לפני גמל נט - תוצאות פברואר 2021 של קרנות השתלמות, גמל ופנסיה מיטב דש

העליות בפברואר בקרנות ובקופות עומדות על עד כ 1.97%+

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
אילן רביב מנכל מיטב דש צלום פאנדראילן רביב מנכל מיטב דש צלום פאנדר

אלי אופיר
15/03/2021

להלן תשואות ונכסים של מיטב דש קופות גמל, השתלמות ופנסיה פברואר 2021 . הקרנות והקופות המנייתיות עלו עד כ 1.97%+ ואילו הקופות והקרנות הכלליות עלו כ 1.00%+ . בתשואה המצטברת ל 12 חודשים ניתן לראות בקופות המנייתיות תשואה של עד כ 20%+ וזאת על אף המשבר במרץ 2020.


מספר בגמלנט

שם קופה

סוג קופה

פברואר נומינלי ברוטו

תשואה מתחילת שנה

תשואה מצטברת 12 חודשים

תשואה מצטברת 36 חודשים

תשואה מצטברת 60 חודשים

סטיית תקן

היקף נכסים אלפי ₪

2109

איילון מיטב פנסיה כללית - מסלול מניות

קרן פנסיה

1.97%

2.91%

17.33%

25.95%

58.50%

12.56%

           7,421

883

מיטב דש השתלמות מניות

קרן השתלמות

1.92%

2.90%

20.41%

27.87%

64.06%

13.68%

       674,244

7860

מיטב דש גמל להשקעה – מניות

קופת גמל

1.89%

2.91%

18.58%

27.46%

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

       113,730

877

מיטב דש גמל מניות

קופת גמל

1.85%

2.83%

20.41%

27.54%

64.65%

13.65%

       413,464

1689

מיטב דש גמל פאסיבי מניות

קופת גמל

1.80%

3.87%

13.79%

21.99%

49.63%

13.47%

         54,075

7867

מיטב דש גמל להשקעה – מניות פאסיבי

קופת גמל

1.75%

3.75%

15.12%

21.88%

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

         17,123

2105

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מניות

קרן פנסיה

1.67%

2.57%

15.52%

24.12%

48.64%

9.04%

       220,702

1589

איילון מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי - מדדי מניות

קרן פנסיה

1.36%

3.10%

12.12%

22.30%

43.39%

9.11%

       104,247

886

מיטב דש פיצויים כללי

קופה מרכזית לפיצויים

1.32%

2.67%

9.03%

16.63%

31.78%

6.46%

       985,437

554

מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק

קרן השתלמות

1.19%

2.15%

9.99%

18.46%

34.79%

5.67%

   7,585,174

9967

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

קרן פנסיה

1.17%

1.93%

11.95%

22.29%

37.86%

5.92%

   3,978,316

2155

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

קרן פנסיה

1.16%

1.90%

12.64%

23.20%

45.54%

6.82%

   8,375,369

289

מיטב דש השתלמות של עובדי ב"י כללי

קרן השתלמות

1.11%

2.21%

9.61%

17.72%

32.95%

6.32%

       155,001

7215

מיטב דש גמל לבני 50 ומטה

קופת גמל

1.04%

1.86%

11.46%

20.12%

39.84%

7.21%

       948,951

103

מיטב דש גמל לבני 50 עד 60

קופת גמל

1.00%

1.90%

9.98%

18.38%

34.60%

6.23%

   7,045,454

880

מיטב דש השתלמות כללי

קרן השתלמות

1.00%

1.94%

10.35%

18.69%

35.07%

6.27%

   8,408,300

2158

איילון מיטב פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה

קרן פנסיה

0.99%

1.64%

10.04%

17.63%

35.18%

7.42%

       210,759

7978

מיטב דש גמל להשקעה – כללי

קופת גמל

0.89%

1.60%

8.03%

17.51%

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

       472,308

923

מיטב דש ביטחון ללא הבטחת תשואה

קופת גמל

0.86%

1.62%

6.37%

14.41%

27.99%

5.68%

         18,491

9854

מיטב איגוד גמל מסלול לבני 50 עד 60

קופת גמל

0.82%

1.53%

8.25%

15.35%

31.12%

6.49%

         79,271

9972

איילון מיטב פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60

קרן פנסיה

0.82%

1.51%

8.17%

15.65%

21.08%

6.26%

         91,398

874

מיטב דש גמל אג"ח עד 25% מניות

קופת גמל

0.79%

1.75%

8.03%

15.58%

32.29%

5.03%

   3,634,315

328

נייר חדרה

קופת גמל

0.76%

1.53%

9.71%

17.27%

32.88%

5.79%

         56,025

9968

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

קרן פנסיה

0.59%

1.30%

6.94%

15.81%

28.32%

3.87%

       725,613

551

מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה

קופת גמל

0.53%

1.30%

6.56%

15.54%

25.50%

4.48%

   3,530,330

2156

איילון מיטב פנסיה מקיפה - כהלכה

קרן פנסיה

0.34%

1.28%

6.45%

16.03%

28.58%

5.42%

       672,085

1353

מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות וותק

קרן השתלמות

0.29%

1.04%

5.30%

14.16%

23.64%

3.62%

   2,234,388

881

מיטב דש השתלמות אג"ח צמוד מדד

קרן השתלמות

0.29%

1.10%

1.02%

10.01%

15.98%

3.47%

       156,548

481

מיטב דש השתלמות פאסיבי כללי

קרן השתלמות

0.29%

1.54%

6.38%

15.68%

29.34%

6.74%

         49,427

7979

מיטב דש גמל להשקעה - כללי פאסיבי

קופת גמל

0.28%

1.51%

6.29%

14.76%

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

           7,136

8885

מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% מניות

קרן השתלמות

0.24%

1.09%

5.85%

13.80%

23.07%

4.24%

         84,117

7863

מיטב דש גמל להשקעה – הלכה

קופת גמל

0.22%

1.00%

3.70%

11.15%

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

         15,625

7980

מיטב דש גמל להשקעה – אג"ח עד 20% מניות

קופת גמל

0.22%

0.94%

4.92%

14.08%

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

         60,759

9973

איילון מיטב פנסיה כללית - מסלול לבני 60 ומעלה

קרן פנסיה

0.22%

1.12%

4.02%

12.26%

17.86%

4.39%

         30,066

9491

מיטב דש מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי

קופה מרכזית לפיצויים

0.18%

1.27%

3.85%

11.01%

19.94%

4.78%

         24,796

223

מיטב דש גמל אג"ח ללא מניות

קופת גמל

0.17%

0.95%

2.25%

10.29%

15.57%

2.62%

       857,005

769

מיטב דש פיצויים הלכה

קופה מרכזית לפיצויים

0.15%

1.62%

3.74%

11.73%

24.68%

6.55%

           3,924

768

מיטב דש השתלמות הלכה

קרן השתלמות

0.11%

1.03%

4.19%

13.18%

24.23%

5.96%

       328,383

767

מיטב דש גמל הלכה

קופת גמל

0.08%

1.01%

4.15%

13.15%

24.26%

6.02%

       148,576

2159

איילון מיטב פנסיה כללית - כהלכה

קרן פנסיה

0.08%

0.90%

0.40%

5.05%

15.26%

4.89%

           1,096

2104

איילון מיטב פנסיה מקיפה - אג"ח

קרן פנסיה

0.04%

0.65%

2.63%

11.27%

17.98%

2.01%

         54,624

1240

מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות

קרן השתלמות

0.02%

0.71%

1.76%

9.99%

15.44%

2.57%

       495,152

948

מיטב דש גמל שקלי טווח קצר

קופת גמל

0.02%

0.06%

0.26%

0.77%

1.07%

0.09%

       124,940

1370

מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר

קרן השתלמות

0.01%

0.04%

0.57%

1.13%

1.51%

0.18%

       251,418

7861

מיטב דש גמל להשקעה – טווח קצר

קופת גמל

0.01%

0.05%

0.07%

0.48%

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

           7,812

9552

מיטב איגוד גמל מסלול לבני 50 ומטה

קופת גמל

0.00%

0.00%

0.00%

-3.79%

-31.38%

10.40%

                  -  

1372

מיטב דש פיצויים שקלי טווח קצר

קופה מרכזית לפיצויים

0.00%

0.03%

0.06%

0.35%

0.55%

0.03%

           3,669

7981

מיטב דש גמל להשקעה – אג"ח עד 10% מניות

קופת גמל

-0.03%

0.69%

1.37%

9.01%

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

         23,458

1276

מיטב דש פיצויים סלע

קופה מרכזית לפיצויים

-0.03%

0.49%

1.88%

9.77%

15.64%

2.99%

         32,164

2242

איילון מיטב פנסיה מקיפה - אג"ח עד 25% מניות

קרן פנסיה

-0.05%

0.64%

3.19%

12.05%

20.05%

3.91%

           7,302

1107

מיטב דש פיצויים אג"ח ללא מניות

קופה מרכזית לפיצויים

-0.11%

0.59%

0.03%

8.82%

13.14%

3.31%

         57,007

1560

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות

קרן פנסיה

-0.15%

0.45%

3.80%

13.43%

19.85%

3.56%

           4,261

9553

מיטב איגוד גמל מסלול לבני 60 ומעלה

קופת גמל

-0.26%

0.31%

2.55%

7.67%

14.77%

4.43%

           1,324

7862

מיטב דש גמל להשקעה – אג"ח ללא מניות

קופת גמל

-0.28%

0.21%

2.22%

9.72%

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

         14,412

2108

איילון מיטב פנסיה כללית -מסלול אג"ח עד 10% במניות

קרן פנסיה

-0.29%

0.37%

1.05%

8.34%

15.09%

3.21%

           3,550

1692

מיטב דש גמל פאסיבי אג"ח עד 25% מניות

קופת גמל

-0.33%

0.39%

3.28%

12.55%

21.93%

4.89%

         53,345

1386

מיטב דש גמל אג"ח ממשלת ישראל

קופת גמל

-0.37%

0.06%

-0.11%

8.26%

10.69%

2.26%

       101,642

1387

מיטב דש השתלמות אג"ח ממשלת ישראל

קרן השתלמות

-0.41%

0.02%

-0.43%

8.33%

10.84%

2.36%

       267,737

8645

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול קצבה לזכאים קיימים

קרן פנסיה

-0.53%

-0.08%

2.33%

17.11%

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

           8,834

2157

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

קרן פנסיה

-0.75%

-0.28%

1.65%

16.11%

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

       271,811

876

מיטב דש גמל שקלי

קופת גמל

-1.00%

-0.76%

-1.44%

7.17%

10.82%

2.50%

       162,895

1528

מיטב דש פיצויים שקלי

קופה מרכזית לפיצויים

-1.04%

-0.67%

-1.37%

7.03%

10.62%

2.47%

           9,514

2160

איילון מיטב פנסיה כללית - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

קרן פנסיה

-2.31%

-1.56%

-3.63%

13.66%

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

         57,493