השינוי בהיקף נכסי מנהלי קרנות הנאמנות ב 2020 - מגדל מנצחת

מגדל קרנות נאמנות היא המובילה בגידול היקף הנכסים המנוהלים עם גידול של 19.44%+ אחריה אלטשולר שחם עם גידול של כ 6.71%+. בתחתית נמצאות תמיר פישמן עם ירידה של כ 54.92%- וסיגמא עם ירידה של 45.24%- בהיקף הנכסים.

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

04/01/2021 שנהב גולדברג

אמש פרסמנו את הגיוסים לדצמבר 2020 ולכל השנה ואילו היום אנו מביאים לכם את השינוי בהיקף הנכסים של מנהלי קרנות הנאמנות הלוקח בחשבון גם את העלייה והירידה בהיקף הנכסים המנוהלים בכל מנהל קרן.

מתוך הנתונים עולה כי ההשפעה המרכזית השנה הייתה לגיוסים ולאו דווקא לשינוי בעקבות העליות או הירידות בשווקים מכיוון שהטבלה של הגיסים קרובה למדי לטבלה הנוכחית.
מגדל קרנות נאמנות היא המובילה בגידול היקף הנכסים המנוהלים עם גידול של 19.44%+ אחריה אלטשולר שחם עם גידול של כ 6.71%+. בתחתית נמצאות תמיר פישמן עם ירידה של כ 54.92%- וסיגמא עם ירידה של 45.24%- בהיקף הנכסים. אי אפשר שלא להזכיר את מודלים שפשוט עברה לסיגמה עם מעט מאוד כסף מנוהל. גם אלומות שנפגעה לא מעט מהמשבר מוזגה לתוך קסם ולצורך חישוב היקף הנכסים ההתחלתי הכנסנו אותה לקסם (אם כי לצורך חישוב השינוי לקחנו בחשבון כאילו עברו רק 1 מיליארד שקלים.)

בסיכום כולל תעשיית קרנות הנאמנות הצטמקה בכ 6.27%- בלבד! מי היה מאמין בשיא המשבר, כשהתעשייה הצטמקה בכ 90 מיליארד שקלים, שכך יראו הדברים בסוף השנה.

סיכומים נוספים נביא בהמשך ובגיליון ינואר.

גוף קרנות נאמנות

היקף נכסים  2019    (במליוני ש"ח)

היקף נכסים  2020    (במליוני ש"ח)

השינוי (במליוני ש"ח)

אחוז שינוי בהיקף נכסי מנהלי הקרנות

 

 31.12.2019

 31.12.2020

מיטב תכלית

58,996

57,238

-1,758

-2.98%

קסם (+אלומות שמוזגו)***

45,417

46,212

1,795

3.95%

פסגות

51,456

41,399

-10,057

-19.54%

הראל

43,672

39,067

-4,605

-10.54%

מגדל שוקי הון

31,555

37,689

6,134

19.44%

אלטשולר שחם

22,431

23,935

1,504

6.71%

ילין לפידות

28,120

23,347

-4,773

-16.97%

מור

21,533

17,254

-4,279

-19.87%

אי.בי.אי

14,026

11,731

-2,295

-16.36%

אנליסט

7,120

5,380

-1,740

-24.44%

פורסט

4,278

3,210

-1,068

-24.96%

סיגמא

4,120

2,256

-1,864

-45.24%

איילון

2,150

2,200

50

2.33%

א.ד. רוטשילד

2,663

1,902

-761

-28.58%

אפסילון

2,030

1,741

-289

-14.24%

אילים

1,054

720

-334

-31.69%

תמיר פישמן

945

426

-519

-54.92%

מודלים

229

0

-229

עבר

איילון (הוסטינג)

3,420

7,600

4,180

122.22%

קסם (הוסטינג)

0

2,719

2,719

עבר

מיטב תכלית (הוסטינג)

2,398

499

-1,899

עבר

אלומות (הוסטינג)

1,438

0

-1,438

עבר

מודלים (הוסטינג)

366

0

-366

עבר

סיכום

349,417

326,525

-21,892

-6.27%

אחוז השינוי לוקח בחשבון שלא כל הנכסים באלומות מתחילת השנה עבר לקסם***

נלקח בחשבון שרק 1 מיליארד עברו לקסם למעשה

O