תשואות דצמבר בקרנות הפנסיה - מיטב דש מנצחים בין הקרנות הגדולות והוותיקות

הכשרה מנצחים כמעט בכל חתך זמן ובכל מסלול - כמה עשתה קרן הפנסיה שלך השנה?

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
רועי קדוש, צילום רמי זרנגררועי קדוש, צילום רמי זרנגר

מיכאל לוי
18/01/2021

קרנות פנסיה עד גיל 50

מספר קופה

שם קופה

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה בדצמבר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

9629

הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני  50 ומטה

         286

3.35%

11.23%

11.23%

23.31%

---

42

כלל פנסיה מקיפה - בני 50 ומטה

     11,776

3.02%

7.14%

7.14%

21.68%

41.40%

9974

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

 

2.94%

6.67%

6.67%

21.87%

40.38%

2155

איילון מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

      8,086

2.48%

7.88%

7.88%

21.88%

39.03%

9757

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

     13,007

2.22%

7.64%

7.64%

25.06%

50.24%

 

פסגות קרן פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

      2,344

2.12%

5.09%

5.09%

18.69%

33.44%

9768

הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

      2,907

2.02%

4.70%

4.70%

19.21%

32.32%

8801

מגדל מקפת אישית - מסלול עד גיל 50

     10,256

1.91%

6.39%

6.39%

18.93%

30.17%

9823

הראל פנסיה מסלול לבני 50 ומטה

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

2.51%

7.09%

7.09%

21.33%

 

קרנות פנסיה גילאי 50-60

מספר קופה

שם קרן

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה בדצמבר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

9630

הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50-60

         107

3.04%

10.78%

10.78%

22.06%

---

 

כלל פנסיה מקיפה - בני 50 עד 60

      2,989

2.50%

6.22%

6.22%

19.34%

33.79%

9967

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

      3,888

2.25%

7.91%

7.91%

20.98%

34.08%

9975

הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 עד 60

 

2.13%

5.95%

5.95%

18.49%

---

9758

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60

      1,825

1.60%

6.47%

6.47%

21.31%

44.84%

9769

הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 עד 60

         542

1.60%

3.81%

3.81%

16.59%

26.90%

8802

מגדל מקפת אישית - מסלול 50 עד 60

      2,109

1.55%

5.55%

5.55%

17.15%

---

 

פסגות קרן פנסיה מקיפה לבני 50-60

         381

1.42%

3.29%

3.29%

14.08%

24.75%

9827

הראל פנסיה ילידי שנות ה-60

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

2.01%

6.25%

6.25%

18.75%

 

קרנות פנסיה מעל גיל 60

מספר קופה

שם קרן

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה בדצמבר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

9631

הכשרה חברה לביטוח בע"מ לבני  60 ומעלה

           72

2.47%

7.85%

7.85%

17.07%

---

9976

הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

 

1.45%

4.80%

4.80%

16.37%

---

9968

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

         679

1.21%

4.70%

4.70%

14.87%

26.35%

8803

מגדל מקפת אישית - מסלול מעל גיל 60

      1,236

1.19%

4.38%

4.38%

14.64%

---

9770

הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

         376

1.14%

3.06%

3.06%

13.53%

22.62%

9759

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה

     14,561

1.07%

5.23%

5.23%

16.75%

28.92%

9829

הראל פנסיה מסלול לבני 60 ומעלה

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

1.42%

5.00%

5.00%

15.54%