.22%1.09%10%30%מיטבמיטב
32הראל תיק מדינהאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
0.08%0.18%1.07%10%0הראלהראל
33מור מדדית מדינה ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות
-0.08%0.07%1.06%00מורמור
34איילון מדינה + 20%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות
-0.26%0.44%1.04%30%30%איילוןאיילון
35מגדל אג"ח מדינה+10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
-0.18%0.69%1%10%10%מגדלמגדל
36קסם אקטיב ממשלתי צמוד בינוניאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות
-0.09%0.12%0.98%00קסםקסם
37מיטב מדינה צמודה + 10% אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות
-0.16%0.04%0.94%10%10%מיטבמיטב
38מיטב מדדית ממשלתית כשרהאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות
-0.18%-0.08%0.93%10%10%מיטבמיטב
39הראל מדד בינוני ממשלתיאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות
-0.12%-0.06%0.92%30%10%הראלהראל
40מור מדינה + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
-0.21%0.55%0.92%10%10%מורמור
41קסם אקטיב ממשלתי שקלי עד שנתייםאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות
-0.05%0.46%0.92%00קסםקסם
42הראל צמודים ממשלתי ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות
-0.09%-0.14%0.9%10%0הראלהראל
43קסם אקטיב מדינה שקלי פלוסאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות
-0.18%0.58%0.86%10%10%קסםקסם
44קסם אקטיב מדינה צמוד + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות
-0.16%0%0.84%30%10%קסםקסם
45איילון מדדית מדינה ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות
-0.11%0.03%0.83%10%0איילוןאיילון
46קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות
-0.1%0.17%0.79%00קסםקסם
47קסם אקטיב אג"ח מדינה + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
-0.19%0.49%0.78%10%10%קסםקסם
48פורטה אג"ח מדינה + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
-0.3%0.35%0.78%10%10%סיגמאפורטה
49אי.בי.אי. מדינה + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
-0.19%0.16%0.77%10%10%אי.בי.איאי.בי.אי
50הראל מדינה שמרני + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
-0.21%0.14%0.75%10%10%הראלהראל
51קסם אקטיב ממשלתי+15%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות
-0.25%0.46%0.75%10%30%קסםקסם
52הפניקס קסם תיק מדינה צמוד מדדאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות
-0.12%-0.05%0.72%010%קסםקסם
53איילון מדינה שקלית פלוס 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות
-0.21%0.87%0.72%10%10%איילוןאיילון
54סיגמא מדינה עד 5 שנים ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
-0.09%0.41%0.71%10%0סיגמאסיגמא
55מיטב מדינה צמודהאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות
-0.1%0.04%0.71%30%0מיטבמיטב
56איילון מדינה + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
-0.25%0.52%0.61%30%10%איילון איילון
57אלטשולר שחם מדינה צמוד בינוניאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות
-0.1%0.13%0.57%00אלטשולר שחםאלטשולר שחם
58מגדל מדד מדינה אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות
-0.15%0.01%0.56%10%10%מגדלמגדל
59ילין לפידות צמוד מדינה אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות
-0.06%0.18%0.54%10%0ילין לפידות ילין לפידות
60ילין לפידות מדינה + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
-0.22%0.62%0.54%30%10%ילין לפידותילין לפידות
61אי.בי.אי. מדינה פלוס A ומעלהאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
-0.16%0.5%0.46%10%0אי.בי.איאי.בי.אי
62ילין לפידות תיק ממשלתי + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
-0.28%0.5%0.45%30%10%ילין לפידותילין לפידות
63הראל צמודים ממשלתייםאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות
-0.07%0.2%0.44%00הראלהראל
64הראל אג"ח ממשלתיותאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
-0.1%0.22%0.43%10%0הראלהראל
65אנליסט אג"ח מדינה + 10% אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
-0.22%0.41%0.42%50%10%אנליסט אנליסט
66אי.בי.אי. נטע מדינה ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
-0.1%0.25%0.29%00אי.בי.אי אי.בי.אי
67אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
-0.1%0.47%0.29%10%0אלטשולר שחםאלטשולר שחם
68מגדל אינפלציה מדינהאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות
-0.2%0.02%0.28%30%10%מגדלמגדל
69ילין לפידות מדינה + 20%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות
-0.38%0.31%0.21%30%30%ילין לפידות ילין לפידות
70הראל מדינה + 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
-0.28%0.49%0.16%30%10%הראלהראל
71מיטב ממשלתי+ 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
-0.21%0.22%0.16%10%10%מיטבמיטב
72מור אג"ח מדינה - כשרה אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
-0.15%0.49%0.11%00מורמור
73איילון מדינה פרימיום כשרהאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
-0.11%0.34%0.06%10%0איילוןאיילון
74קסם אקטיב אג"ח מדינה ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
-0.13%0.52%0.06%10%0קסםקסם
75סיגמא ממשלתי שקלי אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות
-0.05%0.47%0.02%00סיגמאסיגמא
76אנליסט אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
-0.13%0.43%-0.01%00אנליסטאנליסט
77אלטשולר שחם אג"ח מדינה שקליותאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות
-0.15%0.85%-0.01%10%0אלטשולר שחםאלטשולר שחם
78מיטב מדינה שקלי עד 4 שניםאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות
-0.13%0.78%-0.08%00מיטבמיטב
79הראל מדינה פלוסאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות
-0.32%0.15%-0.13%30%30%הראלהראל
80ילין לפידות מדינה שקלי 1-4 שניםאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות
-0.14%0.89%-0.16%00ילין לפידותילין לפידות
81קסם אקטיב מדינה ללא מניות כשרהאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
-0.13%0.65%-0.16%30%0קסםקסם
82הראל מדינה שקליתאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות
-0.07%0.54%-0.26%30%0הראלהראל
83מגדל אג"ח ומניות עד 10%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
-0.24%0.39%-0.29%10%10%מגדלמגדל
84ילין לפידות מדינה ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
-0.17%0.65%-0.32%00ילין לפידות ילין לפידות
