אחזקה כללית של מנהלים וענפים

נכון לתאריך

הקלק על המנהל או הענף לפרוט

מנהל קרן

מנהל שווי מספר

מנהל השקעות

מנהל שווי מספר

ענף

מנהל שווי מספר

הסבר

מספר: מספר הקרנות שבאחריות המנהל/הענף.

שווי:סיכום כל שווי קרנות הנאמנות שבאחריות המנהל/הענף,הסכום במיליונים.

לא מנוכה כפל רישום קרנות אגד ישראל.