בורסה - סקירה שבועית || מדד ת"א–SME60 ירד השבוע ב-4.6% גם הביומד

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע השלישי של חודש פברואר התאפיין בירידות שערים במרבית מדדי המניות המובילים. ירידות שערים אפיינו את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
צילום פאנדרצילום פאנדר

כלכלני הבורסה תל אביב
18/02/2021

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע השלישי של חודש פברואר התאפיין בירידות שערים במרבית מדדי המניות המובילים.
ירידות שערים אפיינו את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.
המסחר השבוע התנהל על רקע המשך יציאה הדרגתית-איטית של המשק מהסגר השלישי, כשבמקביל נמשך מבצע חיסונים מהיר של האוכלוסיה בארץ.

בשוק המניות:

השבוע גויסו בשוק המניות עד כ-319 מיליון שקל בשלוש הנפקות של מניות לציבור ובהנפקת זכויות אחת. מרבית הסכום – כ-250 מיליון שקל גויסו בהנפקה לציבור ע"י חברת התעופה אל על.
בין המנפיקות – חברת הטכנולוגיה קוויקליזארד המצטרפת ל-14 חברות חדשות בשוק המניות השנה, בהן 10 חברות הייטק, צפויה לגייס היום עד כ-46 מיליון שקל בהנפקה ראשונה (IPO).
2 חברות טכנולוגיה חדשות נוספות -  פרסמו תשקיף להשלמה במסגרתו יגייסו עד כ-62 מיליון שקל בהנפקות ראשוניות (IPOs): קומפיולאב (כ-37 מיליון שקל) ושותפות המו"פ רימונים אגרוטק (כ-25 מיליון שקל).

בשוק איגרות החוב הקונצרניות:

בשוק איגרות החוב בתל-אביב גויסו השבוע עד כ-926 מיליון שקל בהנפקות של איגרות חוב ע"י ארבע חברות. מרבית הסכום, עד כ-713 מיליון שקל גויסו ע"י שלוש חברות נדל"ן.

בשוק קרנות הסל:

השבוע נרשמו למסחר 3 קרנות סל חדשות, ביניהן שתי קרנות ראשונות בבורסה על מדד ת"א-קלינטק שהושק בנובמבר 2020.

מדדי מניות:

מדד ת"א–35

ירד השבוע ב-1.4%, ומתחילת השנה עלה ב-5.6%.
מדד ת"א–90 
ירד השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה עלה ב-2.5%.
מדד ת"א–125
ירד השבוע ב-1.2% ומתחילת השנה עלה ב-4.8%.
מדד ת"א–SME60
ירד השבוע ב-4.6%, ומתחילת השנה עלה ב-17.5%.
מדד ת"א-נפט וגז
עלה השבוע ב-4.1%, ומתחילת השנה עלה ב-20.0%.

מדדי איגרות חוב:

מדד
 איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה
ירד השבוע ב-0.9%, ומתחילת השנה ירד ב-1.3%.
מדד תל בונד-60
ירד השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-0.6%.
מדד תל בונד-שקלי
ירד השבוע ב-0.5%, ומתחילת השנה נותר ללא שינוי.


גיוסים:
הנפקת מניות  

    גיוס ע"י חברת מו"פ חדשה – קוויקליזארד, המצטרפת ל-14 חברות חדשות השנה בשוק המניות בהן 10 חברות הייטק:
חברת הטכנולוגיה קוויקליזארד תגייס היום עד כ-46 מיליון שקל בהנפקה ראשונה (IPO) לפי שווי חברה של כ-110 מיליון שקל לאחר ההנפקה: עד כ-44 מיליון שקל יגויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building) ועד כ-2 מיליון שקל יגויסו מהציבור.
החברה עוסקת בפיתוח טכנולוגיה לתמחור דינמי מבוססת בינה מלאכותית (AI) .
  • גיוס ע"י חברות נסחרות:
§  עד כ-273 מיליון שקל גויסו השבוע בשתי הנפקות לציבור ובהנפקת זכויות אחת ע"י חברות נסחרות:
כ-250 מיליון שקל גויסו בהנפקה לציבור ע"י חברת התעופה אל על בהנפקה לציבור של כתבי אופציה למניות.
כ-13 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הקנאביס הרפואי קאנומד בהנפקת מניות לציבור.
o  עד כ-10 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת הטכנולוגיה קסניה בהנפקת זכויות.
§  כ-149 מיליון שקל נוספים גויסו בהנפקת מניות לציבור בארה"ב ע"י חברת הביומד אנלייבקס, שמניותיה נסחרות במקביל בנאסד"ק (סמל: ENLV).
גיוס עתידי בהנפקה ע"י חברות חדשות (IPOs):
שתי חברות טכנולוגיה חדשות פרסמו תשקיף להשלמה במסגרתו יגייסו עד כ-62 מיליון שקל בהנפקות ראשוניות: קומפיולאב (כ-37 מיליון שקל) ושותפות מו"פ שביעית בבורסה רימונים אגרוטק (כ-25 מיליון שקל). הנפקת איגרות חוב קונצרניות:

