קרנות פנסיה || תשואות חודש יולי בקרנות הפנסיה || תשואות חיוביות חזקות בקרנות הפנסיה ביולי - נתונים מעודכנים

מי הגוף המנצח באיזה אפיק? || איזה גוף עבר לתשואה חיובית מתחילת השנה? || מה התשואות בחתכי הזמן השונים בקרנות הפנסיה? - עודכנו הנתונים

 

 
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
19/08/2020

קרנות הפנסיה השיאו תשואות חיוביות מעל 2% בחודש יולי. אמנם אף גוף עדין לא בתשואה חיובית מתחילת השנה, אבל ב-12 חודשים כל גופי קרנות הפנסיה נמצאים בתשואה חיובית, ואם המצב ימשיך נראה חזרה לתשואות חיוביות מתחילת השנה, ונשכח מהקורונה.

תשואות קרנות פנסיה עד גיל 50 ומטה
אלטשולר שחם
היא המנצחת החודש עם תשואה של 3.23% בחודש יולי. אלטשולר שחם מובילה בתשואה בכל חתכי הזמן השונים, כאשר מתחילת השנה התשואה היא 0.34%-, 12 חודשים תשואה של 5.14% הרחק מעל שאר הגופים, 36 חודשים עם תשואה של 21.83%.

תשואות קרנות פנסיה מסלול לבני 50-60
איילון מיטב
פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 מנצחים ביולי עם 2.82% תשואה.

בשאר חתכי הזמן, המובילים הם אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50-60 עם תשואה של 0.44% מתחילת השנה (הגוף היחיד בתשואה חיובית מתחילת השנה), 5.12% תשואה 12 חודשים אחרונים, ו-19.17% תשואה ב-36 חודשים במצטבר.

תשואות קרנות פנסיה מעל גיל 60
איילון מיטב
פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 מנצחת החודש עם 1.95% תשואה.

בשאר חתכי הזמן, אלטשולר שחם הם המנצחים במסלול זה. מתחילת השנה 2.99% (היחידים עם תשואה חיובית מתחילת השנה), 12 חודשים אחרונים 6.78%, ו-36 חודשים תשואה של 17.63%.


קרנות פנסיה עד גיל 50

מספר קופה

שם קופה

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה בחודש יולי

תשואה מתחילת השנה

תשואה 12 ח' אחרונים

תשואה 36 ח' אחרונים

תשואה 60 ח' אחרונים

9757

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

      8,981

3.23%

-0.34%

5.14%

21.83%

--

2155

איילון מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

      6,943

3.03%

-2.20%

2.30%

14.45%

23.51%

9768

הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

      2,417

2.72%

-3.90%

0.52%

12.86%

--

8801

מגדל מקפת אישית - מסלול עד גיל 50

      8,560

2.65%

-2.22%

1.83%

12.80%

--

 

פסגות קרן פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

      2,127

2.63%

-3.40%

1.07%

12.95%

20.45%

42

כלל פנסיה מקיפה - בני 50 ומטה

      9,681

2.44%

-4.03%

0.42%

13.21%

--

9823

הראל פנסיה מסלול לבני 50 ומטה

     13,222

2.33%

-2.81%

1.20%

12.67%

--

9974

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

     19,491

2.08%

-4.21%

0.89%

13.61%

24.75%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

2.64%

-2.89%

1.67%

14.30%

22.90%

קרנות פנסיה גילאי 50-60

מספר קופה

שם קרן

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה בחודש יולי

תשואה מתחילת השנה

תשואה 12 ח' אחרונים

תשואה 36 ח' אחרונים

תשואה 60 ח' אחרונים

9967

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

      3,522

2.82%

-1.32%

2.75%

13.99%

--

9758

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60

      1,143

2.58%

0.44%

5.12%

19.17%

--

 

פסגות קרן פנסיה מקיפה לבני 50-60

         324

2.32%

-2.87%

0.43%

10.55%

17.24%

8802

מגדל מקפת אישית - מסלול 50 עד 60

      1,711

2.27%

-1.56%

1.99%

12.31%

--

9769

הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 עד 60

         451

2.24%

-3.24%

0.42%

11.45%

--

9975

הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 עד 60

      1,168

2.16%

-2.88%

1.54%

12.22%

--

 

כלל פנסיה מקיפה - בני 50 עד 60

      2,446

2.13%

-3.14%

0.69%

12.51%

--

9827

הראל פנסיה ילידי שנות ה-60

      2,090

1.98%

-2.13%

1.49%

12.30%

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

2.31%

-2.09%

1.80%

13.06%

17.24%

קרנות פנסיה מעל גיל 60

מספר קופה

שם קרן

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה בחודש יולי

תשואה מתחילת השנה

תשואה 12 ח' אחרונים

תשואה 36 ח' אחרונים

תשואה 60 ח' אחרונים

9968

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

         542

1.95%

-0.69%

2.25%

11.33%

--

9759

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה

         453

1.93%

2.99%

6.78%

17.63%

--

8803

מגדל מקפת אישית - מסלול מעל גיל 60

      1,100

1.81%

-1.08%

1.64%

11.47%

--

9976

הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

         463

1.80%

-1.84%

1.76%

12.19%

--

9770

הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

         309

1.46%

-1.89%

0.84%

10.70%

--

9829

הראל פנסיה מסלול לבני 60 ומעלה

      1,078

1.44%

-1.21%

1.55%

11.53%

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

1.73%

-0.62%

2.47%

12.47%