בנק ישראל >> ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא יחס המימון היציב נטו

קובץ שאלות ותשובות – יחס המימון היציב נטו

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

מיכאל לוי
12/03/2020

שאלה 1: במה שונה המונח "חובות של" (on claim) המופיע בסעיף 36(ג) מהמונח "הלוואות"?

תשובה: המונח "חובות של" הוא רחב יותר מאשר "הלוואות". חובות כוללים גם שטרות (bills) של בנק מרכזי ונכסים הנובעים מעסקאות רכש חוזר (ריפו) מול בנקים מרכזיים.

שאלה 2: לאיזו קטגוריה יש לשייך חברות ביטוח וחברות השקעה?

תשובה: חברות ביטוח וחברות השקעה, כמו גם גופים אחרים הנכללים בסעיף 109 בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר 221 ,יהוו מוסד פיננסי לצורך יישום הוראת יחס המימון היציב נטו.

 

להמשך השאלות והתשובות לחץ כאן