רשות המיסים || ארכה עד ל-25.1.2021 למועד הדיווח והתשלום למע"מ

עבור החודשים נובמבר דצמבר 2020 למדווחים דו-חודשי

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
ערן יעקב קרדיט יעקב חרלפערן יעקב קרדיט יעקב חרלפ

10/01/2021 קרן מרדכי

לאחר שקיים שיח עם ראשי הלשכות המקצועיות,  החליט  מנהל רשות המסים, ערן יעקב, על מתן ארכה עד ה- 25 בינואר 2021  לדיווח ולתשלום למע"מ עבור החודשים נובמבר דצמבר 2020. 
 
ההחלטה נועדה לסייע ולהקל על המגזר העסקי, בדגש על עסקים קטנים, בהתמודדות עם הקשיים התזרימיים וההשלכות של ההגבלות האחרונות שהוטלו על המשק. 

אורכה זו לא תחול על הדיווחים השוטפים לגבי מקדמות מס הכנסה ולגבי דווחי הניכויים.