85קסם אקטיב מדינה – AA ומעלהאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
-0.15%0.6%-0.34%00קסםקסם
86אילים מדינה שקלית פלוסאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות
-0.43%1.23%-0.42%10%10%איליםאילים
87מיטב מדינה אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
-0.17%0.48%-0.48%30%0מיטבמיטב
88תמיר פישמן אג"ח מדינה פלוסאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
-0.17%0.47%-0.51%10%0תמיר פישמןתמיר פישמן
89מיטב אג"ח מדינה ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
-0.24%0.56%-0.52%10%0מיטבמיטב
90מגדל אג"ח מדינהאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
-0.14%0.98%-0.66%10%0מגדלמגדל
91מור שקלית מדינה ללא מניות - כשרה אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות
-0.16%0.82%-0.71%00מורמור
92הראל מדינהאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
-0.15%0.39%-0.75%10%0הראלהראל
93מיטב (!) אג"ח ממשלתיאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
-0.14%0.64%-0.84%30%0מיטבמיטב
94מגדל מדינה פלוס A ומעלהאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
-0.21%0.73%-0.89%30%0מגדלמגדל
95אביב אג"ח מדינה ללא מניות כשרהאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
-0.12%0.5%-0.93%00איילוןאביב
96מיטב מדינה שקלית כשרהאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות
-0.21%1.02%-1.09%00מיטבמיטב
97ילין לפידות מדינה שקלי ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות
-0.29%1.2%-1.28%00ילין לפידותילין לפידות
98הפניקס קסם ממשלתי שקלי אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות
-0.17%0.92%-1.31%10%0קסםקסם
99קסם אקטיב שקלית ממשלתית כשרהאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות
-0.23%1.09%-1.44%00קסםקסם
100מגדל מדינה שקליאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות
-0.18%0.78%-1.54%10%0מגדלמגדל
101הראל שקלית ממשלתית אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות
-0.21%0.98%-1.58%00הראלהראל
102איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגותאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות
-0.23%1.1%-1.62%30%0איילוןאיילון
103מגדל אג"ח מדינה + 15%אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות
-0.36%0.94%-1.73%30%30%מגדלמגדל
104הראל מדינה שקלית ארוכהאג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות
-0.45%1.45%-3.84%00הראלהראל
105מגדל מדינה שקלים ארוכים אג"ח בארץ - מדינה
אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות
-0.43%1.67%-4.15%00מגדלמגדל

אג"ח בחו"ל

 בחרשם קרן הנאמנותענףתשואה יומיתמתחילת החודשמתחילת השנהחשיפת מטחחשיפת מניותמנהל הקרןמנהל השקעות
1איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HYאג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת דולר
0.23%0.12%18.4%120%0איילוןאיילון
2הורייזן אג"ח חו"ל מדורג - נקובת דולראג"ח בחו"ל
אג"ח נקובת מט"ח
-0.09%0.69%8.11%120%0איילוןהורייזן
3קסם אקטיב ספיר תיק אג"ח ומניות חו"לאג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת מט"ח
0.11%2.26%6.53%120%50%קסםקסם
4קסם אקטיב חו"ל 30/70 - נקובה $אג"ח בחו"ל
אג"ח נקובת מט"ח
-0.17%0.63%6.35%120%30%קסםקסם
5אי.בי.אי. אג"ח דולר ריבית משתנה פלוסאג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת דולר
-0.06%1.16%6.35%120%30%אי.בי.איאי.בי.אי
6הורייזן (!) אג"ח דולר בינלאומיאג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת דולר
0.02%1.08%6.14%120%0איילוןהורייזן
7אלטשולר שחם עוקבת תיק חו"ל 2 הבנק הבינלאומיאג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת מט"ח
0.11%2.12%5.99%120%30%אלטשולר שחםאלטשולר שחם
8מיטב עוקבת תיק 2 חו"ל הבנק הבינלאומיאג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת מט"ח
0.11%1.84%5.95%120%30%מיטבמיטב
9איילון 10/90 תיק אג"ח חול - נקובה $אג"ח בחו"ל
אג"ח נקובת מט"ח
-0.15%1.11%5.93%120%10%איילוןאיילון
10אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $אג"ח בחו"ל
אג"ח נקובת מט"ח
-0.24%0.3%5.86%120%0איליםאילים
11מגדל דולר אגרסיבית אג"ח חו"לאג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת דולר
-0.08%1.36%5.8%200%0מגדלמגדל
12הראל תיק אג"ח חו"ל - נקובה $אג"ח בחו"ל
אג"ח נקובת מט"ח
-0.12%0.92%5.78%120%30%הראלהראל
13מור 10/90 תיק חו"ל אג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת מט"ח
0.1%1.45%5.74%120%10%מור מור
14הראל בונד חו"ל מדורג נקובה $אג"ח בחו"ל
אג"ח נקובת מט"ח
-0.05%0.97%5.68%120%0הראלהראל
15אילים אג"ח Floaters לנזילות דולריתאג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת דולר
-0.12%0.7%5.67%120%0אילים אילים
16הראל בונד חו"ל - נקובה $ אג"ח בחו"ל
אג"ח נקובת מט"ח
-0.15%0.7%5.36%120%0הראלהראל
17פורצ`ן (!) אג"ח בינלאומי אג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת מט"ח
0.17%0.99%5.34%120%0איילוןפורצ`ן
18תמיר פישמן אג"ח חו"ל בריבית משתנהאג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת מט"ח
-0.08%0.8%5.33%120%10%תמיר פישמןתמיר פישמן
19אלטשולר שחם דולרית אג"ח חו"לאג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת דולר
0.08%2%5.31%120%10%אלטשולר שחםאלטשולר שחם
20הראל אג"ח מדינות בחו"ל - נקובה $אג"ח בחו"ל
אג"ח נקובת מט"ח
-0.24%0.34%5.15%120%0הראלהראל
21אלטשולר שחם אג"ח גלובלי נקובה בדולראג"ח בחו"ל
אג"ח נקובת מט"ח
-0.02%1.17%5.1%120%0אלטשולר שחםאלטשולר שחם
22אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניותאג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת מט"ח
0.1%1.53%5.06%120%0אלטשולר שחםאלטשולר שחם
23ילין לפידות (!) אג"ח חו"ל נקוב $אג"ח בחו"ל
אג"ח נקובת מט"ח
-0.1%0.96%5.03%120%10%ילין לפידות ילין לפידות
24הראל (!) אג"ח עולמיאג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת מט"ח
0.07%1.1%4.88%120%0הראלהראל
25מוניטר 30/70- נקובה $אג"ח בחו"ל
אג"ח נקובת מט"ח
-0.11%0.94%4.76%120%30%קסםמוניטר
26מיטב 10/90 תיק אג"ח חו"לאג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת מט"ח
0.17%1.5%4.76%120%10%מיטבמיטב
27איילון עוקבת חו"ל תיק 2 הבנק הבינלאומיאג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת מט"ח
0.02%1.83%4.69%120%30%איילוןאיילון
28אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולריתאג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת דולר
-0.09%0.7%4.63%120%0אלטשולר שחםאלטשולר שחם
29ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניותאג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת מט"ח
0.06%1.72%4.63%120%10%ילין לפידות ילין לפידות
30מגדל אג"ח $ בינלאומי – נקובה דולר אג"ח בחו"ל
אג"ח נקובת מט"ח
-0.1%1.1%4.58%120%0מגדלמגדל
31איילון תיק אג"ח חול - חסכון עד שנתיים נקוב $אג"ח בחו"ל
אג"ח נקובת מט"ח
-0.2%0.39%4.44%120%0איילוןאיילון
32אי.בי.אי. אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שניםאג"ח בחו"ל
אג"ח נקובת מט"ח
-0.16%0.74%4.42%120%0אי.בי.אי אי.בי.אי
33קסם אקטיב (!) אג"ח חו"ל דולר HYאג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת דולר
0.03%1.15%4.41%120%0קסםקסם
34הראל אג"ח חו"ל דולראג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת דולר
0.01%1.28%4.36%120%0הראלהראל
35הראל אג"ח דולר בינלאומי אג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת דולר
0%1.2%4.33%120%0הראלהראל
36קסם אקטיב אג"ח חו"ל 2026 נקובה בדולראג"ח בחו"ל
אג"ח נקובת מט"ח
-0.17%0.48%4.27%120%0קסםקסם
37מיטב (!) אג"ח דולר אג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת דולר
0.08%1.15%4.19%120%0מיטבמיטב
38אי.בי.אי (!) אג"ח $ בינלאומי אג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת דולר
0.05%1.39%4.15%120%0אי.בי.אי אי.בי.אי
39קסם אקטיב (!) תיק אג"ח חו"ל HY – נקובה $ אג"ח בחו"ל
אג"ח נקובת מט"ח
0%0.65%4.13%120%0קסםקסם
40קסם אקטיב Bond Dollar Plusאג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת דולר
0.01%1.17%4.11%120%0קסםקסם
41מגדל (!) אג"ח חו"ל לפדיון 2026אג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת דולר
-0.04%0.89%3.9%120%0מגדלמגדל
42קסם אקטיב אג"ח דולר בינלאומיאג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת דולר
-0.02%1.04%3.81%120%0קסםקסם
43אושן יצירה (!) אג"ח דולר בינלאומי לפדיון עד 12/23אג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת דולר
0.05%1.38%3.81%120%0סיגמאאושן יצירה
44ילין לפידות (!) אג"ח חו"לאג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת מט"ח
0.08%1.72%3.69%120%0ילין לפידות ילין לפידות
45הפניקס קסם אג"ח חו"ל מדורג - נקובה $אג"ח בחו"ל
אג"ח נקובת מט"ח
-0.06%1.09%3.55%120%0קסםקסם
46סיגמא (!) אג"ח דולר בינלאומיאג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת דולר
0.06%1.52%3.44%120%0סיגמאסיגמא
47קסם אקטיב אג"ח גלובלי מדורגאג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת מט"ח
0.07%1.11%3.21%120%0קסםקסם
48אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניותאג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת מט"ח
0.1%1.62%2.98%120%0אנליסט אנליסט
49תמיר פישמן אג"ח בינלאומי (!)אג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת דולר
0.07%1.21%2.79%120%0תמיר פישמןתמיר פישמן
50מיטב (!) 10/90 תיק אג"ח חו"ל עד 30% מט"ח אג"ח בחו"ל
אג"ח מוגנת מט"ח
0.22%1.11%2.76%30%10%מיטבמיטב
51אי.בי.אי. אג"ח גלובליאג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת מט"ח
0.09%1.14%2.61%120%0אי.בי.אי אי.בי.אי
52ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות עד 30% מט"חאג"ח בחו"ל
אג"ח מוגנת מט"ח
-0.02%0.99%2.54%30%10%ילין לפידות ילין לפידות
53הפניקס קסם (!) אג"ח גלובלי אג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת מט"ח
0.09%1.32%2.51%120%0קסםקסם
54הראל אג"ח חו"ל ומניות עד 20% מט"חאג"ח בחו"ל
אג"ח מוגנת מט"ח
0.15%0.88%2.49%30%30%הראלהראל
55ילין לפידות (!) אג"ח חברות חו"ל עד 30% מט"חאג"ח בחו"ל
אג"ח מוגנת מט"ח
0%0.99%1.92%30%10%ילין לפידות ילין לפידות
56אלטשולר שחם (!) אג"ח ארה"ב/חו"ל קונצרני עד 10% מט"חאג"ח בחו"ל
אג"ח מוגנת מט"ח
0.21%0.84%1.75%10%0אלטשולר שחםאלטשולר שחם
57קסם אקטיב אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"חאג"ח בחו"ל
אג"ח מוגנת מט"ח
0.15%1.05%1.64%10%10%קסםקסם
58קסם אקטיב אג"ח גלובלי - מנוטרלת מט"חאג"ח בחו"ל
אג"ח מוגנת מט"ח
0.18%0.97%1.38%10%0קסםקסם
59אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל עד 10% מט"חאג"ח בחו"ל
אג"ח מוגנת מט"ח
0.2%1.07%1.21%10%0אלטשולר שחםאלטשולר שחם
60הראל אג"ח בינלאומי עד 20% מט"חאג"ח בחו"ל
אג"ח מוגנת מט"ח
0.14%0.71%1.02%30%0הראלהראל
61הראל אג"ח חו"ל יורואג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת מט"ח
-0.23%0.03%0.58%120%0הראלהראל
62אי. בי. אי. (!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"חאג"ח בחו"ל
אג"ח מוגנת מט"ח
0.21%0.77%0.55%10%0אי.בי.איאי.בי.אי
63אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות מנוטרלת מט"חאג"ח בחו"ל
אג"ח מוגנת מט"ח
0.22%1.02%0.12%10%0אנליסט אנליסט
64קסם אקטיב (!) קונצרני חו"ל מנוטרלת מט"ח חייבתאג"ח בחו"ל
אג"ח מוגנת מט"ח
0.09%0.39%0.03%10%0קסםקסם
65אי.בי.אי (!) אג"ח יורו בינלאומי אג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת מט"ח
-0.24%-0.1%-0.86%120%0אי.בי.אי אי.בי.אי
66מגדל אגח בינלאומי לפדיון עד 2030אג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת דולר
0.06%1.62%0%120%0מגדלמגדל
67פורצ`ן (!) אג"ח גלובלי – נקובה $אג"ח בחו"ל
אג"ח נקובת מט"ח
0.05%0.6%0%120%0איילוןפורצ`ן
68אילים תיק אג"ח חו"ל ומניותאג"ח בחו"ל
אג"ח חשופת מט"ח
0.01%0.66%0%120%10%איליםאילים

לתושבי חוץ בלבד

 בחרשם קרן הנאמנותענףתשואה יומיתמתחילת החודשמתחילת השנהחשיפת מטחחשיפת מניותמנהל הקרןמנהל השקעות
1קסם אקטיב גלובלתושבי חוץ בלבד

-0.13%3.06%13.55%120%120%קסםקסם
2HAREL US EQUITYלתושבי חוץ בלבד

-0.62%2.46%9.92%120%120%הראלהראל

אג"ח בארץ - חברות והמרה

 בחרשם קרן הנאמנותענףתשואה יומיתמתחילת החודשמתחילת השנהחשיפת מטחחשיפת מניותמנהל הקרןמנהל השקעות
1הראל (!) תיק השקעותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה בסיכון גבוה
0.87%1.24%7.47%30%30%הראלהראל
2מור (!) אג"ח חברות זיקה לישראל- נקוב $אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
-0.17%0.5%5.86%120%10%מורמור
3הראל קונצרני דולריאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
0.37%1.74%5.59%120%10%הראלהראל
4מגדל (!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוההאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה בסיכון גבוה
-0.16%-0.02%5.57%30%10%מגדלמגדל
5מור (!) אג"ח דירוג פנימי תשואה גבוההאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה בסיכון גבוה
0.01%0.06%5.51%30%10%מורמור
6מגדל (!) הזדמנויות באג"ח חברות סיכון מוגבראג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה בסיכון גבוה
-0.23%-0.22%5.41%10%10%מגדלמגדל
7אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
-0.01%-0.26%5.15%30%10%אלטשולר שחםאלטשולר שחם
8פינסה (!) אג"ח חברותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
-0.17%0.83%4.93%30%0סיגמאפינסה
9אילים (!) אג"ח קונצרניאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
-0.13%0.05%4.88%10%0איליםאילים
10הראל (!) קונצרני דולרי ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
0.35%1.33%4.86%120%0הראלהראל
11קסם אקטיב אג"ח חברות + 10%אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
-0.2%-0.22%4.84%30%10%קסםקסם
12אי.בי.אי. (!) תיק קונצרניאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
-0.07%0.55%4.56%30%0אי.בי.איאי.בי.אי
13כרמים (!) אג"ח חברות אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
-0.25%-0.2%4.44%10%10%איילוןכרמים
14פורטה (!) אג"ח חברותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
-0.19%0.32%4.43%30%10%סיגמאפורטה
15קסם אקטיב (!) אג"ח הזדמנויות פלוסאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה בסיכון גבוה
-0.28%-0.61%4.23%30%30%קסםקסם
16ילין לפידות (!) אג"ח פוטנציאל חברות בסיכון גבוה +10%אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה בסיכון גבוה
-0.12%-0.01%4.01%30%10%ילין לפידותילין לפידות
17הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחהאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
0.38%0.7%3.98%10%0הראלהראל
18מיטב אג"ח קונצרני A ומעלהאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
-0.11%0.55%3.97%30%0מיטב מיטב
19אי.בי.אי. (!) אג"ח חברותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
-0.08%0.59%3.86%30%0אי.בי.איאי.בי.אי
20גביש (!) אג"ח חברות ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
-0.11%0.63%3.71%30%0הראלגביש
21הראל (!) הזדמנויות קונצרני בסיכון גבוהאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה בסיכון גבוה
-0.12%0.3%3.64%10%0הראלהראל
22פסטרנק שהם (!) אג"ח חברות ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
-0.12%0.35%3.63%10%0איילון פסטרנק שהם
23אי.בי.אי. גבע אג"ח חברותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
-0.09%0.8%3.62%10%10%אי.בי.אי אי.בי.אי
24מגדל (!) אג"ח חברותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
-0.09%0.37%3.6%10%0מגדלמגדל
25קסם אקטיב (!) מבחר קונצרני +10%אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
-0.19%0%3.56%10%10%קסםקסם
26פוקוס (!) אג"ח חברותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
-0.06%0.34%3.54%10%0איילוןפוקוס
27ילין לפידות (!) אג"ח פוטנציאל חברות בסיכון גבוהאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה בסיכון גבוה
-0.01%0.06%3.53%30%0ילין לפידותילין לפידות
28אקסיומה אג"ח מדורג ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
-0.09%0.35%3.5%30%0סיגמאאקסיומה
29קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שניםאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
-0.08%0.42%3.49%30%0קסםקסם
30קקסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Sideאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
-0.1%0.31%3.49%10%0קסםקסם
31מיטב (!) הזדמנויות אג"ח בסיכון גבוה אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה בסיכון גבוה
0.01%0.13%3.45%30%0מיטבמיטב
32מור (!) הזדמנויות אג"ח קונצרניאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
-0.08%0.24%3.43%10%10%מורמור
33ב. אלטרנטיב (!) אג"ח קונצרניאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
-0.2%-0.23%3.41%50%0איילוןבסט אלטרנטיב
34הראל (!) נבחרת קונצרניאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
-0.11%0.3%3.28%10%0הראלהראל
35סיגמא (!) אג"ח חברותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
-0.11%0.41%3.22%00סיגמאסיגמא
36הראל אג"ח מדורג ומניותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
0.07%0.47%3.22%30%30%הראלהראל
37קסם אקטיב אג"ח חברות פלוסאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
-0.3%-0.15%3.22%10%30%קסםקסם
38הראל (!) אג"ח תאגידיםאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
-0.14%0.22%3.2%30%10%הראלהראל
39מגדל (!) אג"ח חברות Buy Sideאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
-0.23%-0.02%3.19%10%10%מגדלמגדל
40קסם אקטיב קונצרני צמוד דולר פלוסאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
-0.04%1.1%3.17%120%0קסםקסם
41הראל (!) קונצרני פלוסאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
-0.25%0.14%3.16%30%10%הראלהראל
42מגדל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחהאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
-0.06%0.3%3.1%10%0מגדלמגדל
43פרופאונד אג"ח מדורגות (!)אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
-0.07%0.43%3.01%10%0איילוןפרופאונד
44אקורד אג"ח מדורגותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
-0.1%0.3%3%00איילוןאקורד
45אלטשולר שחם (!) אג"ח חברות ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
0.07%0.46%2.98%30%0אלטשולר שחםאלטשולר שחם
46מור (!) תיק אג"ח קונצרניאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
-0.06%0.38%2.93%10%0מורמור
47מור (!) אג"ח חברות עם רכיב בטוחהאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
-0.02%0.36%2.75%10%0מורמור
48FOREST ֱׂ(!) אג"ח מדורגאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
-0.09%0.31%2.65%10%0פורסטפורסט
49הראל אג"ח קונצרני ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
-0.07%0.36%2.63%30%0הראלהראל
50מגדל אג"ח חברות פלוסאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
-0.41%-0.6%2.63%10%30%מגדלמגדל
51איילון בונד A-AAאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
-0.23%0.33%2.59%10%10%איילוןאיילון
52טרגט אג"ח חברות (!) ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
-0.08%0.64%2.56%10%0איילוןטרגט
53הראל אג"ח קונצרני + 10%אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
-0.24%0.2%2.54%10%10%הראלהראל
54מיטב קונצרני שקלי + 10%אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי עם מניות
-0.15%0.71%2.51%10%10%מיטבמיטב
55מיטב (!) אג"ח חברותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
-0.06%0.33%2.49%30%0מיטבמיטב
56סיגמא (!) מודל דירוג פנימיאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