בשוק איגרות החוב בתל-אביב גויסו השבוע עד כ-926 מיליון שקל בארבע הנפקות לציבור:
·  עד כ-713 מיליון שקל גויסו ע"י שלוש חברות נדל"ן:
כ-450 מיליון שקל גויסו ע"י אמות חברת נדל"ן מניב בארץ, בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 9 שנים, ריבית  0.92%, בדירוג AA "מעלות" ו-Aa2 "מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-1,000 מיליון שקל בשנים 2022-2021.
כ-179 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הבנייה קרדן נדל"ן בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי בריבית קבועה, מח"מ 5.2 שנים, ריבית  2.5%, בדירוג 3A "מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-90 מיליון שקל בשנים 2022-2021.
עד כ-84 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת הבנייה צמח המרמן בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי בריבית קבועה, מח"מ 3 שנים, תשואה לפדיון  2.9%, בדירוג Baa1 "מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-140 מיליון שקל בשנים 2022-2021.
כ-213 מיליון שקל גויסו ע"י חברת האנרגיה דור אלון בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי בריבית קבועה, מח"מ 3.4 שנים, תשואה לפדיון  2.1%, בדירוג A3 "מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-300 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

הנפקת איגרות חוב
ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בסך כ-3.2 מיליארד שקל בבורסה בתל אביב.

שוק קרנות הסל

השבוע נרשמו למסחר 3 קרנות סל חדשות:
·  שתי קרנות ראשונות בבורסה על מדד ת"א-קלינטק שהושק בנובמבר 2020 ונרשמו למסחר ע"י הראל ותכלית.
·  קרן סל על מדד מניות בחו"ל - מגדל רשמה למסחר השבוע קרן סל חדשה על מדד - Bluestar China Internet Software.
קרנות אלה מצטרפות ל-530 קרנות סל ו-23 קרנות חוץ הנסחרות בבורסה.

שונות:

שיעור האבטלה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל הקורונה או קבוע מעבודתם עלה מכ-14.2% במחצית הראשונה של ינואר 2021, לכ-16.3% במחצית השנייה של החודש. לעלייה גרם הסגר השלישי שהתהדק לקראת המחצית השניה של החודש.
שיעור האבטלה ללא נעדרים זמנית מעבודתם בגלל קורונה, ירד מכ-4.6% במחצית הראשונה של ינואר 2021 לכ-3.9% במחצית השנייה של החודש.
כמו כן, שיעור המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם בגלל הקורונה + הבלתי מועסקים, עלה מ-10.4% בחודש דצמבר 2020, ל-15.4% בינואר 2021. מאידך, שיעור הבלתי מועסקים מכוח העבודה ירד מ-4.8% בדצמבר 2020, ל-4.4% בינואר 2021.
שיעור הצמיחה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים לסיכום שנת 2020, לפיהם:
התוצר המקומי גולמי במחירים קבועים בשנת 2020 ירד ב-2.4%, לאחר עליות של 3.4% ושל 3.5% בשנים 2018 ו-2019 בהתאמה. הירידה בתמ"ג בשנת 2020 שנגרמה בשל משבר הקורונה, היא הגבוהה ביותר מאז 1950 והיא משקפת את המגבלות המתמשכות לאור המצב.
האוכלוסייה בארץ בשנת 2020 גדלה ב-1.8%, כך שהתוצר המקומי גולמי לנפש ירד ב-4.1%, לאחר עלייה של 1.5% בשנת 2019, והסתכם ב-150.4 אלף שקל (במחירים שוטפים). לשם השוואה, לפי תחזית ה-OECD ירד התמ"ג לנפש במדינות הארגון בכ-5.5% בממוצע בשנת 2020.
מדד המחירים לצרכן
מנתוני הלמ"ס עולה כי מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.1% בינואר 2021, בהמשך לירידה של 0.7% בכל שנת 2020.שבוע
מתחילת השנה

ת"א טק-עילית
-3.0%
14.7%
ת"א בנקים-5
1.8%
6.1%
ת"א-נדל"ן
-1.5%
-4.9%


שבוע
מתחילת השנה

דולר/שקל
0.5%
1.6%
אירו/ שקל
0.2%
-0.1%