המספרים של דצמבר >> מה היו התשואות של 2019 בהפניקס?

הפניקס ביטוח + הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
אורי קיסוס מנכל הפניקס גמלאורי קיסוס מנכל הפניקס גמל

מיכאל לוי
16/01/2020

 

השתלמות

שם הקופה

תשואה לחודש  12/19

תשואה מצטברת מתחילת שנה

תשואה מצטברת
 12 חודשים המסתיימים ב- 12/19

תשואה מצטברת
 3 שנים המסתיימות ב- 12/19

יתרת נכסים  באלפי ש''ח
עד  ל - 12/19

אקסלנס השתלמות כללי

1.23%

12.84%

12.84%

20.59%

     4,749,314

אקסלנס השתלמות מניות

2.15%

23.02%

23.02%

35.16%

        390,373

אקסלנס השתלמות לטווח קצר

0.94%

12.24%

12.24%

20.11%

     5,437,595

אקסלנס גמל לבני 50 ומטה

1.29%

14.17%

14.17%

21.51%

     5,122,757

אקסלנס גמל לבני 50 עד 60

1.08%

13.28%

13.28%

18.84%

     1,184,672

אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה

0.88%

10.97%

10.97%

16.18%

     2,758,726

אקסלנס גמל מסלול מניות

2.15%

23.12%

23.12%

35.21%

        247,687

אקסלנס גמל להשקעה כללי

1.14%

13.28%

13.28%

19.50%

        440,288

אקסלנס גמל להשקעה פאסיבי מדדי מניות

1.17%

20.51%

20.51%

{2}

97,476

 

תשואות פנסיה

 

*פנסיה לבני 50 ומטה
1.53%
13.07%
13.07%
24.11%
37.59%
4.00%
    18,794,258
פנסיה לבני 50 עד 60
1.10%
12.32%
12.32%
20.62%
{1}
{1}
        933,893
פנסיה לבני 60 ומעלה
0.80%
10.81%
10.81%
18.84%
{1}
{1}
        371,208
 

 

תשואות ביטוח

 

שם הקופה

תשואה לחודש 12/19

תשואה מצטברת מתחילת שנה

תשואה מצטברת ל- 12 חודשים

תשואה מצטברת ל 3 שנים

תשואה מצטברת ל 5 שנים

יתרת נכסים לחודש באלפי ש"ח

קרן י'

1.89%

13.95%

13.95%

25.02%

38.73%

29,934,914

הפניקס-כללי

1.61%

13.48%

13.48%

23.11%

34.97%

11,693,795