לפני גמל נט || דרוג ינואר בקופות הגמל - כלל מנצחים במסלול עד 50 ובין 50-60

כלל תמר מנצחים בינואר עד גיל 50 וכן במסלול לבני 50-60 || אקסלנס מנצחים במסלול לבני 60 ומעלה || כל הגופים עם תשואות חיוביות מאוד בינואר

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
יוסי דורי מנהל חטיבת ההשקעות, כלל צילום: סיוון פרגיוסי דורי מנהל חטיבת ההשקעות, כלל צילום: סיוון פרג

מיכאל לוי
16/02/2021

תשואות חיוביות לכלל גופי הגמל בינואר, בכל חתכי המודל הצ'יליאני שמקטלג את החוסכים לפי הגיל ולפי רמות הסיכון.

תשואות מסלול לבני 50 ומטה – כלל תמר עד 50 מקום ראשון
במסלול לגילאי 50 ומטה, שהוא המסלול החשוף יותר לסיכון, ממוצע התשואות בינואר עומד על 1.14% עם טווח תשואות של בין 0.63% ל-1.48%. ממוצע התשואות שנה אחורה עומד על 7.45% עם מנעד גבוה מאוד בתשואות בין 5.1% ל-16.28%. ממוצע התשואות ל-3 כמעט מגיע ל-18% ול-5 שנים נוגע ב-43%.

כלל תמר עד 50 הם המנצחים החודש עם תשואה של 1.48%. בשנה האחרונה התשואה בכלל היא 7.27%, התשואה ל-3 שנים היא 18.33% ותשואה ל-5 שנים 34.54%. במקום השני החודש נמצאים אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 עם תשואה של 1.43%.

אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 16.28%.

המובילים בתשואה ל-3 שנים ול-5 שנים הם אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה עם 21.13% ל-3 שנים, ו-49.25% ל-5 שנים. אלטשולר שחם השיאו החודש תשואה של 1.27%.

תשואות מסלול לבני 50 עד 60 – כלל תמר 50-60 מקום ראשון
במסלול לגילאי 50 עד 60, שהוא המסלול בעל ההיקפים הגדולים ביותר, התשואה הממוצעת בחודש ינואר עומדת על 1.04% בטווח שבין 0.51% ל-1.3%. התשואה הממוצעת לשנה האחרונה היא 6.23%, תשואה ממוצעת ל-3 שנים היא 16.08% ול-5 שנים 34.26%.

כלל תמר 50-60 במקום הראשון בינואר עם תשואה של 1.3%, כלל מציגים תשואה של 6.62% בשנה האחרונה, תשואה של 16.71% ל-3 שנים, ותשואה של 30.94% ל-5 שנים. במקום השני נמצאים אקסלנס גמל לבני 50-60 עם 1.25%.

אלפא מור תגמולים – מדרגות 50 עד 60 מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 13.27%. מור השיאו החודש תשואה של 1.01%.

אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 19.64% תשואה, וגם מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 43.94%. אלטשולר שחם השיאו החודש תשואה של 1.18%.

תשואות מסלול לבני 60 ומעלה – אקסלנס גמל במקום הראשון
שהוא המסלול הסולידי מבין שלושת המסלולים, התשואה הממוצעת לחודש ינואר היא 0.75% במנעד שבין 0.45% ל-0.97%. התשואה הממוצעת לשנה היא 4.21%, תשואה ממוצעת ל-3 שנים 12.72% ותשואה ממוצעת ל-5 שנים היא 24.11%.

אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה במקום הראשון עם תשואה של 0.97% בינואר. בשנה האחרונה התשואה של אקסלנס היא 4.84%, ב-3 שנים אחרונות התשואה 14.31! וב-5 שנים האחרונות התשואה היא 27.36%. במקום השני נמצאים אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה עם תשואה של 0.9%.

אלפא מור הם המובילים בתשואה שנה אחרונה עם 7.51%. מור השיאו החודש תשואה של 0.77%.

בתשואה ל-3 שנים מובילים אלטשולר שחם עם תשואה של 16.86%, וגם מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 30.68%.

קופות גמל מסלול לבני 50 ומטה

מספר קופה

שם קופה

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה בינואר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

9651

כלל תמר עד 50

      1,094

1.48%

1.48%

7.27%

18.33%

34.54%

12532

אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50

         865

1.43%

1.43%

16.28%

---

---

9793

מנורה מבטחים תגמולים עד 50

         945

1.28%

1.28%

5.10%

14.83%

32.93%

9950

אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה

      9,105

1.27%

1.27%

6.48%

21.13%

49.25%

9916

אקסלנס גמל לבני 50 ומטה

      5,070

1.26%

1.26%

8.53%

20.77%

38.90%

9779

מגדל לתגמולים לבני 50 ומטה

         804

1.12%

1.12%

6.74%

16.51%

---

9939

ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה

      1,675

0.93%

0.93%

5.68%

19.32%

43.38%

9744

הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה

      1,071

0.85%

0.85%

5.25%

13.18%

33.10%

9730

אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50 ומטה

         726

0.63%

0.63%

5.71%

19.78%

42.93%

7215

מיטב דש גמל לבני 50 ומטה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

1.14%

1.14%

7.45%

17.98%

39.29%

קופות גמל מסלול לבני 50 עד 60

מספר קופה

שם קופה

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה בינואר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

9652

כלל תמר 50-60

      1,253

1.30%

1.30%

6.62%

16.71%

30.94%

9529

אקסלנס גמל לבני 50 עד 60

      1,375

1.25%

1.25%

6.30%

16.57%

---

9792

מנורה מבטחים תגמולים 50-60

      4,269

1.23%

1.23%

3.87%

13.84%

29.88%

9951

אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60

     31,151

1.18%

1.18%

5.96%

19.64%

43.94%

9780

מגדל לתגמולים לבני 50 עד 60

      1,749

1.09%

1.09%

6.02%

14.81%

---

9742

הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60

      4,127

1.05%

1.05%

4.45%

12.97%

31.21%

12533

אלפא מור תגמולים - מדרגות 50 עד 60

      3,013

1.01%

1.01%

13.27%

---

---

9940

ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60

      7,447

0.91%

0.91%

4.72%

16.68%

34.92%

103

מיטב דש גמל לבני 50-60

      6,960

0.89%

0.89%

6.14%

16.04%

32.63%

9731

אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50-60

         875

0.51%

0.51%

4.97%

17.44%

36.28%

9890

פסגות גדיש לבני 50-60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

1.04%

1.04%

6.23%

16.08%

34.26%

קופות גמל מסלול לבני 60 ומעלה

מספר קופה

שם קופה

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה בינואר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

401

אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה

      2,883

0.97%

0.97%

4.84%

14.31%

27.36%

9952

אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה

     15,123

0.90%

0.90%

5.41%

16.86%

30.68%

9794

מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה

         773

0.87%

0.87%

2.85%

10.02%

20.75%

12534

אלפא מור תגמולים - מדרגות 60 ומעלה

      1,631

0.77%

0.77%

7.51%

---

---

9781

מגדל לתגמולים לבני 60 ומעלה

         640

0.72%

0.72%

4.24%

12.57%

---

9745

הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה

      1,902

0.68%

0.68%

3.28%

11.08%

22.63%

9941

ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה

      1,487

0.61%

0.61%

3.04%

13.01%

21.72%

9732

אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 60 ומעלה

         335

0.45%

0.45%

2.50%

11.21%

21.54%

551

מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

0.75%

0.75%

4.21%

12.72%

24.11%