-0.07%0.26%2.41%00סיגמאסיגמא
57קסם אקטיבנ (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחהאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
-0.09%0.36%2.37%10%0קסםקסם
58מגדל צמודה בונד מדורגאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
-0.08%0.15%2.32%10%0מגדלמגדל
59הראל קונצרני שקלי + 10%אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי עם מניות
-0.18%0.54%2.28%10%10%הראלהראל
60כרמים צמוד מדד מדורגאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
-0.14%0.08%2.28%00איילוןכרמים
61תמיר פישמן (!) אג"ח חברותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
-0.03%0.6%2.28%30%0תמיר פישמןתמיר פישמן
62מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
-0.02%0.34%2.27%10%0מיטבמיטב
63ילין לפידות קונצרני + 10%אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
-0.2%0.34%2.22%30%10%ילין לפידות ילין לפידות
64מיטב (!) נבחרת קונצרני אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
-0.02%0.39%2.21%30%0מיטבמיטב
65מגדל בונד A ומעלהאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
-0.1%0.3%2.17%00מגדלמגדל
66ילין לפידות (!) קונצרני ישראלאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
-0.07%0.42%2.13%10%0ילין לפידות ילין לפידות
67קסם אקטיב עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
-0.02%0.32%2.09%10%0קסםקסם
68ילין לפידות A ומעלה + 10% אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
-0.21%0.36%2.07%10%10%ילין לפידות ילין לפידות
69תכלית TTF י אינדקס AA-AAA י0-3 - פקטור מינוף פיננסי נמוךאג"ח בארץ - חברות והמרה

-0.04%0.19%2.02%00מיטב מיטב
70מיטב (!) אג"ח קונצרניאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
0.02%0.4%2.01%10%0מיטבמיטב
71מגדל ‎עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
-0.01%0.22%2.01%10%0מגדלמגדל
72הראל קונצרני A ומעלה אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
-0.07%0.39%2.01%50%0הראלהראל
73מיטב (!) קונצרני פלוסאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
-0.08%0.08%2.01%10%10%מיטבמיטב
74מיטב אג"ח קונצרני + 10%אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
-0.06%0.27%2.01%30%10%מיטבמיטב
75מור A ומעלה עד 4 שנים אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
-0.06%0.28%1.98%10%0מורמור
76מגדל בונד צמוד A ומעלהאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
-0.12%0.29%1.92%00מגדלמגדל
77מיטב אג"ח קונצרני מדורג עד 5 שנים אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
-0.09%0.32%1.91%30%0מיטבמיטב
78הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
-0.02%0.22%1.9%10%0הראלהראל
79אי.בי.אי. (!) קונצרני ריבית משתנהאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי ללא מניות
-0.21%0.13%1.9%00אי.בי.איאי.בי.אי
80ברומטר (!) אג"ח חברות ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
-0.05%0.29%1.88%30%0איילוןברומטר
81הראל אג"ח קונצרני מדורגאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
-0.09%0.17%1.86%10%0הראלהראל
82מור אג"ח חברות אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
-0.17%0.19%1.84%10%10%מורמור
83ילין לפידות (!) אג"ח קונצרניאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
-0.06%0.47%1.84%30%0ילין לפידות ילין לפידות
84ילין לפידות (!) אג"ח חברות + 10%אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
-0.14%0.27%1.81%10%10%ילין לפידותילין לפידות
85הראל תיק אג"ח קונצרני - כשרהאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
-0.07%0.22%1.77%30%0הראלהראל
86קסם אקטיב אג"ח מדורגאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
0.12%0.62%1.75%50%0קסםקסם
87 Gse Spot מחקר קונצרניאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
-0.12%0.51%1.73%10%0איילוןיונט
88איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
-0.04%0.25%1.7%10%0איילוןאיילון
89קסם אקטיב קונצרני שקלי + 10אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי עם מניות
-0.19%0.59%1.68%30%10%קסםקסם
90הראל פרימיום קונצרניאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
0.08%-0.45%1.62%50%30%הראלהראל
91אנליסט אג"ח חברות + 30%אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
-0.24%-0.07%1.61%50%30%אנליסט אנליסט
92מיטב אג"ח מדורגות ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
-0.07%0.27%1.55%10%0מיטבמיטב
93מגדל בונד שקלי A ומעלה +10%אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי עם מניות
-0.18%0.85%1.52%10%10%מגדלמגדל
94אי.בי.אי. אג"ח חברות מדורגאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
-0.08%0.41%1.51%30%0אי.בי.איאי.בי.אי
95קסם אקטיב קונצרני A ומעלהאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
-0.1%0.44%1.47%10%0קסםקסם
96מיטב בונד A ומעלהאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
-0.1%0.48%1.44%30%10%מיטבמיטב
97קסם אקטיב אג"ח מדורג ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
-0.1%0.42%1.42%10%0קסםקסם
98ילין לפידות קונצרני שקלי + 20%אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי עם מניות
-0.16%0.52%1.37%10%30%ילין לפידותילין לפידות
99איילון אג"ח מדורג A ומעלהאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
-0.09%0.36%1.35%10%0איילוןאיילון
100אלטשולר שחם אג"ח קונצרני מדורגאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
0.08%0.51%1.25%30%0אלטשולר שחםאלטשולר שחם
101אנליסט מודל דירוג פנימיאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
-0.08%0.36%1.24%30%0אנליסטאנליסט
102סיגמא בונד שקלי A ומעלהאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי ללא מניות
-0.02%0.63%1.23%00סיגמאסיגמא
103הפניקס קסם תיק קונצרני מדורגאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
-0.1%0.32%1.21%30%0קסםקסם
104מגדל (!) תיק השקעות קונצרני ישראלאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
-0.08%0.15%1.18%10%10%מגדלמגדל
105איילון אג"ח חברות ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
-0.11%0.33%1.16%30%0איילוןאיילון
106ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
-0.08%0.49%1.16%10%0ילין לפידות ילין לפידות
107אנליסט אג"ח מדורג A ומעלה מח"מ 1-4 שניםאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
-0.07%0.51%1.14%10%0אנליסטאנליסט
