זה סופי || בנק ישראל שינה את מתווה המשכנתה

לאור ניסיון רב שנצבר והתפתחויות שחלו בשוק הדיור, ועל מנת לסייע ללווים נוטלי המשכנתאות גמישות בגיוון תמהיל מסלולי המשכנתא, עלה הצורך בעדכון מגבלות והקטנת חובת הריבית הקבועה

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

28/12/2020 בועז קידר

1.בעשור האחרון נקט הפיקוח על הבנקים מכלול של צעדים מקרו-יציבותיים נוכח ההתפתחויות בשוק הדיור. בין היתר קבע הפיקוח על הבנקים שתי מגבלות על חלקה של ההלוואה לדיור בריבית משתנה בסך ההלוואה: הראשונה ("מגבלת ריבית פריים", 2011) קבעה שחלקה של ההלוואה בריבית פריים לא יעלה על שליש מסך ההלוואה, והשנייה ("מגבלת הריבית המשתנה" 2013) קבעה שחלקה הכולל של ההלוואה בריבית משתנה לא יעלה על שני שלישים מסך ההלוואה.
2 .לאור ניסיון רב שנצבר והתפתחויות שחלו בשוק הדיור, ועל מנת לסייע ללווים נוטלי המשכנתאות גמישות בגיוון תמהיל מסלולי המשכנתא, עלה הצורך בעדכון מגבלות אלו.
לאחר ניתוח הנתונים ובחינה מקיפה הוחלט לבטל את מגבלת ריבית הפריים, ולהסתפק במגבלת הריבית המשתנה, הקובעת כי לפחות שליש מסך המשכנתא יינתן בריבית קבועה, ועד שני השלישים הנותרים יינתנו בריבית משתנה.
3 .לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות, ובאישור הנגיד, קבעתי את הוראת ניהול בנקאי תקין הבאה כמפורט להלן.
 
תמצית עיקרי עדכון ההוראה
4. סעיף 7 (מגבלות על חלק ההלוואה בריבית משתנה)
סעיף 7 הנוכחי מטיל שתי מגבלות על חלק ההלוואה בריבית משתנה, התיקון להוראה מבטל את מגבלת ריבית הפריים (מוחק את סעיף 2.7 בהוראה), ומותיר רק את המגבלה הקובעת כי היחס בין חלק ההלוואה לדיור בריבית משתנה, לבין סך ההלוואה, אינו עולה על 66.66%.
 
דברי הסבר
 
כאמור, הסעיף קבע שתי מגבלות, הראשונה קבעה שחלקה של ההלוואה בריבית פריים לא יעלה על שליש מסך ההלוואה, והשנייה קבעה שחלקה הכולל של ההלוואה בריבית משתנה לא יעלה על שני שלישים מסך ההלוואה. הוחלט לבטל את המגבלה הראשונה, ולהסתפק במגבלת הריבית המשתנה הקובעת כי לפחות שליש מסך המשכנתא יינתן בריבית קבועה, ועד שני השלישים הנותרים יינתנו בריבית משתנה.
 
להמשך התיקון לחץ כאן