בלעדי "אין חזרה מהתפטרות חבר נבחר," פסק ביה"ד בנושא התפטרותה של נוגה עקל

בלעדי! בדיון לילי דחוף מחייב ביה"ד של הלשכה -את רוזנפלד להזמין את אביטל לישיבות הוועד המנהל. בעקבות הפסיקה, ביטל נשיא הלשכה את ישיבת הוועד המנהל שנועדה להיום בצהריים.

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
צילום פאנדר כנס אלמנטרי 2018צילום פאנדר כנס אלמנטרי 2018

קרן מרדכי
01/03/2021

בלעדי! בדיון לילי דחוף מחייב ביה"ד של הלשכה -את רוזנפלד להזמין את אביטל לישיבות הוועד המנהל.

בעקבות הפסיקה, ביטל נשיא הלשכה את ישיבת הוועד המנהל שנועדה להיום בצהריים.

"אין חזרה מהתפטרות חבר נבחר," פסק ביה"ד בנושא התפטרותה של נוגה עקל, בהסתמכו גם על חוו"ד היועמ"ש של הלשכה

בית הדין הארצי של לשכת סוכני הביטוח בישראל התכנס אמש לישיבה דחופה בעקבות עתירת יו"ר המועצה הארצית בלשכה מקסים דרעי. דרעי ביקש לחייב את נשיא הלשכה ליאור רוזנפלד להזמין את אודי אביטל לישיבת הוועד המנהל היום. אביטל מכהן כיו"ר מחוז ת"א והמרכז בעקבות התפטרות נוגה עקל, שאתמול הודיעה כי היא חוזרת בה מהתפטרותה. נודע, כי בעקבות החלטת ביה"ד ביטל רוזנפלד את ישיבת הוועד המנהל שנועדה להתקיים היום ב-12.00.

לאחר שחברי הוועד קיבלו הודעה ממזכירות הלשכה על כך שנשיא הלשכה מברך את עקל על חזרתה מהתפטרותה, ולאחר שאביטל לא הוזמן לישיבת הוועד המנהל המתקיימת היום, ביקש אמש יוסי אנגלמן, סגן הנשיא, מרוזנפלד להוציא זימון גם לאביטל. בהיעדר תגובה מצדו של רוזנפלד, עתר יו"ר המועצה הארצית לביה"ד של הלשכה, בעתירה בהולה.

בעתירת דרעי שהוגשה בידי עו"ד בן ציון ציטרין, נכתב: "מוגשת בזאת עתירה בהולה לבית הדין הארצי של לשכת סוכני הביטוח בישראל להורות ליו"ר הוועד המנהל, סו"ב ליאור רוזנפלד, ולוועד המנהל לזמן את סו"ב אודי אביטל לישיבת הוועד המנהל שתתקיים מחר (יום שני) בשעה 12.00 לאחר שנבחר כחוק ועל פי התקנון לתפקיד בעקבות התפטרות חברת הוועד המנהל, סו"ב נגה עקל ; ולחלופין, שבית הדין הנכבד יוצא צו על תנאי המורה ליו"ר הועד המנהל שלא לקיים את ישיבת הוועד מחר ללא נוכחות סו"ב אביטל ולקיים דיון דחוף במעמד הצדדים בפני בית הדין מוקדם ככל האפשר.

ואלה נימוקי הבקשה: 
1.  בשעת ערב מאוחרת של יום חמישי, בשעה 20:20 שלחה לחברי הוועד המנהל הודעה בדבר קיומה של ישיבת ועד מנהל מחר, יום שני בשעה 12 בצהריים.

2. בישיבה זו אמור להשתתף סו"ב אודי אביטל כחבר ועד מנהל במקומה של סו"ב נגה עקל שפרשה והתפטרותה נכנסה לתוקף. ועל כך בהמשך.

