הבורסה - סקירה שבועית || ת"א–ביומד ירד ב 9.1%- בכמה ירד מדד ת"א 35 ?

מסחר השבוע התנהל על רקע פתיחת המסחר במסגרת המשך יציאה הדרגתית-איטית של המשק מהסגר השלישי, וזאת בעקבות ירידה בשיעור ההדבקה בוירוס, כשבמקביל נמשך מבצע החיסונים המהיר של האוכלוסיה בארץ תוך הרחבתו לקבוצת גיל צעירה יותר

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
בניין הבורסה צילום: פאנדרבניין הבורסה צילום: פאנדר

הבורסה
26/02/2021

המסחר השבוע התנהל על רקע פתיחת המסחר במסגרת המשך יציאה הדרגתית-איטית של המשק מהסגר השלישי, וזאת בעקבות ירידה בשיעור ההדבקה בוירוס, כשבמקביל נמשך מבצע החיסונים המהיר של האוכלוסיה בארץ תוך הרחבתו לקבוצת גיל צעירה יותר.

בשוק המניות:

השבוע גויסו בשוק המניות עד 881 מיליון שקל בשמונה הנפקות של מניות לציבור ובהנפקת זכויות אחת.

מרבית הסכום – עד כ-808 מיליון שקל גויסו בשבע הנפקות ראשוניות (IPOs) ע"י חברות חדשות, ביניהן חמש חברות הייטק– המצטרפות ל-14 חברות חדשות בשוק המניות השנה, בהן 10 חברות הייטק.

חמש חברות חדשות, ביניהן שלוש חברות ושותפויות טכנולוגיה, פרסמו תשקיף להשלמה, במסגרתם יגייסו סכום כולל של עד כ-633 מיליון שקל בהנפקות ראשוניות (IPOs).

בשוק איגרות החוב הקונצרניות:

בשוק איגרות החוב בתל-אביב גויסו השבוע כ-488 מיליון שקל בהנפקות של איגרות חוב ע"י חמש חברות, ביניהן 3 חברות נדל"ן.

בשוק קרנות הסל:

קסם רשמה השבוע למסחר קרן סל חדשה על מדד מניות בחו"ל.

מדדי מניות:

מדד ת"א–35

ירד השבוע ב-2.1%, ומתחילת השנה עלה ב-3.4%.

מדד ת"א–90  

ירד השבוע ב-0.9%, ומתחילת השנה עלה ב-1.5%.

מדד ת"א–125

ירד השבוע ב-2.2% ומתחילת השנה עלה ב-2.5%.

מדד ת"א–SME60

ירד השבוע ב-4.5%, ומתחילת השנה עלה ב-12.2%.

מדד ת"א–ביומד

ירד השבוע ב-9.1%, ומתחילת השנה עלה ב-29.4%.

מדד ת"א-נפט וגז

עלה השבוע ב-1.5%, ומתחילת השנה עלה ב-21.8%.

מדדי איגרות חוב:

מדד  איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה

ירד השבוע ב-0.7%, ומתחילת השנה ירד ב-2.0%.

מדד תל בונד-60

עלה השבוע ב-0.1%,  ומתחילת השנה עלה ב-0.7%.

מדד תל בונד-שקלי

ירד השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה ירד ב-0.2%.

גיוסים:

הנפקת מניות 

גיוס ע"י חברות חדשות (IPOs):

עד כ-808 מיליון שקל גויסו השבוע ע"י שבע חברות חדשות, בהן 5 חברות הייטק, המצטרפות ל-14 חברות חדשות השנה בשוק המניות בהן 10 חברות הייטק:

· דניה סיבוס – חברת בנייה גייסה כ-360 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-1.8 מיליארד שקל לאחר ההנפקה. כ-214 מיליון שקל מתוכם גויסו בהצעת מכר ע"י "אפריקה השקעות", וכ-146 מיליון שקל גויסו ע"י החברה.

· מאסיבית –העוסקת בפיתוח, ייצור ומכירת מדפסות המיועדות להדפסת גופים תלת-מימדיים גדולים, גייסה כ-169 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-594 מיליון שקל לאחר ההנפקה. בהנפקה נרשם ביקוש יתר של פי 1.5 מהכמות המוצעת.

· קבסיר – חברה העוסקת בתחום טכנולוגיית למידה מקוונת, תגייס היום עד כ-75 מיליון שקל לפי שווי חברה של כ-242 מיליון שקל לאחר ההנפקה: כ-73 מיליון שקל יגויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building) וכ-2 מיליון שקל יגויסו מהציבור.

· קומפיולאב – חברה העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מחשבי  כרטיס ומחשבים זעירים.  מניות בשווי כ-30 מיליון שקל נמכרו בהצעת מכר ע"י טכנופלס ונצ'רס (חברה בורסאית) וע"י בעלי עניין נוספים. כ-26 מיליון שקל גויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), וכ-4 מיליון שקל גויסו בהצעה אחידה לציבור, לפי שווי חברה של כ-160 מיליון שקל. בהצעה לציבור נרשם ביקוש לפי 1.7 מהכמות המוצעת.

· קוויקליזארד - חברה העוסקת בפיתוח טכנולוגיה לתמחור דינמי מבוססת בינה מלאכותית (AI), גייסה כ-46 מיליון שקל לפי שווי חברה של כ-110 מיליון שקל לאחר ההנפקה: כ-44 מיליון שקל גויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building) וכ-2 מיליון שקל גויסו מהציבור. בהצעה לציבור נרשם ביקוש של פי 34.5 מהכמות המוצעת.

