סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(4D)  אי.בי.אי. סין  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5103593 :מספר הקרן
ענף הקרן: מניות בחול - מניות גיאוגרפי - סין
 מנהל הקרן: אי.בי.אי
אי.בי.אי :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות של תאגידים סינים (חברות המאוגדות בסין לרבות הונג קונג, המעורבות בפעילות עסקית מהותית בסין לרבות הונג קונג) ואשר נסחרות בארה"ב, ובלבד ששווי השוק של התאגידים כאמור יעלה בכל עת עולה על 50 מיליון דולר ארה"ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לפחות 90% מנכסי הקרן יושקעו בני"ע הנקובים בדולר ארה"ב ו/או בפקדונות דולריים ו/או במזומנים בדולר ארה"ב.
תאריך הקמת הקרן
30/12/2003
תאריך שינוי מדיניות מהותי
08/07/2014
 
      
נכון ל:22/11/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
205.58 205.58
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
20.99% 1.41% -0.98%
שנתית ב 2016
-3.02%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
18.08% -9.35%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
5.76% 4.08% 0.42% 1.02%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
17.39% 13.69% 16.89% 13.68%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.070% 0.000% 2.040%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.88%2.0742.08
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
4D 120% 120%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/10/2017 12.60
השוואה עם 2 קרנות
מענף סין
מיקום
1/2 תשואה יומית
-0.98%
2/2 תשואה חודשית
1.41%
2/2 תשואה שנתית
20.99%
1/2 שארפ
42.08
5.0/5 דמי ניהול
2.040%
2/2 גודל קרן
12.60

*ניתוח טכני אוטומטי לקרן הנאמנות
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיהמגמה נוכחית
27/08/1761%6.19% רובוט טווח ארוך מגמה חיובית
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
95.49% 90.21%
 
 
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 0.00 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  10,250.42  מהקרן,בשווי  82.67% שהם מניות חו'ל 20
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
BANK OF CHINA LTD-H7.62%944.42500000
.MELCO INTERNATIONAL DEVELOP7.24%897.49103000
CHINA CONSTRUCTION BANK-H6.81%845.01270000
China Mobile Ltd.6.76%838.1622000
PING AN INSURANCE GROUP CO-H6.46%801.0328000
COMM BK OF CHINA-Hand IND6.45%799.65300000
HENDERSON LAND DEVELOPMENT4.92%610.0727230.5
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H4.88%605.53360000
CNOOC LTD4.53%562.19130000
CHINA LIFE INSURANCE CO-H4.15%514.9545000
DICKSON CONCEPTS INTL LTD3.95%490.38370500
PETROCHINA CO LTD-H3.75%465.08200000
Baidu.com, Inc.3.31%410.03500
CHINA MENGNIU DAIRY CO2.89%358.1040000
JD.COM INC-ADR2.43%301.422000
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD2.29%284.4720000
Sohu.com Inc.1.55%191.811000
CHAODA MODERN AGRICULTURE1.13%139.591582000
YUM CHINA HOLDINGS INC1.03%127.151000
WING ON CO INTERNATIONAL LTD0.52%63.885000
אלף ש"ח  935.83  מהקרן,בשווי  7.55% שהם תעודות-סל חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
HANG SENG H-SHARE IND ETF-HK7.55%935.8317600
אלף ש"ח  1,124.04  מהקרן,בשווי  9.06% שהם פקדונות 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים4.40%545.910
פקדון בבנק מסוים3.18%394.070
פקדון בבנק מסוים1.48%183.970
פקדון בבנק מסוים0.00%0.090
אלף ש"ח 12,310.29 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/8/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור