מניית אופקו >> גידול בהכנסות ל-224.3 מיליון דולר בהשוואה להכנסות של 221.9 מיליון דולר ברבעון המקביל

דגשים לתוצאות הכספיות לרבעון הרביעי של 2019.
לקרנות המשקיעות באופקו לחץ כאן 
 
 

 

 
 

מיכאל לוי
FacebookTwitter Whatsapp
01/03/2020

לקרנות המשקיעות באופקו לחץ כאן 
 
דגשים לתוצאות הכספיות לרבעון הרביעי של 2019:
 
גידול בהכנסות ל-224.3 מיליון דולר בהשוואה להכנסות של 221.9 מיליון דולר ברבעון המקביל.
ההפסד הנקי ברבעון  הרביעי של 2019 הסתכם ב-112.4 מיליון דולר וכלל ירידת ערך חד פעמית על סך 91.8 מיליון דולר, זאת בהשוואה להפסד נקי של 76.1 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2018.
הרבעון הרביעי לשנת 2018 כולל גם הטבת מס על סך 28.3 מיליון דולר, לעומת הרבעון הרביעי לשנת 2019 בו נרשמו הוצאות מס על סך 3.4 מיליון דולר.
 
הכנסות לרבעון הרביעי גדלו ל 224.3 מיליון דולר בהשוואה ל 221.9 מליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
הכנסות ממוצרים (כולל RAYALDEE) – 32.0 מיליון דולר.
הכנסות משירותים 177.9 מיליון דולר.
הכנסות מרישיונות ומנכסים לא מוחשיים-14.4 מיליון דולר.
 
ההוצאות  פחתו ברבעון הרביעי והסתכמו לכ-336.8 מיליון דולר וכללו מחיקה בגין מוניטין ונכסים לא מוחשיים על סך 91.8 מיליון דולר והוצאות מו"פ שהסתכמו בכ-23.0 מיליון דולר. זאת בהשוואה להוצאות על סך 311.9 מיליון דולר הכללו מחיקה של 21.8 מיליון דולר והוצאות מו"פ שהסתכמו בכ-33.3 מיליון דולר ברבעון המקביל. 
 
ב 25 בפברואר 2020 העמיד מנכ"ל ויו"ר החברה, ד"ר פיל פרוסט, לחברה קו אשראי בסך 100 מליון דולר.
 
התפתחויות עסקיות: 
 
ב-21 לאוקטובר 2019 פרסמו אופקו ופייזר את הצלחת הניסוי הקליני שלב 3 בהורמון הגדילה לילדים. הניסוי הציג עמידה ביעדים העיקריים שהוצבו. תוצאות הניסוי המלאות יוצגו בכנס האנדוקרינולוגיה ENDO ב-28 במרץ 2020. הגשה ל FDA מתוכננת לחציון השני של 2020.
 
מספר המרשמים לתרופת ה-RAYALDEE גדל ברבעון הרביעי של 2019  ב-89% בהשוואה לזה ברבעון הרביעי של 2018. מספר המרשמים ברבעון הרביעי עמד על סך של 17,700 לעומת כ-9,400 מרשמים ברבעון המקביל.
 
RAYALDEE - פרסום תוצאות הביניים של הניסוי הקליני שלב 2 במטופלים שנדרשים לדיאליזה צפוי ברבעון הראשון של 2020.
 
ב-15 לנובמבר 2019 חברת Novitas Solutions החליטה לאפשר קבלת שיפוי ביטוחי לבדיקת ה- 4Kscores בהתאם לקריטריונים שהוגדרו, החל מה-30 לדצמבר 2019.
מספר בדיקות ה-4Kscore ברבעון הרביעי של 2019 הסתכם בכ-18,000.