פברואר בקרנות - גיוסים של 2.8 מיליארד שקל בקרנות מנוהלות

סיכום פברואר בבורסת תל אביב | גידול בהיקף הנכסים בקרנות הסל | רישום של 6 קרנות סל חדשות

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

עומר רגב
28/02/2021

בקרנות נאמנות
מנתוני פברואר כפי שהועברו ל-FUNDER מהבורסה לניירות ערך, עולה כי גם החודש יש גיוסים יפים בקרנות הנאמנות, אך חלה ירידה ברכישות הציבור של קרנות נאמנות המשקיעות במניות ובאג"ח בתל-אביב והסתכמו בכ-2.8 מיליארד שקל יחד. זאת בהמשך לרכישות בסך כ-3.6 מיליארד שקל נטו בחודש הקודם. מרבית הרכישות, הן החודש והן בחודש הקודם בוצעו בקרנות אג"ח. 
רכישות של קרנות המשקיעות בחו"ל התמתנו אף הן והסתכמו בכ-900 מיליון שקל בפברואר, המשך לרכישות בסכום של כ-1.4 מיליארד שקל נטו בחודש הקודם.
התגברו מכירות של קרנות כספיות ע"י הציבור והסתכמו בכ-1 מיליארד שקל, לאחר מכירות בסך כ-0.6 מיליארד שקל נטו בחודש הקודם.

קרנות סל
בקרנות הסל, נסחרו בסוף פברואר 533 קרנות הסל בשווי של כ-93.6 מיליארד שקל. 
החודש נרשמו למסחר 6 קרנות סל חדשות בשווי מצרפי של כ-60 מיליון שקל:
• שתי קרנות סל ראשונות בבורסה על מדד ת"א-קלינטק שהושק בנובמבר 2020 ונרשמו למסחר ע"י הראל ותכלית. 
• קרן אחת על מדד אג"ח חברות בבורסה - תל בונד - צמודות A שנרשמה ע"י מגדל.
• שלוש קרנות סל  על מדד מניות בינלאומי – קסם רשמה למסחר 2 קרנות סל -על מדד  CSI300 ועל מדד S&P New China Sectors, ומגדל רשמה למסחר קרן סל על מדד  Bluestar China Internet Software.
שווי השוק של קרנות הסל בסוף פברואר 2021 היה גבוה בכ-900 מיליון שקל לעומת החודש הקודם. עלייה של כ-1.4 מיליארד שקל בשווי קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל קוזזה בחלקה בירידה של כ-400 מיליון שקל בשווי קרנות סל על מדדי מניות בתל-אביב. כ-1 מיליארד שקל עלייה בשווי קרנות הסל על מדדי מניות בינלאומיים, שמקורה בעליית מדדי המניות.
יציבות בשווי קרנות סל על מדדי אג"ח חברות ואג"ח ממשלתיות.

סיכום המסחר
המסחר בחודש פברואר התנהל על רקע יציאה הדרגתית-איטית של המשק מהסגר השלישי, וזאת בעקבות סימנים מעודדים לירידה בשיעור ההדבקה בוירוס, כשבמקביל נמשך מבצע החיסונים המהיר של האוכלוסיה בארץ תוך הרחבתו לקבוצת גיל צעירה יותר.
למרות החיסון וסימנים מעודדים המורים על נסיגה בהתפשטות הנגיף בארץ, המשק עדיין מצוי במשבר כלכלי כפי שעולה מנתונים שהתפרסמו החודש ע"י הלמ"ס, ביניהם: 
שיעור המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם בגלל הקורונה + הבלתי מועסקים, עלה מכ-14.2% במחצית הראשונה של ינואר 2021, לכ-16.3% במחצית השנייה של החודש, 
כשתרם לכך הסגר השלישי שהתהדק לקראת המחצית השנייה של החודש; 

התוצר המקומי גולמי במחירים קבועים בשנת 2020 ירד ב-2.4%, לאחר עליות של כ-3.5% בכל אחת מהשנתיים הקודמות. הירידה בתמ"ג בשנת 2020 שנגרמה בשל  משבר הקורונה היא הגבוהה ביותר מאז 1950 והיא משקפת את המגבלות המתמשכות לאור המצב;
מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.1% בינואר 2021, לאחר שירד ב-0.7%  בסיכום שנת 2020. בעקבות זאת הותיר בנק ישראל את הריבית במשק ללא שינוי ברמת שפל של 0.1%.
המסחר בבורסה בתל-אביב בחודש פברואר התאפיין במגמה מעורבת במדדי המניות המובילים, וזאת לאחר מגמת המסחר החיובית בחודש הקודם.

מדד ת"א-35 ירד החודש בכ-1.5%, לאחר עלייה של כ-5% בחודש הקודם. 

במועד העדכון החצי שנתי של מדדי המניות, שחל ב-7.2.2021, מניות או.פי.סי אנרגיה וקבוצת אשטרום התווספו למדד ת"א-35. מניות אלה החליפו את איי.אפ.אפ שנגרעה מהמדד בתחילת ינואר ואת  מטריקס שנגרעה מהמדד במועד העדכון.
מדדי ת"א-90 ו-ת"א-SME60 עלו בכ-2% ובכ-1.5% בהתאמה, לעומת עלייה של כ-3%  במדדי s&p 500 ו-Dow Jones המייצגים את הכלכלה "המסורתית" בארה"ב, ועלייה ממוצעת של כ-4%  בבורסות מובילות באירופה. 
מגמה מעורבת אפיינה את מרבית המדדים הענפיים: בלטו לחיוב החודש מדדי ת"א נפט וגז ות"א-ביטוח פלוס שעלו בכ-15% ובכ-5%  בהתאמה. מדד ת"א-ביומד שזינק בחודש הקודם בכ-27%, רשם החודש עלייה מתונה של כ-2%. מנגד, מדד תשתיות ואנרגיה ירד בכ-6%, ומדד ת"א נדל"ן מניב ישראל ירד בכ-2%.

ב-7 בפברואר 2021 הושק מדד מניות חדש - מדד ת"א-קנאביס. הכולל תשע חברות בשווי שוק כולל של כ-2 מיליארד שקל.
המחזור היומי בשוק המניות, כולל קרנות סל, הסתכם בכ-1.9 מיליארד שקל בפברואר, נמוך אמנם בכ-8% מהמחזור בחודש הקודם אך דומה למחזור הממוצע בשנת 2020. ב-4 בפברואר, ערב העדכון החצי שנתי של מדדי המניות נרשם מחזור בסך כ-4.4 מיליארד שקל בבורסה – כ-3.0 מיליארד שקל מתוכם, בשלב הנעילה.

גיוסים ערים נרשמו החודש בשוק המניות בתל אביב, בהמשך למגמה מהחודש הקודם, והם צפויים להסתכם בכ-2.6 מיליארד שקל. כ-1.9 מיליארד שקל גויסו ב-19 הנפקות לציבור ובארבע הנפקות של זכויות.

הנפקות ראשוניות
גל ההנפקות הראשוניות התגבר - כאשר 13 חברות חדשות, בהן 9 חברות הייטק,  ביצעו החודש הנפקה ראשונה (IPO) בשוק המניות וגייסו כ-1.5 מיליארד שקל, וזאת בהמשך 
ל-7 מנפיקות חדשות (בהן 5 חברות הייטק) שגייסו בחודש הקודם. 

יצוין כי מרבית ההנפקות הראשוניות גם החודש בוצעו בדרך של הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building) ובפברואר גויסו בדרך זו כ-1.3 מיליארד שקל, סכום המהווה 
כ-96% מהסכום שגייסו 13 המנפיקות החדשות החודש.

החודש הושלמה הכנסת פעילות, שלישית השנה, לחברה נסחרת:  פעילות חברת "ביו מילק", העוסקת בפיתוח טכנולוגיה לייצור חלב במעבדה, הוכנסה לתוך חברת "פנטזי נטוורק".
בנוסף, 23 חברות, בהן 17 חברות ושותפויות הייטק, פירסמו תשקיף להשלמה שבמסגרתם יגייסו עד כ-2.5 מיליארד שקל בהנפקות ראשוניות (IPOs). בין החברות: 
• דליה אנרגיה - תחנת כוח המייצרת חשמל באמצעות גז טבעי – שצפויה לגייס עד כ-313 מיליון שקל, לפי שווי חברה של כ-4,040 מיליון שקל לאחר הנפקה. 
• חמש שותפויות מו"פ – המצטרפות לשבע שותפויות מו"פ נסחרות בבורסה, ביניהן קלין וליו שצפויה לגייס עד כ-90 מיליון שקל – הסכום הגבוה ביותר שיגויס ע"י שותפויות מו"פ עד כה.