108מיטב (!) שקלי קונצרני עד 4 שניםאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי ללא מניות
-0.11%0.68%1.11%10%0מיטבמיטב
109קסם אקטיב קונצרני שקלי (!) TOTAL RETURNאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי ללא מניות
-0.11%0.72%1.09%10%0קסםקסם
110ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
-0.1%0.43%1.02%00ילין לפידותילין לפידות
111אי.בי.אי. אג"ח חברות שקליאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי ללא מניות
-0.09%0.83%0.97%00אי.בי.אי אי.בי.אי
112הראל שקלית קונצרני פלוסאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי עם מניות
-0.23%-0.22%0.92%30%30%הראלהראל
113הראל קונצרני AA ומעלהאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
-0.07%0.25%0.89%10%0הראלהראל
114אלטשולר שחם אג"ח קונצרני A ומעלה 1-4 שניםאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
-0.1%0.45%0.89%10%0אלטשולר שחםאלטשולר שחם
115מיטב קונצרני שקלי פלוסאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי עם מניות
-0.08%0.66%0.88%10%10%מיטבמיטב
116מגדל בונד שקלי A ומעלהאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי ללא מניות
-0.05%0.68%0.85%00מגדלמגדל
117איילון אג"ח קונצרני מדורג A ומעלהאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
-0.05%0.37%0.84%00איילוןאיילון
118מיטב קונצרני שקליאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי ללא מניות
-0.05%0.65%0.82%00מיטבמיטב
119מור בונד שקלי A ומעלה אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי ללא מניות
-0.07%0.71%0.78%00מורמור
120אלטשולר שחם אג"ח תל בונדאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
-0.12%0.32%0.73%00אלטשולר שחםאלטשולר שחם
121קסם אקטיב שקלי - A ומעלהאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי ללא מניות
-0.08%0.81%0.64%00קסםקסם
122קסם אקטיב אג"ח ממוצע AAאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
-0.06%0.37%0.59%00קסםקסם
123ילין לפידות (!) קונצרני שקליאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי ללא מניות
-0.12%0.66%0.57%00ילין לפידות ילין לפידות
124מגדל A-AAA שקלי לפדיון עד 2028אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי ללא מניות
-0.04%0.61%0.53%10%0מגדל מגדל
125מיטב מדורגות A ומעלהאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
-0.08%0.44%0.49%30%0מיטבמיטב
126איילון אג"ח בנקים וביטוחאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
-0.11%0.26%0.34%00איילוןאיילון
127אנליסט שקלית קונצרנית ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי ללא מניות
-0.07%0.78%0.33%00אנליסטאנליסט
128הראל שקלים מדורגות ללא מניות אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי ללא מניות
-0.04%0.57%0.23%10%0הראלהראל
129אביב אג"ח חברות ESG כשרהאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
-0.06%0.44%0.11%10%0איילוןאביב
130הראל מדורג שקלי ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי ללא מניות
-0.02%0.56%0.06%00הראלהראל
131אזימוט (!) אג"ח חברותאג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
-0.14%0.69%-0.49%30%0קסםאזימוט
132קסם KTF אינדקס Bullet צמוד 2026אג"ח בארץ - חברות והמרה
אג"ח חברות צמודות מדד
בריבית קבועה
-0.07%0%0%00קסםקסם
133קסם KTFי (!) אינדקס Bullet צמוד 2027אג"ח בארץ - חברות והמרה
אג"ח חברות צמודות מדד
ריבית קבועה
-0.11%-0.01%0%00קסםקסם

אג"ח בארץ - כללי

 בחרשם קרן הנאמנותענףתשואה יומיתמתחילת החודשמתחילת השנהחשיפת מטחחשיפת מניותמנהל הקרןמנהל השקעות
1סיגמא 50/50אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
0.35%2.99%10.82%120%50%סיגמאסיגמא
2הראל 30/70 - נקובה $אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.14%0.4%6.96%120%30%הראלהראל
3אלפי בנדק 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
0.05%-0.03%6.92%50%30%הראלאלפי בנדק
4איילון עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
0.23%1.79%6.74%120%50%איילוןאיילון
5הורייזן 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.14%0.99%6.55%30%30%איילוןהורייזן
6הראל אייל אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
0.07%0.85%6.55%30%30%הראלהראל
7פורטה תיק השקעות עד 50%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
0.07%1.04%6.42%50%50%סיגמאפורטה
8הראל 15/85 - נקובה $אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
-0.03%0.49%6.26%120%30%הראלהראל
9פסטרנק שהם 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.39%-0.11%6.22%30%30%איילון פסטרנק שהם
10איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניותאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
-0.1%0.29%6.17%30%0איילוןאיילון
11אלפי בנדק עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.19%1.16%6%30%30%הראלאלפי בנדק
12הורייזן 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.14%0.83%5.99%30%30%איילוןהורייזן
13גביש 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.36%0.33%5.88%30%30%הראלגביש
14קסם אקטיב 20/80 חו"ל נקובה $אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
0.01%0.78%5.84%120%30%קסםקסם
15סיגמא 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.23%0.47%5.8%30%30%סיגמאסיגמא
16סיגמא 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.32%0.48%5.6%30%30%סיגמאסיגמא
17פוקוס 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.29%0.65%5.57%30%30%איילוןפוקוס
18מור ברקת 30/70 אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.02%0.04%5.56%30%30%מורמור
19פסטרנק שהם 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.31%-0.14%5.55%30%30%איילוןפסטרנק שהם
20מגדל תיק השקעות 50/50אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
0.09%1.08%5.49%120%50%מגדל מגדל
21מיטב תיק השקעות עד 50% אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
-0.18%0.09%5.49%50%50%מיטבמיטב
22אקורד 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.38%-1.26%5.4%30%30%איילוןאקורד
23פינסה 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.35%-0.19%5.37%30%30%סיגמאפינסה
24פסטרנק שהם 15/85אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
-0.26%-0.12%5.37%30%30%איילוןפסטרנק שהם
25איילון (2C)י 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
0.12%0.72%5.36%50%30%איילוןאיילון
26קסם אקטיב תיק אג"ח ומניותאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
