קרנות נאמנות | גיוסים פדיונות - לחודש דצמבר ולשנת 2020 - הרשימה המלאה

 

 
 

אדם כהן
FacebookTwitter Whatsapp
05/01/2021

קרנות מנוהלות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גוף קרנות נאמנות

היקף נכסים במנוהלות (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות

 

היקף נכסים במסורתיות

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מסורתיות

 

היקף נכסים בכספיות

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות כספיות

 

מנכ"ל חברת הקרנות

31.12.2020

דצמבר

שנת 2020

 

דצמבר

שנת 2020

 

דצמבר

שנת 2020

 

מיטב תכלית

27,269

171

-2,717

 

20,710

287

-2,252

 

6,559

-116

-465

 

רפי ניב

ילין לפידות

23,347

-138

-4,868

 

23,347

-138

-4,868

 

*

*

*

 

אסף אלדר

אלטשולר שחם

22,811

404

2,138

 

22,588

402

2,325

 

223

2

-187

 

שי ירון

פסגות

20,300

-405

-8,718

 

16,922

-198

-6,185

 

3,378

-207

-2,533

 

אייל גורן

הראל

18,982

-1213

-4,786

 

12,183

-332

-2,402

 

6799

-881

-2,384

 

ירון דייגי

מור

16,393

6

-5,028

 

15,257

49

-5,055

 

1136

-42

28

 

אלי לוי

קסם

11,095

178

405

 

10,126

192

592

 

969

-14

-187

 

אבנר חדד

מגדל שוקי הון

10,735

336

-861

 

8,176

343

-642

 

2,559

-7

-219

 

ליאור כשריאן

אי.בי.אי

8,178

-20

-1,792

 

7,930

-10

-1,662

 

248

-10

-130

 

אורי בן דב

אנליסט

5,380

-90

-1,779

 

4,290

-71

-1,474

 

1,090

-19

-305

 

אלון אגושביץ

פורסט

3,210

21

-1,076

 

3,210

21

-1,076

 

*

*

*

 

ירון תמיר

סיגמא

2,256

-162

-1,805

 

2,256

-162

-1,805

 

*

*

*

 

יאיר שני

איילון

2,200

70

90

 

2145

70

100

 

55

0

-10

 

קרן עמרם

א.ד. רוטשילד

1,902

-21

-710

 

1,902

-21

-710

 

*

*

*

 

איל סגל

אפסילון

1,741

29

-241

 

1,741

29

-241

 

*

*

*

 

גיל קורן

אילים

720

5

-276

 

720

5

-276

 

*

*

*

 

טמיר שפירא

תמיר פישמן

426

-12

-495

 

426

-12

-495

 

*

*

*

 

אלדד תמיר

איילון (הוסטינג)

7,600

900

3,700

 

7,600

900

3,700

 

*

*

*

 

*

קסם (הוסטינג)

2,719

294

*

 

2,719

294

*

 

*

*

*

 

*

סיגמא (הוסטינג)

617

-0.3

*

 

617

-0.3

*

 

 

 

 

 

 

מיטב תכלית (הוסטינג)

499

60

224

 

499

60

224

 

*

*

*

 

*

סיכום ביניים

188,380

413

-28,595

 

165,364

1,708

-22,202

 

23,016

-1294

-6,392

 

 


הוסטינג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גוף קרנות נאמנות בהוסטינג

היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו

מנהל החברה

 

31.12.2020

דצמבר

שנת 2020

 

פורטה

1,504

213

704

חגי בדש

קסם אזימוט

1,159

-5

*

נימרוד פינקו

ISP

1,470

274

1290

ירון ליזבונה

ברומטר

1,200

64

62

אלי צחור

פסטרנק שוהם

500

97

285

שי שהם

אושן יצירה

464

11

*

יניב אהרון 

ברק

398

-19

285

שי ברק

פרופאונד

377

44

175

שי אנגל ועודד שטרנברד

אקסיומה

147

-10

*

אבי קורז ויאיר אלק

אינטראקטיב ישראל

107

32

*

גלעד בצרי

אלפי בנדק

106

2

6

קובי אלפי-לס ויונה בנדק

אימפקט

99

5

9

צחי רודניק

דרך 

5

-1

*

*

פלקון

0.2

0.2

*

אורי קוברסקי ותומר דן


מוצרי מדדים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גוף קרנות נאמנות

היקף נכסים במוצרי מדדים (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו בכל מוצרי המדדים

 

היקף נכסים במחקות

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מחקות

 

היקף נכסים בקרנות סל

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות סל

 

מנכ"ל חברת הקרנות

31.12.2020

דצמבר

שנת 2020

 

דצמבר

שנת 2020

 

דצמבר

שנת 2020

 

קסם

35,116

457

275

 

9,290

331

1886

 

25,826

126

-1,611

 

אבנר חדד

מיטב תכלית

29,969

747

-463

 

7,427

303

916

 

22,542

444

-1,379

 

רפי ניב

מגדל שוקי הון

26,954

841

5,493

 

17,277

404

3,410

 

9,677

437

2083

 

ליאור כשריאן

פסגות

21,099

294

-1197

 

5,132

256

1608

 

15,967

38

-2805

 

אייל גורן

הראל

20,086

423

454

 

6,294

392

902

 

13,792

32

-447

 

ירון דייגי

אי.בי.אי

3,553

8

-696

 

3,553

8

-696

 

*

*

*

 

אורי בן דב

אלטשולר שחם

1,125

-114

-754

 

1,125

-114

-754

 

*

*

*

 

ליאור כגן

מור

861

260

810

 

292

132

285

 

569

128

525

 

אלי לוי

סיכום

138,763

2916

3922

 

50,390

1712

7557

 

88,373

1205

-3,634

 

 


טבלה מאוחדת

 

 

 

 

 

 

 

גוף קרנות נאמנות

היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות

31.12.2020

דצמבר 

שנת 2020

מיטב תכלית

57,238

918

-3,180

קסם

46,212

636

680

פסגות

41,399

-112

-9,916

הראל

39,067

-789

-4,332

מגדל שוקי הון

37,689

1177

4,632

אלטשולר שחם

23,935

290

1,384

ילין לפידות

23,347

-138

-4,868

מור

17,254

266

-4,218

אי.בי.אי

11,731

-12

-2,487

אנליסט

5,380

-90

-1,779

פורסט

3,210

21

-1,076

סיגמא

2,256

-162

-1,805

איילון

2,200

70

90

א.ד. רוטשילד

1,902

-21

-710

אפסילון

1,741

29

-241

אילים

720

5

-276

תמיר פישמן

426

-12

-495

איילון (הוסטינג)

7,600

900

3,700

קסם (הוסטינג)

2,719

294

*

מיטב תכלית (הוסטינג)

499

60

224

סיגמא (הוסטינג)

617

-0.3

*

סיכום 

326,525

3,330

-24,673


סוג קרן

היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות

31.12.2020

דצמבר

שנת 2020

מסורתיות

165,364

1708

-22,202

כספיות

23,016

-1294

-6,392

מסורתיות + כספיות

188,380

414

-28,594

 

 

 

 

מחקות

50,390

1712

7557

סל

88,373

1205

-3,634

מחקות + סל

138,763

2,917

3,923

 

 

 

 

כל הקרנות

327,143

3,331

-24,671