כל קרנות הנאמנות

90-10

 בחרשם קרן הנאמנותענףחשיפת מטחחשיפת מניותמנהל הקרןמנהל השקעותתשואה יומיתמתחילת החודשמתחילת השנהשנה
1הראל קונצרני דולריאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
120%10%הראלהראל3.759.42
2הראל מדינה שמרני + 10%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - עד 10% מניות
10%10%הראלהראל0.130.75
3אנליסט ממשלתית תיק סולידי עד שנתייםאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - עד 10% מניות
10%10%אנליסט אנליסט -0.04-0.39
4הראל (!)י 10/90 פלטינוםאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
30%10%הראלהראל-0.15-0.47
5ילין לפידות מדינה צמוד קצראג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה צמוד מדד- עד 10% מניות
10%10%ילין לפידותילין לפידות0.03-0.55
6תמיר פישמן חיסכון ממשלתי עד שנתייםאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - עד 10% מניות
10%10%תמיר פישמן תמיר פישמן -0.07-0.65
7אושן יצירה (!) תיק אג"ח ללא מניותאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
30%0סיגמאאושן יצירה 0.54-0.7
8מור מק"מ פלוס אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה שקליות- עד 10% מניות
10%10%מורמור-0.21-0.86
9איביאי מק"מ פלוסאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה שקליות- עד 10% מניות
10%10%אי.בי.אי אי.בי.אי -0.43-1.27
10מגדל (!) הזדמנויות באג"ח חברות סיכון מוגבראג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה בסיכון גבוה
10%10%מגדלמגדל-1.21-1.31
11אג"ח (!) FORESTאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
30%10%פורסטפורסט0.08-1.32
12כרמים מדינה שקלית + 10%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה שקליות- עד 10% מניות
10%10%איילוןכרמים-0.27-1.4
13קסם אקטיב ממשלתי משתנהאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה שקליות- עד 10% מניות
10%10%קסםקסם-0.31-1.42
14HIGH YIELD מגדל ! אג"חאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה בסיכון גבוה
30%10%מגדלמגדל-1.52-1.62
15הראל מדד בינוני ממשלתיאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה צמוד מדד- עד 10% מניות
30%10%הראלהראל0-1.85
16דולפין 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%פסגותדולפין0.16-1.87
17פסטרנק שהם (!) 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
30%10%איילוןפסטרנק שהם-0.03-1.88
18אי.בי.אי. עד 3 שנים 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%אי.בי.איאי.בי.אי-0.37-1.96
19אי.בי.אי. סל ריבית משתנה מאוזן + 10% מגודר מט"חאג'ח בארץ משולבת- כללי
אג'ח כללי בארץ משולבת- עד 10% מניות
10%10%אי.בי.איאי.בי.אי-0.74-2.1
20קבין 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%איילוןקבין0.64-2.12
21הראל נכסים סולידיים אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות
10%10%הראלהראל0.19-2.13
22מיטב (!) קונצרני פלוסאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
10%10%מיטב תכליתמיטב תכלית-0.53-2.15
23פינסה 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%סיגמאפינסה0.64-2.33
24ב. אלטרנטיב 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%איילוןבסט אלטרנטיב0.07-2.36
25מגדל אינפלציה מדינהאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה צמוד מדד- עד 10% מניות
30%10%מגדלמגדל0.08-2.45
26מור 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%מורמור0.12-2.5
27קסם אקטיב אג"ח חברות + 10%אג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
30%10%קסםקסם-0.35-2.53
28מור אג"ח פלוסאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%מורמור-0.12-2.62
29קסם אקטיב ממשלתי צמוד + 10%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - עד 10% מניות
10%10%קסםקסם-0.04-2.62
30ילין לפידות (!) אג"ח פוטנציאל חברות בסיכון גבוה +10%אג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה בסיכון גבוה
30%10%ילין לפידותילין לפידות-0.24-2.67
31אקורד 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%איילוןאקורד0.55-2.68
32הראל מדינה שקלי 0-3 שנים + 10%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - עד 10% מניות
10%10%הראלהראל-0.26-2.69
33אושן יצירה 10/90 אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%סיגמאאושן יצירה 0.11-2.72
34מגדל בונד שקלי A ומעלה +10%אג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי עם מניות
10%10%מגדלמגדל-0.24-2.75
35הראל תיק אג"ח סולידי + 10%אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%הראלהראל0.06-2.81
36פסגות מדינה צמוד + 10%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה צמוד מדד- עד 10% מניות
30%10%פסגותפסגות0-2.83
37הראל קונצרני והנפקות פלוסאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
10%10%הראלהראל-0.13-2.86
38פסגות (!) קונצרני + 10%אג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
30%10%פסגותפסגות-0.02-2.86
39אזימוט 10/90 דיבידנדאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%קסםאזימוט0.47-2.91
40תמיר פישמן 10/90 אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%תמיר פישמןתמיר פישמן-0.06-2.93
41פסגות מדינה שקלי פלוסאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה שקליות- עד 10% מניות
10%10%פסגותפסגות0.07-2.95
42מור 5/95 אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 5% מניות
30%10%מורמור0.07-2.95
43פורצ`ן 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%איילוןפורצ`ן-0.6-2.96
44מיטב מדדית ממשלתית כשרהאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה צמוד מדד- עד 10% מניות
10%10%מיטב תכליתמיטב תכלית-0.14-3
45ילין לפידות תיק אג"ח סולידי + 10%אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות
10%10%ילין לפידותילין לפידות0.14-3.02
46פסגות תיק 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%פסגותפסגות-0.23-3.09
47קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניותאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
10%0קסםקסם0.23-3.14
48מיטב אג"ח עד 5% מניותאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 5% מניות
30%10%מיטב תכליתמיטב תכלית0.16-3.17
49פורטה 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%קסםפורטה-0.16-3.18
50מגדל מדד מדינה אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה צמוד מדד- עד 10% מניות
10%10%מגדלמגדל-0.17-3.22
51טרגט 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%איילוןטרגט0.43-3.34
52מיטב מדינה צמודה + 10% אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה צמוד מדד- עד 10% מניות
10%10%מיטב תכליתמיטב תכלית-0.1-3.34
53פורטה תיק אג"ח עד 10%אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%קסםפורטה-0.04-3.36
54ילין לפידות A ומעלה + 10% אג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
10%10%ילין לפידות ילין לפידות 0.35-3.36
55פסגות (!) אג"ח + 10% אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
30%10%פסגותפסגות-0.52-3.44
56פסגות תיק מדינה צמוד מדדאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה צמוד מדד- עד 10% מניות
010%פסגותפסגות0.23-3.47
57מגדל מדינה שקלי 1-2 שנים פלוסאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה שקליות- עד 10% מניות
10%10%מגדלמגדל-0.51-3.47
58פורטה (!) אג"ח חברותאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
30%10%קסםפורטה-0.41-3.5
59הראל קונצרני שקלי + 10%אג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי עם מניות
10%10%הראלהראל-0.44-3.52
60אדמונד דה רוטשילד מדינה צמוד מדדאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%0רוטשילדרוטשילד0.01-3.52
61הראל מדינה צמוד + 10%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה צמוד מדד- עד 10% מניות
10%10%הראלהראל-0.41-3.6
62פסגות מדינה ומדורג AAי + 10%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - עד 10% מניות
10%10%פסגותפסגות-0.29-3.61
63מיטב ממשלתי+ 10%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - עד 10% מניות
10%10%מיטב תכליתמיטב תכלית-0.08-3.68
64פרופאונד 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%איילוןפרופאונד-0.09-3.71
65מיטב בונד A ומעלהאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
30%10%מיטב תכליתמיטב תכלית0.38-3.74
66אילים 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%איליםאילים-0.1-3.8
67סיגמא אג"ח מדינה + 10%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - עד 10% מניות
10%10%סיגמאסיגמא-0.44-3.83
68מגדל תיק 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%מגדלמגדל0-3.97
69אילים אג"ח מדינה + 10%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - עד 10% מניות
30%10%איליםאילים-0.2-3.98
70ילין לפידות מדינה + 10%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - עד 10% מניות
30%10%ילין לפידותילין לפידות-0.24-3.98
71פסגות אג"ח משולבת + 10% אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%פסגותפסגות-0.77-3.99
72מגדל (‏!) תשואה כוללת – 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
30%10%מגדלמגדל-0.08-4.01
73אי.בי.אי.10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%אי.בי.איאי.בי.אי0.06-4.01
74פוקוס 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%איילוןפוקוס0.08-4.03
75איילון (!) אג"ח + 10%אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
30%10%איילוןאיילון-0.66-4.08
76אדמונד דה רוטשילד 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%רוטשילדרוטשילד-0.11-4.1
77(!) מגדל פלוס 10/90 אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
30%10%מגדלמגדל0.1-4.11
78מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - עד 10% מניות
10%10%מגדלמגדל-0.31-4.11
79פסגות אג"ח מדינה + 10%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - עד 10% מניות
30%10%פסגותפסגות-0.44-4.11
80קסם אקטיב מדינה+10%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - עד 10% מניות
10%10%קסםקסם-0.27-4.13
81פסגות 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%פסגותפסגות-0.01-4.2
82מגדל תיק השקעות 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%מגדלמגדל0-4.21
83איילון תיק לרשויות מקומיותאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 5% מניות
010%איילוןאיילון0.06-4.26
84קסם אקטיב (!) מבחר קונצרני +10%אג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
10%10%קסםקסם-0.32-4.35
85ילין לפידות (!) אג"ח חברות + 10%אג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
10%10%ילין לפידותילין לפידות0.26-4.36
86אנליסט 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%אנליסטאנליסט0.06-4.39
87אפסילון 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%אפסילוןאפסילון-0.02-4.4
88מגדל אג"ח ישראל סולידיתאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%מגדלמגדל-0.03-4.44
89אפסילון (!) 10/90 אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
30%10%אפסילוןאפסילון-0.03-4.45
90ילין לפידות 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%ילין לפידותילין לפידות0.31-4.45
91פסגות מדינה שקלי + 10%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה שקליות- עד 10% מניות
10%10%פסגותפסגות-0.34-4.47
92מיטב מדורגות A ומעלהאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
30%0מיטב תכליתמיטב תכלית0.35-4.51
93ילין לפידות 10/90 ערךאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%ילין לפידות ילין לפידות 0.18-4.52
94מגדל אג"ח ומניות עד 10%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - עד 10% מניות
10%10%מגדלמגדל-0.21-4.52
95רוטשילד מדינה + 10%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - עד 10% מניות
30%10%רוטשילדרוטשילד-0.36-4.53
96קסם אקטיב קונצרני שקלי + 10אג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי עם מניות
30%10%קסםקסם-0.19-4.56
97מיטב קונצרני שקלי פלוסאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי עם מניות
10%10%מיטב תכליתמיטב תכלית-0.11-4.61
98מיטב (!) 10/90 אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
30%10%מיטב תכליתמיטב תכלית-0.03-4.71
99מגדל (!) תיק השקעות קונצרני ישראלאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
10%10%מגדלמגדל0.57-4.77
100כוון 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%איילוןכוון0.27-4.79
101סלע 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%פסגותסלע0.02-4.82
102מור מדינה + 10%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - עד 10% מניות
10%10%מורמור-0.39-4.83
103אי.בי.אי. גבע אג"ח חברותאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
10%10%אי.בי.אי אי.בי.אי 0.12-4.83
104ISP Asset Managementי 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%איילוןISP-0.22-4.93
105ילין לפידות תיק ממשלתי + 10%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - עד 10% מניות
30%10%ילין לפידותילין לפידות-0.35-4.96
106קסם אקטיב 10-90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%קסםקסם0.22-4.97
107הראל אג"ח תאגידיםאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
30%10%הראלהראל0.12-5
108אילים מדינה שקלית פלוסאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה שקליות- עד 10% מניות
10%10%איליםאילים-0.48-5.01
109קסם אקטיב אג"ח + 10%אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%קסםקסם0.05-5.01
110אנליסט אג"ח מדינה + 10% אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - עד 10% מניות
50%10%אנליסט אנליסט -0.32-5.14
111הראל 10/90 - כשרהאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%הראלהראל-0.47-5.15
112הראל 10/90 פלוס אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%הראלהראל-0.23-5.18
113אפסילון עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 15% מניות
30%30%אפסילון אפסילון -0.42-5.36
114אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10% אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - עד 10% מניות
10%10%אלטשולר שחםאלטשולר שחם-0.83-5.42
115פסגות אג"ח ארה"ב 2-5 שנים – מנוטרלת מט"חאג'ח בחו'ל
אג'ח מוגנת מט'ח
10%0פסגותפסגות-0.91-5.42
116פסגות סולידית + 10%אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות
30%10%פסגותפסגות-0.34-5.44
117איילון 10/90 פרימיוםאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%איילוןאיילון-0.03-5.56
118קסם אקטיב 10/90 תיק סולידי אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות
10%10%קסםקסם0.01-5.56
119אלטשולר שחם אג"ח מדינה שקלית + 10%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה שקליות- עד 10% מניות
10%10%אלטשולר שחםאלטשולר שחם-0.94-5.8
120אי.בי.אי. אג"ח פלוס !אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
10%10%אי.בי.אי אי.בי.אי -0.61-5.8
121אלפי בנדק 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%הראלאלפי בנדק0.4-5.83
122אי.בי.אי. מחקה משולבת קונצרני (90%) מניות (10%) חודשיאג'ח בארץ- חברות והמרה
תל בונד אחר
אג'ח תל בונד משולבת
10%10%אי.בי.אי אי.בי.אי 0.28-5.91
123ברק 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%ברקברק-0.12-6.17
124אלטשולר שחם 10-90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%אלטשולר שחםאלטשולר שחם-0.81-6.34
125הראל מחקה משולבת מדינה (90%) מניות ישראל-חול (10%) חודשיאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה משולבת- עד 10% מניות
10%10%הראל הראל -0.62-6.55
126איילון מלכות מהדרין תיק 10/90 אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%איילוןאיילון0.02-6.82
127אינטראקטיב ישראל 10/90 אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%מגדלאינטראקטיב-0.96-6.96
128דיאמונד 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%איילוןדיאמונד-0.37-7.19
129מיטב (!) 10/90 תיק אג"ח חו"ל עד 30% מט"ח אג'ח בחו'ל
אג'ח מוגנת מט'ח
30%10%מיטב תכליתמיטב תכלית-2.39-7.58
130איילון 15/85אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 15% מניות
30%30%איילוןאיילון0.06-8.02
131איילון בינה 10/90 אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%איילוןאיילון-0.02-8.11
132אלטשולר שחם (!) אג"ח ארה"ב/חו"ל קונצרני עד 10% מט"חאג'ח בחו'ל
אג'ח מוגנת מט'ח
10%0אלטשולר שחםאלטשולר שחם-3.49-8.92
133הראל 10/90 מחלקת אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%הראלהראל-0.97-8.95
134אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויותאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
30%10%אלטשולר שחםאלטשולר שחם-1.32-11.55
135ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות עד 30% מט"חאג'ח בחו'ל
אג'ח מוגנת מט'ח
30%10%ילין לפידות ילין לפידות-2.82-11.96

80-20

 בחרשם קרן הנאמנותענףחשיפת מטחחשיפת מניותמנהל הקרןמנהל השקעותתשואה יומיתמתחילת החודשמתחילת השנהשנה
1FOREST סלקט 15/85אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 15% מניות
10%30%פורסטפורסט0.17-0.14
2פסטרנק שהם 20/80אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%איילוןפסטרנק שהם-0.47-1.31
3 20\80 FOREST אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%פורסטפורסט-0.08-1.82
4אושן יצירה 20/80אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%סיגמאאושן יצירה -0.45-1.84
5פינסה 20/80אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%סיגמאפינסה-0.01-2.12
6פורצ`ן 20/80אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%איילוןפורצ`ן-0.8-2.33
7קסם אקטיב תיק + 20% - אגד חוץאגד קרנות
אגד חוץ
120%30%קסםקסם-0.16-2.42
8אנליסט 20/80 אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%אנליסט אנליסט 0.02-2.99
9סיגמא מדינה + 20%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי- עד 20% מניות
30%30%סיגמאסיגמא-0.7-3.27
10אזימוט 18/82 חי דיבידנדאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
10%30%קסםאזימוט0.12-3.38
11מור עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 15% מניות
30%30%מורמור-0.08-3.63
12מור 20/80 אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%מורמור-0.39-3.67
13תמיר פישמן 15/85אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 15% מניות
30%30%תמיר פישמןתמיר פישמן-0.23-3.68
14הורייזן 20/80אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%איילוןהורייזן-1.22-3.77
15הראל 15/85אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 15% מניות
30%30%הראלהראל-0.31-3.81
16מור 20/80 מניות חו"לאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%מורמור-0.71-3.81
17MTF מחקה מדד משולב אינדקס בנקים ישראל 20/80 חודשיאחר

