קרנות נאמנות | גיוסים פדיונות - פברואר 2021 - הרשימה המלאה: מגדל מובילים במסורתיות ובסל, פסגות במחקות

טבלאות מפולחות של הגיוסים בקרנות הנאמנות

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

אדם כהן
04/03/2021

קרנות מנוהלות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גוף קרנות נאמנות

היקף נכסים במנוהלות (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות

 

היקף נכסים במסורתיות

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מסורתיות

 

היקף נכסים בכספיות

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות כספיות

 

מנכ"ל חברת הקרנות

28.02.2021

פברואר

מתחילת השנה

 

פברואר

מתחילת השנה

 

פברואר

מתחילת השנה

 

מיטב תכלית

27,770

87

337

 

21,567

279

691

 

6,203

-192

-354

 

רפי ניב

אלטשולר שחם

23,836

326

758

 

23,608

326

753

 

228

0

5

 

שי ירון

ילין לפידות

23,628

-17

-9

 

23,628

-17

-9

 

*

*

*

 

אסף אלדר

פסגות

19,414

-380

-659

 

16,738

-195

-331

 

2,675

-185

-328

 

אייל גורן

הראל

18,508

-520

-717

 

12,409

-25

76

 

6100

-495

-794

 

ירון דייגי

מור

17,005

178

449

 

15,939

204

510

 

1066

-26

-61

 

אלי לוי

מגדל שוקי הון

11,859

415

865

 

9,243

435

822

 

2,616

-20

43

 

ליאור כשריאן

קסם

11,537

152

343

 

10,626

203

408

 

911

-51

-65

 

אבנר חדד

אי.בי.אי

8,290

8

-27

 

8,073

25

4

 

217

-17

-31

 

אורי בן דב

אנליסט

5,300

-58

-164

 

4,250

-42

-119

 

1,050

-16

-45

 

אלון אגושביץ

פורסט

3,383

62

110

 

3,383

62

110

 

*

*

*

 

ירון תמיר

סיגמא

2,037

-114

-233

 

2,037

-114

-233

 

*

*

*

 

יאיר שני

איילון

2,360

30

110

 

2310

35

115

 

50

-5

-5

 

קרן עמרם

א.ד. רוטשילד

1,887

-19

-31

 

1,887

-19

-31

 

*

*

*

 

איל סגל

אפסילון

1,948

89

168

 

1,948

89

168

 

*

*

*

 

גיל קורן

אילים

770

18

43

 

770

18

43

 

*

*

*

 

טמיר שפירא

תמיר פישמן

432

9

7

 

432

9

7

 

*

*

*

 

אלדד תמיר

איילון (הוסטינג)

10,050

630

1,605

 

10,050

630

1,605

 

*

*

*

 

*

קסם (הוסטינג)

2,278

350

*

 

2,278

350

*

 

*

*

*

 

*

סיגמא (הוסטינג)

160

3

4

 

160

3

4

 

 

 

 

 

 

סיכום ביניים

192,452

1,249

2,959

 

171,336

2,256

4,593

 

21,116

-1007

-1,635

 

 


הוסטינג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גוף קרנות נאמנות בהוסטינג

היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו

מנהל החברה

 

28.2.21

פברואר

מתחילת השנה

 

פורטה

2,217

318

689

חגי בדש

ISP

2,000

230

505

ירון ליזבונה

ברומטר

1,310

65

150

אלי צחור

קסם אזימוט

1,164

-4

-1

נימרוד פינקו

פסטרנק שוהם

745

61

230

שי שהם

פרופאונד

414

6

32

שי אנגל ועודד שטרנברד

ברק

300

-24

-26

שי ברק

אקסיומה

144

-1

-6

אבי קורז ויאיר אלק

אלפי בנדק

133

12

24

קובי אלפי-לס ויונה בנדק

אינטראקטיב ישראל

125

10

35

גלעד בצרי

פורצ'ן

110

10

28

שי זבולון

אימפקט

109

5

7

צחי רודניק

פלקון

10

4

*

אורי קוברסקי ותמור דן

דרך 

6

0

1

*


                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

גוף קרנות נאמנות

היקף נכסים במוצרי מדדים (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו בכל מוצרי המדדים

 

היקף נכסים במחקות

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מחקות

 

היקף נכסים בקרנות סל

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות סל

 

מנכ"ל חברת הקרנות

28.2.21

פברואר

מתחילת השנה

 

פברואר

מתחילת השנה

 

פברואר

מתחילת השנה

 

קסם

36,459

103

475

 

10,043

279

576

 

26,416

-176

-101

 

אבנר חדד

מיטב תכלית

31,009

-19

333

 

8,142

215

564

 

22,867

-234

-231

 

רפי ניב

מגדל שוקי הון

29,254

432

1,221

 

18,663

246

715

 

10,591

185

506

 

ליאור כשריאן

פסגות

22,288

185

561

 

6,069

430

740

 

16,219

-245

-179

 

אייל גורן

הראל

21,130

156

593

 

6,892

317

581

 

14,238

-161

11

 

ירון דייגי

אי.בי.אי

3,751

34

94

 

3,751

34

94

 

*

*

*

 

אורי בן דב

מור

1,351

130

460

 

492

43

183

 

859

87

277

 

אלי לוי

אלטשולר שחם

1,034

-52

-111

 

1,034

-52

-111

 

*

*

*

 

ליאור כגן

סיכום

146,276

969

3626

 

55,086

1512

3342

 

91,190

-544

283

 

 


טבלה מאוחדת

 

 

 

 

 

 

 

גוף קרנות נאמנות

היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות

28.2.2021

פברואר

מתחילת השנה

מיטב תכלית

58,779

68

670

קסם

47,996

254

818

פסגות

41,701

-195

-98

מגדל שוקי הון

41,112

846

2,086

הראל

39,639

-364

-125

אלטשולר שחם

24,870

274

647

ילין לפידות

23,628

-17

-9

מור

18,356

308

909

אי.בי.אי

12,041

41

67

אנליסט

5,300

-58

-164

פורסט

3,383

62

110

איילון

2,360

30

110

סיגמא

2,037

-114

-233

אפסילון

1,948

89

168

א.ד. רוטשילד

1,887

-19

-31

אילים

770

18

43

תמיר פישמן

432

9

7

איילון (הוסטינג)

10,050

630

1,605

קסם (הוסטינג)

2,278

350

*

סיגמא (הוסטינג)

160

3

4

סיכום 

338,727

2,215

6,584


סוג קרן

היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות

28.2.21

פברואר

מתחילת השנה

מסורתיות

171,336

2256

4593

כספיות

21,116

-1007

-1,635

מסורתיות + כספיות

192,452

1,249

2,958

 

 

 

 

מחקות

55,086

1512

3342

סל

91,190

-544

283

מחקות + סל

146,276

968

3,625

 

 

 

 

כל הקרנות 326,869 1,802 5,718