הביטוח הלאומי שילם תשלומי יתר של כמיליארד שקל

מנכ"ל שירות התעסוקה רמי גראור למנכ"ל הביטוח הלאומי מאיר שפיגלר: "גלה מנהיגות וקח אחריות על מחדל תשלומי היתר. שילמת מיליארד שקל שלא כדין ועכשיו אתה מחפש אשמים.

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

מיכאל לוי
18/02/2021

מאז פרוץ משבר הקורונה שילם הביטוח הלאומי, שלא כדין, כמיליארד שקל עבור דמי אבטלה למאות אלפי אזרחים שלא היו זכאים לכך. מנכ"ל הביטוח הלאומי מאיר שפיגלר בראיונות לכלי התקשורת ניסה להטיל את האחריות על שירות התעסוקה, וטען כי תשלומי הביטוח הלאומי מתבססים אך ורק על דיווחי שירות התעסוקה.

אולם, דבריו אלה רחוקים מן האמת, מפני שמבחן התעסוקה שמפעיל שירות התעסוקה אינו מספיק לקביעת זכאות לדמי אבטלה, לא לעצם הזכאות, לא להיקפה וגם לא למשכה. למוסד לביטוח לאומי, כגוף האמון חוקית להעמדת רשת ביטחון סוציאלית לאזרחי ישראל בעתות משבר פרטיות ולאומיות, ישנה הסמכות הבלעדית לקבוע את תנאי, היקף ומשך הזכאות לכל גמלה סוציאלית שהיא, ובכלל זה של דמי אבטלה. תפקידו של שירות התעסוקה הוא לסייע לדורשי עבודה לשוב למעגל העבודה ולסייע לעובדים המעוניינים בכך לשפר כישוריהם ומיומנויותיהם המקצועיות.

באשר לדמי האבטלה, תפקידו של שירות התעסוקה מסתכם בדיווח למוסד לביטוח הלאומי על המדווחים על עצמם כעל דורשי עבודה ובשל כך תובעים דמי אבטלה או הבטחת הכנסה. אולם וכאמור, מי שבוחן דיווח זה ומחליט האם תביעתם תתקבל ובאיזה אופן והיקף הוא הביטוח הלאומי לבדו.

מעבר לכך, עוד בתחילת המשבר הבהיר שפיגלר כי נוכח ריבוי תובעי האבטלה וכן הקרבה לליל הסדר הביטוח הלאומי ישלם לכלל התובעים מקדמות על סך 1.6 מיליארד ש"ח, ובהמשך וככל ויתברר שאין התובע זכאי לדמי אבטלה ייגבו ממנו הכספים ששולמו לו שלא כדין. רוצה לומר, שלא רק שהביטוח הלאומי היה מודע לאפשרות תשלומי היתר מראש אלא שנערך לה ואף עדכן את הציבור.  חשוב לציין: שירות התעסוקה מדווח על כל מי שנרשם אצלו בין אם זכאי לקצבה ובין אם לא. וכך היה בכל חודשי הקורונה.

הטענה כי המוסד לביטוח לאומי משלם אוטומטית דמי אבטלה רק בהתבסס על דיווחי שירותי התעסוקה הוא שקר גס, אלא אם כן בוחר לעשות זאת וביודעין מכניס עצמו לתשלומי יתר גבוהים, כפי שאכן עשה.

בתגובה, אמר מנכ"ל שירות התעסוקה רמי גראור: "נוכח המחדל וממדיו, אני מצפה ממאיר שפיגלר לגלות מנהיגות ולקחת אחריות על תשלומי היתר שביצע. הוא כשל במבחן המעשה ושילם מיליארד שקל שלא כדין.

לא מאוחר לתקן את הטעות, ברגישות המתבקשת הציבור יבין זאת, בפרט מפני ששפיגלר הודיע על כך מראש. הניסיון לגלגל את האחריות על שירות התעסוקה הוא מביש וחוטא לאמת, אין זה מכבד את שפיגלר ואין זה ראוי למגזר הציבורי.  שירות התעסוקה התנגד לאורך כל הדרך למדיניות דמי האבטלה האוטומטיים עד יוני 2021 שדחפו אליה שפיגלר ואחרים, מתוך הבנת נזקיה לדורשי העבודה ולמשק כאחד, ותחת זאת הציע כבר בתחילת המשבר את המודל הגרמני. אנו פועלים ללא לאות להשיב את דורשי העבודה למעגל העבודה, כך עשינו לאורך כל המשבר וכך נמשיך לעשות - זו אחריותנו ולא אחרת".