· ווישור גלובלטק – חברת ביטוח דיגיטלית, תגייס היום עד כ-85 מיליון שקל לפי שווי חברה של כ-110 מיליון שקל לאחר ההנפקה: כ-80 מיליון שקל יגויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building) וכ-5 מיליון שקל יגויסו מהציבור.

· קרן פיט – שותפות מו"פ המשקיעה בחברות העוסקות בתחומי הרפואה והבריאות הדיגיטלית תגייס היום עד כ-42.5 מיליון שקל: כ-22.1 מיליון שקל יגויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), כ-3.4 מיליון שקל יגויסו מהציבור, וכ-17 מיליון שקל יגויסו מהשותף הכללי וממשקיעים.

גיוס ע"י חברות נסחרות:

·  כ-73 מיליון שקל גויסו השבוע בשתי הנפקות בשוק המניות בת"א ע"י חברות נסחרות:

o כ-63 מיליון שקל גויסו בהנפקה לציבור ע"י חברת הקלינטק אלומיי קפיטל, שמניותיה נסחרות במקביל בבורסת ה-NYSE (סמל: (ELLOבהנפקה לציבור של אג"ח להמרה. החברה הנפיקה גם אג"ח קונצרני, כפי שיפורט בהמשך.

o כ-10 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הטכנולוגיה קסניה בהנפקת זכויות.

· bעד כ-128 מיליון שקל נוספים יגויסו היום בהנפקת מניות לציבור בארה"ב ע"י חברת הביומד בריינסווי, שמניותיה נסחרות במקביל בנאסד"ק (סמל: BWAY).

גיוס עתידי בהנפקה ע"י חברות חדשות (IPOs):

חמש חברות חדשות, ביניהן 3 חברות ושותפויות טכנולוגיה, פרסמו תשקיף להשלמה במסגרתם יגייסו סכום כולל של עד כ-633 מיליון שקל בהנפקות ראשוניות (IPOs):

o חברת הטכנולוגיה – אירטאצ' סולאר (כ-70 מיליון שקל), ושותפויות המו"פ -  איי ארגנטו  (כ-55 מיליון שקל) ורימונים (כ-25 מיליון שקל).

o חברת המסחר – דלתא מותגים (כ-263 מיליון שקל), וחברת נדל"ן - קרן הריט למגורים אאורה ריט (כ-220 מיליון שקל).

הנפקת איגרות חוב קונצרניות

בשוק איגרות החוב בתל-אביב גויסו השבוע כ-488 מיליון שקל בחמש הנפקות לציבור:

· כ-197 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הליסינג לרכב אלדן תחבורה בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי בריבית קבועה, מח"מ 3.2 שנים, תשואה לפדיון  3.5%, בדירוג A "מעלות". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-870 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

· כ-103 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הקלינטק הדואלית אלומיי קפיטל בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי בריבית קבועה, מח"מ 2.8 שנים, תשואה לפדיון  2.8%, ללא דירוג. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-98 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

· כ-188 מיליון שקל גויסו ע"י שלוש חברות נדל"ן:

· כ-84 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הבנייה צמח המרמן בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי בריבית קבועה, מח"מ 3 שנים, תשואה לפדיון  2.9%, בדירוג Baa1 "מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-150 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

· כ-54 מיליון שקל גויסו ע"י ג'י.אפ.איי חברת נדל"ן מניב בחו"ל, בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי בריבית קבועה, מח"מ 2.9 שנים, ריבית  9.5%, בדירוג BBB "מעלות". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-240 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

· כ-50 מיליון שקל גויסו ע"י תנופורט חברת נדל"ן מניב בארץ, בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 3.4 שנים, תשואה לפדיון  2.2%, ללא דירוג. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-30 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בסך כ-3.9 מיליארד שקל בבורסה בתל אביב.

שוק קרנות הסל

קסם רשמה השבוע למסחר קרן סל חדשה על מדד מניות בחו"ל - S&P New China Sectors. קרן זו מצטרפת ל-533 קרנות סל ו-23 קרנות חוץ הנסחרות בבורסה.

שונות

o ריבית בנק ישראל

בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ללא שינוי ברמת שפל היסטורי של 0.1% בפברואר 2020.

o מדד משולב

בנק ישראל פרסם כי המדד המשולב למצב המשק לחודש ינואר 2021 ירד ב-0.2%, לאחר עלייה של 0.4% בחודש הקודם,  וזאת בהשפעת הסגר השלישי שהחל לקראת סוף דצמבר.

o משקיעי חוץ

בנק ישראל פרסם נתונים מהם עולה כי משקיעי חוץ מכרו בדצמבר 2020 מניות בסך כ-0.5 מיליארד שקל נטו, ובסיכום שנת 2020 מכרו מניות בסך כ-4.9 מיליארד שקל נטו, בהמשך למכירות בסך כ-1.3 מיליארד שקל נטו בשנת 2019.

כמו כן, משקיעי חוץ רכשו בסיכום שנת 2020 אג"ח ממשלתי בסך כ-17.2 מיליארד שקל (נטו, ורכשו מק"מ בסך כ-3.9 מיליארד שקל נטו.

נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:

מדדים ענפיים

  שבוע מתחילת השנה
ת"א טק-עילית -6.60% 7.10%
ת"א בנקים-5 -0.60% 5.50%
ת"א-נדל"ן 0.80% -4.10%


מטבע חוץ

  שבוע מתחילת השנה
דולר/שקל 0.30% 2.00%
אירו/ שקל 1.20% 1.70%