3.  ברם, ביום ראשון, 28 בפברואר, בשעה 13.00 יום לפני כינוסה של ישיבת הוועד המנהל, נשלח הדוא"ל הבא לחברי הוועד המנהל: "הודעה לחברי הוועד המנהל - סו"ב נוגה עקל חברים הוועד המנהל שבוע טוב, סו"ב נוגה עקל חברת הוועד המנהל הודיעה לי כי היא חוזרת בה מהודעת התפטרותה כיו"ר מחוז ת"א והמרכז וחברת הוועד המנהל. הודיתי לנוגה על הצעד האמיץ והחשוב כאשר טובת הלשכה לנגד עיניה. בברכת חברים, סו"ב ליאור רוזנפלד נשיא הלשכה".

4.  העותר יטען, כי מדובר בהליך בלתי חוקי. הנוגד את תקנון הלשכה, וכי הודעת ההתפטרות של עקל נכנסה לתוקף וכתוצאה מכך נכנסו לתוקף חילופי הגברי בוועד המנהל..."

היועמ"ש: אין לרוזנפלד סמכות לאשר חזרה מההתפטרות

לדיון הבהול של ביה"ד קדמה חוו"ד של היועץ המשפטי של הלשכה עו"ד עדי בן אברהם לפיה: "דעתי היא כי התפטרות יו"ר מחוז ת"א הינה בתוקף ולא נדרש לה אשרור מצד יו"ר הוועד המנהל (שהוא נשיא הלשכה. ק.מ.). משכך גם אין ליו"ר הוועד המנהל סמכות לאשר חזרה מההתפטרות. כפועל יוצא מכך, הבא בתור ברשימת הנבחרים נכנס בנעליה במועד ההתפטרות ביום 21.02.21 ויש לזמנו לישיבת הוועד המנהל כבא בנעליה של יו"ר מחוז ת"א היוצאת".
כאמור, ביה"ד התכנס בשעת ערב מאוחרת ועל פי הודעתו מאמש:

 "בית הדין קיים דיון בשיחת ועידה בעניין העתירה הדחופה של סו"ב מקסים דרעי יו"ר המועצה הארצית באמצעות ב"כ עו"ד בן ציון ציטרין למתן צו עשה לזימונו של סו"ב אודי אביטל לישיבת וועד מנהל אשר נקבעה ליום שני 1.3.2021.
לאחר עיון מעמיק בעתירה לרבות עיון בחוות הדעת המלומדת של היועץ המשפטי של לשכת סוכני הביטוח עדי בן אברהם, הוחלט כדלקמן.

בהסתמך על התקדים "בהלכת רפ", כפי שתוארה בחוו"ד יועמ"ש הלשכה, ובזיקה לסעיפי התקנון כפי שפורטו בחוו"ד של יועמ"ש הלשכה הוחלט, כי התפטרות של חבר נבחר היא סופית ואין חזרה ממנה.
(ב"הלכת רפ" מתכוונים חברי ביה"ד לכך שכשיו"ר ועדת הסוכנים הצעירים הקודם בלשכה דביר רפ, התפטר מתפקידו ורצה לחזור בו ולחברות בוועד המנהל, החליט היועץ המשפטי של הלשכה שדביר רפ לא יכול לחזור לוועד המנהל. נשיא הלשכה קיבל את החלטת היועץ המשפטי. ק.מ.).

אשר על כן הוחלט פה אחד לקבל את העתירה כדלקמן:

על נשיא הלשכה להזמין את סו"ב אודי אביטל כיו"ר מחוז תל אביב לישיבת וועד מנהל שתתקיים ביום שני 1.3.2021 ולכל ישיבות וועד מנהל שיתקיימו עד תום הקדנציה הנוכחית".

פסיקת ביה"ד הארצי של הלשכה עוררה זעם וכנראה לא מדובר בסוף פסוק. כאמור, הישיבה היום בוטלה, וייתכן כי עקל או נשיא הלשכה יפנו לערכאות גבוהות יותר, כמו בית משפט מחוזי.