סוכני הביטוח דורשים להכיר בהם כעובדים חיוניים - פנו אל ראש הממשלה

נשיא לשכת סוכני הביטוח פנה בנושא לראש הממשלה ואל שרי המשפטים, האוצר והבריאות

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

11/01/2021 קרן מרדכי

נשיא לשכת סוכני הביטוח ליאור רוזנפלד, פנה אל ראש הממשלה בנימין נתניהו ואל שרי המשפטים (גנץ), האוצר (כ"ץ), הבריאות (אדלשטיין) וגם אל ח"כ יעקב אשר, יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט, לשלב את סוכני הביטוח בהחרגות של תקנות הוראת שעה נגיף הקורונה המתייחסות להגבלת פעילות במקומות עבודה. במילים אחרות, להכיר בהם כעובדים חיוניים.

במכתבו כותב רוזנפלד, כי לאור הסגר החדש "אנו פונים אליכם בשמם של כלל סוכני הביטוח בישראל אשר מספקים בימים אלו שירותי תמיכה לציבור בישראל בבקשה, כי יתוקנו תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) תש"ף - 2020 ( להלן: "התקנות")  באופן בו ב"מגזר פיננסי", סעיף 1 לענף "שוק ההון" יורחב כך שיוסיף את סוכני הביטוח יחד עם חברות הביטוח.

רוזנפלד מבקש תיקון לפיו יתווספו סוכני הביטוח להחרגות מההגבלות באופן הבא: "גוף מוסדי כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א 1981 להלן חוק הפיקוח על הביטוח וסוכני הביטוח הפועלים בשמו".

יש לציין, כי כיום מוגבלים סוכני הביטוח בעבודתם ככל עסק, כלומר:
1. אסור לעובדי הסוכן להגיע למשרד.
2. אין קבלת קהל.

סוכנים רבים עובדים מהבית, חלקם שלחו את העובדים לחל"ת או לעבודה מהבית; התקשורת עם המבוטחים רק בטלפון, מייל או ב"זום".

לדברי נשיא הלשכה בפנייתו לראש הממשלה: "אנו נמצאים בתקופה של אי ודאות, וציבור המבוטחים נושא את עיניו אל סוכני הביטוח כדי שאלו יעניקו לו פתרונות מתאימים כפי שהם פועלים ופעלו לאור 10 החודשים אשר חלפו במהלך המשבר בו אנו מצויים.
סוכני הביטוח, פועלים להושיט יד ולסייע לציבור המבוטחים, הן ביחס לחסכונות המתכווצים מיום ליום והן ביחס לביטוחים השונים שכה נדרשים בימים אלו, במספר מישורים לרבות ביטוחים עסקיים, משמעויות החיסכון הפנסיוני לעובדים מבוטחים אשר הוצאו לחל"ת, הוחזרו מחל"ת ושוב הוצאו , לרבות הפסקות עבודה, וחידושי ביטוח רכב ודירה, בריאות, סיעוד, תאונות וא.כ.ע אשר לצערנו, נתקלנו במקרים שכאלה ביתר שאת בקרב המבוטחים בתקופה זו".

רוזנפלד טוען, כי חברות הביטוח הוחרגו בתקנות, למרות שהם לא מספקים שירותים ישירות לציבור "אלא באמצעות סוכני הביטוח, ולכן חיוניות סוכני הביטוח הינה בסיסית והכרחית בימים אלו כעובדים המשלימים את הצורך של המשק הישראלי ברכישת ביטוח.
זה הזמן לתקן ולהוסיף את ההרחבה לתקנות כדי לאפשר לציבור המבוטחים בישראל, לקבל שירות מסוכני הביטוח בימים קשים אלו. נבהיר כי בקשה שכזו כבר הועלתה בעבר על סדר היום וזו העת לשלב את סוכני הביטוח בתקנות," מסכם נשיא לשכת סוכני הביטוח.