-0.07%0.03%5.23%120%50%קסםקסם
27אלטשולר שחם 50-50אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
-0.05%-0.15%5.23%50%50%אלטשולר שחםאלטשולר שחם
28הראל תיק השקעות עד 50%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
-0.14%-0.81%5.11%30%50%הראלהראל
29מיטב 20/80 מודל ESGאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
0.17%0.61%5.11%30%30%מיטב מיטב
30אקסיומה 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.16%0.69%5.03%30%30%סיגמאאקסיומה
31מור עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
0.06%0.84%5.01%30%30%מורמור
32פסטרנק שהם (!) 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
-0.2%0.17%5.01%30%10%איילוןפסטרנק שהם
33אושן יצירה 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
0.11%0.2%4.96%30%30%סיגמאאושן יצירה
34קסם אקטיב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי.אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.15%0.86%4.93%30%30%קסםקסם
35כרמים 15/85אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
-0.31%0.11%4.89%10%30%איילוןכרמים
36קסם אקטיב תיק השקעות + 30%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
0.06%0.4%4.89%50%30%קסםקסם
37קסם אקטיב תיק מנוהלאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
0.08%0.85%4.84%120%50%קסםקסם
38איילון עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.13%1.4%4.81%50%30%איילוןאיילון
39קבין 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.21%0.34%4.73%30%30%איילוןקבין
40פסטרנק שהם אג"ח כללי ללא מניותאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
-0.13%0.48%4.64%30%0איילוןפסטרנק שהם
41הראל חושןאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
0.08%0.83%4.64%50%50%הראלהראל
42ילין לפידות תיק השקעות עד 50%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
0.11%0.25%4.62%50%50%ילין לפידות ילין לפידות
43ילין לפידות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.14%1.19%4.58%30%30%ילין לפידות ילין לפידות
44אלטשולר שחם 30-70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
0.11%0.71%4.57%30%30%אלטשולר שחםאלטשולר שחם
45מור תיק השקעות 50%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
-0.05%0.42%4.56%30%50%מורמור
46אילים עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.25%0.84%4.56%50%30%איליםאילים
47פורטה 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.37%0.45%4.54%30%30%סיגמאפורטה
48הראל אג"ח ישראל - נקובה $אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
-0.03%0.52%4.52%120%0הראלהראל
49גביש 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.26%0.36%4.5%30%30%הראלגביש
50מגדל אפיקים פרימיום אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
0.13%1.2%4.49%120%50%מגדלמגדל
51סיגמא 10/90 אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
-0.15%0.45%4.48%30%10%סיגמאסיגמא
52מגדל תיק 50/50אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
-0.01%0.37%4.43%50%50%מגדל מגדל
53אלטשולר שחם 35-65אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
0.11%1.35%4.42%50%50%אלטשולר שחם אלטשולר שחם
54מיטב תיק השקעות + 30%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.3%0.18%4.41%30%30%מיטבמיטב
55הראל (!) איתן אג"חאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
0.17%0.69%4.37%50%0הראלהראל
56ב. אלטרנטיב 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.16%0.1%4.33%30%30%איילוןבסט אלטרנטיב
57פורטה 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.3%0.44%4.32%30%30%סיגמאפורטה
58סיגמא תיק אג"ח + 15%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
-0.2%0.5%4.31%30%30%סיגמאסיגמא
59אילים 50/50אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
-0.78%-1.4%4.3%10%50%איליםאילים
60אלטשולר שחם עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
0.19%1.43%4.3%30%30%אלטשולר שחםאלטשולר שחם
61קסם אקטיב ברקת 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
0.02%0.86%4.28%30%30%קסםקסם
62מיטב תיק השקעות 25/75אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
-0.22%0.03%4.28%30%30%מיטבמיטב
63מגדל עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.12%1.06%4.26%30%30%מגדלמגדל
64מיטב 40/60אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
-0.43%0.01%4.24%30%50%מיטבמיטב
65אנליסט עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.17%1.24%4.24%30%30%אנליסטאנליסט
66מור 25/75אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
-0.23%0.47%4.23%30%30%מורמור
67מיטב 10/90 מודל ESGאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
-0.14%0.49%4.21%30%10%מיטב מיטב
68הראל עוקבת תיק מס` 3 - הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.18%1.17%4.16%30%30%הראלהראל
69ילין לפידות 40/60אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
-0.53%0.05%4.13%50%50%ילין לפידות ילין לפידות
70פסטרנק שהם 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
-0.22%0.15%4.13%30%10%איילוןפסטרנק שהם
71אקורד 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.26%-0.55%4.08%30%30%איילוןאקורד
72מור (!) אג"ח + 10%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
-0.14%0.4%4.07%10%10%מורמור
73קסם אקטיב 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.35%-0.16%4.05%50%30%קסםקסם
74מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.1%0.81%4.01%50%30%מיטבמיטב
75מיטב 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
0.08%0.49%4%30%30%מיטבמיטב
76שופן 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.09%0.17%3.95%30%30%סיגמאשופן
77קסם אקטיב 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.25%0.17%3.84%30%30%קסםקסם
78אי.בי.אי. עד 3 שנים 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.02%-0.22%3.81%50%30%אי.בי.איאי.בי.אי
79סיגמא אג"ח משולבת + 20%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.2%0.39%3.73%10%30%סיגמאסיגמא
80אילים 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.51%-0.59%3.71%50%30%איליםאילים
81קסם אקטיב (!)י אג"ח +10%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
-0.18%0.29%3.7%30%10%קסםקסם
82אי.בי.אי. (!) אג"ח פלוס אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
-0.2%0.21%3.68%10%10%אי.בי.אי אי.בי.אי
