רשות שוק ההון מקדמת דיגיטציה ומעדכנת את פוליסת ביטוח רכב חובה

הפוליסה התקנית החדשה תאפשר לבעל הפוליסה לקבל את תעודת ביטוח רכב חובה באמצעים דיגיטליים, תשפר ותייעל את הליך ביטול הפוליסה מצדו. וכן, נוספה האפשרות להשבתה של פוליסות ביטוח רכב חובה לטובת ציבור המבוטחים

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
דר משה ברקת. צילום: פאנדרדר משה ברקת. צילום: פאנדר

אלי אופיר
15/03/2021

הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת, חתם על הוראות המעדכנות את פוליסת ביטוח התקנית של רכב חובה. ההוראות החדשות ישפרו את מעמדו של הלקוח ויעניקו לו גמישות בניהול פוליסת ביטוח רכב החובה בהתאם לצרכיו המשתנים. הפוליסה התקנית החדשה מבטלת את הדרישה להנפקת תעודת ביטוח רכב חובה מקורית אחת, ומאפשרת למבוטחים התנהלות פשוטה באמצעות כלים דיגיטליים.

לאחר כניסתה לתוקף, יוכל המבוטח לקבל את הפוליסה שרכש בדואר אלקטרוני או בכל אמצעי דיגיטלי אחר באופן מיידי. במסגרת הפוליסה התקנית החדשה מחויבות חברות הביטוח להעמיד לרשות ציבור החוסכים מאגר מידע מקוון לצורך בדיקת תוקפה של תעודת הביטוח, קבלת פירוט לגבי מגבלות או הרחבות בכיסוי הביטוחי ולצורך עיון בפוליסה המלאה.

התאמות נוספות בפוליסה התקנית החדשה שיאפשרו שיפור פוליסה בהתאם לצרכי המבוטח:

- לראשונה בתחום ביטוח רכב חובה יוכל המבוטח להודיע על השבתת הרכב לתקופה של 30 יום או יותר, ולקבל הוזלה משמעותית בדמי הביטוח.

- נקבע מנגנון מקל לביטול הפוליסה על ידי בעל הפוליסה במקרים בהם הרכב נמכר ובוצעה העברת בעלות.

- על פי הוראות הפוליסה לא ניתן יהיה לגבות הוצאות בגין הפקת תעודת ביטוח חדשה כאשר המבוטח מבקש לעשות שינויים בפוליסה הקיימת.

- מבטח לא יהיה פטור מחובתו לפי הפוליסה אם הנהג ברכב היה בעל רישיון נהיגה בתוקף במועד כלשהו במשך 120 חודשים שקדמו למועד קרות תאונת הדרכים ובלבד שבמועד קרות התאונה לא היה פסול מלקבל או להחזיק ברישיון נהיגה.

- נקבע מנגנון מיטיב ואחיד לחישוב סכום ההצמדה שיש לשלם בעת ביטול הפוליסה ותשלום ההחזר למבוטח.

- נוספה פוליסה ייעודית לביטוח מסוג תו סוחר אשר תעניק כיסוי מותאם וייעודי לשימוש ברכב בעל לוחית זיהוי "במבחן".

- לאור השינויים המהותיים בפוליסה, ניתנה לחברות תקופת היערכות של שישה חודשים לשם הטמעתם המלאה והגשת הפוליסות לאישור הממונה.

ד"ר משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון: "רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ממשיכה לפעול ולקדם הוראות שיטיבו עם ציבור המבוטחים בישראל באמצעות הגברת השקיפות ושימוש באמצעים דיגיטליים. ישנה חשיבות רבה בשמירה על זכויות הלקוח והעצמתו בעיקר שמדובר במוצר ביטוח חובה, ההוראות החדשות נועדו להקל על ציבור המבוטחים באופן משמעותי על ידי מתן גמישות רבה יותר להתאמת המוצר הביטוחי לצרכי המבוטח. הרשות תמשיך לפעול לקידום דיגיטציה והגברת השקיפות למען ציבור המבוטחים והחוסכים בישראל".