הבורסה מסכמת שנת צמיחה חזקה בכל הפרמטרים עם גידול של 110% ברווח הנקי

הבורסה לניירות ערך מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2020

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
צילום פאנדרצילום פאנדר

שנהב גולדברג
18/03/2021

נתוני אחזקות במניית הבורסה לניע בתא

על פי נתוני אתר FUNDER,
68 קרנות נאמנות מחזיקות במניית הבורסה לניע בתא בהיקף של 45.39 מיליון שקל

הקרנות המחזיקות באחזקה משמעותית במניה - לרשימת האחזקות המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

כמות ניירות

איילון מימון ואשראי חוץ בנקאי

6.24%

818922.45

50087

אלפא טק מניות ישראל

3.2%

8227042.05

503183

פיטנגו מניות כללי

2.61%

911365.35

55741

א.ש SmartBeta מחקה Low Volatility ת"א 125 A.B

2.44%

5061714.75

309585

א.ש SmartBeta מחקה מולטי פקטור ת"א 125 A.B

2.38%

6817018.05

416943

מגדל M.Q.MODEL מניות ישראל

2.24%

950638.05

58143

אלפא טק תיק מניות

2.01%

21892.65

1339

סיגמא ת"א 125 מודל ESG

2.01%

702984.6

42996

אלפא טק גמישה

1.55%

409747.35

25061

PTF ת"א 90

1.35%

441613.5

27010להלן שינוי אחזקות קרנות הנאמנות במניית הבורסה לניע בתא על-פי נתוני FUNDER-MVF

הבורסה תחלק דיבידנד בסך של כ- 18.45 מיליון ש"ח המהווה כ- 0.1823  אגורות למניה רגילה. המועד הקובע את הזכאות לקבלת הדיבידנד הינו 25.3.21 ומועד התשלום יחול ב- 5.4.2020

• הכנסות הבורסה לשנת 2020 גדלו ב-17% והסתכמו לסך של כ-304 מיליון שקלים, בהשוואה לסך של כ-260 מיליון שקלים בשנת 2019. 

• הרווח יותר מהוכפל – הסתכם לסך של כ-36.9 מיליון שקלים בשנת 2020 לעומת רווח בסך של כ-17.6 מיליון שקלים בשנת 2019.

• ה-EBITDA המתואם הסתכם לסך של כ-95 מיליון שקלים בשנת 2020, לעומת כ- 63 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. 

• בשנת 2020 בוצעו 27 הנפקות ראשוניות שבהן גויסו כ-4.6 מיליארד שקלים, המספר הגבוה ביותר מאז שנת 2007. היקף הגיוס בשוק המניות הסתכם בקרוב ל-17 מיליארד שקלים, לעומת כ-13.3 מיליארד שקלים בשנה הקודמת.

• עלייה חדה גם בשוק האג"ח עם היקף הגיוסים הגבוה ביותר ב-20 השנים האחרונות על ידי ממשלת ישראל בשל הצורך לממן את תוכנית הסיוע הממשלתית להתמודדות עם מדבר הקורונה.

איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה לניירות ערך, אמר : "שנת 2020 הייתה שנה משמעותית לבורסה עם גידול בכל הפרמטרים בבורסה – הן ברמת הצטרפותן של חברות ישראליות חדשות, בעיקר מתחום הטכנולוגיה, הן במגוון השירותים והמוצרים החדשים של הבורסה והן ברמת העניין של הציבור הרחב והגידול במחזורי המסחר, כפי שבאים לידי ביטוי בתוצאות הטובות ובשורה התחתונה.

משבר הקורונה שהביא לעניין רב בשווקים, פגש בורסה מתחדשת, מתקדמת ומעודכנת יותר וזאת לאחר שלוש שנים של יישום תוכנית אסטרטגית בה פעלנו לפי שלושה עקרונות: שיקוף הכלכלה הישראלית, הגדלת הסחירות והנזילות והרחבת סל השירותים תוך שיפור התשתיות של הבורסה. 

אלו אפשרו לנו פעילות רציפה לאורך כל השנה ותמיכה בגידול הנרחב בפעילות בשוק, כולל צמיחה בשיעור של כ- 43% במחזור המסחר היומי הממוצע במניות וכניסה של משקיעים חדשים רבים. אנו שמחים כי התנופה בפעילות נמשכת גם ברבעון הראשון של 2021 עם 30 הנפקות חדשות מתחילת השנה, כשני שליש מהן חברות הייטק ושותפויות מו"פ ועוד עשרות רבות הצפויות להצטרף בחודשים הקרובים". 