030%מגדלמגדל0.28-3.89
18קסם אקטיב ממשלתי + 20%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי- עד 20% מניות
10%30%קסםקסם-0.72-3.91
19אי.בי.אי. גיא 25/75אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 25% מניות
30%30%אי.בי.אי אי.בי.אי -0.5-4.13
20פסגות 20/80 פלוסאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%פסגותפסגות-0.51-4.15
21פרופאונד 20/80אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%איילוןפרופאונד-0.15-4.17
22טרגט 20/80אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%איילוןטרגט0.25-4.17
23פסגות 20/80 Index Plus אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%פסגותפסגות-1.13-4.26
24רוטשילד 20/80אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%רוטשילדרוטשילד-0.2-4.27
25סלע 20/80אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%פסגותסלע0.49-4.34
26אפסילון 20/80אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%אפסילון אפסילון -0.12-4.37
27שופן 20/80אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%סיגמאשופן-0.78-4.38
28פסגות ישראל 20/80אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
10%30%פסגותפסגות-0.75-4.41
29הראל שקלית קונצרני פלוסאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי עם מניות
30%30%הראלהראל-0.8-4.45
30גביש 20/80אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%הראלגביש-0.66-4.46
31מיטב סולידית פלוסאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות
10%10%מיטב תכליתמיטב תכלית-0.05-4.51
32מגדל אג"ח ומניות עד 20%אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%מגדלמגדל-0.48-4.56
33סיגמא אג"ח משולבת + 20%אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
10%30%סיגמאסיגמא-0.52-4.61
34אי.בי.אי. 20/80אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%אי.בי.איאי.בי.אי-0.61-4.62
35הראל 20/80אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%הראלהראל0.33-4.67
36כרמים 15/85אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 15% מניות
10%30%איילוןכרמים -0.48-4.69
37מיטב תיק השקעות 15/85אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 15% מניות
50%30%מיטב תכליתמיטב תכלית-0.24-4.75
38פורטה 20/80אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%קסםפורטה-0.77-4.77
39ברק 20/80 אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%ברקברק-0.25-4.8
40אפסילון 15/85אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
50%30%אפסילוןאפסילון-0.01-4.85
41מגדל תיק 20/80אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%מגדלמגדל-0.31-4.88
42הראל תיק אג"ח + 20%אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%הראלהראל0-4.89
43מגדל תיק השקעות 20/80 אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%מגדלמגדל-0.71-4.94
44אילים 20/80אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
10%30%איליםאילים-0.7-4.95
45ISP Asset Managementי 20/80אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%איילוןISP-0.34-5.02
46כוון 20/80אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%איילון כוון -0.85-5.03
47הראל מדינה פלוסאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי- עד 20% מניות
30%30%הראלהראל-0.36-5.1
48ילין לפידות 15/85אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 15% מניות
30%30%ילין לפידות ילין לפידות -0.09-5.1
49מיטב מדינה + 20%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי- עד 20% מניות
10%30%מיטב תכליתמיטב תכלית-0.77-5.12
50מיטב 20/80אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%מיטב תכליתמיטב תכלית-0.3-5.14
51אנליסט פיזור רחב 20/80אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%אנליסטאנליסט-0.51-5.15
52קסם אקטיב 15/85אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 15% מניות
30%30%קסםקסם-0.09-5.29
53אילים עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומיאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 15% מניות
30%30%איליםאילים-0.47-5.36
54ילין לפידות 20/80 אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%ילין לפידות ילין לפידות -0.16-5.4
55פסגות אג"ח משולבת + 25%אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 25% מניות
30%30%פסגותפסגות-1.15-5.45
56ילין לפידות 20/80 צמיחהאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%ילין לפידותילין לפידות-0.06-5.47
57קסם אקטיב 20/80אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 15% מניות
30%30%קסםקסם-0.76-5.48
58מגדל 20/80 Buy Sideאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%מגדלמגדל-0.31-5.67
59אימפקט 20/80אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%איילוןאימפקט0.21-5.71
60אקורד 20/80אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%איילוןאקורד0.11-5.73
61איילון 20/80אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%איילוןאיילון0.16-5.79
62אנליסט 15/85אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 15% מניות
10%30%אנליסטאנליסט-0.46-5.89
63פי.איי. 20/80 כשרהאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%איילון פי.איי0.34-5.91
64הראל נבחרת 20/80אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%הראלהראל-1.39-5.99
65אילים תיק אג"ח + 20%אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%איליםאילים -0.73-6
66אי.בי.אי. סל 20/80 אג'ח בארץ- חברות והמרה
תל בונד אחר
אג'ח תל בונד משולבת
10%30%אי.בי.אי אי.בי.אי -0.32-6.03
67פלקון 20/80אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%סיגמאפלקון-0.76-6.15
68אלפי בנדק 20/80אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
50%30%הראלאלפי בנדק-0.1-6.24
69דיאמונד 20/80 כשרהאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%איילוןדיאמונד-0.34-6.39
70תכלית TTF משולבת אגח ממשלתי קונצרני (80%) מניות (20%) מנוטרלת מט"ח חודשיאג'ח בארץ משולבת- כללי
אג'ח כללי בארץ משולבת- עד 20% מניות
10%30%מיטב תכליתמיטב תכלית-0.8-6.58
71אינטראקטיב ישראל 20/80אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%מגדלאינטראקטיב-1.01-7.19
72אלטשולר שחם 15-85אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 15% מניות
30%30%אלטשולר שחם אלטשולר שחם-1.22-7.49
73אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 20%אג'ח בארץ- מדינה

30%30%אלטשולר שחםאלטשולר שחם-1.94-7.85
74איילון בינה 20/80אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%איילוןאיילון-0.39-8.47
75אלטשולר שחם 20-80אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
10%30%אלטשולר שחם אלטשולר שחם-1.68-8.51
76Gse Spotי 20/80אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%איילוןג`י. אס. אי. ספוט-0.18

70-30

 בחרשם קרן הנאמנותענףחשיפת מטחחשיפת מניותמנהל הקרןמנהל השקעותתשואה יומיתמתחילת החודשמתחילת השנהשנה
1מוניטר 30/70- נקובה $אג'ח בחו'ל
אג'ח נקובת מט'ח
120%30%קסםמוניטר0.112.17
2FOREST סלקט 25/75אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 25% מניות
30%30%פורסטפורסט0.06-0.25
3תכלית TTF י All-Bond-ריבית משתנהאג'ח בארץ- חברות והמרה
תל בונד שקלי
תל בונד- ריבית משתנה
10%0מיטב תכליתמיטב תכלית-0.1-0.82
4פורטה 30/70אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%קסםפורטה-0.78-1.04
5הראל מדינה שקליתאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה שקליות- ללא מניות
30%0הראלהראל-0.08-1.57
6אושן יצירה 30/70אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%סיגמאאושן יצירה -0.93-2.21
7הראל (!) תיק השקעותאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה בסיכון גבוה
30%30%הראלהראל-1.13-2.59
8פוקוס 30/70אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%איילוןפוקוס-0.8-3.02
9אי.בי.אי. 30/70אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
50%30%אי.בי.איאי.בי.אי-0.53-3.11
10פסגות (!) אג"ח חברות פלוס אג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה בסיכון גבוה
30%30%פסגותפסגות-0.68-3.27
11מור ברקת 30/70 אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%מורמור-0.47-3.45
12פסטרנק שהם 30/70אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%איילון פסטרנק שהם-1.04-3.45
13הראל 30/70אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%הראלהראל0.86-3.59
14מור 25/75אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 25% מניות
30%30%מורמור-0.53-3.82
15אי.בי.אי. עד 3 שנים 30/70אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
50%30%אי.בי.איאי.בי.אי-0.11-3.96
16אנליסט אג"ח חברות + 30%אג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
50%30%אנליסט אנליסט -0.53-3.98
17הורייזן 30/70אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%איילוןהורייזן-1.75-4.01
18פסגות ישראל 30/70אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
10%30%פסגותפסגות-0.72-4.13
19ילין לפידות מדינה + 20%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי- עד 20% מניות
30%30%ילין לפידות ילין לפידות -0.47-4.29
20סיגמא 30/70אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%סיגמאסיגמא-0.9-4.46
21אילים תיק אג"ח + 30%אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%איליםאילים -0.12-4.48
22מגדל תיק 25/75אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 25% מניות
30%30%מגדלמגדל-0.18-4.52
23קסם אקטיב תיק השקעות + 30%אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
50%30%קסםקסם-1.09-4.6
24אפסילון 25/75אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 25% מניות
30%30%אפסילון אפסילון -0.25-4.64
25מור תיק אג"ח + 30%אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
10%30%מורמור-0.58-4.84
26הראל פרימיום קונצרניאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
50%30%הראלהראל-0.88-4.99
27אקסיומה 30/70אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%סיגמאאקסיומה-1.32-5.08
28ילין לפידות אגד ישראלי עד 30% מניותאגד קרנות
אגד ישראלי
30%30%ילין לפידותילין לפידות-0.52-5.09
29הראל עוקבת תיק מס` 2 - הבנק הבינלאומיאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%הראלהראל-0.35-5.12
30מגדל תיק השקעות 30/70אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%מגדלמגדל-0.9-5.2
31איילון (2C)י 30/70אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
50%30%איילוןאיילון-0.17-5.2
32אקורד 30/70אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%איילוןאקורד-0.55-5.22
33הראל ישראל 25/75אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 25% מניות
30%30%הראלהראל-0.75-5.3
34מיטב 30/70אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%מיטב תכליתמיטב תכלית-0.59-5.3
35מור 30/70אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%מורמור-0.9-5.62
36פיטנגו 25/75אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 25% מניות
30%30%איילוןפיטנגו-1.17-5.82
37ילין לפידות תיק + 30%אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%ילין לפידותילין לפידות-0.41-5.91
38אפסילון 30/70אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%אפסילוןאפסילון-0.77-5.92
39פסגות אגד ישראלי אג"ח + 30%אגד קרנות
אגד ישראלי
50%30%פסגותפסגות-1.17-5.97
40הראל עוקבת תיק מס` 3 - הבנק הבינלאומיאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%הראלהראל-1.49-5.99
41אילים 30/70אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
50%30%איליםאילים-1.33-6.15
42אלפי בנדק 30/70 אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%הראלאלפי בנדק0.27-6.15
43אפסילון עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומיאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%אפסילוןאפסילון-0.7-6.16
44הראל אייל אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%הראלהראל-0.66-6.23
45מיטב תיק השקעות 25/75אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 25% מניות
30%30%מיטב תכליתמיטב תכלית-0.51-6.24
46אלפי בנדק עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומיאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%הראלאלפי בנדק-1.08-6.26
47א.ש SmartBeta מחקה משולבת אג"ח (70%) ומניות (30%) חודשי מנוטרלת מט"חאג'ח בארץ משולבת- כללי
אג'ח כללי בארץ משולבת- עד 30% מניות
10%50%אלטשולר שחםאלטשולר שחם-1.15-6.3
48מגדל 30/70 Buy Sideאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%מגדלמגדל-0.66-6.35
49אדמונד דה רוטשילד 30/70אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%רוטשילדרוטשילד-0.79-6.53
50סיגמא 25/75אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 25% מניות
50%30%סיגמאסיגמא-1-6.65
51ילין לפידות 25/75 צמיחהאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 25% מניות
30%30%ילין לפידות ילין לפידות -0.6-6.72
52אלפי בנדק 25/75אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 25% מניות
10%30%הראלאלפי בנדק-0.74-6.72
53מגדל 25/75 פלוסאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 25% מניות
30%30%מגדלמגדל-0.83-6.73
54הראל 30/70 פלוסאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%הראלהראל-0.49-6.8
55דיאמונד (2B)י 30/70אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%איילוןדיאמונד-0.84-6.88
56הראל 25/75אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 25% מניות
30%30%הראלהראל-0.94-6.99
57אינטראקטיב ישראל 30/70אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%מגדלאינטראקטיב-1.46-7.03
58קסם אקטיב 30/70אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
50%30%קסםקסם-0.86-7.07
59אילים עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומיאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
50%30%איליםאילים-1.36-7.17
60ילין לפידות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%ילין לפידות ילין לפידות -0.95-7.22
61פלקון תיק השקעות + 30%אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%סיגמאפלקון-1.49-7.39
62מגדל עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומיאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%מגדלמגדל-1.01-7.85
63כוון 30/70אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%איילון כוון -1.34-8.07
64אנליסט עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומיאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%אנליסטאנליסט-1.23-8.37
65אלטשולר שחם עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומיאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%אלטשולר שחםאלטשולר שחם-1.67-8.59
66אלטשולר שחם 30-70אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%אלטשולר שחםאלטשולר שחם-2.21-9.35
67מגדל תיק אג"ח - הכנסה חודשיתאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 15% מניות
10%30%מגדלמגדל-1.82-9.45
68ברק 30/70אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
50%30%ברקברק-0.34-9.87
69אי.בי.אי. מחקה משולבת DAX (70%) STOXX Europe 600י (30%) חודשי מנוטרלת מט"חמניות בחו'ל
מניות בחו'ל משולבת
10%120%אי.בי.איאי.בי.אי-7.65-16.11
70אנליסט 30/70אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%אנליסטאנליסט-1.27
71פסגות ספיר אג"ח + 30%אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%פסגותפסגות-0.83
72הראל אגד ישראלי אג"ח +30%אגד קרנות
אגד ישראלי
50%30%הראלהראל-0.92
73איילון תיק עד 30% מניות – אגד ישראליאגד קרנות
אגד ישראלי
30%30%איילוןאיילון-0.31
74פרופאונד 30/70אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%איילוןפרופאונד-0.62

גמישות

 בחרשם קרן הנאמנותענףחשיפת מטחחשיפת מניותמנהל הקרןמנהל השקעותתשואה יומיתמתחילת החודשמתחילת השנהשנה
1ברק גמישהגמישות

120%120%ברקברק4.536.05
2סיגמא גמישהגמישות

120%120%סיגמאסיגמא-1.860.42
3אזימוט השקעותגמישות

120%120%קסםאזימוט-1.16-1.39
4ורדן Flexibleגמישות

120%120%קסםורדן2.85-1.64
5הראל לשםגמישות

120%120%הראלהראל-2.25-2.3
6פינסה גמישהגמישות

120%120%סיגמאפינסה-3.64-3.61
7פסגות ספיר גמישהגמישות

120%120%פסגותפסגות-1.98-4.07
8דולפין גמישהגמישות

120%120%פסגותדולפין-1.52-4.53
9מוניטר גמישהגמישות

120%120%קסםמוניטר-3.8-4.71
10פורצ`ן גמישהגמישות

120%120%איילוןפורצ`ן-6.38-5.03
11אנליסט השקעותגמישות

120%120%אנליסט אנליסט -2.09-5.35
12אי.בי.אי. גמישהגמישות

120%120%אי.בי.איאי.בי.אי-1.35-5.88
13פוקוס גמישהגמישות

120%120%איילוןפוקוס-4.08-5.89
14אושן יצירה גמישהגמישות

120%120%סיגמאאושן יצירה -5.51-5.99
15איילון השקעותגמישות

120%120%איילוןאיילון-4.27-6.09
16פסטרנק שהם גמישהגמישות

120%120%איילוןפסטרנק שהם-4.23-6.23
17מיטב LONG RUNגמישות

120%120%מיטב תכליתמיטב תכלית-1.68-6.25
18מור השקעות גמישות

120%120%מורמור-2.52-6.35
19מור גמישה גמישות

120%120%מורמור-2.7-6.65
20פורטה השקעותגמישות

120%120%קסםפורטה-1.66-6.7
21פסגות גמישהגמישות

120%120%פסגותפסגות-3.66-6.77
22אנליסט גמישהגמישות

120%120%אנליסט אנליסט -3.75-7.23
23הראל גמישה (היובל‏)גמישות

120%200%הראלהראל-4.16-7.92
24אפסילון גמישהגמישות

120%120%אפסילון אפסילון -1.58-8.15
25אלפא טק גמישה גמישות

120%120%הראלאלפא טק -7.06-8.26
26הראל אודםגמישות

120%120%הראלהראל-2.9-8.27
27אלטשולר שחם גמישהגמישות

120%120%אלטשולר שחםאלטשולר שחם-3.38-9.19
28ISP Asset Management השקעותגמישות

120%120%איילוןISP-1.92-9.34
29מיטב סקיי השקעותגמישות

120%120%מיטב תכליתמיטב תכלית-2.73-9.37
30מגדל גמישהגמישות

120%120%מגדלמגדל-1.91-9.53
31מעלות היכל השקעות אור השבתגמישות

120%120%איילוןמעלות היכל-2.86-9.56
32הראל איתןגמישות

120%120%הראלהראל-2.38-11.04
33פסגות תיק השקעות גמישגמישות

120%120%פסגותפסגות-2.91-11.54
34דיאמונד גמישהגמישות

120%120%איילוןדיאמונד-3.24-11.91
35כוון גמישהגמישות

120%120%איילון כוון -3.07-12.22
36ילין לפידות גמישהגמישות

120%120%ילין לפידותילין לפידות-3.13-12.53
37פרופאונד גמישה גמישות

120%120%איילוןפרופאונד-4.1-13.2
38פסגות Flex גמישות

120%200%פסגותפסגות-7.2-14.06
39אפסילון אלפא ביתא גמישהגמישות

120%120%אפסילוןאפסילון-6.11-15.75
40קסם אקטיב גמישהגמישות

120%200%קסםקסם-3.81-16.36
41קסם אקטיב תיק השקעות גמישגמישות

120%120%קסםקסם-6.41-17.06
42אביב-שגב גמישהגמישות

120%120%איילוןאביב שגב-7.23-17.8
43שקדי קפיטל גמישהגמישות

200%200%איילוןשקדי-4.99-21.36
44קבין גמישהגמישות

120%120%איילוןקבין-4.56-22.12
45תמיר פישמן גמישהגמישות

120%120%תמיר פישמןתמיר פישמן-0.8-22.42
46אלפי בנדק גמישהגמישות

120%120%הראלאלפי בנדק4.08
47גביש גמישהגמישות

120%120%הראלגביש1.3

מניות בארץ

 בחרשם קרן הנאמנותענףחשיפת מטחחשיפת מניותמנהל הקרןמנהל השקעותתשואה יומיתמתחילת החודשמתחילת השנהשנה
1מיטב גז ונפט מניות בארץ
מניות לפי ענפים
10%120%מיטב תכליתמיטב תכלית-7.6125.92
2קסם אקטיב אנרגיהמניות בארץ
מניות לפי ענפים
50%120%קסםקסם-4.1613.21
3הראל תשתיות ישראלמניות בארץ
מניות לפי ענפים
10%120%הראלהראל-5.1911.18
4קסם אקטיב מניות ישראל ESGמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%קסםקסם1.654.89
5הראל מניות במומנטום ת"א Large & Mid Capמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
10%120%הראלהראל-4.80.84
6מור מניות ערך מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
120%120%מורמור-1.33-1.87
7אילים מניות תשתיותמניות בארץ
מניות לפי ענפים
30%120%איליםאילים0.39-2.6
8פינסה מניותמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%סיגמאפינסה-4.48-2.72
9ילין לפידות מניות ערך ת"א 125מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
30%120%ילין לפידות ילין לפידות -5.05-2.86
10פוקוס מניותמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%איילוןפוקוס-2.55-2.94
11ב. אלטרנטיב מניות ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%איילוןבסט אלטרנטיב-3.49-3.11
12ברומטר מניות מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%איילוןברומטר-2.27-3.33
13דולפין יתרמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Small Cap
30%120%פסגותדולפין-2.52-3.39
14אושן יצירה תיק מניות מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
120%120%סיגמאאושן יצירה -5.38-3.79
15פסגות ת"א Large & Mid Cap מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
30%120%פסגות פסגות-2.28-4.03
16מגדל מניות ישראל ת"א 125מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
10%120%מגדלמגדל-3.54-4.57
17מור מניות ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%מורמור-2.02-4.83
18ילין לפידות Large & mid cap ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
30%120%ילין לפידותילין לפידות-4.31-4.87
19FOREST מניותמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%פורסטפורסט-2.14-4.87
20אילים מניות בנקיםמניות בארץ
מניות לפי ענפים
30%120%איליםאילים-0.28-5.13
21אנליסט מניות ישראל Large & mid capמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
30%120%אנליסט אנליסט -3.17-5.14
22אזימוט מניות מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%קסםאזימוט-3.41-5.15
23הראל מניות דיבידנדמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%הראלהראל-2.9-5.32
24אפסילון ת"א Large & Mid Capמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
10%120%אפסילוןאפסילון-3.95-5.58
25איילון מניות בנקיםמניות בארץ
מניות לפי ענפים
10%120%איילוןאיילון-1.07-5.87
26אלטשולר שחם סופה מניותמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%אלטשולר שחםאלטשולר שחם-3-5.94
27מיטב סקיי מניות מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
10%120%מיטב תכליתמיטב תכלית-4.54-6.23
28סיגמא מניות ישראל מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
50%120%סיגמאסיגמא-3.31-6.3
29דולפין מניות מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%פסגותדולפין-4.45-6.31
30הראל מחקה אינדקס בנקים ישראלמניות בארץ
מניות לפי ענפים
ת'א בנקים
10%120%הראלהראל-1.67-6.32
31אילים נבחרת מניות LARGE & MID CAP ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
30%120%איליםאילים-4-6.48
32מור מניות ת"א 125 מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
10%120%מורמור-2.85-6.54
33הראל מניות ערך Buy Side ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%הראלהראל-3.81-6.58
34אנליסט מניותמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%אנליסט אנליסט -3.89-6.71
35מיטב מניות ת"א MID CAP מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
10%120%מיטב תכליתמיטב תכלית-3.23-6.74
36פסגות ת"א 125מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
10%120%פסגותפסגות-4.17-6.8
37אפסילון מניות ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
10%120%אפסילון אפסילון -3.29-6.88
38סלע מניותמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%פסגותסלע-3.19-7.11
39מיטב מניות צמיחהמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
10%120%מיטב תכליתמיטב תכלית-3.22-7.45
40אפסילון אלפא ביתא מניות פקטוריםמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
10%120%אפסילוןאפסילון-6.4-7.54
41אדמונד דה רוטשילד סמארטגן ת"א 125 נקובה $מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
120%120%רוטשילדרוטשילד-1.97-7.62
42אלטשולר שחם ת"א MID CAP STOCK PICKINGמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
30%120%אלטשולר שחםאלטשולר שחם-2.55-7.64
43אנליסט מניות ת"א 125 במומנטוםמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
30%120%אנליסטאנליסט-3.24-7.74
44פסגות מניות ישראליותמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%פסגותפסגות-3.38-7.87
45פסגות מניות BuySide ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
10%120%פסגותפסגות-3.78-7.92
46אקסלנס קסם מניות ת"א 35מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
10%120%קסםקסם-3.89-8.01
47אלטשולר שחם ת"א 125מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
10%120%אלטשולר שחםאלטשולר שחם-2.87-8.01
48מור יתר מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Small Cap
30%120%מורמור-2.15-8.02
49פורטה מניותמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
120%120%קסםפורטה-3.16-8.16
50פסטרנק שהם מניותמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%איילוןפסטרנק שהם-4.91-8.19
51מיטב מניות LONG RUN מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
10%120%מיטב תכליתמיטב תכלית-3.52-8.2
52א.ש SmartBeta מחקה A.B Mid - Small Cap Multifactor Top 30 TAמניות בארץ
מניות כללי
מדד אחר
10%120%אלטשולר שחםאלטשולר שחם-3.54-8.31
53הראל מניות תנודתיות נמוכה ת"א Large & Mid Capמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
10%120%הראלהראל-1.43-8.36
54מיטב מניות ESG ישראל מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%מיטב תכליתמיטב תכלית-1.46-8.38
55איילון תיק מניות כשרהמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
120%120%איילוןאיילון-0.62-9.01
56אינטראקטיב ישראל אחזקות בעלי עניין ת"א Large & Mid Capמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
10%120%מגדלאינטראקטיב-4.73-9.17
57מגדל מניות ישראל Buy Sideמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%מגדלמגדל-1.89-9.39
58מיטב ת״א 125 מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
10%120%מיטב תכליתמיטב תכלית-3.54-9.41
59איילון משקל שווה ת"א 35מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
30%120%איילוןאיילון-4.22-9.53
60מגדל מניות יתרמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Small Cap
30%120%מגדלמגדל-1.69-9.54
61אימפקט מניות מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%איילוןאימפקט-2.83-9.56
62תמיר פישמן מניותמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
50%120%תמיר פישמן תמיר פישמן -1.39-9.65
63אלפי בנדק מניות ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%הראלאלפי בנדק-2.31-9.65
64מיטב מניות ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
120%120%מיטב תכליתמיטב תכלית-1.59-9.76
65דיאמונד מניות ת"א 125מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
10%120%איילוןדיאמונד-3.56-9.93
66הראל מניות פיננסים ונדל"ןמניות בארץ
מניות לפי ענפים
10%120%הראלהראל-3.48-10
67ילין לפידות מניות דיבידנד מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
10%120%ילין לפידותילין לפידות-3.44-10.16
68אלטשולר שחם יתרמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Small Cap
0120%אלטשולר שחםאלטשולר שחם-3.47-10.2
69ילין לפידות מנייתיתמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%ילין לפידותילין לפידות-1.69-10.36
70פורטה מניות ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%קסםפורטה-4.92-10.45
71קסם אקטיב מניות ישראל Large & Mid Capמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
30%120%קסםקסם-4.68-10.59
72מגדל ת"א Mid Capמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
10%120%מגדלמגדל-2.15-10.6
73אלפא טק מניות יתרמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Small Cap
30%120%הראלאלפא טק-3.98-10.81
74הראל ספיר מניותמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%הראלהראל-4.29-10.81
75ברק מניות ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%ברקברק-4.36-10.83
76רוטשילד ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
10%120%רוטשילדרוטשילד-2.34-10.94
77אקסיומה נבחרת מניות ת"א 125מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
30%120%סיגמאאקסיומה-7.03-11.61
78אנליסט תעשיותמניות בארץ
מניות לפי ענפים
30%120%אנליסט אנליסט -2.22-11.81
79איילון מניות מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%איילוןאיילון-4.05-11.98
80ילין לפידות יתר מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Small Cap
30%120%ילין לפידותילין לפידות-1.57-12.16
81פסגות נדל"ןמניות בארץ
מניות לפי ענפים
30%120%פסגותפסגות-3.87-12.42
82סיגמא ת"א 125 מודל ESGמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
30%120%סיגמאסיגמא-4.09-12.74
83פסגות ת"א 35 Index Plusמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
10%120%פסגותפסגות-4.37-12.75
84הראל מניות Large Cap ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
30%120%הראלהראל-4.04-13.02
85כוון מניות ישראל מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%איילון כוון -4.49-13.11
86פרופאונד מנייתיתמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%איילוןפרופאונד-3.47-13.2
87אי.בי.אי. יתרמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Small Cap
10%120%אי.בי.אי אי.בי.אי -2.58-13.21
88איילון מימון ואשראי חוץ בנקאימניות בארץ
מניות לפי ענפים
30%120%איילוןאיילון-5.17-13.22
89אנליסט מניות SMALL CAP ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Small Cap
30%120%אנליסט אנליסט -2.76-13.41
90הראל מניות Mid Cap ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
50%120%הראלהראל-2.87-13.45
91ילין לפידות מניות צמיחהמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
120%120%ילין לפידותילין לפידות-1.34-13.71
92הראל השקעות ת"א Large & Mid Capמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
30%120%הראלהראל-5.24-13.78
93אי.בי.אי מניותמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
10%120%אי.בי.אי אי.בי.אי -3.55-14.02
94פסגות ת"א 90 ויתרמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
10%120%פסגותפסגות-3.78-14.68
95הראל מניות ישראל Large & Mid Capמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
10%120%הראלהראל-5.52-14.83
96הראל נבחרת מניותמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%הראלהראל-4.64-14.91
97אלטשולר שחם נדל"ןמניות בארץ
מניות לפי ענפים
30%120%אלטשולר שחםאלטשולר שחם-3.77-14.98
98אי.בי.אי. מניות ישראל Large & mid capמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Large & Mid Cap
10%120%אי.בי.אי אי.בי.אי -4.31-15
99פסגות יתרמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Small Cap
10%120%פסגותפסגות-3.16-15.3
100פיטנגו מניותמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%איילוןפיטנגו-2.87-15.48
101מור נדל"ן מניות בארץ
מניות לפי ענפים
30%120%מורמור-4.73-15.53
102מגדל נדל"ןמניות בארץ
מניות לפי ענפים
10%120%מגדלמגדל-4.35-15.75
103קסם אקטיב מניותמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%קסםקסם-4.18-15.96
104אנליסט נדל"ןמניות בארץ
מניות לפי ענפים
30%120%אנליסט אנליסט -7.7-16.22
105ילין לפידות מניות נדל"ןמניות בארץ
מניות לפי ענפים
30%120%ילין לפידות ילין לפידות -4.29-16.24
106אינטראקטיב טכנולוגיה ישראלמניות בארץ
מניות לפי ענפים
30%120%מגדלאינטראקטיב-1.95-16.33
107הראל ת"א-SME150מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%הראלהראל-5.05-16.65
108פסגות מניות פלוס מניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%פסגותפסגות-1.92-17.01
109אלפא טק מניות ESG ישראלמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
10%120%הראלאלפא טק-5.62-17.05
110הראל מניות צמיחהמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
10%120%הראלהראל-2.02-17.69
111קסם אקטיב יתרמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות Small Cap
30%120%קסםקסם-4.53-21.64
112אינטראקטיב אנרגיה ירוקה ישראל וארה"במניות בארץ
מניות לפי ענפים
30%120%מגדלאינטראקטיב-0.33-21.87
113אי.בי.אי. זיקה לקנאביס ישראלמניות בארץ
מניות לפי ענפים
30%120%אי.בי.איאי.בי.אי-11.73-30.55
114Gse Spotי מניותמניות בארץ
מניות לפי שווי שוק
מניות All Cap
30%120%איילוןג`י. אס. אי. ספוט-3

מניות בחו"ל

 בחרשם קרן הנאמנותענףחשיפת מטחחשיפת מניותמנהל הקרןמנהל השקעותתשואה יומיתמתחילת החודשמתחילת השנהשנה
1אפסילון זהבמניות בחו'ל
מניות לפי ענפים בחו'ל
120%120%אפסילון אפסילון1.29.71
2מגדל Buy Side חו"ל אנרגיה מתחדשתמניות בחו'ל
מניות לפי ענפים בחו'ל
120%120%מגדלמגדל1.48.49
3מגדל סיןמניות בחו'ל
מניות גיאוגרפי
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט'ח
120%120%מגדלמגדל8.327.57
4מיטב זהבמניות בחו'ל
מניות לפי ענפים בחו'ל
120%200%מיטב תכליתמיטב תכלית0.136.27
5אי.בי.אי. סיןמניות בחו'ל
מניות גיאוגרפי
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט'ח
120%120%אי.בי.אי אי.בי.אי 11.154.92
6מגדל שווקים מתעורריםמניות בחו'ל
מניות גיאוגרפי
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט'ח
120%120%מגדלמגדל1.432.98
7אנליסט BDCמניות בחו'ל
מניות לפי ענפים בחו'ל
120%120%אנליסטאנליסט-4.31-1.74
8דרך מניות ערך כשר מניות בחו'ל
מניות כללי בחו'ל
מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
120%120%סיגמאדרך-4.23-2.17
9מור אנרגיה נקיה גלובלימניות בחו'ל
מניות לפי ענפים בחו'ל
120%120%מורמור-2.42-2.47
10אלפא טק מניות חו"ל ESGמניות בחו'ל
מניות גיאוגרפי
ארה'ב חשופת מט'ח
120%120%הראלאלפא טק -5.06-3.21
11פסגות מניות דיבידנד גלובלי מניות בחו'ל
מניות כללי בחו'ל
מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
120%120%פסגותפסגות-7.04-4.32
12אי.בי.אי. ביוטכנולוגיה גלובלימניות בחו'ל
מניות לפי ענפים בחו'ל
120%120%אי.בי.אי אי.בי.אי 4.4-4.67
13סיגמא מניות ערך גלובלימניות בחו'ל
מניות כללי בחו'ל
מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
120%120%סיגמאסיגמא-5.56-5.54
14מגדל הודומניות בחו'ל
מניות גיאוגרפי
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט'ח
120%120%מגדלמגדל-1.83-5.56
15פסגות שווקים מתעורריםמניות בחו'ל
מניות גיאוגרפי
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט'ח
120%120%פסגותפסגות-0.16-6.88
16ברומטר מניות גלובאלימניות בחו'ל
מניות כללי בחו'ל
מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
120%120%איילוןברומטר-3.29-7.04
17הראל מניות שווקים מתעוררים מניות בחו'ל
מניות גיאוגרפי
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט'ח
120%120%הראלהראל2.12-7.99
18אנליסט אסיה ללא יפןמניות בחו'ל
מניות גיאוגרפי
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט'ח
120%120%אנליסטאנליסט3.45-8.31
19מגדל מניות ארה"ב מניות בחו'ל
מניות גיאוגרפי
ארה'ב חשופת מט'ח
120%120%מגדלמגדל-5.72-8.36
20פסטרנק שהם (4D) מניות חו"למניות בחו'ל
מניות כללי בחו'ל
מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
120%120%איילוןפסטרנק שהם-4.49-8.56
21הראל מניות חו"ל - נקובה $ מניות בחו'ל
מניות כללי בחו'ל
מניות כללי בחו'ל נקובת מט'ח
120%120%הראלהראל-2.5-8.58
22רוטשילד שווקים מתעורריםמניות בחו'ל
מניות גיאוגרפי
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט'ח
120%120%רוטשילדרוטשילד2.98-9.18
23טופ אלפא מניות חו"למניות בחו'ל
מניות כללי בחו'ל
מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
120%120%איילוןטופ אלפא-3.22-9.52
24אי.בי.אי. מניות ארה"במניות בחו'ל
מניות גיאוגרפי
ארה'ב חשופת מט'ח
120%120%אי.בי.אי אי.בי.אי -3.89-9.67
25מור מניות גלובלימניות בחו'ל
מניות כללי בחו'ל
מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
120%120%מור מור -3.37-10.18
26פסגות יפןמניות בחו'ל
מניות גיאוגרפי
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט'ח
120%120%פסגותפסגות-4.98-10.29
27תמיר פישמן Well Beingמניות בחו'ל
מניות כללי בחו'ל
מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
120%120%תמיר פישמןתמיר פישמן1.72-10.3
28מגדל אפיקים חו"למניות בחו'ל
מניות כללי בחו'ל
מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
120%120%מגדלמגדל-2.69-10.42
29סיגמא מניות חו"למניות בחו'ל
מניות כללי בחו'ל
מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
120%120%סיגמאסיגמא-6.27-10.84
30אפסילון מניות חו"למניות בחו'ל
מניות כללי בחו'ל
מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
120%120%אפסילוןאפסילון-5.41-10.87
31מגדל מניות חו"ל נקובה $מניות בחו'ל
מניות כללי בחו'ל
מניות כללי בחו'ל נקובת מט'ח
120%120%מגדלמגדל-1.24-10.91
32הראל מניות חו"ל במומנטוםמניות בחו'ל
מניות כללי בחו'ל
מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
120%120%הראלהראל-4.9-11.09
33אפסילון ארה"ב נקוב $מניות בחו'ל
מניות כללי בחו'ל
מניות כללי בחו'ל נקובת מט'ח
120%120%אפסילוןאפסילון-5.35-11.4
34הראל חו"ל סקטורים בצמיחהמניות בחו'ל
מניות כללי בחו'ל
מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
50%120%הראלהראל-6.69-11.67
35אנליסט מניות חו"למניות בחו'ל
מניות כללי בחו'ל
מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
120%120%אנליסט אנליסט -3.61-11.79
36פסגות ארה"במניות בחו'ל
מניות גיאוגרפי
ארה'ב חשופת מט'ח
120%120%פסגותפסגות-3.98-11.97
37מיטב מניות ארה"במניות בחו'ל
מניות גיאוגרפי
ארה'ב חשופת מט'ח
120%120%מיטב תכליתמיטב תכלית-3.65-12
38סיגמא מניות דיבידנד אירופהמניות בחו'ל
מניות גיאוגרפי
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט'ח
120%120%סיגמאסיגמא-5.56-12.15
39פסגות תיק מניות עולמי - נקובה $מניות בחו'ל
מניות כללי בחו'ל
מניות כללי בחו'ל נקובת מט'ח
120%120%פסגותפסגות-4.49-12.34
40אפסילון ארה"ב מניות בחו'ל
מניות גיאוגרפי
ארה'ב חשופת מט'ח
120%120%אפסילון אפסילון -5.61-12.49
41איילון מניות גלובאלימניות בחו'ל
מניות כללי בחו'ל
מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
120%120%איילוןאיילון-8.43-12.62
42אי.בי.אי. גלובל אקוויטימניות בחו'ל
מניות כללי בחו'ל
מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
120%120%אי.בי.אי אי.בי.אי -3.68-12.95
43פסגות MID CAP עולמימניות בחו'ל
מניות כללי בחו'ל
מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
120%120%פסגותפסגות-4.98-12.95
44אלפי בנדק מניות חו"למניות בחו'ל
מניות כללי בחו'ל
מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
120%120%הראלאלפי בנדק-4.39-13.08
45מור מניות צמיחה גלובלי מניות בחו'ל
מניות כללי בחו'ל
מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
120%120%מורמור-3.98-13.34
46מגדל מניות סייבר חו"למניות בחו'ל
מניות לפי ענפים בחו'ל
120%120%מגדלמגדל0.4-13.5
47US אנליסט מניות גלובלימניות בחו'ל
מניות גיאוגרפי
ארה'ב חשופת מט'ח
120%120%אנליסט אנליסט -4.23-13.67
48הראל מניות חו"למניות בחו'ל
מניות כללי בחו'ל
מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
120%120%הראלהראל-4.5-13.95
49רוטשילד ארה"ב חייבתמניות בחו'ל
מניות גיאוגרפי
ארה'ב חשופת מט'ח
120%120%רוטשילדרוטשילד-5.58-14.06
50אושן יצירה גלובל אקוויטי מניות בחו'ל
מניות כללי בחו'ל
מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
120%120%סיגמאאושן יצירה-5.65-14.35
51ילין לפידות מניות חו"ל נקובה $מניות בחו'ל
מניות כללי בחו'ל
מניות כללי בחו'ל נקובת מט'ח
120%120%ילין לפידות ילין לפידות -4.79-14.51
52פסגות מניות חו"למניות בחו'ל
מניות כללי בחו'ל
מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
120%120%פסגותפסגות-3.89-15.46
53הראל שווקים מפותחים עד 30% מט"חמניות בחו'ל
מניות גיאוגרפי
מניות גיאוגרפי מוגנת מט'ח
30%120%הראלהראל-6.45-15.57
54רוטשילד תיק מניות גלובלי מניות בחו'ל
מניות כללי בחו'ל
מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
120%120%רוטשילדרוטשילד-4.42-15.62
55מיטב מניות טכנולוגיה חו"למניות בחו'ל
מניות לפי ענפים בחו'ל
120%120%מיטב תכליתמיטב תכלית-3.73-15.82
56ילין לפידות מניות חו"למניות בחו'ל
מניות כללי בחו'ל
מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
120%120%ילין לפידות ילין לפידות -4.6-15.98
57סלע מניות חו"למניות בחו'ל
מניות כללי בחו'ל
מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
120%120%פסגותסלע-2.21-16.03
58אי.בי.אי. מחקה אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי מנוטרלת מט"חמניות בחו'ל
מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט'ח
ארה'ב - מדד אחר
10%120%אי.בי.איאי.בי.אי-8.11-16.15
59טרגט אניגמה מניות חו"למניות בחו'ל
מניות כללי בחו'ל
מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
120%120%איילוןטרגט-4.83-16.16
60הראל מניות נדל'ן עולמי עד 30% מט'חמניות בחו'ל
מניות לפי ענפים בחו'ל
30%120%הראלהראל-8.85-16.42
61קסם הפניקס מניות חו"ל מניות בחו'ל
מניות גיאוגרפי
ארה'ב חשופת מט'ח
120%120%קסםקסם-4.72-16.43
62אפסילון אירופהמניות בחו'ל
מניות גיאוגרפי
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט'ח
120%120%אפסילון אפסילון -6.11-16.5
63אקסלנס קסם מניות חו"למניות בחו'ל
מניות כללי בחו'ל
מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
120%120%קסםקסם-5.97-16.51
64הורייזן פיוצ`ר טק גלובלימניות בחו'ל
מניות לפי ענפים בחו'ל
120%120%איילוןהורייזן-6.82-16.82
65פסגות סקטורים חו"ל – מנוטרלת מט"חמניות בחו'ל
מניות כללי בחו'ל
מניות כללי בחו'ל מוגנת מט'ח
10%120%פסגותפסגות-9.65-16.93
66אפסילון אירופה עד 30% מט"ח מניות בחו'ל
מניות גיאוגרפי
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט'ח
30%120%אפסילוןאפסילון-6.59-16.99
67פסגות ארה"ב Index Plus כשרהמניות בחו'ל
מניות גיאוגרפי
ארה'ב חשופת מט'ח
120%120%פסגותפסגות-5.54-17.05
68AB מניות USמניות בחו'ל
מניות גיאוגרפי
ארה'ב חשופת מט'ח
120%120%קסםקסם-3.84-17.62
69דיאמונד מניות גלובאלי מניות בחו'ל
מניות כללי בחו'ל
מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
120%120%איילון דיאמונד-6.38-17.65
70הראל אירופה עד 30% מט"חמניות בחו'ל
מניות גיאוגרפי
מניות גיאוגרפי מוגנת מט'ח
30%120%הראלהראל-8.32-17.7
71פסגות אירופהמניות בחו'ל
מניות גיאוגרפי
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט'ח
120%120%פסגותפסגות-5.72-17.81
72מגדל סקטורים ארה"ב - מנוטרלת מט"חמניות בחו'ל
מניות גיאוגרפי
מניות גיאוגרפי מוגנת מט'ח
10%120%מגדלמגדל-4.28-18.35
73פסגות‎ ‎‏אירופה ‏Index Plus‏ - מנוטרלת מט"חמניות בחו'ל
מניות גיאוגרפי
מניות גיאוגרפי מוגנת מט'ח
10%120%פסגותפסגות-7.35-18.61
74קסם אקטיב מדדי מניות חו"ל כשרהמניות בחו'ל
מניות כללי בחו'ל
מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
120%120%קסםקסם-2.61-19.16
75אימפקט Global Sharesמניות בחו'ל
מניות כללי בחו'ל
מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
120%120%איילוןאימפקט-4.85-19.42
76כוון מניות גלובלית U.Sמניות בחו'ל
מניות גיאוגרפי
ארה'ב חשופת מט'ח
120%120%איילון כוון -5.71-19.44
77אלטשולר שחם ירוקה גלובלימניות בחו'ל
מניות לפי ענפים בחו'ל
120%120%אלטשולר שחםאלטשולר שחם-7.26-19.84
78קסם אקטיב סקטורים עולמימניות בחו'ל
מניות לפי ענפים בחו'ל
מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
120%120%קסםקסם-4.32-20.01
79הראל סקטורים עולמי עד 30% מט"חמניות בחו'ל
מניות כללי בחו'ל
מניות כללי בחו'ל מוגנת מט'ח
30%120%הראלהראל-6.97-20.1
80אלטשולר שחם S&P 500מניות בחו'ל
מניות גיאוגרפי
ארה'ב חשופת מט'ח
120%120%אלטשולר שחםאלטשולר שחם -9.22-20.57
81קבין מניות חו"למניות בחו'ל
מניות כללי בחו'ל
מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
120%120%איילוןקבין-4.28-20.72
82איילון מניות USמניות בחו'ל
מניות גיאוגרפי
ארה'ב חשופת מט'ח
120%120%איילוןאיילון-5.29-20.73
83אדמונד דה רוטשילד RTF אינדקס Global Manufacturers מנוטרלת דולר מחירמניות בחו'ל
מניות כללי בחו'ל- מנוטרלת מט'ח
מניות כללי בחו'ל
120%120%רוטשילדרוטשילד-9.79-20.79
84פורצ`ן מניות חו"למניות בחו'ל
מניות כללי בחו'ל
מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
120%120%איילוןפורצ`ן-8.84-20.82
85הראל חו"ל USמניות בחו'ל
מניות גיאוגרפי
ארה'ב חשופת מט'ח
120%120%הראלהראל-6.16-20.87
86אילים מניות חו"למניות בחו'ל
מניות כללי בחו'ל
מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
120%120%איליםאילים-5.88-20.92
87AB מניות גלובלימניות בחו'ל
מניות כללי בחו'ל
מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
120%120%קסםקסם-4.72-21.48
88פסגות מניות צמיחה גלובלימניות בחו'ל
מניות כללי בחו'ל
מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
120%120%פסגותפסגות-3.98-22.58
89הראל ואליו 2 מניות חו`ל ESG עד 30% מט`חמניות בחו'ל
מניות כללי בחו'ל
מניות כללי בחו'ל מוגנת מט'ח
30%120%הראלהראל-9.7-22.77
90קסם אקטיב ארה"ב חייבתמניות בחו'ל
מניות גיאוגרפי
ארה'ב חשופת מט'ח
120%120%קסםקסם-6.37-22.9
91אפסילון ארה"ב מנוטרלת מט"חמניות בחו'ל
מניות גיאוגרפי
מניות גיאוגרפי מוגנת מט'ח
10%120%אפסילוןאפסילון-8.28-23.03
92פסגות שווקים מתעוררים ‏Index Plus‏ - מנוטרלת מט"חמניות בחו'ל
מניות גיאוגרפי
מניות גיאוגרפי מוגנת מט'ח
10%120%פסגותפסגות-5.37-23.06
93הראל אופטימום גרמניה Mid Cap עד 30% מט"חמניות בחו'ל
מניות גיאוגרפי
מניות גיאוגרפי מוגנת מט'ח
30%120%הראלהראל-6.93-23.21
94טרגט מניות אירופהמניות בחו'ל
מניות גיאוגרפי
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט'ח
120%120%איילוןטרגט-7.64-23.35
95קסם אקטיב מניות עולםמניות בחו'ל
מניות כללי בחו'ל
מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
120%120%קסםקסם-7.31-23.66
96אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"חמניות בחו'ל
מניות גיאוגרפי
מניות גיאוגרפי מוגנת מט'ח
30%120%אלטשולר שחםאלטשולר שחם-9.31-24.25
97אי.בי.אי. מחקה אינדקס פודטק גלובלי מנוטרלת דולרמניות בחו'ל
מניות לפי ענפים בחו'ל- חשופת מט'ח
ענפים אחרים
120%120%אי.בי.איאי.בי.אי-9.43-24.55
98פסגות מניות Fintech פלוסמניות בחו'ל
מניות לפי ענפים בחו'ל
120%120%פסגותפסגות-6.5-25.01
99מיטב מניות חו"ל עד 30% מט"חמניות בחו'ל
מניות כללי בחו'ל
מניות כללי בחו'ל מוגנת מט'ח
30%120%מיטב תכליתמיטב תכלית-11.88-25.4
100פסגות ארה"ב Index Plus - מנוטרלת מט"חמניות בחו'ל
מניות גיאוגרפי
מניות גיאוגרפי מוגנת מט'ח
10%120%פסגותפסגות-8.74-25.57
101אלטשולר שחם תיירות ופנאי גלובלימניות בחו'ל
מניות לפי ענפים בחו'ל
120%120%אלטשולר שחםאלטשולר שחם-11.32-25.74
102מגדל יMID CAP גרמניה מנוטרלת מט"חמניות בחו'ל
מניות גיאוגרפי
מניות גיאוגרפי מוגנת מט'ח
10%120%מגדלמגדל-11.26-25.78
103ברק מניות חו"למניות בחו'ל
מניות כללי בחו'ל
מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
120%120%ברקברק-5.89-26.01
104פסגות ענקיות טכנולוגיה חו"למניות בחו'ל
מניות לפי ענפים בחו'ל
ארה'ב חשופת מט'ח
120%120%פסגותפסגות-8.83-26.57
105פסגות מניות רובוטיקה חו"למניות בחו'ל
מניות לפי ענפים בחו'ל
120%120%פסגותפסגות-11.87-26.87
106אלטשולר שחם מניות גלובלי עד 30% מט"חמניות בחו'ל
מניות גיאוגרפי
מניות גיאוגרפי מוגנת מט'ח
30%120%אלטשולר שחםאלטשולר שחם-10.03-27.21
107סיגמא מימון המונים באקוויטי-P2Pמניות בחו'ל
מניות לפי ענפים בחו'ל
120%120%סיגמאסיגמא-6.11-27.25
108הראל כלכלה ירוקה גלובלית עד 30% מט"חמניות בחו'ל
מניות לפי ענפים בחו'ל
מניות כללי בחו'ל מוגנת מט'ח
30%120%הראלהראל-10.24-27.47
109מור מניות טכנולוגיה גלובלימניות בחו'ל
מניות לפי ענפים בחו'ל
120%120%מורמור-5.08-27.49
110הראל מניות טכנולוגיה עולמיתמניות בחו'ל
מניות לפי ענפים בחו'ל
120%120%הראלהראל-8.68-28.25
111אי.בי.אי. D.A. MODEL מניות בחו'ל
מניות גיאוגרפי
ארה'ב חשופת מט'ח
120%120%אי.בי.איאי.בי.אי-3.32-29.35
112מגדל מניות חו"ל טכנולוגיות חדשניות - מנוטרלת מט"חמניות בחו'ל
מניות כללי בחו'ל
מניות כללי בחו'ל מוגנת מט'ח
10%120%מגדלמגדל-7.9-29.9
113אקליפטוס DIGITAL ECONOMYמניות בחו'ל
מניות כללי בחו'ל
מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
120%120%תמיר פישמן תמיר פישמן -0.26-30.45
114הראל מניות ארה"ב עד 30% מט"חמניות בחו'ל
מניות גיאוגרפי
מניות גיאוגרפי מוגנת מט'ח
30%120%הראלהראל-12.96-39.92
115איילון קנאביס חו"למניות בחו'ל
מניות לפי ענפים בחו'ל
120%120%איילוןאיילון-14.86-40.93
116אי.בי.אי. קנאביס עולמי + ישראלמניות בחו'ל
מניות לפי ענפים בחו'ל
120%120%אי.בי.איאי.בי.אי-19.04-43.56
117סלע קנאביס גלובלימניות בחו'ל
מניות לפי ענפים בחו'ל
120%120%פסגותסלע-14.2-44.28
118איילון מניות בלוקצ`יין וכרייהמניות בחו'ל
מניות לפי ענפים בחו'ל
120%120%איילוןאיילון-20.12-54.27
119תמיר פישמן Value Stocksמניות בחו'ל
מניות כללי בחו'ל
מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
120%120%תמיר פישמןתמיר פישמן-3.41
120קסם אקטיב מניות טכנולוגיה גלובלימניות בחו'ל
מניות לפי ענפים בחו'ל
120%120%קסםקסם-4.63
121ISP Asset Management מניות חו"למניות בחו'ל
מניות כללי בחו'ל
מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
120%120%איילוןisp-2.36
122קסם אקטיב SPAC & NextGen IPO מנוטרלת מט"חמניות בחו'ל
מניות כללי בחו'ל
מניות כללי בחו'ל מוגנת מט'ח
10%120%קסםקסם-0.08
123קסם אקטיב מניות סין (A-Share)מניות בחו'ל
מניות גיאוגרפי
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט'ח
120%120%קסםקסם1.49
124אנליסט Quantex מניות ארה"ב ESG במומנטוםמניות בחו'ל
מניות גיאוגרפי
ארה'ב חשופת מט'ח
120%120%אנליסטאנליסט-7.58

ממונפות ואסטרטגיות

 בחרשם קרן הנאמנותענףחשיפת מטחחשיפת מניותמנהל הקרןמנהל השקעותתשואה יומיתמתחילת החודשמתחילת השנהשנה
1פסגות דולר פי 3ממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
200%>0פסגותפסגות16.242.32
2איילון אקסטרים דולר פי 3ממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
200%>0איילוןאיילון16.3541.69
3מודלים לונג דולר פי 3ממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
200%>0סיגמאסיגמא16.4140.52
4סיגמא אסטרטגיות ממונפתממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
200%>200%>סיגמאסיגמא0.421.02
5ברק אסטרטגיות – קרן ממונפתממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
200%>200%>ברקברק10.140.92
6איביאי 20/90 - אסטרטגיותממונפות ואסטרטגיות
אסטרטגיות (לא ממונפות)
50%30%אי.בי.איאי.בי.אי-0.05-1.39
7פסגות (!) קונצרני לונג שורט – קרן ממונפתממונפות ואסטרטגיות
ממונפות אחר
10%0פסגותפסגות0.5-2.55
8אי.בי.אי. צמודה 20/90 – אסטרטגיותממונפות ואסטרטגיות
אסטרטגיות (לא ממונפות)
50%30%אי.בי.איאי.בי.אי0.11-4.22
9אלטשולר שחם - קרן ממונפתממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
200%>200%>אלטשולר שחםאלטשולר שחם-1.05-6.01
10מגדל אסטרטגיות אג"ח מדינהממונפות ואסטרטגיות
אסטרטגיות (לא ממונפות)
10%0מגדלמגדל-0.19-6.63
11אי.בי.אי. אסטרטגיות - ממונפתממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
200%>200%>אי.בי.איאי.בי.אי-4.47-7.58
12אנליסט אסטרטגיותממונפות ואסטרטגיות
אסטרטגיות (לא ממונפות)
50%200%אנליסט אנליסט -2.15-7.8
13אפסילון אלפא ביתא אסטרטגיות ממונפתממונפות ואסטרטגיות
ממונפות אחר
120%200%אפסילוןאפסילון-2.69-9.05
14הראל מעו"ף בריבוע ממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
10%200%>הראלהראל-7.62-15.73
15מגדל דיקלה מעוף כפלייםממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
10%200%>מגדלמגדל-7.48-16.1
16קבין השקעות - ממונפתממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
200%>200%>איילוןקבין-6.65-26.88
17איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3ממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
0200%>איילוןאיילון-13.17-27.73
18איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3ממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
10%200%>איילוןאיילון-13.13-29.83
19מגדל נאסד"ק כפליים - קרן ממונפתממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
200%>200%>מגדלמגדל-13.11-47.76
20איילון אקסטרים 500 S&P פי 3ממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
120%200%>איילוןאיילון-22.54-51.09
21איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 ממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
120%200%>איילון איילון-24.8-69.88
22ברק אולטרה דאקס פי 3ממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
120%200%>ברקברק-27.28
23ברק אולטרה S&P 500 פי 3ממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
120%200%>ברקברק-24.75
24ברק אולטרה נאסד"ק 100 פי 3ממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
120%200%>ברקברק-27.28
25הראל איתן אסטרטגיותממונפות ואסטרטגיות
אסטרטגיות (לא ממונפות)
120%200%הראלהראל-4.27
26פסגות אסטרטגיות - ממונפתממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
200%>200%>פסגותפסגות-12.24
27מגדל אסטרטגיותממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
200%>200%>מגדלמגדל1.54
28ברק אולטרה ת"א 35 פי 3ממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
0200%>ברקברק-12.83
29ברק אולטרה ת"א 125 פי 3ממונפות ואסטרטגיות
ממונפות בסיכון גבוה
10%200%>ברקברק-13.38

קרן כספית

 בחרשם קרן הנאמנותענףחשיפת מטחחשיפת מניותמנהל הקרןמנהל השקעותתשואה יומיתמתחילת החודשמתחילת השנהשנה
1פסגות כספית דולר לריבית עולהקרן כספית
כספית מט'חית עם קונצרני
חשופת דולר
120%0פסגותפסגות3.8911.65
2פסגות כספית דולריתקרן כספית
כספית מט'חית עם קונצרני
חשופת דולר
120%0פסגותפסגות3.8911.64
3מיטב כספית דולריתקרן כספית
כספית מט'חית עם קונצרני
חשופת דולר
120%0מיטב תכליתמיטב תכלית3.8711.62
4קסם אקטיב כספית דולרקרן כספית
כספית מט'חית עם קונצרני
חשופת דולר
120%0קסםקסם3.8811.57
5הראל כספית דולרית מגמת ריביתקרן כספית
כספית מט'חית עם קונצרני
חשופת דולר
120%0הראלהראל3.8211.54
6מגדל כספית דולרקרן כספית
כספית מט'חית עם קונצרני
חשופת דולר
120%0מגדלמגדל3.8211.48
7הראל כספית דולריתקרן כספית
כספית מט'חית עם קונצרני
חשופת דולר
120%0הראלהראל3.7811.24
8הראל כספית דולר נזיל חייבתקרן כספית
כספית מט'חית עם קונצרני
חשופת דולר
120%0הראלהראל3.7911.24
9פסגות כספית נקובה $‏קרן כספית
כספית מט'חית עם קונצרני
נקובת מט'ח
120%0פסגותפסגות3.4211.1
10פסגות כספית דולרית – נקובה $קרן כספית
כספית מט'חית עם קונצרני
נקובת מט'ח
120%0פסגותפסגות3.4111.09
11קסם אקטיב כספית נקובה דולרקרן כספית
כספית מט'חית עם קונצרני
נקובת מט'ח
120%0קסםקסם3.4211.02
12מגדל כספית נקובה בדולר $קרן כספית
כספית מט'חית עם קונצרני
נקובת מט'ח
120%0מגדלמגדל3.3711.01
13הראל כספית פטורה נקובה $קרן כספית
כספית מט'חית עם קונצרני
נקובת מט'ח
120%0הראלהראל3.3511.01
14הראל כספית נקובה ב-$ קרן כספית
כספית מט'חית עם קונצרני
נקובת מט'ח
120%0הראלהראל3.3810.97
15מיטב כספית נקובה ב - $קרן כספית
כספית מט'חית עם קונצרני
נקובת מט'ח
120%0מיטב תכליתמיטב תכלית3.3510.95
16מגדל כספיתקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
00מגדלמגדל0.050.19
17הראל כספית ניהול נזילותקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
00הראלהראל0.070.17
18אנליסט כספית שקלית עם קונצרניקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
00אנליסט אנליסט 0.090.15
19מור כספית קרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
00מורמור0.070.14
20הראל כספית מגמת ריביתקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
00הראלהראל0.060.13
21פסגות כספית פטורהקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
00פסגותפסגות0.080.13
22פסגות כספית שקליתקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
00פסגותפסגות0.060.12
23הראל כספית שקליתקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
00הראלהראל0.070.11
24קסם אקטיב כספיתקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
00קסםקסם0.050.09
25אנליסט כספית שקליתקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
00אנליסט אנליסט 0.070.09
26מגדל כספית שקליתקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
00מגדלמגדל0.050.08
27איילון כספיתקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
00איילוןאיילון0.040.04
28מיטב כספיתקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
00מיטב תכליתמיטב תכלית0.050.04
29אי.בי.אי. כספית פטורהקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית עם קונצרני
00אי.בי.אי אי.בי.אי 0.01-0.01
30אלטשולר שחם כספים תרומה למען הקהילהקרן כספית
כספית שקלית
כספית שקלית ללא קונצרני
00אלטשולר שחםאלטשולר שחם-0.02-0.06

אג"ח בארץ- מדינה

 בחרשם קרן הנאמנותענףחשיפת מטחחשיפת מניותמנהל הקרןמנהל השקעותתשואה יומיתמתחילת החודשמתחילת השנהשנה
1הראל מדינה שמרני + 10%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - עד 10% מניות
10%10%הראלהראל0.130.75
2קסם אקטיב אג"ח מדינהאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - ללא מניות
30%0קסםקסם0.140.05
3אלטשולר שחם אג"ח מדינה שקלית בריבית משתנהאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה שקליות- ללא מניות
00אלטשולר שחםאלטשולר שחם-0.01-0.26
4אנליסט ממשלתית תיק סולידי עד שנתייםאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - עד 10% מניות
10%10%אנליסט אנליסט -0.04-0.39
5אי.בי.אי. ממשלתי שקלי קצר פלוסאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה שקליות- ללא מניות
00אי.בי.איאי.בי.אי-0.07-0.4
6אי.בי.אי מק"מאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה שקליות- ללא מניות
00אי.בי.אי אי.בי.אי -0.17-0.45
7ילין לפידות מדינה צמוד קצראג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה צמוד מדד- עד 10% מניות
10%10%ילין לפידותילין לפידות0.03-0.55
8תמיר פישמן חיסכון ממשלתי עד שנתייםאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - עד 10% מניות
10%10%תמיר פישמן תמיר פישמן -0.07-0.65
9אדמונד דה-רוטשילד שקלית מדינה ללא מניותאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה שקליות- ללא מניות
10%0רוטשילדרוטשילד-0.08-0.84
10מור מק"מ פלוס אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה שקליות- עד 10% מניות
10%10%מורמור-0.21-0.86
11FOREST אגם - אג"ח מדינה אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - ללא מניות
10%0פורסטפורסט0.31-0.97
12פסגות ריבית משתנה ממשלתי כשרהאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה שקליות- ללא מניות
10%0פסגותפסגות0.05-1.04
13כרמים צמוד ממשלתי בינוניאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה צמוד מדד- ללא מניות
00איילוןכרמים0.12-1.21
14הראל מדינה צמודהאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה צמוד מדד- ללא מניות
30%0הראלהראל0.26-1.24
15איביאי מק"מ פלוסאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה שקליות- עד 10% מניות
10%10%אי.בי.אי אי.בי.אי -0.43-1.27
16כרמים מדינה שקלית + 10%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה שקליות- עד 10% מניות
10%10%איילוןכרמים-0.27-1.4
17מיטב אג"ח מדינה ללא מניותאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - ללא מניות
10%0מיטב תכליתמיטב תכלית0.43-1.41
18קסם אקטיב ממשלתי משתנהאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה שקליות- עד 10% מניות
10%10%קסםקסם-0.31-1.42
19הראל מדינה שקליתאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה שקליות- ללא מניות
30%0הראלהראל-0.08-1.57
20קסם אקטיב ממשלתי שקלי עד שנתייםאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה שקליות- ללא מניות
00קסםקסם-0.11-1.62
21פסגות מדינה שקלי עד שנתייםאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה שקליות- ללא מניות
00פסגות פסגות-0.09-1.83
22אלטשולר שחם מדינה צמוד בינוניאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה צמוד מדד- ללא מניות
00אלטשולר שחםאלטשולר שחם0.31-1.85
23הראל מדד בינוני ממשלתיאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה צמוד מדד- עד 10% מניות
30%10%הראלהראל0-1.85
24פסגות מדינה צמוד בינוניאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה צמוד מדד- ללא מניות
00פסגותפסגות0.12-1.95
25מגדל אג"ח מדינהאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - ללא מניות
10%0מגדלמגדל0.27-2.03
26קסם אקטיב מדדית מדינהאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה צמוד מדד- ללא מניות
00קסםקסם0.35-2.06
27קסם אקטיב ממשלתי צמוד בינוניאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה צמוד מדד- ללא מניות
00קסםקסם0.21-2.31
28מור מדדית מדינה ללא מניותאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה צמוד מדד- ללא מניות
00מורמור0.05-2.39
29מגדל אינפלציה מדינהאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה צמוד מדד- עד 10% מניות
30%10%מגדלמגדל0.08-2.45
30מיטב מדינה צמודהאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה צמוד מדד- ללא מניות
30%0מיטב תכליתמיטב תכלית0.26-2.47
31קסם אקטיב ממשלתי צמוד + 10%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - עד 10% מניות
10%10%קסםקסם-0.04-2.62
32אי.בי.אי. (!) מדינה צמוד ללא מניותאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה צמוד מדד- ללא מניות
00אי.בי.איאי.בי.אי0.28-2.62
33הראל מדינה שקלי 0-3 שנים + 10%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - עד 10% מניות
10%10%הראלהראל-0.26-2.69
34פסגות מדינה צמוד ללא מניותאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה צמוד מדד- ללא מניות
10%0פסגותפסגות0.12-2.7
35פסגות מדינה צמוד + 10%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה צמוד מדד- עד 10% מניות
30%10%פסגותפסגות0-2.83
36פסגות מדינה מדדית ללא מניותאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה צמוד מדד- ללא מניות
10%0פסגותפסגות0.12-2.88
37מור סולידיתאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - ללא מניות
10%0מורמור0.46-2.88
38תמיר פישמן אג"ח מדינהאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - ללא מניות
10%0תמיר פישמןתמיר פישמן0.04-2.93
39מיטב מדינה שקלי עד 4 שניםאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה שקליות- ללא מניות
00מיטב תכליתמיטב תכלית-0.01-2.94
40פסגות מדינה שקלי פלוסאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה שקליות- עד 10% מניות
10%10%פסגותפסגות0.07-2.95
41מיטב (!) אג"ח ממשלתיאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - ללא מניות
30%0מיטב תכליתמיטב תכלית0.19-2.95
42מיטב מדדית ממשלתית כשרהאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה צמוד מדד- עד 10% מניות
10%10%מיטב תכליתמיטב תכלית-0.14-3
43אפסילון מדינה צמוד ללא מניותאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה צמוד מדד- ללא מניות
00אפסילון אפסילון 0.14-3.03
44מגדל מדינה פלוס A ומעלהאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - ללא מניות
30%0מגדלמגדל-0.03-3.04
45אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניותאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה צמוד מדד- ללא מניות
00אלטשולר שחםאלטשולר שחם0.29-3.11
46סיגמא מדינה עד 5 שנים ללא מניותאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - ללא מניות
10%0סיגמאסיגמא0.06-3.14
47מגדל מדד מדינה אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה צמוד מדד- עד 10% מניות
10%10%מגדלמגדל-0.17-3.22
48ילין לפידות צמוד מדינה אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה צמוד מדד- ללא מניות
10%0ילין לפידות ילין לפידות 0.22-3.26
49סיגמא מדינה + 20%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי- עד 20% מניות
30%30%סיגמאסיגמא-0.7-3.27
50מיטב מדינה צמודה + 10% אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה צמוד מדד- עד 10% מניות
10%10%מיטב תכליתמיטב תכלית-0.1-3.34
51סיגמא צמודה פלוסאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה צמוד מדד- עד 10% מניות
10%10%סיגמאסיגמא-0.09-3.41
52הראל תיק מדינהאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - ללא מניות
10%0הראלהראל-0.01-3.46
53פסגות תיק מדינה צמוד מדדאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה צמוד מדד- עד 10% מניות
010%פסגותפסגות0.23-3.47
54מגדל מדינה שקלי 1-2 שנים פלוסאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה שקליות- עד 10% מניות
10%10%מגדלמגדל-0.51-3.47
55מור אג"ח מדינה - כשרה אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - ללא מניות
00מורמור-0.07-3.47
56הראל מדינה + 10%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - עד 10% מניות
30%10%הראלהראל-0.17-3.51
57הראל צמודים ממשלתי ללא מניותאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה צמוד מדד- ללא מניות
10%0הראלהראל0.26-3.52
58קסם אקטיב מדינה ו- AAי + 10%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - עד 10% מניות
10%10%קסםקסם-0.38-3.54
59הראל מדינה צמוד + 10%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה צמוד מדד- עד 10% מניות
10%10%הראלהראל-0.41-3.6
60פסגות מדינה ומדורג AAי + 10%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - עד 10% מניות
10%10%פסגותפסגות-0.29-3.61
61אי.בי.אי. מדינה פלוס A ומעלהאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - ללא מניות
10%0אי.בי.איאי.בי.אי0.08-3.61
62איילון מדדית מדינה ללא מניותאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה צמוד מדד- ללא מניות
10%0איילוןאיילון0.12-3.66
63מור מדדית מדינה +20%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי- עד 20% מניות
10%30%מורמור-0.59-3.67
64מיטב ממשלתי+ 10%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - עד 10% מניות
10%10%מיטב תכליתמיטב תכלית-0.08-3.68
65אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניותאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - ללא מניות
10%0אלטשולר שחםאלטשולר שחם0.1-3.69
66סיגמא אג"ח מדינה אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - ללא מניות
10%0סיגמאסיגמא0.02-3.77
67הראל אג"ח ממשלתיותאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - ללא מניות
10%0הראלהראל-0.17-3.78
68אי.בי.אי. מדינה + 10%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - עד 10% מניות
10%10%אי.בי.איאי.בי.אי-0.11-3.8
69סיגמא אג"ח מדינה + 10%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - עד 10% מניות
10%10%סיגמאסיגמא-0.44-3.83
70ילין לפידות מדינה ללא מניותאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - ללא מניות
00ילין לפידות ילין לפידות -0.02-3.86
71קסם אקטיב מדינה – AA ומעלהאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - ללא מניות
00קסםקסם0.08-3.88
72קסם אקטיב שקלית ממשלתית כשרהאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה שקליות- ללא מניות
00קסםקסם-0.18-3.89
73קסם אקטיב ממשלתי + 20%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי- עד 20% מניות
10%30%קסםקסם-0.72-3.91
74קסם אקטיב מדינה ללא מניות כשרהאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - ללא מניות
30%0קסםקסם0.01-3.92
75הראל מדינהאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - ללא מניות
10%0הראלהראל-0.01-3.95
76אילים אג"ח מדינה + 10%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - עד 10% מניות
30%10%איליםאילים-0.2-3.98
77ילין לפידות מדינה + 10%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - עד 10% מניות
30%10%ילין לפידותילין לפידות-0.24-3.98
78אנליסט אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניותאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - ללא מניות
00אנליסטאנליסט-0.03-4.01
79אפסילון אג"ח מדינה ללא מניותאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - ללא מניות
10%0אפסילוןאפסילון-0.11-4.04
80רוטשילד אג"ח מדינה ללא מניות אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - ללא מניות
10%0רוטשילדרוטשילד-0.03-4.08
81פסגות מדינה ומניותאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי- עד 20% מניות
10%30%פסגותפסגות-0.86-4.09
82אלטשולר שחם אג"ח מדינה שקליותאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה שקליות- ללא מניות
10%0אלטשולר שחםאלטשולר שחם-0.07-4.1
83ברק אג"ח מדינהאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - ללא מניות
30%0ברקברק-0.62-4.11
84פסגות אג"ח מדינה + 10%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - עד 10% מניות
30%10%פסגותפסגות-0.44-4.11
85קסם אקטיב מדינה+10%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - עד 10% מניות
10%10%קסםקסם-0.27-4.13
86אנליסט מדינהאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - ללא מניות
10%0אנליסטאנליסט-0.06-4.17
87הראל צמודים ממשלתייםאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה צמוד מדד- ללא מניות
00הראלהראל-0.06-4.17
88מיטב מדינה אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - ללא מניות
30%0מיטב תכליתמיטב תכלית-0.05-4.19
89קסם אקטיב ממשלתי+15%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי- עד 20% מניות
10%30%קסםקסם-0.07-4.21
90קסם אקטיב מדינה פלטינוםאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - ללא מניות
00קסםקסם-0.09-4.24
91ילין לפידות מדינה + 20%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי- עד 20% מניות
30%30%ילין לפידות ילין לפידות -0.47-4.29
92ילין לפידות מדינה שקלי 1-4 שניםאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה שקליות- ללא מניות
00ילין לפידותילין לפידות-0.16-4.38
93אפסילון אג"ח מדינה + 10%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - עד 10% מניות
10%10%אפסילוןאפסילון-0.33-4.44
94פסגות מדינה שקלי + 10%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה שקליות- עד 10% מניות
10%10%פסגותפסגות-0.34-4.47
95פסגות אג"ח מדינה כשרהאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - ללא מניות
10%0פסגותפסגות-0.05-4.51
96מגדל אג"ח ומניות עד 10%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - עד 10% מניות
10%10%מגדלמגדל-0.21-4.52
97רוטשילד מדינה + 10%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - עד 10% מניות
30%10%רוטשילדרוטשילד-0.36-4.53
98מיטב מדינה + 10%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - עד 10% מניות
30%10%מיטב תכליתמיטב תכלית-0.16-4.65
99סיגמא תיק אג"ח + 15%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי- עד 20% מניות
30%30%סיגמאסיגמא-0.38-4.66
100אי.בי.אי. נטע מדינה ללא מניותאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - ללא מניות
00אי.בי.אי אי.בי.אי 0.17-4.7
101מגדל אג"ח מדינה + 15%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי- עד 20% מניות
30%30%מגדלמגדל-0.56-4.72
102איילון מדינה פרימיוםאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - ללא מניות
10%0איילוןאיילון0.01-4.73
103מור שקלית מדינה ללא מניות - כשרה אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה שקליות- ללא מניות
00מורמור-0.15-4.8
104מור אג"ח מדינה + 15%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי- עד 20% מניות
10%30%מורמור-0.56-4.81
105מור מדינה + 10%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - עד 10% מניות
10%10%מורמור-0.39-4.83
106סיגמא ממשלתי שקלי אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה שקליות- ללא מניות
00סיגמאסיגמא-0.33-4.91
107ילין לפידות תיק ממשלתי + 10%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - עד 10% מניות
30%10%ילין לפידותילין לפידות-0.35-4.96
108פסגות מדינה ומדורג + 15%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי- עד 20% מניות
30%30%פסגותפסגות-0.62-5
109אילים מדינה שקלית פלוסאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה שקליות- עד 10% מניות
10%10%איליםאילים-0.48-5.01
110איילון מדינה + 10%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - עד 10% מניות
30%10%איילון איילון-0.2-5.03
111איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגותאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה שקליות- ללא מניות
30%0איילוןאיילון-0.16-5.08
112פסגות מדינה ומדורג ללא מניות אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - ללא מניות
00פסגותפסגות-0.12-5.08
113הראל מדינה פלוסאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי- עד 20% מניות
30%30%הראלהראל-0.36-5.1
114מיטב מדינה + 20%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי- עד 20% מניות
10%30%מיטב תכליתמיטב תכלית-0.77-5.12
115אנליסט אג"ח מדינה + 10% אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - עד 10% מניות
50%10%אנליסט אנליסט -0.32-5.14
116קסם אקטיב ממשלתי שקליאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה שקליות- ללא מניות
10%0קסםקסם-0.57-5.23
117אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10% אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - עד 10% מניות
10%10%אלטשולר שחםאלטשולר שחם-0.83-5.42
118ילין לפידות מדינה שקלי ללא מניותאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה שקליות- ללא מניות
00ילין לפידותילין לפידות-0.19-5.44
119מיטב מדינה שקלית כשרהאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה שקליות- ללא מניות
00מיטב תכליתמיטב תכלית-0.15-5.63
120איילון מדינה שקלית פלוס 10%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה שקליות- עד 10% מניות
10%10%איילוןאיילון-0.47-5.64
121פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניותאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - ללא מניות
10%0פסגותפסגות-0.09-5.67
122אלטשולר שחם מדינה צמוד + 10%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה צמוד מדד- עד 10% מניות
10%10%אלטשולר שחםאלטשולר שחם-0.97-5.76
123אלטשולר שחם אג"ח מדינה שקלית + 10%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה שקליות- עד 10% מניות
10%10%אלטשולר שחםאלטשולר שחם-0.94-5.8
124פסגות מדינה שקלי פלוס ללא מניותאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה שקליות- ללא מניות
10%0פסגותפסגות-0.04-5.9
125איילון מדינה + 20%אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי- עד 20% מניות
30%30%איילוןאיילון-0.66-6.13
126הראל שקלית ממשלתית אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה שקליות- ללא מניות
00הראלהראל-0.25-6.17
127פסגות (!) תיק שקלי אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה שקליות- ללא מניות
10%0פסגותפסגות-0.12-6.88
128אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 20%אג'ח בארץ- מדינה

30%30%אלטשולר שחםאלטשולר שחם-1.94-7.85
129הראל מדינה שקלית ארוכהאג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה שקליות- ללא מניות
00הראלהראל-0.04-13.23
130מגדל מדינה שקלים ארוכים אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה שקליות- ללא מניות
00מגדלמגדל-0.25-13.7

אג"ח בחו"ל

 בחרשם קרן הנאמנותענףחשיפת מטחחשיפת מניותמנהל הקרןמנהל השקעותתשואה יומיתמתחילת החודשמתחילת השנהשנה
1מגדל דולר אגרסיבית אג"ח חו"לאג'ח בחו'ל
אג'ח חשופת דולר
200%0מגדלמגדל4.289.73
2אדמונד דה רוטשילד תיק אג"ח חול - חסכון עד שנתיים נקוב $אג'ח בחו'ל
אג'ח נקובת מט'ח
120%0רוטשילדרוטשילד2.799
3אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולריתאג'ח בחו'ל
אג'ח חשופת דולר
120%0אלטשולר שחםאלטשולר שחם3.28.89
4הראל אג"ח מדינות בחו"ל - נקובה $אג'ח בחו'ל
אג'ח נקובת מט'ח
120%0הראלהראל2.928.71
5אושן יצירה (!) אג"ח דולר בינלאומי לפדיון עד 12/23אג'ח בחו'ל
אג'ח חשופת דולר
120%0סיגמאאושן יצירה 2.738.59
6קסם אקטיב אג"ח חו"ל 2023 נקובה בדולראג'ח בחו'ל
אג'ח נקובת מט'ח
120%0קסםקסם2.888.42
7אי.בי.אי. אג"ח דולר ריבית משתנה פלוסאג'ח בחו'ל
אג'ח חשופת דולר
120%30%אי.בי.איאי.בי.אי2.787.7
8סיגמא (!) אג"ח דולר בינלאומיאג'ח בחו'ל
אג'ח חשופת דולר
120%0סיגמאסיגמא2.847.53
9תמיר פישמן אג"ח חו"ל בריבית משתנהאג'ח בחו'ל
אג'ח חשופת מט'ח
120%10%תמיר פישמןתמיר פישמן2.467.37
10אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $אג'ח בחו'ל
אג'ח נקובת מט'ח
120%0אי.בי.איאי.בי.אי3.377.33
11הראל תיק אג"ח חו"ל - נקובה $אג'ח בחו'ל
אג'ח נקובת מט'ח
120%30%הראלהראל2.617.28
12מיטב (!) אג"ח דולר בינלאומיאג'ח בחו'ל
אג'ח חשופת דולר
120%0מיטב תכליתמיטב תכלית3.357.12
13אי.בי.אי. אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שניםאג'ח בחו'ל
אג'ח נקובת מט'ח
120%0אי.בי.אי אי.בי.אי 2.397.01
14הראל אג"ח דולר בינלאומי אג'ח בחו'ל
אג'ח חשופת דולר
120%0הראלהראל2.66.16
15אי.בי.אי. אג"ח גלובליאג'ח בחו'ל
אג'ח חשופת מט'ח
120%0אי.בי.אי אי.בי.אי 2.195.27
16מגדל אג"ח $ בינלאומי – נקובה דולר אג'ח בחו'ל
אג'ח נקובת מט'ח
120%0מגדלמגדל1.784.54
17מיטב (!) אג"ח דולר אג'ח בחו'ל
אג'ח חשופת דולר
120%0מיטב תכליתמיטב תכלית2.054.46
18הראל בונד חו"ל - נקובה $ אג'ח בחו'ל
אג'ח נקובת מט'ח
120%0הראלהראל2.064.42
19תמיר פישמן אג"ח בינלאומי (!)אג'ח בחו'ל
אג'ח חשופת דולר
120%0תמיר פישמןתמיר פישמן1.44.37
20הראל אג"ח חו"ל דולראג'ח בחו'ל
אג'ח חשופת דולר
120%0הראלהראל2.034.18
21אי.בי.אי אגח $בינלאומי !אג'ח בחו'ל
אג'ח חשופת דולר
120%0אי.בי.אי אי.בי.אי 1.73.96
22קסם אקטיב אג"ח דולר בינלאומיאג'ח בחו'ל
אג'ח חשופת דולר
120%0קסםקסם2.023.84
23פסגות Bond Dollar Plusאג'ח בחו'ל
אג'ח חשופת דולר
120%0פסגותפסגות2.533.81
24מגדל (!) אג"ח חו"ל לפדיון 2026אג'ח בחו'ל
אג'ח חשופת דולר
120%0מגדלמגדל2.073.14
25ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניותאג'ח בחו'ל
אג'ח חשופת מט'ח
120%10%ילין לפידות ילין לפידות1.723.01
26אלטשולר שחם אג"ח גלובלי נקובה בדולראג'ח בחו'ל
אג'ח נקובת מט'ח
120%0אלטשולר שחםאלטשולר שחם0.293
27פסגות אג"ח עולמי מדורגאג'ח בחו'ל
אג'ח חשופת מט'ח
120%0פסגותפסגות1.372.7
28אפסילון אג"ח גלובליאג'ח בחו'ל
אג'ח חשופת מט'ח
120%10%אפסילון אפסילון 1.332.58
29מוניטר (!) אג"ח עולמי נקובה $אג'ח בחו'ל
אג'ח נקובת מט'ח
120%0קסםמוניטר1.382.49
30מיטב אג"ח חו"ל פלוסאג'ח בחו'ל
אג'ח חשופת מט'ח
120%10%מיטב תכליתמיטב תכלית1.132.49
31פורצ`ן (!) אג"ח בינלאומי אג'ח בחו'ל
אג'ח חשופת מט'ח
120%0איילוןפורצ`ן0.12.28
32אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניותאג'ח בחו'ל
אג'ח חשופת מט'ח
120%0אלטשולר שחםאלטשולר שחם0.222.22
33מוניטר 30/70- נקובה $אג'ח בחו'ל
אג'ח נקובת מט'ח
120%30%קסםמוניטר0.112.17
34אדמונד דה-רוטשילד 10/90 תיק אג"ח חול - נקובה $אג'ח בחו'ל
אג'ח נקובת מט'ח
120%10%רוטשילדרוטשילד1.021.95
35מיטב עוקבת תיק 2 חו"ל הבנק הבינלאומיאג'ח בחו'ל
אג'ח חשופת מט'ח
120%30%מיטב תכליתמיטב תכלית1.11.59
36אלטשולר שחם דולרית אג"ח חו"לאג'ח בחו'ל
אג'ח חשופת מט'ח
120%10%אלטשולר שחםאלטשולר שחם-0.011.25
37ילין לפידות (!) אג"ח חו"לאג'ח בחו'ל
אג'ח חשופת מט'ח
120%0ילין לפידות ילין לפידות1.591.24
38הראל בונד חו"ל מדורג נקובה $אג'ח בחו'ל
אג'ח נקובת מט'ח
120%0הראלהראל0.610.87
39מור 10/90 תיק חו"ל אג'ח בחו'ל
אג'ח חשופת מט'ח
120%10%מור מור1.030.83
40פסגות (!) אג"ח גלובליאג'ח בחו'ל
אג'ח חשופת מט'ח
120%0פסגותפסגות0.410.72
41פסגות (!) תיק אג"ח חו"ל HY – נקובה $אג'ח בחו'ל
אג'ח נקובת מט'ח
120%0פסגותפסגות-1.350.66
42פסגות אג"ח חו"ל מדורג – נקובה $אג'ח בחו'ל
אג'ח נקובת מט'ח
120%0פסגותפסגות0.860.47
43אלטשולר שחם עוקבת תיק חו"ל 2 הבנק הבינלאומיאג'ח בחו'ל
אג'ח חשופת מט'ח
120%30%אלטשולר שחםאלטשולר שחם-0.110.32
44איילון עוקבת חו"ל תיק 2 הבנק הבינלאומיאג'ח בחו'ל
אג'ח חשופת מט'ח
120%30%איילוןאיילון1.040.19
45פסגות (!) אג"ח דולראג'ח בחו'ל
אג'ח חשופת דולר
120%0פסגותפסגות-0.590.09
46פסגות ספיר חו"ל 30/70 – נקובה $אג'ח בחו'ל
אג'ח נקובת מט'ח
120%30%פסגותפסגות0.330
47הראל (!) אג"ח עולמיאג'ח בחו'ל
אג'ח חשופת מט'ח
120%0הראלהראל1.06-0.8
48פסגות ספיר תיק חו"לאג'ח בחו'ל
אג'ח חשופת מט'ח
120%50%פסגות פסגות-0.68-0.93
49ילין לפידות (!) אג"ח חו"ל נקוב $אג'ח בחו'ל
אג'ח נקובת מט'ח
120%10%ילין לפידות ילין לפידות0.29-1.18
50הראל (!) אג"ח חו"ל הזדמנויות - נקובה ב-$אג'ח בחו'ל
אג'ח נקובת מט'ח
120%10%הראלהראל1.07-2.68
51אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניותאג'ח בחו'ל
אג'ח חשופת מט'ח
120%0אנליסט אנליסט 0.36-2.72
52אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות נקובה $אג'ח בחו'ל
אג'ח נקובת מט'ח
120%0אנליסטאנליסט-0.31-2.86
53פסגות אג"ח חו"ל - מנוטרלת מט"חאג'ח בחו'ל
אג'ח מוגנת מט'ח
10%0פסגותפסגות-0.94-3.55
54אי.בי.אי אגח יורו בינלאומי !אג'ח בחו'ל
אג'ח חשופת מט'ח
120%0אי.בי.אי אי.בי.אי -0.29-3.57
55הראל אג"ח בינלאומי עד 20% מט"חאג'ח בחו'ל
אג'ח מוגנת מט'ח
30%0הראלהראל-0.26-4.03
56פסגות אג"ח ארה"ב 2-5 שנים – מנוטרלת מט"חאג'ח בחו'ל
אג'ח מוגנת מט'ח
10%0פסגותפסגות-0.91-5.42
57מיטב (!) 10/90 תיק אג"ח חו"ל עד 30% מט"ח אג'ח בחו'ל
אג'ח מוגנת מט'ח
30%10%מיטב תכליתמיטב תכלית-2.39-7.58
58אי. בי. אי. (!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"חאג'ח בחו'ל
אג'ח מוגנת מט'ח
10%0אי.בי.איאי.בי.אי-2.35-7.87
59אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל עד 10% מט"חאג'ח בחו'ל
אג'ח מוגנת מט'ח
10%0אלטשולר שחםאלטשולר שחם-3.44-8.26
60הראל אג"ח חו"ל יורואג'ח בחו'ל
אג'ח חשופת מט'ח
120%0הראלהראל-1.86-8.62
61אלטשולר שחם (!) אג"ח ארה"ב/חו"ל קונצרני עד 10% מט"חאג'ח בחו'ל
אג'ח מוגנת מט'ח
10%0אלטשולר שחםאלטשולר שחם-3.49-8.92
62פסגות (!)י HY חו"ל עד 4 שנים – עד 30% מט"חאג'ח בחו'ל
אג'ח מוגנת מט'ח
30%0פסגותפסגות-4.29-9.69
63ילין לפידות (!) אג"ח חברות חו"ל עד 30% מט"חאג'ח בחו'ל
אג'ח מוגנת מט'ח
30%10%ילין לפידות ילין לפידות-2.98-9.99
64קסם אקטיב אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"חאג'ח בחו'ל
אג'ח מוגנת מט'ח
10%10%קסםקסם-2.71-10.13
65קסם אקטיב (!) קונצרני חו"ל מנוטרלת מט"ח חייבתאג'ח בחו'ל
אג'ח מוגנת מט'ח
10%0קסםקסם-3.31-10.62
66הראל אג"ח חו"ל עד 20% מט"חאג'ח בחו'ל
אג'ח מוגנת מט'ח
30%30%הראלהראל-1.73-10.94
67קסם הפניקס (!) אג"ח גלובלי נקוב $ אג'ח בחו'ל
אג'ח נקובת מט'ח
120%10%קסםקסם-5.83-11.68
68ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות עד 30% מט"חאג'ח בחו'ל
אג'ח מוגנת מט'ח
30%10%ילין לפידות ילין לפידות-2.82-11.96
69אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות מנוטרלת מט"חאג'ח בחו'ל
אג'ח מוגנת מט'ח
10%0אנליסט אנליסט -2.95-11.97
70מגדל (!) אג"ח High Yield חו"ל מנוטרלת מט"חאג'ח בחו'ל
אג'ח מוגנת מט'ח
10%0מגדלמגדל-5.65-12.99
71Bloomberg Barclays US Corporate 1-5 Years PTF מנוטרלת מט"חאג'ח בחו'ל
אג'ח מנוטרלת מט'ח
10%0פסגותפסגות-1.61
72אילים אג"ח חו"ל Floaters נקובה $אג'ח בחו'ל
אג'ח נקובת מט'ח
120%0איליםאילים3.05
73אילים אג"ח חו"ל Floatersאג'ח בחו'ל
אג'ח חשופת דולר
120%0אילים אילים3.91

לתושבי חוץ בלבד

 בחרשם קרן הנאמנותענףחשיפת מטחחשיפת מניותמנהל הקרןמנהל השקעותתשואה יומיתמתחילת החודשמתחילת השנהשנה
1פסגות גלובלתושבי חוץ בלבד

