סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(0B)  אלומות חסכון מדינה ללא מניות  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5100318 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-מדינה - אגח מדינה כללי
 מנהל הקרן: אלומות
אלומות :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
1. בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב ממשלתיות. 2. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. 3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^. 5. הקרן הינה קרן "מוגבלת בניירות ערך חוץ", כהגדרת המונח בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן), התשנ"ה-1994. 6. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי
22/12/2008
 
      
נכון ל:23/11/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
163.49 163.49
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
3.01% 0.21% 0.04%
שנתית ב 2016
0.15%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
7.07% 0.96%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
3.17% 8.95%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
4.65% 3.41%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
8.16%
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
-0.19% 0.35% 0.02% 0.04%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
3.57% 3.21% 3.57% 1.63%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 0.640%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.15%0.7020.08
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
0B 30% 0%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/10/2017 627.50
השוואה עם 115 קרנות
מענף אגח מדינה כללי
מיקום
77/115 תשואה יומית
0.04%
94/53 תשואה חודשית
0.21%
35/109 תשואה שנתית
3.01%
48/112 שארפ
20.08
2.5/5 דמי ניהול
0.640%
7/110 גודל קרן
627.50

*ניתוח טכני אוטומטי לקרן הנאמנות
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיהמגמה נוכחית
30/04/17100%2.23% רובוט טווח ארוך מגמה חיובית
02/11/1780%0.15% רובוט טווח קצר מגמה חיובית
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
5.32% 0.00%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
89.89%   AAA
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 4.98 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  522,707.70  מהקרן,בשווי  86.90% שהם אג'חים ממשלתי 10
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי שקלי 012228.00%168,442.701.351434E+08
ממשלתי שקלי 012017.73%106,649.009.315137E+07
ממשלתי צמוד 10259.94%59,773.235.719379E+07
ממשלתי שקלי 08258.23%49,484.454.840028E+07
גליל 59036.18%37,183.972.465781E+07
ממשלתי שקלי 10265.36%32,260.342.223012E+07
ממשלתי צמוד 08414.84%29,105.442.078366E+07
ממשלתי צמוד 04183.34%20,073.831.680241E+07
ממשלתי שקלי 01421.65%9,943.096602319
גליל 59041.63%9,791.656296479
אלף ש"ח  28,906.15  מהקרן,בשווי  4.81% שהם אגחים מדינה חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISRAEL 2 7/8 03/16/26 STATE OF ISRAEL4.81%28,906.157800000A1
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Dec17(CBT) US 2YR NOTE0.00%0.0015
US ULTRA BOND CBT Dec170.00%0.00-25
אלף ש"ח  48,613.30  מהקרן,בשווי  8.08% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים7.57%45,537.040
פקדון בבנק מסוים0.51%3,076.270
אלף ש"ח 600,227.10 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/8/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור