חברת ALD בוחנת מיזוג של חברת סייבר בכפוף להשקעה של 50 מיליון דולר בחברה הממוזגת

20% מההשקעה כבר הובטחו ממשקיעים במסגרת כתב התחייבות

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

מיכאל לוי
26/01/2021

חברת ALD, שנסחרת בבורסה לניירות ערך בת"א, דיווחה הבוקר (ב') כי היא מנהלת מו"מ ראשוני, במסגרתו נבחנת האפשרות למזג לתוכה פעילות של חברה בתחום הסייבר, אשר הוקמה ע"י יוצאי יחידות טכנולוגיות מובחרות בצה"ל, עם פתרון חדשני למחשוב מוצפן. המיזוג ייעשה בתמורה להקצאת מניות שליטה בחברה לידי בעלי השליטה בחברת הסייבר.

מהחברה נמסר כי אחד התנאים להיתכנות מיזוג הפעילות, הינו השקעה בהיקף של כ- 50 מיליון דולר בחברה הממוזגת, מתוכו כבר הובטחו סכום בהיקף של 20% מסבב המימון, במסגרת כתב התחייבות בלתי חוזר ממשקיעים. מגעים נוספים מתנהלים עם מספר ניצעים מוגבל להשלמת סבב המימון.

החברות החלו במגעים ראשוניים ובדיקת נאותות כדי לבחון את מיזוג פעילותן, וזאת על מנת ליהנות, בין היתר, מחיבור סינרגטי בין החדשנות הטכנולוגית של חברת הסייבר, לבין בסיס הלקוחות המשמעותי ותשתית המכירות המקומית והבינ"ל המפותחת של ALD.
השלמת המיזוג כפופה לקבלת אישורי הצדדים לעסקה, כמו גם כל אישור אשר יידרש מכל גורם רגולטורי או צד שלישי הקשור למיזוג. החברה תוסיף ותעדכן אודות התקדמות המשא ומתן בהתאם לנדרש.