יוזמת השרה יפעת שאשא ביטון: משרד הבינוי והשיכון מודיע על הקלות בהחזרי משכנתא מטעם המשרד בעקבות נגיף הקורונה

נוכח התפשטות נגיף הקורונה, משרד הבינוי והשיכון הכריז על מתן הקלות בפירעון תשלומי משכנתא ללווים ההחלטה התקבלה באישור החשב הכללי במשרד האוצר

 

 
 

אדם כהן
FacebookTwitter Whatsapp
18/03/2020

בימים אלו, מול התמודדות עם משבר נגיף הקורונה, הובילה שרת הבינוי והשיכון, ד"ר יפעת שאשא ביטון מהלך במסגרתו משרד הבינוי והשיכון והחשב הכללי במשרד האוצר הסכימו על מספר החלטות שיקלו במעט על ההתמודדות הכלכלית עם המשבר בעניין החזרי תשלומי משכנתא מטעם משרד הבינוי והשיכון.
 
כל לווה אשר לו יתרת הלוואה שניתנה מכוח חוק הלוואות לדיור ממשרד הבינוי והשיכון יהיה זכאי להקלה בתשלומי המשכנתא.
 
המשרד הוציא הנחיה לבנקים לפעול בהתאם להוראות הבאות למשך התקופה הקרובה:
 
 
 
1.                  הליכי גבייה – נוכח המשבר הנוכחי, העלול להשליך על מצבם הכספי של הלווים, משרד הבינוי והשיכון מבקש לפעול בהתחשבות מיוחדת וברגישות מרבית בכל הקשור בהליכי גבייה. יש להפעיל שיקול דעת וככל הניתן להימנע מהטלת עיצומים חדשים על לווים במסגרת הליכי גבייה.
 
2.                  דחיית תשלומי משכנתא – על הבנק לאפשר ללווה זכאי אשר יפנה לבנק בבקשה לדחיית תשלומי המשכנתא, לבצע דחייה של תשלומי המשכנתא (באופן מלא או חלקי לפי בקשת הלווה) למשך תקופה של עד ארבעה חודשים. ההקפאה תתבצע בסמכות הבנק בלבד ובהתאם לשיקול דעתו. ללא צורך באישור הוועדה המיוחדת להחזרי משכנתא. הבנק מתבקש להיענות לבקשות הדחייה של הלווים בהקדם האפשרי וללא צורך בהגעה לסניף.
 
3.                  הקלה נוספת באישור הבנק – בהלוואות בהן חלק הבנק בהלוואה עומד על לפחות 40%, באפשרות הבנק לתת הקלה נוספת בדחיית תשלומי המשכנתא – מעבר לארבעה חודשים. בשיקול דעתו בלבד.
 
4.                  דיווח – הבנקים הונחו בחובת הדיווח על ביצוע דחיות התשלומים בהתאם לכללים שנשלחו אליהם זה מכבר.
 
5.                  הוועדה המיוחדת להקלה בהחזרי משכנתא – הוועדה תמשיך להתכנס על מנת להמשיך ולתת מענה רציף לפניות הלווים כסדרה. ייתכן וחלק מדיוני הוועדה יתקיימו בצורה טלפונית או באמצעים אחרים.
 
 
נציין כי באפשרות לווים אשר מתקשים בהחזרי המשכנתא עקב השלכות התפשטות הנגיף בעת האחרונה, אשר ההקלות לעיל אינן מסייעות להם דיים, לפנות לוועדה בבקשת הקלה נוספת בהחזרי משכנתא ללא צורך בחקירת יכולת כלכלית ובהתאם לכללים הקיימים.
 
שרת הבינוי והשיכון, ד"ר יפעת שאשא ביטון: "אנו פועלים בתקופה רגישה זו לאפשר גמישות נוספת כלפי לווים שצריכים לעמוד בהחזרי משכנתא, ונמצאים בערפל כלכלי. אנו נמשיך לנקוט בשלל הצעדים כדי למזער עד כמה שניתן את השפעת נגיף הקורונה על ציבור האזרחים. בהזדמנות זו ראוי לשבח את המערכת הבנקאית שנרתמה ליוזמה".