המספרים של מיטב דש >> כמה עלתה קרן ההשתלמות של החברה ב-2019?

כמה עלתה קרן הפנסיה ?

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
אילן רביב מנכל מיטב דש - צלם רמי זרנגראילן רביב מנכל מיטב דש - צלם רמי זרנגר

עומר רגב
16/01/2020

קופה

סוג

מדיניות השקעה

מצטבר מתחילת שנה

תשואה מצטברת 60 חודשים

תשואה מצטברת 36 חודשים

סטיית תקן

היקף נכסים אלפי ₪

מיטב דש גמל לבני 50 עד 60

קופת גמל

0.98%

11.70%

24.98%

18.43%

3.85%

     7,228,202.07

מיטב דש השתלמות כללי

קרן השתלמות

0.93%

11.55%

24.06%

18.32%

4.00%

     8,611,698.85

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

קרן פנסיה

0.93%

13.22%

32.50%

22.29%

4.46%

     6,452,276.44