120%120%פסגותפסגות-4.58-12.49
2HAREL US EQUITYלתושבי חוץ בלבד

120%120%הראלהראל-3.81-15.1

אג"ח בארץ - חברות והמרה

 בחרשם קרן הנאמנותענףחשיפת מטחחשיפת מניותמנהל הקרןמנהל השקעותתשואה יומיתמתחילת החודשמתחילת השנהשנה
1הראל (!) קונצרני דולרי ללא מניותאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
120%0הראלהראל4.5410.73
2הראל קונצרני דולריאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
120%10%הראלהראל3.759.42
3מיטב (!) הזדמנויות אג"ח בסיכון גבוה אג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה בסיכון גבוה
30%0מיטב תכליתמיטב תכלית0.090.89
4סיגמא אג"ח לפדיון עד 12/2023אג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח'מ עד 5 שנים
10%0סיגמאסיגמא0.350.34
5פסגות קונצרני צמוד דולר פלוסאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
120%0פסגותפסגות 0.080.31
6מגדל ‎עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומיאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח'מ עד 5 שנים
10%0מגדלמגדל0.440.07
7קסם אקטיב עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומיאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח'מ עד 5 שנים
10%0קסםקסם0.550.06
8אילים (!) אג"ח קונצרניאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
10%0איליםאילים-0.260
9פסטרנק שהם (!) אג"ח חברות ללא מניותאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
10%0איילון פסטרנק שהם0.37-0.6
10מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומיאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח'מ עד 5 שנים
10%0מיטב תכליתמיטב תכלית0.41-0.63
11מור (!) הזדמנויות אג"ח קונצרניאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
10%10%מורמור-0.04-0.67
12הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומיאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח'מ עד 5 שנים
10%0הראלהראל0.31-0.68
13אי.בי.אי. (!) קונצרני ריבית משתנהאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי ללא מניות
00אי.בי.איאי.בי.אי-0.03-0.91
14אג"ח מדורג (!) FOREST אג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
10%0פורסטפורסט0.42-0.99
15ב. אלטרנטיב (!) אג"ח קונצרניאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
50%0איילוןבסט אלטרנטיב0.27-1.18
16איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומיאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח'מ עד 5 שנים
10%0איילוןאיילון0.36-1.23
17מגדל (!) הזדמנויות באג"ח חברות סיכון מוגבראג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה בסיכון גבוה
10%10%מגדלמגדל-1.21-1.31
18תמיר פישמן (!) אג"ח חברותאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
30%0תמיר פישמןתמיר פישמן0.33-1.31
19הראל (!) נבחרת קונצרניאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
10%0הראלהראל0.48-1.44
20אי.בי.אי. (!) תיק קונצרניאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
30%0אי.בי.איאי.בי.אי0.09-1.5
21מור (!) תיק אג"ח קונצרניאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
10%0מורמור0.34-1.55
22מגדל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחהאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
10%0מגדלמגדל0.25-1.6
23HIGH YIELD מגדל ! אג"חאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה בסיכון גבוה
30%10%מגדלמגדל-1.52-1.62
24הראל (!) הזדמנויות קונצרני בסיכון גבוהאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה בסיכון גבוה
10%0הראלהראל0.5-1.82
25מיטב (!) אג"ח קונצרניאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
10%0מיטב תכליתמיטב תכלית0.5-1.88
26הראל אג"ח מדורג ומניותאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
30%30%הראלהראל0.03-1.98
27מגדל (!) אג"ח חברות Buy Sideאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
10%10%מגדלמגדל-0.14-1.99
28מגדל (!) אג"ח חברותאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
10%0מגדלמגדל-0.3-2.13
29מיטב (!) קונצרני פלוסאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
10%10%מיטב תכליתמיטב תכלית-0.53-2.15
30פסגות (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחהאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
10%0פסגותפסגות0.83-2.19
31פוקוס (!) אג"ח חברותאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
10%0איילוןפוקוס0.52-2.24
32מיטב אג"ח מדורגות ללא מניותאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
10%0מיטב תכליתמיטב תכלית0.47-2.24
33ילין לפידות (!) אג"ח פוטנציאל חברות בסיכון גבוהאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה בסיכון גבוה
30%0ילין לפידותילין לפידות -0.14-2.29
34פסגות (!) קונצרני ישראלאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
10%0פסגותפסגות0.32-2.41
35ילין לפידות (!) קונצרני ישראלאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
10%0ילין לפידות ילין לפידות 0.89-2.42
36פסגות בונד מדורגאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
50%0פסגותפסגות0.35-2.48
37אקסיומה אג"ח מדורג ללא מניותאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
30%0סיגמאאקסיומה1.1-2.48
38קסם אקטיב אג"ח חברות + 10%אג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
30%10%קסםקסם-0.35-2.53
39הראל (!) תיק השקעותאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה בסיכון גבוה
30%30%הראלהראל-1.13-2.59
40ילין לפידות (!) אג"ח פוטנציאל חברות בסיכון גבוה +10%אג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה בסיכון גבוה
30%10%ילין לפידותילין לפידות-0.24-2.67
41פסגות (!) אג"ח בתשואה גבוהה הגנתיאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה בסיכון גבוה
10%0פסגותפסגות-0.34-2.67
42הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחהאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
10%0הראלהראל0.75-2.67
43מגדל בונד שקלי A ומעלה +10%אג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי עם מניות
10%10%מגדלמגדל-0.24-2.75
44מור (!) אג"ח חברות עם רכיב בטוחהאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
10%0מורמור0.58-2.78
45ברומטר (!) אג"ח חברות ללא מניותאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
30%0איילוןברומטר0.56-2.82
46פסגות (!) קונצרני + 10%אג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
30%10%פסגותפסגות-0.02-2.86
47הראל קונצרני והנפקות פלוסאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
10%10%הראלהראל-0.13-2.86
48קסם אקטיב קונצרני A ומעלהאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
10%0קסםקסם0.53-2.88
49כרמים צמוד מדד מדורגאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
00איילוןכרמים0.65-2.99
50מור A ומעלה עד 4 שנים אג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח'מ עד 5 שנים
10%0מורמור0.46-3.11
51מיטב (!) שקלי קונצרני עד 4 שניםאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי ללא מניות
10%0מיטב תכליתמיטב תכלית0.13-3.13
52אזימוט (!) אג"ח חברותאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
30%0קסםאזימוט0.75-3.18
53מור בונד שקלי A ומעלה אג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי ללא מניות
00מורמור0.07-3.19
54גביש (!) אג"ח חברות ללא מניותאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
30%0הראלגביש-0.07-3.26
55פסגות (!) אג"ח חברות פלוס אג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה בסיכון גבוה
30%30%פסגותפסגות-0.68-3.27
56 Gse Spot מחקר קונצרניאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
10%0איילוןיונט0.32-3.28
57פרופאונד אג"ח מדורגות (!)אג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
10%0איילוןפרופאונד0.22-3.35
58מגדל (!) פלטינום אגח חברותאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
10%0מגדלמגדל0.44-3.35
59ילין לפידות A ומעלה + 10% אג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
10%10%ילין לפידות ילין לפידות 0.35-3.36
60הראל קונצרני A ומעלה אג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
50%0הראלהראל0.4-3.4
61קסם אקטיב תיק קונצרני מדורגאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
30%0קסםקסם0.24-3.48
62פסגות אג"ח חברות ללא מניותאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
30%0פסגותפסגות0.14-3.48
63פורטה (!) אג"ח חברותאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
30%10%קסםפורטה-0.41-3.5
64קסם אקטיב (!) קונצרני.אג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
30%0קסםקסם-0.02-3.5
65הראל קונצרני שקלי + 10%אג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי עם מניות
10%10%הראלהראל-0.44-3.52
66טרגט אג"ח חברות (!) ללא מניותאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
10%0איילוןטרגט0.32-3.57
67מגדל צמודה בונד מדורגאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח'מ עד 5 שנים
10%0מגדלמגדל0.65-3.59
68מיטב (!) נבחרת קונצרני אג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
30%0מיטב תכליתמיטב תכלית0.29-3.63
69רוטשילד אג"ח מדורג A ומעלהאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח'מ עד 5 שנים
10%0רוטשילדרוטשילד0.25-3.63
70ומעלה AA הראל קונצרניאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
10%0הראלהראל0.6-3.72
71מיטב בונד A ומעלהאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
30%10%מיטב תכליתמיטב תכלית0.38-3.74
72מגדל בונד צמוד A ומעלהאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
00מגדלמגדל0.6-3.74
73ילין לפידות (!) אג"ח קונצרניאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
30%0ילין לפידות ילין לפידות 0.46-3.77
74קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שניםאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
30%0קסםקסם0.41-3.82
75אי.בי.אי. אג"ח חברות שקליאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי ללא מניות
00אי.בי.אי אי.בי.אי -0.02-3.85
76מגדל בונד שקלי A ומעלהאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי ללא מניות
00מגדלמגדל0.07-3.9
77אי.בי.אי. (!) אג"ח חברותאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
30%0אי.בי.איאי.בי.אי0.38-3.92
78פסגות אג"ח חברות + 25% אג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
10%30%פסגותפסגות-0.57-3.93
79אפסילון אג"ח מדורג A ומעלה עד 4 שניםאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח'מ עד 5 שנים
30%0אפסילוןאפסילון0.37-3.94
80אנליסט אג"ח חברות + 30%אג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
50%30%אנליסט אנליסט -0.53-3.98
81ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים אג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח'מ עד 5 שנים
10%0ילין לפידות ילין לפידות 0.54-4.03
82ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות אג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
00ילין לפידותילין לפידות0.6-4.05
83פסגות (!) בטא קונצרני שקלי ללא מניותאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי ללא מניות
10%0פסגותפסגות-0.05-4.05
84ילין לפידות (!) קונצרני שקליאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי ללא מניות
00ילין לפידות ילין לפידות 0.15-4.08
85קסם אקסלנס מדינה שקלי – A ומעלהאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי ללא מניות
00קסםקסם0.22-4.1
86כרמים (!) אג"ח חברות אג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
10%10%איילוןכרמים-0.25-4.12
87ילין לפידות קונצרני שקלי + 20%אג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי עם מניות
10%30%ילין לפידותילין לפידות-0.13-4.14
88סיגמא (!) מודל דירוג פנימיאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
00סיגמאסיגמא0.09-4.14
89אנליסט אג"ח מדורג A ומעלה מח"מ 1-4 שניםאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח'מ עד 5 שנים
10%0אנליסטאנליסט0.46-4.17
90מור נבחרת חברות A ומעלהאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
30%0מורמור0.57-4.19
91מור אג"ח חברות אג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
10%10%מורמור0.3-4.2
92ברק (!) אג"ח חברותאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
30%0ברקברק0.26-4.2
93קסם אקטיב (!) מבחר קונצרני +10%אג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
10%10%קסםקסם-0.32-4.35
94ילין לפידות (!) אג"ח חברות + 10%אג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
10%10%ילין לפידותילין לפידות0.26-4.36
95קסם אקטיב קונצרני שקלי (!) TOTAL RETURNאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי ללא מניות
10%0קסםקסם0.18-4.38
96הראל שקלית קונצרני פלוסאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי עם מניות
30%30%הראלהראל-0.8-4.45
97פסגות אג"ח ממוצע AAאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח'מ עד 5 שנים
00פסגותפסגות0.63-4.46
98מיטב (!) אג"ח חברותאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
30%0מיטב תכליתמיטב תכלית0.15-4.47
99אנליסט (!) אג"ח רכיב בטוחהאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
10%0אנליסטאנליסט0.41-4.47
100אנליסט (!) אג"ח קונצרני אג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
30%0אנליסטאנליסט0.62-4.48
101הראל (!) קונצרני פלוסאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
30%10%הראלהראל-0.29-4.49
102אלטשולר שחם אג"ח תל בונדאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
00אלטשולר שחםאלטשולר שחם0.61-4.49
103אפסילון אג"ח מדורג ללא מניותאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
10%0אפסילון אפסילון 0.56-4.5
104מיטב מדורגות A ומעלהאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
30%0מיטב תכליתמיטב תכלית0.35-4.51
105פסגות תיק קונצרני מדורגאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
10%0פסגותפסגות0.54-4.54
106אנליסט מודל דירוג פנימיאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
30%0אנליסטאנליסט0.59-4.54
107קסם אקטיב קונצרני שקלי + 10אג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי עם מניות
30%10%קסםקסם-0.19-4.56
108קסם אקטיב אג"ח בנקים או AAאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח'מ עד 5 שנים
10%0קסםקסם0.49-4.59
109ילין לפידות קונצרני + 10%אג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
30%10%ילין לפידות ילין לפידות0.21-4.59
110מיטב קונצרני שקלי פלוסאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי עם מניות
10%10%מיטב תכליתמיטב תכלית-0.11-4.61
111ומעלה A אלטשולר שחם אג"ח קונצרני 1-4 שניםאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח'מ עד 5 שנים
10%0אלטשולר שחםאלטשולר שחם0.33-4.61
112מגדל בונד A ומעלהאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
00מגדלמגדל0.5-4.69
113מיטב קונצרני שקלי + 10%אג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי עם מניות
10%10%מיטב תכליתמיטב תכלית-0.01-4.72
114מגדל (!) תיק השקעות קונצרני ישראלאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
10%10%מגדלמגדל0.57-4.77
115אי.בי.אי. גבע אג"ח חברותאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
10%10%אי.בי.אי אי.בי.אי 0.12-4.83
116מיטב אג"ח קונצרני מדורג עד 5 שנים אג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח'מ עד 5 שנים
30%0מיטב תכליתמיטב תכלית0.11-4.86
117מיטב קונצרני שקליאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי ללא מניות
00מיטב תכליתמיטב תכלית0.02-4.93
118סיגמא בונד שקלי A ומעלהאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי ללא מניות
00סיגמאסיגמא-0.33-4.97
119הראל פרימיום קונצרניאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
50%30%הראלהראל-0.88-4.99
120הראל אג"ח תאגידיםאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
30%10%הראלהראל0.12-5
121פסגות קונצרני שקליאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי ללא מניות
00פסגותפסגות0.29-5
122מיטב אג"ח קונצרני + 10%אג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
30%10%מיטב תכליתמיטב תכלית-0.18-5.01
123אי.בי.אי. אג"ח חברות מדורגאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
30%0אי.בי.איאי.בי.אי0.42-5.03
124הראל תיק אג"ח קונצרני - כשרהאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח'מ עד 5 שנים
30%0הראלהראל0.2-5.14
125אלטשולר שחם (!) אג"ח חברות ללא מניותאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
30%0אלטשולר שחםאלטשולר שחם-0.73-5.26
126אנליסט ATF מחקה אינדקס אג"ח חברות ישראל EW TOP 100אג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה אחר
00אנליסטאנליסט0.84-5.29
127אלפי בנדק אג"ח מדורג גבוה + 10%אג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
10%10%הראלאלפי בנדק0.6-5.31
128סיגמא אג"ח מדורג ללא מניותאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
30%0סיגמאסיגמא-0.07-5.4
129איילון אג"ח חברות ללא מניותאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
30%0איילוןאיילון0.44-5.54
130הראל אג"ח קונצרני מדורגאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
10%0הראלהראל0.77-5.64
131הראל מדורג שקלי ללא מניותאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי ללא מניות
00הראלהראל0.02-5.71
132סיגמא (!) אג"ח חברותאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
00סיגמאסיגמא-0.33-5.75
133אקורד אג"ח מדורגותאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
00איילוןאקורד0.1-6.05
134הראל שקלים מדורגות ללא מניות אג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי ללא מניות
10%0הראלהראל-0.38-6.09
135אינטראקטיב ישראל נבחרת A-AAאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
10%10%מגדלאינטראקטיב0.01-6.14
136פסגות חברות פלוס אג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
30%50%פסגותפסגות-0.95-6.48
137מגדל אג"ח חברות פלוסאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
10%30%מגדלמגדל-0.73-6.69
138אלטשולר שחם אג"ח חברות ישראל + 30%אג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה שקלי עם מניות
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
30%30%אלטשולר שחםאלטשולר שחם-1.82-10.09
139אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויותאג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
30%10%אלטשולר שחםאלטשולר שחם-1.32-11.55
140מור (!) אג"ח חברות זיקה לישראל- נקוב $אג'ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
120%10%מורמור0.32
141PTF תל בונד-שקלי Aאג'ח בארץ - חברות והמרה
תל בונד שקלי
תל בונד שקלי- אחר
00פסגותפסגות0.05

