בנק ישראל || פגישת הוועדה המוניטרית בבנק ישראל עם החזאים הפיננסיים

בנק ישראל פרסם הודעה לעיתונות בנושא המשק והפעילות הכלכלית

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

10/01/2021 שנהב גולדברג

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, וחברי הוועדה המוניטרית של בנק ישראל קיימו היום את הפגישה הרבעונית עם קבוצת החזאים, אשר מספקים לבנק ישראל באופן שוטף תחזיות עבור האינפלציה, הריבית ושער החליפין.

המפגש משמש להחלפת דעות והערכות בין בנק ישראל לגופים הפיננסיים החשובים במשק. 

פרופ' ירון פתח את המפגש והתייחס להתפתחויות בכלכלה העולמית והמקומית לאור משבר הקורונה ולצעדי המדיניות בהם נוקט בנק ישראל.

ינון גמרסני, כלכלן בחטיבת המחקר, הציג והסביר את הערכת חטיבת המחקר כפי שהיא נערכה ופורסמה לציבור ב-4 בינואר, במקביל להודעת הריבית האחרונה. 

החזאים התייחסו לדברים ומסרו את הערכותיהם לגבי ההתפתחויות.

למצגת