83ילין לפידות 30/70 אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
0.1%0.69%3.67%120%30%ילין לפידות ילין לפידות
84תמיר פישמן עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
0.11%1.09%3.66%50%30%תמיר פישמן תמיר פישמן
85איילון תיק 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.23%0.04%3.65%30%30%איילוןאיילון
86איילון תיק 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.31%0.03%3.65%30%30%איילוןאיילון
87אי.בי.אי. (!) נוגה 25/75אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
-0.3%-0.34%3.62%30%30%אי.בי.אי אי.בי.אי
88אי.בי.אי. (!) תיק אג"ח + 10%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
-0.11%0.05%3.61%30%10%אי.בי.איאי.בי.אי
89מור 20/80 אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.22%0.37%3.58%30%30%מורמור
90פורטה 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
-0.27%0.29%3.56%30%10%סיגמאפורטה
91ב. אלטרנטיב 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
-0.16%0.12%3.55%30%10%איילוןבסט אלטרנטיב
92קסם אקטיב 15/85אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
0.07%0.43%3.54%30%30%קסםקסם
93הראל 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
0.09%0.57%3.52%30%30%הראלהראל
94אי.בי.אי. עד 3 שנים 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.22%-0.17%3.52%30%30%אי.בי.אי אי.בי.אי
95דולפין 25/75אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
-0.38%0.12%3.49%30%30%פסגותדולפין
96איילון (!) אג"ח ללא מניותאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
-0.07%0.37%3.48%30%0איילוןאיילון
97תמיר פישמן 15/85אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
-0.17%0.59%3.47%30%30%תמיר פישמןתמיר פישמן
98מור 20/80 מניות חו"לאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
0.1%0.64%3.42%30%30%מורמור
99קסם אקטיב 20-80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.27%0.02%3.42%30%30%קסםקסם
100הראל (!) נבחרת אג"חאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
0.07%0.49%3.4%30%0הראלהראל
101סיגמא (!) תיק אג״ח + 10%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
-0.08%-0.12%3.37%30%10%סיגמאסיגמא
102אילים 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.34%0.23%3.36%10%30%איליםאילים
103קסם אקטיב פרימיוםאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
0.02%0.06%3.34%50%50%קסםקסם
104אושן יצירה 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.19%0.11%3.33%30%30%סיגמאאושן יצירה
105ברק תיק 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.13%0.32%3.3%30%30%ברק ברק
106מגדל (‏!) תשואה כוללת – 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
0.13%0.28%3.29%30%10%מגדלמגדל
107קסם אקטיב אג"ח + 10%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
-0.19%0.33%3.25%10%10%קסםקסם
108דולפין 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.31%0.24%3.24%30%30%פסגותדולפין
109קסם אקטיב אג"ח + 25%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
-0.34%0.16%3.23%30%30%קסם קסם
110איילון תיק 15/85אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
-0.18%0.27%3.23%30%30%איילוןאיילון
111דיאמונד 20/80 כשרהאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.31%0.32%3.21%30%30%איילוןדיאמונד
112פרופאונד 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.39%-0.15%3.21%30%30%איילוןפרופאונד
113קבין 10/90אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
-0.16%0.35%3.21%30%10%איילוןקבין
114קסם אקטיב 25/75אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
-0.26%0.11%3.18%30%30%קסםקסם
115פורצ`ן 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.18%0.29%3.17%30%30%איילוןפורצ`ן
116איילון 15/85אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
-0.19%0.76%3.15%30%30%איילוןאיילון
117ילין לפידות 20/80 צמיחהאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
0.09%0.65%3.13%30%30%ילין לפידותילין לפידות
118מור 15/85אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
-0.19%0.38%3.1%10%30%מורמור
119מגדל (!) אפיקים אג"ח אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות
-0.15%0.36%3.1%30%10%מגדלמגדל
120אימפקט 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.19%0.57%3.09%30%30%איילוןאימפקט
121מור תיק אג"ח + 15%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
-0.19%0.37%3.08%30%30%מורמור
122אילים עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומיאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
-0.17%0.67%3.08%30%30%איליםאילים
123קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניותאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
-0.09%0.48%3.08%10%0קסםקסם
124FOREST סלקט 25/75אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
-0.28%-0.36%3.07%30%30%פורסטפורסט
125אלטשולר שחם 25-75אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
0.11%0.13%3.06%50%30%אלטשולר שחםאלטשולר שחם
126FOREST עיטם אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
-0.49%-0.91%3.06%30%50%פורסט פורסט
127אנליסט (!) אג"חאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
0.04%0.51%3.05%30%0אנליסטאנליסט
128ילין לפידות 25/75 צמיחהאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
-0.29%0.31%3.04%30%30%ילין לפידות ילין לפידות
129מור 30/70אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
-0.32%-0.16%3.03%30%30%מורמור
130אילים תיק אג"ח + 30%אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
0.14%-0.14%3.02%30%30%איליםאילים
131פסטרנק שהם (!) אג"ח ללא מניותאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
0.21%0.73%3.01%30%0איילוןפסטרנק שהם
132פוקוס אג"ח (!)אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
-0.09%0.23%3.01%30%0איילוןפוקוס
133הראל גביש תיק אג"ח ללא מניותאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
-0.13%0.75%2.98%30%0הראלהראל
134פורטה (!) אג"ח כלליאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
-0.11%0.43%2.97%30%0סיגמאפורטה
135הראל (!)י 10/90 פלטינוםאג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
-0.28%0.4%2.97%30%10%הראלהראל
136הראל נבחרת 20/80אג"ח בארץ - כללי
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
-0.17%0.28%2.95%30%30%הראלהר