לאומי || מה התנאים לעליית ריבית הדרגתית ומוגבלת בטווח הרחוק ?

דר` גיל בפמן מתייחס להחלטת בנק ישראל להותיר את הריבית על כנה חודש נוסף "ריבית בנק ישראל לא צפויה להשתנות בעתיד הנראה לעין"

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
אימיג` dreamstimeאימיג` dreamstime

דר` גיל בפמן
24/02/2021

בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.1%. ההודעה ציינה את הקצב המהיר של תהליך ההתחסנות בישראל, מה שמגדיל את האופטימיות באשר לחזרה מהירה של המשק לתוואי של צמיחה בשנה הקרובה. למרות זאת, הרי שלנוכח הסיכונים לגלי תחלואה נוספים בעקבות התפשטות מוטציות שונות, בנק ישראל ימשיך להפעיל מגוון כלים בכדי להעמיק את מידת ההרחבה של המדיניות המוניטרית כפי שיידרש.

בהודעת בנק ישראל ישנה התייחסות לעליית ציפיות לאינפלציה לשנה הקרובה שמצויות בסביבת הגבול התחתון של היעד (1-3%). הציפיות לאינפלציה לטווחים הבינוניים מצויות בתוך תחום היעד, והציפיות לטווחים הארוכים נותרו קרוב למרכז תחום היעד.

בנק ישראל משייך זאת בין היתר למדיניות המרחיבה שלו ולסביבת האינפלציה העולמית. בנק ישראל מציין את השפעת ההודעה בדבר היקף ההתערבות בשוק המט"ח בשנת 2021, שבעקבותיה השקל נחלש ואת הערכתו שהיחלשות זו תמכה בעליית האינפלציה הצפויה.

באשר להתכווצות התוצר ב-2020 שהייתה נמוכה מהצפוי - מינוס 2.4% במהלך שנת 2020 -- בנק ישראל לא פרסם בשלב זה עדכון לתחזית הצמיחה לשנים 2020-2021.

לא צפוי שינוי בריבית בנק ישראל בעתיד הנראה לעין. התאוששות מהירה של הפעילות ב-2021 וב-2022 התואמת לתרחיש אופטימי, תוך עליית מחירים התואמת את יעד יציבות המחירים, עשויה ליצור את התנאים הראשוניים לעליית ריבית הדרגתית ומוגבלת בטווח הרחוק יותר. נראה שמהלך כזה יהיה תלוי גם בעיתוי של צעדיו הראשונים של הבנק הפדרלי של ארה"ב לכיוון של העלאת ריבית, מה שאיננו צפוי להתרחש בעתיד הקרוב.