אג"ח בארץ - כללי

 בחרשם קרן הנאמנותענףחשיפת מטחחשיפת מניותמנהל הקרןמנהל השקעותתשואה יומיתמתחילת החודשמתחילת השנהשנה
1הראל אג"ח ישראל - נקובה $אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
120%0הראלהראל3.588.17
2הראל 15/85 - נקובה $אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 15% מניות
120%30%הראלהראל2.96.27
3מיטב (!) תיק אג"ח ללא מניותאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
10%0מיטב תכליתמיטב תכלית0.821.1
4מגדל אג"ח לפדיון עד 2023אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח'מ עד 5 שנים
10%0מגדלמגדל0.340.19
5FOREST סלקט 15/85אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 15% מניות
10%30%פורסטפורסט0.17-0.14
6FOREST סלקט 25/75אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 25% מניות
30%30%פורסטפורסט0.06-0.25
7הראל שנהב אג"חאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 15% מניות
30%30%הראלהראל0.21-0.31
8אזימוט 5/95אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 5% מניות
10%10%קסםאזימוט0.49-0.42
9הראל (!)י 10/90 פלטינוםאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
30%10%הראלהראל-0.15-0.47
10הראל תיק אג"ח סולידי עד שלוש שניםאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)
10%0הראלהראל0.28-0.67
11אושן יצירה (!) תיק אג"ח ללא מניותאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
30%0סיגמאאושן יצירה 0.54-0.7
12קסם אקטיב אג"ח עד 2024אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח'מ עד 5 שנים
00קסםקסם0.18-0.79
13אנליסט סולידית LVאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
30%0אנליסטאנליסט0.32-0.88
14פורטה 30/70אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%קסםפורטה-0.78-1.04
15FOREST (!) אג"ח ללא מניותאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
30%0פורסטפורסט0.37-1.06
16מיטב אג"ח ללא מניותאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
30%0מיטב תכליתמיטב תכלית1.43-1.13
17ילין לפידות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומיאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 5% מניות
30%10%ילין לפידותילין לפידות0.63-1.25
18FOREST 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%פורסטפורסט0.15-1.27
19פסטרנק שהם 20/80אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%איילוןפסטרנק שהם-0.47-1.31
20אג"ח (!) FORESTאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
30%10%פורסטפורסט0.08-1.32
21מיטב (!) תיק אג"ח + 10%אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
10%10%מיטב תכליתמיטב תכלית2.17-1.43
22ילין לפידות תיק אג"ח LVאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח'מ עד 5 שנים
30%0ילין לפידות ילין לפידות0.31-1.62
23מיטב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומיאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 5% מניות
30%10%מיטב תכליתמיטב תכלית0.49-1.79
24 20\80 FOREST אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%פורסטפורסט-0.08-1.82
25אושן יצירה 20/80אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%סיגמאאושן יצירה -0.45-1.84
26פינסה אג"ח ללא מניותאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
30%0סיגמאפינסה0.86-1.85
27דולפין 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%פסגותדולפין0.16-1.87
28פסטרנק שהם (!) 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
30%10%איילוןפסטרנק שהם-0.03-1.88
29מגדל אפיקים אג"ח !אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 5% מניות
30%10%מגדלמגדל-0.14-1.88
30פסגות אג"ח עד 3 שניםאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח'מ עד 5 שנים
30%0פסגותפסגות0.27-1.89
31אי.בי.אי. עד 3 שנים 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%אי.בי.איאי.בי.אי-0.37-1.96
32מגדל עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומיאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 5% מניות
30%0מגדלמגדל0.66-1.98
33דולפין 25/75אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 25% מניות
30%30%פסגותדולפין-0.05-2
34קבין אג"ח ללא מניות אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
30%0איילוןקבין0.82-2.03
35אנליסט (!) אג"חאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
30%0אנליסטאנליסט0.63-2.07
36הראל תיק השקעות עד 50%אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
30%50%הראלהראל-1.13-2.08
37קבין 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%איילוןקבין0.64-2.12
38פינסה 20/80אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%סיגמאפינסה-0.01-2.12
39הראל נכסים סולידיים אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות
10%10%הראלהראל0.19-2.13
40אי.בי.אי. (!) תיק אג"ח + 10%אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
30%10%אי.בי.איאי.בי.אי-0.21-2.16
41FOREST עיטם אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
30%50%פורסט פורסט-0.54-2.18
42אושן יצירה 30/70אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%סיגמאאושן יצירה -0.93-2.21
43אזימוט (!) 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
30%10%קסםאזימוט0.58-2.26
44אזימוט 25/75אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 25% מניות
50%30%קסםאזימוט-0.69-2.32
45פינסה 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%סיגמאפינסה0.64-2.33
46פורצ`ן 20/80אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%איילוןפורצ`ן-0.8-2.33
47ב. אלטרנטיב 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%איילוןבסט אלטרנטיב0.07-2.36
48אי.בי.אי. 15/85אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 15% מניות
30%30%אי.בי.איאי.בי.אי-0.12-2.37
49טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
10%0איילוןטופ אלפא0.39-2.37
50פסגות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומיאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 5% מניות
30%10%פסגותפסגות0.43-2.39
51אושן יצירה אג"ח ללא מניותאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
30%0סיגמאאושן יצירה 0.49-2.4
52מור 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%מורמור0.12-2.5
53קסם אקטיב תיק סולידי ללא מניותאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)
10%0קסםקסם0.37-2.52
54פסטרנק שהם אג"ח כללי ללא מניותאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
30%0איילוןפסטרנק שהם0.51-2.55
55מור אג"ח פלוסאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%מורמור-0.12-2.62
56אקורד 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%איילוןאקורד0.55-2.68
57מגדל (!) אג"ח Buy Sideאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
30%0מגדלמגדל0.16-2.68
58אושן יצירה 10/90 אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%סיגמאאושן יצירה 0.11-2.72
59מור מעשר אג"ח - כשרה אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 5% מניות
10%10%מורמור0.12-2.75
60אזימוט אג"ח ללא מניותאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח'מ עד 5 שנים
30%0קסםאזימוט0.95-2.76
61מיטב 5/95אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 5% מניות
10%0מיטב תכליתמיטב תכלית0.15-2.78
62הראל תיק אג"ח סולידי + 10%אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%הראלהראל0.06-2.81
63פסגות עוקבת מרכיב אג"ח תיק 2 הבנק הבינלאומי אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
00פסגותפסגות0.39-2.83
64מיטב (0B אג"ח תשואה כוללתאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
30%0מיטב תכליתמיטב תכלית0.42-2.85
65ברומטר 15/85אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 15% מניות
30%30%איילון ברומטר0.32-2.87
66הראל (!) נבחרת אג"חאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
30%0הראלהראל0.4-2.89
67הראל תיק סולידי ללא מניות אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)
30%0הראלהראל0.35-2.91
68אזימוט 10/90 דיבידנדאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%קסםאזימוט0.47-2.91
69תמיר פישמן 10/90 אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%תמיר פישמןתמיר פישמן-0.06-2.93
70דולפין אג"ח סולידיתאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)
30%0פסגותדולפין0.67-2.93
71מור 5/95 אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 5% מניות
30%10%מורמור0.07-2.95
72פורצ`ן 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%איילוןפורצ`ן-0.6-2.96
73אנליסט 20/80 אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%אנליסט אנליסט 0.02-2.99
74ילין לפידות עוקבת מרכיב אג"ח תיק 2 הבנק הבינלאומי אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
00ילין לפידות ילין לפידות 0.65-3.01
75פוקוס 30/70אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%איילוןפוקוס-0.8-3.02
76ילין לפידות תיק אג"ח סולידי + 10%אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות
10%10%ילין לפידותילין לפידות0.14-3.02
77פסגות תיק 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%פסגותפסגות-0.23-3.09
78רוטשילד (!) אג"ח ללא מניותאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
30%0רוטשילדרוטשילד0.19-3.11
79אי.בי.אי. 30/70אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
50%30%אי.בי.איאי.בי.אי-0.53-3.11
80פסגות עוקבת מרכיב אג"ח תיק 3 הבנק הבינלאומי אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
00פסגותפסגות0.4-3.13
81קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניותאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
10%0קסםקסם0.23-3.14
82פסגות פוטנציאל אג"חאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
50%0פסגותפסגות0.27-3.15
83קסם אקטיב עוקבת מרכיב אג"ח – תיק 2 הבנק הבינלאומיאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
00קסםקסם0.39-3.16
84הראל נבחרת 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%הראלהראל0.08-3.16
85מיטב אג"ח עד 5% מניותאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 5% מניות
30%10%מיטב תכליתמיטב תכלית0.16-3.17
86רוטשילד עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומיאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 15% מניות
30%30%רוטשילדרוטשילד-0.59-3.17
87פורטה 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%קסםפורטה-0.16-3.18
88קסם אקטיב 5-95אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 5% מניות
10%10%קסםקסם0.42-3.2
89פסגות אג"ח ישראל וחו"ל + 5%אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 5% מניות
30%10%פסגותפסגות-0.01-3.22
90ילין לפידות (!) אג"ח ישראלאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
10%0ילין לפידות ילין לפידות 0.76-3.23
91הראל 5/95אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 5% מניות
30%30%הראלהראל-0.04-3.23
92פורטה (!) אג"ח כלליאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
30%0קסםפורטה0.16-3.25
93ילין לפידות 5/95אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 5% מניות
30%10%ילין לפידותילין לפידות0.21-3.25
94אזימוט 15/85אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 15% מניות
30%30%קסםאזימוט0.08-3.26
95טרגט 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%איילוןטרגט0.43-3.34
96מיטב אג"ח ישראל סולידיתאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)
30%0מיטב תכליתמיטב תכלית0.42-3.34
97פורטה תיק אג"ח עד 10%אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%קסםפורטה-0.04-3.36
98מגדל אג"ח ישראלאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)
10%0מגדלמגדל0.28-3.36
99אזימוט 18/82 חי דיבידנדאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
10%30%קסםאזימוט0.12-3.38
100אנליסט 5/95אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 5% מניות
10%10%אנליסטאנליסט0.44-3.38
101אילים (!) תיק אג"ח ללא מניותאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
10%0איליםאילים0.37-3.39
102מור 15/85אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 15% מניות
10%30%מורמור-0.18-3.39
103פסגות (!) אג"ח + 10% אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
30%10%פסגותפסגות-0.52-3.44
104מור ברקת 30/70 אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%מורמור-0.47-3.45
105פסטרנק שהם 30/70אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%איילון פסטרנק שהם-1.04-3.45
106פוקוס אג"חאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
10%0איילוןפוקוס0.37-3.52
107אדמונד דה רוטשילד מדינה צמוד מדדאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%0רוטשילדרוטשילד0.01-3.52
108קסם אקטיב עוקבת מרכיב אג"ח – תיק 3 הבנק הבינלאומי אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
00קסםקסם0.38-3.53
109אי.בי.אי. עד 3 שנים 20/80אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%אי.בי.אי אי.בי.אי -0.14-3.54
110מגדל אפיקים (!) 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
50%10%מגדלמגדל-0.34-3.54
111ברק אג"ח ללא מניות אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
50%0ברקברק0.19-3.55
112סלע (!) אג"ח פלוסאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
30%10%פסגותסלע0.73-3.57
113פורצ`ן (!) אג"ח ללא מניותאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
30%0איילוןפורצ`ן 0.31-3.57
114מיטב אג"ח עד 4 שניםאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח'מ עד 5 שנים
10%0מיטב תכליתמיטב תכלית0.35-3.59
115אנליסט שקלית קונצרנית ללא מניותאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
00אנליסטאנליסט0.19-3.59
116הראל 30/70אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%הראלהראל0.86-3.59
117מור עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 15% מניות
30%30%מורמור-0.08-3.63
118מור 20/80 אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%מורמור-0.39-3.67
119פסגות (!) ישראל 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
10%10%פסגותפסגות0.03-3.67
120הראל תיק אג"ח + 15%אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 15% מניות
30%30%הראלהראל-0.05-3.68
121פורטה אג"ח ללא מניות אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
30%0קסםפורטה0.28-3.68
122תמיר פישמן 15/85אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 15% מניות
30%30%תמיר פישמןתמיר פישמן-0.23-3.68
123מור אג"ח ישראל - כשרהאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
10%0מורמור0.48-3.69
124פרופאונד 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%איילוןפרופאונד-0.09-3.71
125פסגות אג"ח פלוסאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 5% מניות
10%10%פסגותפסגות0.16-3.71
126מיטב עוקבת מרכיב אג"ח תיק – 2 הבנק הבינלאומיאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
00מיטב תכליתמיטב תכלית0.57-3.72
127כוון אג"ח ללא מניותאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
30%0איילון כוון0.5-3.72
128ילין לפידות (!) אג"ח TOTAL RETURN ILאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
30%0ילין לפידותילין לפידות0.53-3.74
129קסם אקטיב תיק אג"ח ללא מניותאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
30%0קסםקסם0.13-3.75
130הראל (!) איתן אג"חאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
50%0הראלהראל-0.03-3.75
131פסגות עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומיאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 15% מניות
30%30%פסגותפסגות-0.16-3.75
132הורייזן 20/80אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%איילוןהורייזן-1.22-3.77
133פסגות אג"ח אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
30%0פסגות פסגות 0.33-3.77
134מגדל עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומיאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 15% מניות
30%30%מגדלמגדל0.05-3.78
135רוטשילד אג"ח + 10% אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%רוטשילדרוטשילד-0.04-3.79
136איביאי אג"ח ללא מניות ! אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
30%0אי.בי.איאי.בי.אי0.46-3.8
137אילים 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%איליםאילים-0.1-3.8
138מור 20/80 מניות חו"לאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%מורמור-0.71-3.81
139הראל 15/85אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 15% מניות
30%30%הראלהראל-0.31-3.81
140מור 25/75אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 25% מניות
30%30%מורמור-0.53-3.82
141הראל חושןאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
50%50%הראלהראל-0.42-3.82
142ילין לפידות תיק אג"ח סולידיאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)
30%0ילין לפידותילין לפידות0.39-3.86
143קסם אקטיב (!) 10-90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
30%10%קסםקסם0.07-3.86
144אנליסט (!) אג"ח פיזור רחב ללא מניותאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
10%0אנליסטאנליסט0.59-3.89
145פסגות (!) תיק אג"חאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
10%0פסגותפסגות0.53-3.89
146מור תיק השקעות 50%אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
30%50%מורמור-1.41-3.91
147אפסילון ! אג"ח פרימיום אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
10%0אפסילון אפסילון 0.33-3.94
148מגדל עוקבת מרכיב אג"ח – תיק 2 הבנק הבינלאומי אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
00מגדלמגדל0.42-3.95
149אנליסט עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
00אנליסטאנליסט0.27-3.96
150אי.בי.אי. עד 3 שנים 30/70אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
50%30%אי.בי.איאי.בי.אי-0.11-3.96
151מגדל תיק 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%מגדלמגדל0-3.97
152ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניותאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
30%0ילין לפידותילין לפידות0.56-3.97
153מגדל אפיקים תשואה כוללת-15/85אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 15% מניות
30%30%מגדלמגדל-0.14-3.97
154קסם אקטיב אג"ח אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
30%0קסםקסם0.27-3.97
155מגדל תיק השקעות 15/85אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 15% מניות
30%30%מגדלמגדל-0.19-3.98
156פסגות אג"ח משולבת + 10% אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%פסגותפסגות-0.77-3.99
157סיגמא (!) תיק אג"ח ללא מניותאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
10%0סיגמאסיגמא0.01-4
158אי.בי.אי.10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%אי.בי.איאי.בי.אי0.06-4.01
159הורייזן 30/70אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%איילוןהורייזן-1.75-4.01
160מגדל (‏!) תשואה כוללת – 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
30%10%מגדלמגדל-0.08-4.01
161הראל אג"ח Total Returnאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
30%0הראלהראל0.2-4.02
162פוקוס 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%איילוןפוקוס0.08-4.03
163איילון (!) אג"ח + 10%אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
30%10%איילוןאיילון-0.66-4.08
164אדמונד דה רוטשילד 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%רוטשילדרוטשילד-0.11-4.1
165(!) מגדל פלוס 10/90 אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
30%10%מגדלמגדל0.1-4.11
166מיטב אג"ח + 10%אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%מיטב תכליתמיטב תכלית-0.03-4.12
167מיטב סולידיתאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)
30%0מיטב תכליתמיטב תכלית0.43-4.13
168אי.בי.אי. גיא 25/75אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 25% מניות
30%30%אי.בי.אי אי.בי.אי -0.5-4.13
169פסגות ישראל 30/70אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
10%30%פסגותפסגות-0.72-4.13
170קסם אקטיב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומיאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 15% מניות
30%30%קסםקסם-0.22-4.13
171פסגות 20/80 פלוסאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%פסגותפסגות-0.51-4.15
172קסם אקטיב 25/75אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 25% מניות
30%30%קסםקסם-0.48-4.15
173טרגט 20/80אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%איילוןטרגט0.25-4.17
174טרגט אג"ח ללא מניותאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
10%0איילוןטרגט0.38-4.17
175פרופאונד 20/80אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%איילוןפרופאונד-0.15-4.17
176מגדל תיק אג"ח +10%אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%מגדלמגדל-0.34-4.19
177פסגות 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%פסגותפסגות-0.01-4.2
178מגדל תיק השקעות 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%מגדלמגדל0-4.21
179סלע (!) אג"ח כללי ללא מניותאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
30%0פסגותסלע0.47-4.21
180מיטב אג"ח אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
30%0מיטב תכליתמיטב תכלית0.4-4.22
181אפסילון אג"ח ללא מניותאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
30%0אפסילוןאפסילון0.32-4.23
182הראל גביש תיק אג"ח ללא מניותאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
30%0הראלהראל0.21-4.24
183פסגות 20/80 Index Plus אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%פסגותפסגות-1.13-4.26
184איילון תיק לרשויות מקומיותאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 5% מניות
010%איילוןאיילון0.06-4.26
185רוטשילד 20/80אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%רוטשילדרוטשילד-0.2-4.27
186הראל שהם אג"ח סולידי ללא מניותאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)
00הראלהראל0.59-4.28
187ילין לפידות עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומיאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 15% מניות
30%30%ילין לפידותילין לפידות-0.02-4.31
188אפסילון אג"חאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
00אפסילון אפסילון 0.26-4.33
189סלע 20/80אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%פסגותסלע0.49-4.34
190פסגות סולידיתאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)
10%0פסגותפסגות0.15-4.34
191אפסילון 20/80אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%אפסילון אפסילון -0.12-4.37
192סיגמא (!) תיק אג״ח + 10%אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
30%10%סיגמאסיגמא-0.35-4.37
193שופן 20/80אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%סיגמאשופן-0.78-4.38
194פסגות אג"ח כללי A ומעלהאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
00פסגותפסגות0.47-4.38
195אנליסט 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%אנליסטאנליסט0.06-4.39
196אפסילון 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%אפסילוןאפסילון-0.02-4.4
197פסגות ישראל 20/80אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
10%30%פסגותפסגות-0.75-4.41
198אילים אג"ח + מגובה בביטחונותאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח'מ עד 5 שנים
10%0איליםאילים0.75-4.43
199מגדל אג"ח ישראל סולידיתאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%מגדלמגדל-0.03-4.44
200הראל אמלפיאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 25% מניות
30%30%הראלהראל-0.74-4.44
201אפסילון (!) 10/90 אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
30%10%אפסילוןאפסילון-0.03-4.45
202ילין לפידות 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
10%10%ילין לפידותילין לפידות0.31-4.45
203גביש 20/80אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%הראלגביש-0.66-4.46
204סיגמא 30/70אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%סיגמאסיגמא-0.9-4.46
205אי.בי.אי. אג"ח + 15%אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 15% מניות
30%30%אי.בי.איאי.בי.אי-0.11-4.48
206אילים תיק אג"ח + 30%אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
30%30%איליםאילים -0.12-4.48
207מיטב סולידית פלוסאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות
10%10%מיטב תכליתמיטב תכלית-0.05-4.51
208ילין לפידות 10/90 ערךאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%ילין לפידות ילין לפידות 0.18-4.52
209מגדל תיק 25/75אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 25% מניות
30%30%מגדלמגדל-0.18-4.52
210אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניותאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
30%0אלטשולר שחםאלטשולר שחם0.15-4.52
211הראל עוקבת מרכיב אג"ח תיק 2 הבנק הבינלאומי אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח'מ עד 5 שנים
00הראלהראל0.05-4.54
212ילין לפידות (!) 10/90 צמיחהאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
30%10%ילין לפידות ילין לפידות 0.29-4.55
213מגדל אג"ח ומניות עד 20%אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%מגדלמגדל-0.48-4.56
214פסגות 15/85אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 15% מניות
10%30%פסגותפסגות-0.31-4.57
215פסגות אג"ח תשואה כוללת אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 15% מניות
30%30%פסגותפסגות-0.41-4.57
216ילין לפידות עוקבת מרכיב אג"ח תיק 3 הבנק הבינלאומיאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
00ילין לפידות ילין לפידות 0.6-4.6
217קסם אקטיב תיק השקעות + 30%אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
50%30%קסםקסם-1.09-4.6
218סיגמא אג"ח משולבת + 20%אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
10%30%סיגמאסיגמא-0.52-4.61
219אי.בי.אי. 20/80אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%אי.בי.איאי.בי.אי-0.61-4.62
220אפסילון 25/75אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 25% מניות
30%30%אפסילון אפסילון -0.25-4.64
221פסגות (!) אג"ח ישראל ללא מניותאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
10%0פסגותפסגות0.31-4.65
222מור תיק אג"ח + 15%אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 15% מניות
30%30%מורמור0-4.66
223הראל 20/80אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%הראלהראל0.33-4.67
224כרמים 15/85אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 15% מניות
10%30%איילוןכרמים -0.48-4.69
225מיטב (!) 10/90 אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
30%10%מיטב תכליתמיטב תכלית-0.03-4.71
226מגדל אג"ח ללא מניות אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
00מגדלמגדל0.31-4.71
227מיטב תיק השקעות 15/85אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 15% מניות
50%30%מיטב תכליתמיטב תכלית-0.24-4.75
228אלטשולר שחם שקלית ללא מניות אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
00אלטשולר שחםאלטשולר שחם0.21-4.76
229פורטה 20/80אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%קסםפורטה-0.77-4.77
230כוון 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%איילוןכוון0.27-4.79
231ברק 20/80 אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
30%30%ברקברק-0.25-4.8
232אדמונד דה רוטשילד 15/85אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 15% מניות
30%30%רוטשילדרוטשילד-0.39-4.8
233מיטב עוקבת מרכיב אג"ח תיק – 3 הבנק הבינלאומיאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
00מיטב תכליתמיטב תכלית0.02-4.81
234סלע 10/90אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
30%10%פסגותסלע0.02-4.82
235מגדל סולידיתאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)
10%0מגדלמגדל0.19-4.82
236מור תיק אג"ח + 30%אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 30% מניות
10%30%מורמור-0.58-4.84
237איילון תיק השקעות ללא מניותאג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
30%0איילוןאיילון0.32-4.85
238אפסילון 15/85אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
50%30%אפסילוןאפסילון-0.01-4.85
239הראל (!) תיק אג"ח פ