קרן מחקה חדשה - מתמקדת באג"ח במרווח גבוה

אייל גורן, מנכ"ל פסגות קרנות נאמנות: "בזמנים בהם תשואות האג"ח נמוכות, ניתן לראות משקיעים רבים המחפשים השקעה באג"ח קונצרני בעל פוטנציאל תשואה גבוהה..."

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
אייל גורן מנכל פסגות קרנות נאמנותאייל גורן מנכל פסגות קרנות נאמנות

עומר רגב
24/01/2021

קרן חדשה- שמתמקדת באג"ח במרווח גבוה

כשתשואות האג"ח נמוכות, משקיעים רבים מחפשים פוטנציאל גבוה ומנגד מגדרים את הסיכון החשיפה למנפיק בודד1.
משקיע נבון עשוי לזהות אג"ח הנסחר במרווח גבוה כהשקעה בעלת פוטנציאל גבוה1 , אך הוא מוגבל בהרבה אופנים;
בסחירות הניירות, פיזור ההשקעה, מעבר ומימוש ניירות המייצר אירוע מס וכמובן שאין ביכולתו למצוא את כלל ההזדמנויות הגלומות בשוק.
 
בדיוק לשם כך פסגות משיקה לראשונה בישראל קרן מחקה שתעקוב אחרי מדד בעל פוטנציאל גבוה לצד גידור הסיכון החשיפה למנפיק בודד2,
המדד בוחן בכל חודש את כל אגרות החוב הקונצרניות המדורגות בתעשייה, על כל הדירוגים בדירוג השקעה, ובוחרים רק את הסדרות שהמרווח שלהן גבוה מהחציון, כך מנטרלים סדרות עם מרווחים נמוכים מאוד ועם פוטנציאל נמוך1. לאחר קבלת רשימת הסדרות – מגדרים כל מנפיק למקסימום 1.5%.
 
להערכתנו מגבלת המנפיק מבטיחה כי חדלות פירעון של מנפיק בודד לא תהווה פגיעה משמעותית בהשקעה, וזאת בניגוד ליתר מדדי האג"ח הקונצרניים בארץ שעשויים להיות חשופים עד 20% למנפיק בודד!
למעשה מתודולוגיית המדד מייצרת גידור לסיכון באירוע שלילי, כאשר הדוגמא הטובה ביותר היא מחודש מרץ האחרון בו סדרות של מנפיקים רבים נקלעו לקשיים וסדרות האג"ח שלהן ירדו בעצמה חזקה, חלקן אף איבדו את הדירוג ובכך נפלטו מהמדדים הקונצרנים תוך שהם מייצרים קיבוע הפסד מהותי למשקיעים, גידור החשיפה למנפיק הייתה מצמצמת את הסיכונים הללו ואת הפגיעה במשקיעים.

אייל גורן, מנכ"ל פסגות קרנות נאמנות
: "בזמנים בהם תשואות האג"ח נמוכות, ניתן לראות משקיעים רבים המחפשים השקעה באג"ח קונצרני בעל פוטנציאל תשואה גבוהה, נכון להיום זה המדד הקונצרני היחיד בישראל שזהו הפרמטר המרכזי לבחירת הסדרות בו, לצד פרמטר זה המדד מאפשר למשקיעים גידור של הסיכון מחדלות פירעון של חברה מסוימת על ידי תקרת מנפיק אפקטיבית וזאת בשונה מרוב המדדים הקונצרנים בישראל. לטעמנו השקעה באפיק הקונצרני בתקופה הקרובה ממשיכה להיות עדיפה על השקעה באג"ח מדינה שהתשואות בו שואפות ל 0 בטווחים הקצרים" בנוסף "באמצעות מתודולוגיה זו מקבלים מדד בפיזור רחב (160 סדרות), בעל מגבלת מנפיק אפקטיבית (1.5%), בעל יכולת ניצול הזדמנויות במרווח גבוהה1 וכמובן ללא אירוע מס במעבר בין סדרות5
כך שלהערכתנו, המדד יתאים לאותם משקיעים המחפשים פוטנציאל גבוה לצד גידור הסיכון."


שם הקרן:
PTF‏ (00) אינדקס אג"ח במרווח גבוה (5132626) 3 
יחידות הקרן יוצעו לראשונה החל מתאריך 25.01.2021 4

 
1. להערכת מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.
2. להערכת מנהל הקרן , המדד מתמקד באגח"ים בעלי מרווח גבוה, אחת הדרכים המרכזיות לגדר את הסיכון היא גידור החשיפה למנפיק/נייר ע"י קביעה של מגבלת 1.5% למנפיק. אין באמור בכדי לקבוע כי לא חלים על המדד סיכונים אחרים. אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי.

 .3פרטים מלאים בדבר המדד ובדבר הקרנות ניתן לראות בתשקיף הקרנות מיום18.01.2021, מס' אסמכתא 2021-03-007276.
 .4יחידות הקרנות הוצעו לראשונה לציבור ב-25.01.2021. התאמת נכסים תסתיים ב 11.03.2021.פרופיל חשיפה (00) ללא חשיפה למניות ו- ללא חשיפה.

5. אין באמור להוות ייעוץ בנושאי מס אשר צריך להינתן ע"י בעל מקצוע ולהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיף הקרן שבתוקף ולדיווחים המידיים. אין בתשואות ובדירוגי הקרן בעבר כדי להעיד על תשואות ודירוגים בעתיד. אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי.