קופות גמל חיסכון לכל ילד | קופות גמל המנצחות - מזנקות ביולי FUNDER REPORT

FUNDER REPORT השוואת תשואות יולי בקופות הגמל - חיסכון לכל ילד || תשואות ענקיות בסיכון המוגבר || תשואה ממוצעת של 2.44%+ בסיכון בינוני ביולי בקופות הגמל - חיסכון לכל ילד ותשואה של 1.38%+ בסיכון המועט

 

 
 

אלי אופיר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
20/08/2020

FUNDER REPORT


סיכום יולי בקופות הגמל - חיסכון לכל ילד 


סיכון מועט 

ממוצע תשואה ביולי 1.38%+ , מתחילת השנה 1.41%- ,  שנה-12 חודשים 1.02%+ , שלוש שנים 8.09%+


באפיק הסיכון המועט (נמוך) אלטשולר שחם מקום ראשון ביולי, מתחילת השנה, שנה אחורה ושלוש שנים. היא גם הקופה הגדולה ביותר. אולם סטיית התקן שלה היא הגבוה ביותר אולם אם מסתכלים לטווח ארוך נראה שהסיכון (בתנודתיות שמתבטא בסטיית התקן) שווה את זה.

הקופה שעלתה הכי פחות ביולי היא הלמן אלדובי ולה יש את סטיית התקן הנמוכה ביותר.

הקרן הפחות טובה בקטגוריה זו מתחילת השנה, שנה לאחור ושלוש שנים היא הקופה של אינפיניטי שבה גם היקף הנכסים הוא הנמוך ביותר. נראה שהציבור בחר בדיוק לפי התשואה.

סיכון מוגבר

ממוצע תשואה ביולי 4.52%+ , מתחילת השנה 6.91%- ,  שנה-12 חודשים 0.37%- , שלוש שנים 14.27%+


הקופה הטובה ביולי היא הקופה של אלטשולר שחם והיא גם הקופה הגדולה ביותר בקטגוריה ובענף כולו.

הקופה הטובה מתחילת השנה היא קופה של אינפיניטי.

הקופה הטובה שנה לאחור שלוש שנים ועם התשואה הגבוה בכל הענף היא הקופה של אנליסט.

הקופה הפחות טובה ביולי היא של מור והיא גם בעלת סטיית התקן הכי נמוכה. לקל גמל יש באפיק זה את הקופה הכי פחות טובה מתחילת השנה, לשנה ולשלוש שנים. יתרת הנכסים בקופה הזו זניחה.

סיכון בינוני

ממוצע תשואה ביולי 2.24%+ , מתחילת השנה 4.26%- ,  שנה-12 חודשים 0.51%- , שלוש שנים 8.66%+


לאנליסט הקופה הטובה ביותר ביולי אולם היא גם הפחות טובה מתחילת השנה.

לאלטשולר שחם הקופה הטובה ביותר מתחילת השנה, שנה לאחור ושלוש שנים. היא גם הקופה הגדולה ביותר.

לקל גמל הקופה החלשה ביותר ביולי, שנה לאחור ושלוש שנים. היא גם הקופה הקטנה ביותר ועם סטיית התקן הנמוכה ביותר.

