מיטב דש רוכשת את פעילות קרנות הפנסיה של הלמן אלדובי תמורת 45 מיליון שקל

עם השלמת הרכישה תנהל מיטב דש נכסי פנסיה בהיקף של כ-20 מיליארד שקל

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

בעז קידר
23/02/2021

בית ההשקעות מיטב דש דיווח היום כי חתם על הסכם לרכישת פעילות קרנות הפנסיה של הלמן אלדובי תמורת סכום של כ-45 מיליון שקל.

מיטב דש גמל ופנסיה חתמה על ההסכם עם הפניקס, לפיו בכפוף להשלמת עסקת המיזוג בין הפניקס לבית ההשקעות הלמן אלדובי, במסגרתו עתידה הפניקס לרכוש את מלוא 100% הון המניות של הלמן אלדובי, תרכוש מיטב דש גמל ופנסיה את קרנות הפנסיה החדשות שבניהול הלמן אלדובי.

להזכיר, בית ההשקעות הלמן אלדובי, נרכש על ידי חברת הפניקס, בעיסקה בהיקף של 275 מיליון שקלים. ההערכות בשוק אז דיברו על כך שהפניקס מעוניינים בפעילות קרנות הפנסיה החדשות של הלמן אלדובי, אולם כעת מתברר בהודעה לבורסה כי מיטב דש בעצם רוכשת את קרנות הפנסיה החדשות שמנהלת הלמן גמל – קרן פנסיה חדשה מקיפה וקרן פנסיה חדשה כללית. סך היקף הנכסים המנוהלים במסגרת פעילות קרנות הפנסיה הנרכשות עומד על כ-4.34 מיליארד שקל, נכון ליום 31.1.2021.

לפי ההסכם, הרכישה אמורה להתבצע על ליום יום 31 במרץ 2021.

טדי לין, מנכ"ל מיטב דש גמל ופנסיה, אמר לכתב AdvizerLand כי "רכישת קרנות הפנסיה החדשות של הלמן אלדובי מהווה נדבך נוסף באסטרטגיית הצמיחה המתמדת של קרנות הפנסיה המנוהלות על ידי מיטב דש. תחום חיסכון ארוך הטווח, והפנסיה בפרט, הינו מנוע צמיחה לחברה ועם השלמת הרכישה, תנהל החברה נכסי עמיתים בשווי של כ-20 מיליארד שקל בקרנות הפנסיה. אנו מאמינים כי הרחבת מעטפת המעסיקים והלקוחות מולם אנו עובדים, והמשך הובלה בביצועים, יאיצו את צמיחת החברה." 

במסגרת ההסכם, נקבע מנגנון לקליטת עובדים של הלמן אלדובי גמל ופנסיה אשר ישולבו  במיטב דש גמל ופנסיה או בחברה אחרת בקבוצה. 

קרן הפנסיה המקיפה של הלמן אלדובי תצטרף כעת לקרן הפנסיה הנבחרת של מיטב דש. המצטרפים לקרנות ברירת המחדל, אשר נבחרו ידי משרד האוצר, זכאים לדמי ניהול נמוכים וקבועים לתקופה שנקבעה במכרז וללא הליך חיתום.