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב (ת"א: ברסה), דיווחה על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי שהסתיים ביום 31.12.2020 ולשנת 2020, בשנה הראשונה המלאה של הבורסה כחברה ציבורית, שהחלה להיסחר בבורסה בתל אביב ב-1 באוגוסט, 2019. 

הבורסה תחלק דיבידנד בסך של כ- 18.45 מיליון ש"ח המהווה כ- 0.1823 אגורות למניה רגילה. המועד הקובע את הזכאות לקבלת דיבידנד הינו 25.3.2021 ומועד התשלום יחול ב- 5.4.2021. 

בשנת 2020 בוצעו 27 הנפקות ראשוניות בבורסה שבהן גויסו כ-4.6 מיליארד שקל, על פי שווי חברות חדשות בהנפקה של כ- 17 מיליארד שקל, המספר הגבוה ביותר מאז שנת 2007. מתוך החברות החדשות, 18 חברות הייטק, כולל 5 שותפויות מו"פ. היקף גיוס ההון בשוק המניות הסתכם בשנת 2020 בכ-16.8 מיליארד ש"ח, לעומת גיוס בסך כ-13.3 מיליארד ש"ח בשנת 2019. מאז תחילת 2021 נמשכת מגמת ההנפקות של חברות חדשות, עם 30 חברות חדשות, מתוכן 21 חברות הייטק ושותפויות מו"פ ובצנרת עשרות טיוטות תשקיף נוספות. 

גם בשוק האג"ח נרשמה עליה חדה בהיקף הגיוסים על ידי ממשלת ישראל כתוצאה מהצורך לממן את תוכנית הסיוע הממשלתית לעסקים ולמשקי בית שנפגעו במשבר, עם גיוס, ברוטו, בסך 131 מיליארד שקלים, לעומת כ-70 מיליארד שקלים בשנה הקודמת, והגיוס הגבוה ביותר זה יותר מעשרים שנה.

כחלק מרצונה להרחיב את סל השירותים ולגוון את הכנסותיה, השיקו השנה בבורסה מספר מוצרים חדשים, ביניהם ניתן לציין את מאגר ההשאלות שהושק בנובמבר ונמצא בשלבי הרצה ראשוניים, מערכת ה- TASE Data Hub המאפשרת גישה לנתוני הבורסה בחיבור ישיר, נגיש ומהיר, הכללת, בין היתר, את Smart money  - מוצר המעניק לראשונה גישה למידע יומי והיסטורי של סך הקניות והמכירות של הגופים המוסדיים וקרנות הנאמנות בכל ניירות הערך הנסחרים בבורסה. 

לצד הפעילות השוטפת, בבורסה שמו דגש בשנת 2020 גם על נושא השקעות סביבתיות וחברתיות עם מספר מהלכים פנימיים ומוצרים חדשים. בין היתר הצטרפה ליוזמה של האו"ם לעידוד הבורסות לפעול בתחום ה- ESG והשיקה שני מדדי מניות חדשים להשקעות ירוקות: ת"א-קלינטק ות"א-125 אקלים נקי מדלקים פוסיליים. 

להלן עיקרי התוצאות:
ההכנסות ברבעון הרביעי לשנת 2020 הסתכמו לסך של כ-77.5 מיליוני ש"ח, לעומת סך של כ-66.4 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של כ-%17 שעיקרו נובע מהגידול בהכנסות מסחר וסליקה. במהלך התקופה נרשם גידול בשיעור של 27% בהכנסות מעמלות מסחר וסליקה שהסתכמו לסך של כ- 33.5 מיליוני שקלים. נציין כי הגידול מוסבר ברובו מעלייה במספר ימי המסחר ברבעון וכן מגידול בשיעור העמלה האפקטיבית.

גידול נרשם גם בשאר הסעיפים המרכזיים בהם גידול בדמי רישום ואגרות בשיעור של כ- 8% לסך של כ- 15.3 מיליוני שקלים, גידול בשירותי מסלקה בשיעור של כ- 6% לסך של כ- 15 מיליוני שקלים וגידול בשיעור של כ- 20% בהפצת מידע ושירותי קישוריות לסך של כ- 12.9 מיליוני שקלים.   

הכנסות הבורסה לשנת 2020 הסתכמו לסך של כ-304.3 מיליון שקלים, בהשוואה להכנסות בסך של כ-260 מיליון שקלים בשנת 2019, גידול בשיעור של כ- 17% שרובו נובע מגידול מהכנסות מסחר וסליקה. בשנת 2020 נרשם גידול בשיעור של כ- 28% בהכנסות מעמלות מסחר וסליקה שהסתכמו לסך של כ- 136.5 מיליוני שקלים לעומת סך שך כ- 107 מיליוני שקלים בשנת 2019.

עיקר הגידול נובע מהעלייה במחזורי המסחר בעקבות התפרצות נגיף הקורונה, שלאחר תקופת אי וודאות מסוימת, יצרה עניין רב מצד המשקיעים המוסדיים בחברות צמיחה חדשות ומצד שני גידול משמעותי במספר החשבונות החדשים למסחר בבורסה, אשר יחד הביא לגידול בהשקעות בחברות הייטק חדשות, הנפקות חדשות וגידול משמעותי בהיקפי המסחר בבורסה.

גידול נוסף נרשם גם בשאר סעיפי הפעילות המרכזיים בהם גידול בדמי רישום ואגרות בשיעור של כ- 10% לסך של כ- 59.9 מיליוני שקלים, גידול בשירותי סליקה בשיעור דומה לסך של כ- 57.5 מיליוני שקלים וגידול בשיעור של כ- 14% בשירותים והפצת מידע ושירותי קישוריות לסך של 48.4 מיליוני שקלים.   

הוצאות הבורסה הסתכמו לסך של כ-63.7 מיליון שקלים ברבעון הרביעי לשנת 2020 בנטרול השפעת הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות. זאת בהשוואה לסך של כ-62.4 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של כ- 2%. עיקר הגידול נובע בעיקר בשל גידול בהוצאות שיווק ועיתוי מועדי השקת מסעות פרסום בין הרבעונים. 

ההוצאות בשנת 2020 בנטרול השפעת הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות הסתכמו לסך של כ-254.2 מיליון שקלים לעומת הוצאות בסך של כ-242 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול בשיעור של כ- 5% בלבד, שנובע ברובו מגידול בגין הטבות לעובדים כתוצאה מעדכוני שכר ותגמול משתנה המושפע מגידול ברווח בשנת 2020, גידול בהוצאות השיווק וגידול בהוצאות תקשורת ומחשבים, בגין מערכות חדשות שהופעלו.

הכנסות המימון נטו הסתכמו לסך של כ- 1.2 מיליון שקלים ברבעון הרביעי של 2020, לעומת הוצאות מימון נטו בסך של כ- 0.4 מיליון שקלים ברבעון הרביעי של שנת 2019.

הוצאות המימון נטו בשנת 2020 הסתכמו לסך של כ- 0.6 מיליון שקלים, לעומת הכנסות מימון נטו בסך של כ- 9 מיליון שקלים בשנת 2019.

הרווח המתואם (רווח בנטרול הוצאות בגין תשלומים מבוססי מניות) הסתכם בכ- 11.5מיליון שקלים ברבעון הרביעי של 2020, לעומת רווח מתואם בסך של כ-3.2 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של כ-255%, נובע בעיקר מגידול בהכנסות משירותים, ברובו מהכנסות עמלות מסחר וסליקה בניכוי גידול בהוצאות, בעיקר הוצאות מס.

הרווח המתואם (רווח בנטרול הוצאות בגין תשלומים מבוססי מניות) הסתכם לסך של כ-38.2 מיליון שקלים בשנת 2020 לעומת הרווח המתואם בשנת 2019 שהסתכם לסך של כ-21.4 מיליון שקלים, גידול בשיעור של כ- 78%, שנובע בעיקרו מגידול בהכנסות משירותים, ברובו מהכנסות עמלות מסחר וסליקה בניכוי הגידול בהוצאות הנובע בעיקרו מהטבות לעובדים, הוצאות שיווק ועלויות מחשבים ותקשורת וכן מהמעבר להוצאות מימון וגידול בהוצאות המס.

ה- EBITDAהמתואם הסתכם ברבעון הרביעי של שנת 2020 לסך של כ-25.9 מיליון שקלים לעומת סך של כ-15.1 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 72%. 

ה- EBITDAהמתואם בשנת 2020 הסתכם לסך של כ-95.1 מיליון שקלים לעומת סך של כ-62.9 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, שרובו נובע מגידול בהכנסות משירותים,  ברובו מהכנסות עמלות מסחר וסליקה בניכוי הגידול בהוצאות בנובע בעיקרו מהטבות לעובדים, הוצאות שיווק ועלויות מחשבים ותקשורת.


להלן קישור לדו"חות הכספיים המלאים לרבעון רביעי ושנתי 2020>


להלן קישור למצגת הדו"חות הכספיים לרבעון רביעי ושנתי 2020>


הודעה זו אינה מחליפה את האמור בדוחותיה התקופתיים של החברה לרבעון הרביעי והשנתי 2020, בהם נכלל המידע המלא והמדויק.