לינק להשוואת גרפים ותשואות דינאמית של קופות גמל חיסכון לכל ילד


לצופים בכתבה מהנייד - ניתן להזיז את הדף לימין על מנת לראות את כל הטבלה.
סיכון מועט
מספר שם תשואה חודשית מתחילת השנה שנה שלוש שנים יתרת נכסים סטית תקן
1 אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11325) 1.77% 1.09% 4.45% 13.93% 474.12 1.70
2 מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (9896) 1.75% -1.54% 0.99% 9.56% 247.31 1.58
3 מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11385) 1.70% -1.22% 1.78% 8.87% 251.41 1.44
4 אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11365) 1.63% -1.02% 1.69% 9.27% 221.45 1.53
5 אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11374) 1.50% -2.73% -0.55% 5.19% 209.50 1.60
6 אקסלנס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11310) 1.49% -0.95% 1.31% 8.75% 229.34 1.29
7 מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (9421) 1.37% -2.35% -0.15% 9.00% 219.01 1.61
8 פסגות חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11380) 1.19% -1.61% 0.15% 6.90% 256.78 1.31
9 קל גמל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11343) 1.16% -1.99% 2.17% 6.50% 214.39 1.63
10 מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11321) 1.14% -2.21% -0.46% 6.38% 256.41 1.40
11 הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11375) 1.10% -1.03% 0.65% 7.16% 324.95 1.18
12 הלמן-אלדובי חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11354) 0.76% -1.35% 0.23% 5.62% 222.61 1.14
ממוצע 1.38% -1.41% 1.02% 8.09% 260.61 1.45
סיכון מוגבר
מספר שם תשואה חודשית מתחילת השנה שנה שלוש שנים יתרת נכסים סטית תקן
1 אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11327) 5.81% -5.93% 1.29% 21.48% 2,168.69 4.33
2 מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11387) 5.56% -8.17% -1.87% 11.99% 72.32 4.51
3 אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11367) 5.36% -0.89% 9.16% 29.71% 79.95 4.31
4 מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (9898) 5.07% -5.37% -0.07% 12.90% 36.64 3.81
5 מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11323) 4.77% -11.19% -4.46% 12.44% 50.56 4.66
6 אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11373) 4.57% -0.05% 6.50% 21.25% 12.74 3.86
7 הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11377) 4.53% -7.93% -1.40% 9.83% 132.39 4.41
8 הלמן-אלדובי חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11356) 4.44% -8.21% -1.09% 12.69% 30.53 4.13
9 אקסלנס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11311) 4.27% -7.97% -1.31% 12.07% 40.26 4.26
10 פסגות חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11382) 4.24% -8.49% -2.08% 11.65% 148.46 4.22
11 קל גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11345) 3.05% -12.30% -6.08% 4.86% 1.48 3.73
12 מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (9420) 2.55% -6.44% -2.97% 10.40% 76.29 3.17
ממוצע 4.52% -6.91% -0.37% 14.27% 237.53 4.12
סיכון בינוני
מספר שם תשואה חודשית מתחילת השנה שנה שלוש שנים יתרת נכסים סטית תקן
1 אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11366) 2.96% -7.48% -2.37% 8.99% 70.54 2.55
2 מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (9897) 2.79% -2.47% 1.11% 10.54% 55.71 2.11
3 מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11386) 2.77% -3.62% 0.37% 9.34% 114.76 2.28
4 אקסלנס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11312) 2.66% -4.63% 0.07% 9.93% 40.14 2.46
5 אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11372) 2.63% -4.53% -0.52% 6.88% 6.37 2.35
6 פסגות חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11381) 2.62% -3.54% -0.16% 8.96% 70.96 2.3
7 מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11322) 2.57% -4.74% -1.61% 7.69% 71.19 2.4
8 אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11326) 2.42% -1.16% 2.96% 15.12% 939.68 2.15
9 הלמן-אלדובי חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11355) 2.25% -3.86% -0.95% 6.57% 35.75 2.07
10 הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11376) 2.09% -3.46% -0.04% 8.60% 148.01 2.16
11 מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (9414) 1.80% -4.55% -1.94% 8.82% 11.39 2.26
12 קל גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11344) 1.69% -7.06% -2.99% 2.48% 1.38 2.74
ממוצע 2.44% -4.26% -0.51% 8.66% 130.49 2.32
הלכה יהודית
מספר שם תשואה חודשית מתחילת השנה שנה שלוש שנים יתרת נכסים סטית תקן
1 אינפיניטי חיסכון לילד - הלכה (11914) 4.41% -1.97% 4.25% 16.21% 7.9 3.77
2 מגדל חסכון לילד - הלכה (9895) 2.54% -4.11% -0.83% 7.76% 53.78 2.2
3 מנורה מבטחים חסכון לילד - הלכה (11320) 2.52% -3.46% -0.36% 7.82% 52.22 2.19
4 אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה (11328) 2.37% -0.48% 3.65% 15.36% 382.09 2.08
5 אקסלנס חיסכון לילד - הלכה (11335) 2.21% -2.87% 0.34% 9.80% 15.04 1.99
6 הלמן-אלדובי חיסכון לילד- הלכה (11353) 2.03% -4.23% -1.09% 5.89% 8.2 2.03
7 פסגות חיסכון לילד - הלכה (11383) 1.55% -2.30% 0.74% 9.09% 877.69 2.05
8 מיטב דש חיסכון לילד - הלכה (11388) 1.44% -2.57% 1.56% 8.99% 146.59 2
9 הראל חסכון לילד - הלכה (9555) 1.28% -1.81% 1.66% 9.64% 216.42 1.84
10 מור חיסכון לילד - הלכה (9113) 1.09% -2.05% -0.47% 3.46% 34.2 1.07
ממוצע
הלכה איסלאמית
מספר שם תשואה חודשית מתחילת השנה שנה שלוש שנים יתרת נכסים סטית תקן
1 הלמן-אלדובי חיסכון לילד- שריעה (11352) -0.11% 0.39% 0.40% 0.88% 30.68 0.18
2 מור חיסכון לילד - שריעה (9303) -0.36% 2.10% 1.69% 1.26% 10.19 0.34
הכי טוב
הכי גרוע
10007.0925 סך נכסים
מסגרת=הכי טוב מכל הקטגוריות