הנפקות בחברות קיימות
בקרב המנפיקות הותיקות החודש, בלטה חברת התעופה אל על שגייסה כ-250 מיליון שקל בהנפקת כתבי אופציה למניות לציבור. 

החודש בוצעו 10 הקצאות פרטיות של מניות בשווי של כ-500 מיליון שקל. בלטה בגודלה הקצאה פרטית שביצעה או.פי.סי אנרגיה בסך כ-350 מיליון שקל למשקיעים מסווגים.
החברות הדואליות גייסו החודש בחו"ל כ-1 מיליארד שקל. מרבית הסכום, כ-0.8 מיליארד שקל גויסו בחמש הנפקות לציבור בארה"ב. בלטו בגודלן הנפקות שביצעו חברות הביומד איתמר מדיקל ואנלייבקס בסך כ-0.26 וכ-0.17 מיליארד שקל, בהתאמה.
מניות חברת הטכנולוגיה ראדא שמניותיה נסחרות בבורסת נאסד"ק (סמל: RADA) החלו להסחר גם בתל-אביב ב-2 בפברואר 2021 במסגרת הרישום הכפול. החברה עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מערכות מכ"ם קרקעיות ומערכות לכלי טייס ושוויה ערב הרישום הגיע לכ-1.4 מיליארד שקל.

מניות החברה צפויות להצטרף בתחילת אפריל 2021 למדדי הבורסה המובילים:  ת"א-90, ת"א-125, ת"א-125 אקלים נקי, ת"א-SME150, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א טק–עילית, ת"א-טכנולוגיה, ות"א-תעשיה.
חברת התקשורת סלקום מחקה את מניותיה מהמסחר בארה"ב ב-NYSE (סמל: CEL) והן ממשיכות להיסחר בתל-אביב. כיום נסחרות בתל-אביב 50 חברות דואליות.
בשוק איגרות החוב נרשמו בפברואר ירידות שערים במרבית מדדי איגרות החוב לסוגיהן. איגרות החוב הממשלתיות השקליות בריבית קבועה בלטו החודש בירידה של כ-2%. התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים עלתה מכ-0.8% בסוף ינואר, לכ-1.2% בסוף פברואר 2021, וזאת בדומה לתשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שעלתה מכ-1.1% בסוף ינואר לכ-1.4% בסוף פברואר 2021. 

שוק האגח
עלייה בתשואות האג"ח לפדיון של אג"ח אלה, משקפת את ציפיות המשקיעים לעלייה בשיעור האנפלציה ובעקבות זאת עלייה בשיעור הריבית.
איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד ירדו אף הן בכ-1.5%, ואילו איגרות החוב הקונצרניות צמודות המדד עלו בכחצי אחוז. 

בלטו לחיוב החודש איגרות החוב הקונצרניות צמודות המט"ח שעלו בכ-1.6% בהמשך לעלייה של כ-2.9% בחודש הקודם, וזאת בהשפעת התנודתיות בשער הדולר ביחס לשקל שמושפע לחיוב מתוכנית רכישות הדולרים עליה הודיע בנק ישראל בחודש הקודם, ומנגד מושפע לשלילה מהמשך הזרמת כספים ע"י הפד. 

בשוק איגרות חוב הסתכם המחזור היומי בכ-4.7 מיליארד שקל, גבוה בכ-4% מהמחזור בחודש הקודם וגבוה בכ-13%  מהמחזור הממוצע אשתקד. כל העלייה מקורה באיגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד, שהמחזור היומי בהן הסתכם בכ-1.3 מיליארד שקל בפברואר, לעומת כ-1 מיליארד שקל בחודש הקודם.

