נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

גיוס ופדיון בקרנות נאמנות

 
 
 
 
 
 
 
 

גיוס/פידיון בחודש אחרון
קרנות מובילות בגיוס/פידיון בחודש אחרון

הקלק על קרן הנאמנות לפרוט הרכב הנכסים שבה

גיוסים

טווח הגרף

 

 

בחר שם קרן הנאמנות ענף מנהל הקרן מנהל השקעות היקף נכסים גיוס/פדיון היקף נכסים נכון לתאריך

פדיונות

בחר שם קרן הנאמנות ענף מנהל הקרן מנהל השקעות היקף נכסים גיוס/פדיון היקף נכסים נכון לתאריך

נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות.

בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם.

באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.