דירקטוריון קרנות ההשתלמות למורים וגננות אישר פה אחד את מינויו של ברק סורני, מנכ"ל פסגות לשעבר, לתפקיד יו"ר וועדת ההשקעות של הקרנות

סורני שימש כמנכ"ל בית ההשקעות פסגות במשך יותר מ- 3 שנים

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
ברק סורני צילום גיא חמויברק סורני צילום גיא חמוי

29/03/2020 עומר רגב

חברי דירקטוריון קרנות ההשתלמות למורים וגננות בראשותם של היו"ר איל גבאי והמנכ"ל פסח לנדסברג אישרו בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום שני, 23.03.20, את מינויו של ברק סורני לעמוד בראשות ועדת ההשקעות של הקרנות.
נציין כי המינוי שאושר פה אחד בדירקטוריון קיבל את האישורים הנדרשים מרשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון וייכנס לתוקפו עם סיום הקדנציה של יו"ר ועדת ההשקעות הנוכחי בתאריך 22.5.20.
קרנות ההשתלמות למורים וגננות וקרנות ההשתלמות למורים תיכוניים, סמינרים ומפקחים, מנהלים כ- 22 מיליארד ₪ בתיק השקעות מגוון שאופיו, מסלולי ותחומי ההשקעה בו נבחנים ומאושרים על ידי ועדת ההשקעות.
 
ברק סורני ,49, בעל תואר ראשון ושני מן האוניברסיטה העברית בירושלים, מוסמך במנהל עסקים (מגמת מימון) ובכלכלה (מגמת מסחר בינלאומי) ותואר שני בוגר בהצטיינות במנהל עסקים ובכלכלה.
סורני שכיהן עד לפני מספר חודשים כמנכ"ל פסגות, בית ההשקעות הגדול בישראל מכיר היטב את פעילות הקרנות ואת מסלולי ההשקעה השונים שכן כספי הקרנות מנוהלים בפסגות מזה שנים רבות. לברק ניסיון עשיר בניהול השקעות בשוק ההון הישראלי ובכלל. ניסיונו רב השנים והיכרותו המעמיקה עם תיק ההשקעות של קרנות ההשתלמות למורים וגננות עמדו בבסיס בחירתו לתפקיד. כמנכ"ל בית ההשקעות הגדול והוותיק בישראל במשך יותר מ- 3 שנים, נשא באחריות מלאה על כ-190 מיליארד ₪ כספי לקוחות מנוהלים ועל כ-900 עובדים. במקביל שימש כיו"ר דירקטוריון פסגות קרנות נאמנות ויו"ר דירקטוריון פסגות ניירות ערך, יו״ר ועדת האשראי הפנימי של הקבוצה ואחראי על פעילות הקבוצה בכל הנוגע לנכסים לא סחירים (אשראי, קרנות השקעה פרטיות, נדל"ן ותשתיות).