ואילו במלווה קצר מועד ירד המחזור היומי בפברואר והסתכם בכ-330  מיליון שקל, נמוך בכ-33% מהמחזור בחודש הקודם ונמוך בכ-27% מהמחזור הממוצע אשתקד. . 

הגיוסים בשוק איגרות החוב בתל אביב ע"י האוצר בפברואר הסתכמו בכ-14.3 מיליארד שקל בפברואר, בדומה לגיוס בחודש הקודם.  כ-77% מהסכום שגויס החודש, בוצע באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה, וכ-23% מהסכום גויסו באמצעות אג"ח צמוד מדד.
הגיוסים בהנפקות לציבור והקצאות פרטיות בשוק איגרות החוב בתל אביב ע"י הסקטור העסקי צפויים להסתכם בכ-4.1 מיליארד שקל בפברואר. כ-3.4 מיליארד שקל גויסו ע"י הסקטור הריאלי, וכ-0.7 מיליארד שקל גויסו ע"י הסקטור הפיננסי. 

החודש גויסו כ-3.1 מיליארד שקל ב-11 הנפקות לציבור. כ-1.1 מיליארד שקל גויסו בהנפקה הגדולה ביותר השנה ע"י חברת המים הממשלתית – מקורות. החברה גייסה את הסכום בהרחבת שתי סדרות של אג"ח צמוד מדד בדירוג AAA "מעלות": 
כ-956 מיליון שקל גויסו באג"ח צמוד מדד, מח"מ 14.9  שנים, תשואה לפדיון 0.8%.
כ-148 מיליון שקל גויסו באג"ח צמוד מדד, מח"מ 4.9 שנים, תשואה לפדיון (0.4%-). 
לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-670 מיליון שקל בשנים 2022-2021.
כ-0.8 מיליארד שקל מתוכם גויסו ע"י חמש חברות נדל"ן, בראשן הנפקה שביצעה חברת הנדל"ן מניב בארץ אמות שגייסה כ-450 מיליון שקל בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 9 שנים, ריבית 0.92%, בדירוג AA "מעלות" ו-Aa2 "מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-1 מיליארד שקל בשנים 2022-2021.
החודש גויסו כ-1.0 מיליארד שקל בשש הקצאות פרטיות של אג"ח למשקיעים מסווגים ע"י חברות נדל"ן. כ-306 מיליון שקל גויסו בהקצאה של אג"ח צמוד מדד שביצעה חברת האשראי החוץ בנקאי מימון ישיר, וכ-263 מיליון שקל גויסו בהקצאה של אג"ח שקלי ע"י חברת המלונאות פתאל.

לאחר הפסקה בת שנה, בפברואר בוצעה הנפקה של איגרות חוב מובנות ע"י הראל פקדון סחיר שגייסה כ-221 מיליון שקל בהנפקה לציבור של אג"ח מובנה מגובה בפקדונות בבנקים מקומיים. האג"ח שהונפק שקלי בריבית משתנה, מח"מ 0.1 שנה, תשואה לפדיון 0.3%, מדורג Aaa  ע"י "מידרוג".

שוק הנגזרים
שוק הנגזרים התאפיין בירידה במחזורי המסחר  לעומת החודש הקודם. 

מחזור המסחר היומי באופציות על מדד ת"א-35 (חודשיות ושבועיות) ירד, בדומה למגמה בשוק המניות ובהשפעת הירידה בתנודתיות, והסתכם בפברואר בכ-94 אלף יחידות לעומת כ-117 אלף יחידות בחודש הקודם. מדד התנודתיותVTA35  ירד מעט מכ-24 נקודות בסוף ינואר לכ-22 נקודות בסוף פברואר. יצוין כי מדד התנודתיות בארה"ב – ה-VIX S&P רשם אף הוא ירידה מכ-33 נקודות בסוף ינואר לכ-28 נקודות בסוף פברואר.
מחזור המסחר היומי באופציות הדולריות הסתכם בפברואר בכ-58 אלף יחידות, נמוך בכ-10% מהמחזור בחודש הקודם. המסחר הושפע מהתנודתיות בשער הדולר, שירד בכ-0.8% תוך תנודתיות והגיע לשער של 3.264 בסוף החודש.